Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1096. Sognepræster i Stokkemarke (St. Jørgens K.),

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/209; M. S. 2-b/8 og 68; L. S.*; L. P. B. 10; Lkm. 2/698; Kbg. 1728.
———————————

1. k. 27/7 1535. Laurits Block.

DKR s. 5.

2. c. 1544. Peder Rud el. Ruds; [† c. 1557].

3. o. 1557. Mads Bruun*, f. Kbh., under Beleiringen, 34; Pr. . .; ~ Maren Hansdtr. af Fuglse, f. 49; see 2 Etm.; Christen M. B. i Hillested; [† 28/5 1619; hans Navn paa Kirkeklokken 1596; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 463-64, 465 (se nedenfor).

4. E. f. B. 27/4 1620 [r. Cap.* 05) Hans Frederik Mule; St. Od. 98; Hør. el. Rtr. (ubi?)(1) længe og flittigt; ~ F. D. Margrethe Madsdtr. Bruun; B.; 2 ~ Etm.; see Hans H. M. i Dannemarre-T.; N. C. Solgaard i N. Alslev; I. Abrahamsen i Døllefjelde-M.; H. J. Smed i Elmelunde; [b. 10/6 1626; Lgst.].

FS nr. 62 (»Johannes Friderici Mulenius«); F-P s. 159; KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Johannes Frederici Mulenus«); DanKir bd. 8, s. 465 (se nedenfor).

5. k. •/11 1626, o. 7/2 27 [Crtr. Kbh. 25] Mag. Jørgen Theophilussen Sadolin af Aastrup, f. 00; St. Sorø 19, Bacc. 22; udenlands: St. i Rostock 22, Wittenberg 23, Jena 24, atter Wittenberg 24; Mag. Kbh. 9/5 25; Pr. 16/6 29; ~ 24/6 27 F. E.; see Etm.; [† 29/4 1650; lærd og velagtet; W. 2/305; N. 515].

KUM I, s. 36, 56, 74 (»Georgius Theophili Sadolinus«); SB, s. 132; Helk I, s. 368; KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»M. Georgius Theophilus Sadolinus«); HT-Sadolin s. 526; SFHT 1:4 (1867) s. 118-120; EM 7, s. 141-142.

6. 1650 [r. Cap.* s. A., o. 1/2] Hans Clausen Cassel, f. Lolland 24; St. Hlh. 44; 1 ~ F. D. Anne Jørgensdtr. Sadolin; 2 ~ Sidsel Madsdtr. Lerche af Landet-Aa.; mindst 1 S.; 2 ~ C. C. Heerfordt i Hillested; see Mathias H. C. t. Slag. St. Pet. K.; [† 6/2 1664; blev udplyndret af de Svenske 7/2 58; gav Daabsfad til K. c. 50; Lgst.].

KUM I, s. 187 (»Iohannes Claudij Lollandus«); KS 3:5 (1884-86) s. 137 (»Johannes Clavdii Caselius«, 26 år gl.); DanKir bd. 8, s. 461, 466 (se nedenfor).

7. 1665. Hans Pedersen Halsen; (Bdr. t. Anna P. H. ~ A. F. Bruun i Rødby-R.); St. Kbh. 53; Pr. . ; ~ Barbara Olufsdtr., † 88; 7 B.; see 2 Etm.; [† 1691; Skilderie; Eptph.].

KUM I, s. 241 (»Iohannes Petri Halsen«); DanKir bd. 8, s. 464 (se nedenfor).

8. 1691 [r. Cap.*, o. 10/3 89] Mathias Carstensen Atke, f. Slangerup; F. C. Hansen A., Rdmd.; M. Helvig Didriksdtr. Dragun; St. Slangerup 78; Stokkemarke 13/9 87*; Pr. . . ; ~ F. D. Kirstine Margrethe Hansdtr. Halsen; B.; 2 ~ Etm.; see O. F. Thestrup i Dannemarre-T.; [† Vesterborg •/6 1715; lykkelig, riig og anseelig; gav en prægtig Lysekrone 95 og en Oblatæske 96].

KUM II, s. 86 (»Matthias Carstanides Atke«); Sundbo II, s. 111-112; PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 8, s. 459, 463 (se nedenfor).

