Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1202. Torup (Thorup),

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/197; L. S*; L. P. B. 206; K. M. 164; Lkm. 1/220; M. 25; Kbg. 1716.
———————————

1. 15 . . Marcus . . . ; »Oc da skal Torups Sogn have været annexeret til Melby«

DanKir bd. 2, s. 1662 (se nedenfor).

2. 15 . . Rasmus . . . ; [† 1570].

3. 1570. Claus Knudsen*; ~ Anne Hansdtr.; 2 ~ Etm.; see E. Hansen i Græsted-M.; [† 1625].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151; Kopskatten 1645, opsl. 51.

4. k. 22/1 1625 [p. Cap.*, o. 3/12 17] Christen Rasmussen Liunge, maaskee af Lynge-U.; St. 13; 1 ~ F. E.; 2 ~ c. 45 Anne Mortensdtr. Aalborg af Kregome-V.; 2 ~ Etm.; [† 1653].

KUM I, s. 13 (»Christiernus Erasmi Liungensis Seland«); PT 8:6 (1927), s. 184, 188; Kopskatten 1645, opsl. 51; DanKir bd. 2, s. 1578 (Kregme Kirke).

5. 7/2 1653 [p. Cap.**, o. 27/8 52] Nicolai Hansen Cruse, f. Helsing. c. •/2 26; St. Kbh. 46; ~ F. E.; 7 B., hvoraf 2 S., 2 D.; 3 ~ c. •/6 65 G. A. Schumacher t. Helsing. St. Olai K.; [† 26/3 1664; Lgst.; Eptph. i Kregome K.; Enken gav 64 et Daabsfad til Melby kirke (»Anne sl. Nicolai Crusis af Torup«)].

KUM I, s. 82 (»Nicolaus Crusius«); Kh 1661, s. 130; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 25, 28; DanKir bd. 2, s. 1666 (se nedenfor); s. 1623 (Melby Kirke); s. 1578 (Kregme Kirke).

6. 14/4 1664 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H., o. 27/8 61 (60?)] Hans Jensen Poscolan (Paaske); St. Kbh. 46; ~ 25/7 66 Magdalene Gudmandsdtr. Brochmann af Hjørlunde, d. 47; 2 ~ Etm.; see Gudmand H. P. i Kallundbg.; [† 1694; hans Hustru forærede 84 nyt Alterklæde til Kirken].

KUM I, s. 196 (»Iohannes Iani Poscholanus«); DanKir bd. 2, s. 1652 (se nedenfor).

7. 9/2 1689**. Hans Nielsen Bager; vist St. Holb. 82; ~ F. E., † 15; [† 1715].

KUM II, s. 118 (»Iohannes Baggerus«).

8. 23/11 1715 [Skp. 08] Jens Hansen Windekilde af Steenløse-V. , f. 3/6 81; St. Fdbg. 99, Bacc. 01; C. 9/3 02, n.; ~ Dorothea Christence Nielsdtr. Fridtz af Ramløse-A.; 5 S., 5 D.; see R. B. Bruun til Slag. St. Peters K.; Niels J. W. i Vilstrup; [† 7/6 1739].

KUM II, s. 250, 263 (»Ianus Ioh. Windefontanus«, 19 år gl.).

9. 17/7 1739 [Tødse-E. 17/2 36. o. 2/6] Frederik Voigt, f. p. Taasinge 08; St. pr. 27; C. 31/7 31, h.; ~ Maribo 17/4 36 Anna Cathrine Reimer, f. c. 18, † 90; [† 8/3 1741].

KUM II, s. 487 (»Fridericus Voigt«, 17 år gl.).

10. 15/5 1741, o. 23/8, Caspar Christiansen Kølichen af Kbh. Frue K. 1 r. Cap., d. 11/6 14; St. Fdbg. 30, Bacc. 31; Alumnus p. Borchs Coll. 32–37; C. 22/10 37, l.; (Kbhs. Civ. Arrest 14/4 41); ~ Kbh. Frue K. 26/10 40 Ingeborg Hansdtr. Agger; 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. H. Myhre, r. Cap. t. Kbh. Trin. K.; [b. 8/4 1742; W. 1/534 og 3/427].