9. 25/3 1715 [Fp. 09] Mag. Peder Jensen Blicher af Bælum-S., f. 11/2 83; St. Aalbg. 00; C. 29/11 03, l.; D. p. C.; Mag. 08; 1 ~ F. E., † 38; 2 ~ 23/2 41 Bodil Marie Collin (Colding), E. e. 1) R. H. Lundt i Halsted-A., 2) Tolder Rahr i Nysted, og † 14/6 66; F. Mads Jensen Kolding, Rdmd. i Nykøbing p. F.; M. Abigael Jørgensdtr. Wiel; 3 S., 1 D.; see Jens M. P. Blicher i Søllerød; Diderik N. B. i Gundslev; [† 14/6 1746; lærd og streng; for sit excellente Hoved og Gaver havde han vist ventet, at bære en af de bedste Bispehætter (D. S. 4/77); anklaget 39 af Grevinde Knuth, fordi han havde forbigaaet Een af hendes Folk ved Sacramentets Uddeling; men han sagde uforfærdet, at han havde gjort det, fordi Bonden ei havde kunnet sin Christendom, og Sagen hævedes; W. 1/120; N. 70; Pg. br. 20/11 33 og 10/4 43].

KUM II, s. 257 (»Petrus Iani Blicherus«); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 296; PT 1986, s. 178-179, 183, 190-191.

10. 17/3 1747, o. 21/4, Balthasar Zachariesen Garben, f. Helsing. 14; F. Z. G., Veier og Maaler; M. Elisabeth Lange; St. Helsing. 34, Bacc. 35; (Ventebrev paa Døllefjelde-M. . . . ); (V. Ulslev 1/2 46); C. 21/3 47, n.; ~ Johanne Cathrine Grønkjær, f. c. 17, † 67; F. Brygger i Kbh.; u. B.; [† 1757; et mærkeligt Exempel paa Lykkens Gunst; see Rh. 213].

KUM II, s. 552, 558 (»Balthasar Garben«, 21 år gl.).

11. 1757 [r. Cap. Saxkjøbing-M. 9/8 48, o. 20/9] Jørgen Clausen (Christophersen) Sebbelov, f. Nestved 5/12 18; F. Valdemar Christopher Jørgensen S. af Strynø, Skp.; M. Ester Sophie Lessøe; St. Nestved 38; Hør Nestved c. 39–40; C. 19/6 43, h.; Stokkemarke 7/2 49*; ~ Maribo 19/3 49 Christine Marie Lind, f. c. 32, † 00; F. Benjamin Jacobsen L., Kbmd. i Maribo; M. Anne Magdalene Rasmusdtr. Jespersen; 11 B.; see Christopher V. J. S. i Glumsø-B.; H. S. Müller p. Feiø; J. Mortensen p. Askø; [† 18/5 1770; vittig, men stundesløs(2); fik 10,000 Rdlr. i Medgift, men efterlod dog Gjæld].

KUM II, s. 595 (»Georgius Sebelov«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 497, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 92, i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 30; PT 1980, s. 132, 147.

12. 8/7 1770 [Maribo-H. 22/3 60] Christian Christiansen Ramus af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Od.), f. Kbh. 20/12 25; St. Od. 43; C. 1/8 46, l.; Sandby 4/8 52, o. 6/10; 1 ~ Østofte 9/5 53 Ester Christiane Conradsdtr. Rennemann, f. c. 34; † 15/8 54; F. C. R., Kbmd. og Consumtionsforp. i Nakskov; M. Karen Clausdtr.; 2 ~ Gloslunde 4/12 54 Barbara Frantsdtr. Thestrup, f. 32, b. 12/3 71; F. Kmrd. F. Mathiesen T. af Dalby-S., til Øllingesøgd.; M. Marg. Andreasdtr. Riegelsen; 6 B.; 3 ~ Marie Olufsdtr. Stampe, f. 93, † 77; F. Jstrd. O. Jensen S. af Hammer-H.-S.-A. til Skjørpingegd. paa Falster; M. Karen Frantsdtr. Thestrup; u. B.; [† 13/5 1794].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1974, 1626, 1705, 1012, 1017.

13. 1794 [r. Cap.* 20/12 93] Niels Brinch Holst af Gudme-B., f. 3/9 58; St. Od. 78; C. 27/4 86, n.; r. Cap. Brenderup-O. 2/8 93, o. 28/8; O.; [† 29/12 1805; duelig; almindeligt agtet og elsket; blid; god Indsigt i Physik og Mathematik].

14. 20/6 1806, o. 14/8 [Lærer ved Christianis Institut(3) . . . ] Eiler Schavland Bye, f. Reyn, Stod Sogn, Trondhj. St., 2/6 73; F. Niels B., Propr.; M. Inger . . . ; St. Trondhj. 92; C. 31/10 00, l.; ~ 4/5 07 Susanne Hallager, † Bergen . . ; u. B.; [† 2/11 1811; god Philolog; men uskikket til præstelige Forretninger og melancholsk].

15. 19/4 1811. Peter Kofod Ancher; [26/8 1818 Østofte; see der].

16. 16/9 1818 [V. Ulslev 21/6 15] Ove Julius Scheebye af Lumby, f. 63; St. Od. 84; C. 13/7 89, h.; r. Cap. Østofte 26/9 94, o. 22/10; ~ Adolphine Hansen; F. Forv. og Forp. paa Lundegd. i Fyen; 1 S.; [† 29/12 1832].

17. 17/5 1833 [V. og Ø. Egede 2/8 26] Christian Ludvig Galschiøt*, f. Roesk. 19/9 95; F. Kammerass. Johannes G., Landsdommer og Herredsfoged; M. Birgitte Weinschenck; St. Roesk. 15; C. 10/1 21, h.; p. Cap. Dalby-T. 11/4 21, o. 13/4; r. Cap. Besser-O. 30/9 25; R.* 26/5 67; Jub. 13/4 71; D.-M. 14/4 s. A.; ~ 25 Cathrine Marie Kynde af Haudrup-S., f. 29/1 01, † 19/3 64; 4 S., 2 D.; [† 20/5 1883; „Meget begavet og godgjørende; en i høi Grad elskelig Personlighed; over al Maade afholdt i sin Menighed“ (Rh.); Portrait i Kirken].

DanKir bd. 8, s. 463 (se nedenfor).
———————————

 

 

No 1097. Sognecapellaner i Stokkemarke.

[Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/218; M. S. 2-b/8 og 68; L. P. B. 10; Lkm. 2/700.
———————————

1. 15 . . Jacob Jensen; [(1584) Hillested; see der].

2. 15 . . Christopher Pedersen Bager; [før 1577 Holeby; see der].

3. 15 . . Peder Jepsen; [før 1571 Ryde; see der].

4. 15 . . Laurits Hansen Flom; [afsat . . ; see Rødby-R. r. Cap.].

5. 1582 [P. i Norge . .] Niels Hansen; [† . . . ].

6. 15 . . Jesper Christophersen Bruun; [1586** Nebbelunde-S.; see der].

7. 1586. Niels Sørensen Mariager; [1591 Dannemarre-T.; see der].

8. 1591. Christen Madsen Bruun; [1599 Hillested; see der].

9. 1599. Morten Laugesen el. Lauritsen, f. Stadager; F. maaskee L. Venstermand p. Stadagergd.; i Sorø Skole 92; St. i Rostock 98; Greifswald s. A.; var 1600 bleven Præst i sin Hjemstavn.

F-P s. 158 (»Martinus Lagonis«); SB s. 110 (»Martinus Lagonis Falstrius«); Helk I, s. 292 (»M. L. Stadagriensis«); Helk II, s. 294.

10. 1605. Hans Frederik Mule; [1619 Sp.*; see der].

11. o. 11/6 1620 [Rtr. Nakskov 18] Henning Clausen Bang [k. •/10 1620 Rødby-R.; see Kjøng i F.].

12. o. 11/6 1638. Anders Eriksen Hvid; [k. 17/6 1638 Søllested-S.; see der].

13. o. 26/3 1639. Hans Nielsen Bogense; [1641 Herredskirke; see der].

14. o. 22/9 1647. Peder Pedersen, f. Kbh. c. 18; St. Kbh. 38; [† el. forflyttet 1650].

KUM I, s. 147 (»Petrus Petri Hafniens.«); KS 3:5 (1884-86) s. 136 (»Petrus Petrejus Hauniensis«, 29 år gl.).

14b. o. 1/2 1650. Hans Clausen Cassel; [1650 Sp.*, see der].

15. o. 30/6 1650. Diderik Christophersen af Maribo, f. 20; St. Slag. 43; ~ . . . . . ; see V. J. Borchsenius i Sevel; [# 1689; b. Sevel 4/4 1691; meget vildhoved og begik mange Udskeielser; frikjendt 56 i en Paternitetssag, hvorimod Moderen, som havde beskyldt ham, blev strøgen til Kagen(4); Man fortalte om ham, at han havde ombragt sin Søn, Esaias, i „Brants Mose“].

KUM I, s. 178 (»Theodoricus Christophori Lolandus«); KS 3:5 (1884-86) s. 137 (»Theodoricus Christophori Mariæboensis«, 30 år gl.); Sixhøj nr. 419.

16. o. 10/3 89, Mathias Carstensen Atke; [1691 Sp.*; see der].

17. 17/10 1691. Frants Frederiksen Støedt; [15/2 1698 Horslunde-N.; see der].

18. 19/2 1698. Bonaventura Frederiksen Brandt af Nykjøb.-S.; St. 86, Bacc. 87; C. 3/7 88, illum.; ~ Margrethe Meier; [† 1709; hans Bibl. solgtes for 16 Mk.].

KUM II, s. 145, 151 (»Bonaventura Frid. Brandt«).

19. 26/6 1709. Enoch Sørensen Thamson, f. Svendbg.; St. Od. 95; ~ Maren Jensen, f. c. 84, † 53; F. J. Jørgensen, Skrædder i Odense; M. Helle Hansdtr.; 5 B.; [† 1721].

KUM II, s. 210 (»Enochus Severini Tamsonius/Thomsonius«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1318, 958.

20. 12/12 1721. Peder Poulsen Bering, f. Vibg. 82; St. Od. 06; ~ 15 . . . Pedersdtr. Wandborg af Veirum; 1 D.; [† 24/12 1732].

KUM II, s. 12 (»Petrus Paul. Beringius«, 24 år gl.).

21. 20/3 1733, o. 17/4, Otto Jørgensen Schow, f. Bjernede 16/10 01; (Bdr. t. E. J. Sletting i Ferslev-V.); F. J. Sørensen S., By- og Birkefgd. i Sorø; M. Helene Christophersdtr.; St. Sorø 22, Bacc. 23; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 24-26; C. 28/5 25, n.; ~ Holbæk 7/7 34 Anna Elisabeth Hansdtr. Stampe, f. Holbæk 21, † 9/10 99; F. H. Nicolai Henriksen S. af Hammer-H.-S.-A., Kbmd.; M. Maren Christensdtr.; 6 S., 4 D.; see Etm.; [† 24/4 1770; en munter Mand].

KUM II, s. 445, 450 (»Otto Georgii Schow«, 21 år gl.); SB s. 243; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53; PT 10:5 (1938), s. 252-253; Kbg. Holbæk (1700-77 V) opsl. 48 (vielse).

22. 5/2 1768**, o. 2/9, F. S. Jørgen Ottosen Schow, f. 12/3 36; St. Nykjøb. 53; C. 26/3 67, n.; ~ 71 Christine Mathiasdtr. Knudsen; F. M. K., Bkdmr.; 1 S.; [† 11/2 1772].

23. 23/4 1772, o. 13/6, Jørgen Hahn; [1777 Kjøbelev-V.; see der].

24. 24/9 1777, o. 21/11, Carl Christiansen Røher; [9/7 1778 Guldbjerg-S.; see der].

25. 9/9 1778, o. 18/9, Hans Hansen Bull, f. Gaarslev, Ribe St., 19/4 46; F. H. Nielsen B., Degn; M. Cathr. Hansdtr.; St. Fred. 68; C. 31/3 74, n.; [† 1787].

26. 19/10 1787 [r. Cap. Brenderup-O. 2/9 85] Svend Bønnelykke; [14/5 1790 Brenderup-O.; see der].

27. 21/5 1790 [r. Cap. Brenderup-O. 22/8 88] Frederik Schmidt; [8/2 1793 Guldbjerg-S.; see der].

28. 8/2 1793 [p. Cap. Kallehave 27/11 87, o. 30/11] Holger Frederik Wessel Brown; [18/10 1793 Brenderup-O.; see der].

29. 20/12 1793 [r. Cap. Brenderup-O. 2/8 93] Niels Brinck Holst; [1794 Sp.*; see der].

30. 4/7 1794 [p. Cap. Pjedsted-G. 27/9 93, o. 20/11] Christen Graae Klingenberg; [10/4 1795 Døllefjelde-M.; see der].

31. 15/5 1795 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 5/3 90] Claus Nicolai Claussen; [11/6 1813 Arninge; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Noter:

(1) ubi = (lat.) hvor.
(2) stundesløs = urolig og rastløs og får ikke rigtig udrettet noget, selvom vedkommende tilsyneladende er i stadig aktivitet.
(3) Christiani Institut var en undervisningsanstalt i landlige omgivelser på Vesterbrogade i København, oprettet 1795 af den tyske hofpræst C. J. R. Christiani med moderne pædagogiske ideer. Bl.a. vægtede man hygíejne, sundhed og fysisk aktivitet. Også den boglige pædagogik var fremsynet. Eleverne blev opmuntret til selvstændigt at bruge bøger fra skolens egen bogsamling, og stilskrivning skete med udgangspunkt i elevernes egne iagttagelser. Lærerkræfterne var de bedste der kunne opdrives, bl. a. Knud Lyhne Rahbek.
(4) strøgen til Kagen = straffet ved at blive bundet til en kag, d.v.s. en forhøjning af træ med en pæl midtpå, og pisket.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Stokkemarke Kirke, s. 449-466.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Stokkemarke Sogn s. 274-286, Præsterne: s. 277, 731).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Stokkemarke Sogn s. 206-219, Præsterne: s. 209). PDF-udgave.
Jensen, P.: Minde om Jubellæreren C. L. Galschiøt. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86). s. 338-345.