KUM II, s. 518, 542 (»Casparus Kølichen«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 190.

11. 27/4 1742 [Fp. v. Tropperne i Hannover, o. 10/5 41] Søren Pallesen Møller; [4/7 1749 Fruering-V.; see der].

12. 4/7 1749 [Fruering-V. 30/3 42] Christian Andresen Coldevin; [25/6 1777 Høiby; see der].

13. 25/6 1777 [Kbh. Fred. Hosp. 20/7 71, o. 25/9] Johannes Christiansen Kjær, f. Nybg. 31/8 39; F. C. Thomsen Mariager, Bgr.; M. Anna Cathrine Hansdtr. (2 ~ Anders J. Kjær); St. Nybg. 56; C. 19/5 62, n.; Lærer ved Chrhvns. Fattigsk. 68; ~ 16/7 78 Sophie Amalie Rittendorph, f. c. 41, † 27/4 13, E. e. H. Aastrup; [b. 11/7 1789; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 924, 828, 744, 669; DanKir bd. 2, s. 1665 (se nedenfor).

14. 9/9 1789 [r. Cap. Maribo-H. 1/10 56, o. 5/11] Poul Jensen Lyngbye, f. Thisted 22; F. J. L., Proc.; St. Helsing. 45; C. 2/8 49, n.; 1 ~ 57 Elisabeth Ermandinger, † 73; F. Michael E., Byfgd. i Christiania; i Maribo; M. Else Margrethe Bertelsdtr. (Bartholin); 1 S., 3 D.; 2 ~ 11/6 90 Inger Jensen Reimer, f. Maribo 52, d. 1/1 53, † Kbh. Trin. S. 4/9 09, e. J. R. Suhr i Kjøbelev-V.; u. B.; [# 23/5 1800; † 28/12 09, b. Kbh. Trin. K. 4/1 10].

E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 847, 858; Kbg. Kbh. Trin. K. (1805-17 D), opsl. 65 (hustrus død), opsl. 69 (død).

15. 15/8 1800, o. 8/10, Johan Peter Wedel; Pr. 1/9 24 [10/1 1826 Helsinge-V.; see der].

16. 19/5 1826 [Vreilev-H. 14/5 17] Jacob Ludvig Hansen; [25/4 1832 Glostrup; see der].

17. 10/8 1832, o. 26/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 8/2 26] Frederik Plochross, f. Kbh. 4/11 89; F. Fred. P., Sværdfeger; M. Frederikke Lund; St. Kbh. 09; C. 27/10 24, h.; O.; [† 22/2 1840].

18. 16/5 1840 [Cat. Stege 20/8 30] Peter Frederik Thayssen; [21/5 1857 Baarse-B.; see der].

19. 1/8 1857 [Visby 24/12 43] Hans Broge Berg, f. Grenaa 25/8 02; F. Kmrd. Fred. Nicolai B., Landinsp.; M. Anna Marie Broge; St. pr. 21; C. 28/4 29, n.; p. Cap. K. Lyngby 22/7 31, o. 24/8; r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 1/4 35; Sp. Seiling-S. 29/1 39; ~ Lyngby 30/4 33 Benedicte Christiane Lund, f. Kbh. 15/8 01, † 13/1 62; 4 B.; [# 31/8 1862; levede 68; E. 1/168 og S. 1/120].

20. 8/11 1862 [Cat. Faabg. 11/10 54, o. 20/12] Christian Peter Catarus Høeg, f. Kbh. 22/4 19; F. Hans Adolph H., Urtekrmr.; M. Anna Raun; St. Kbhs. Bgdsk. 38; C. 6/7 44, l.; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. 48; ~ 17/4 56 Julie Nathalie Lorentzen, f. 4/9 28; F. Cpt. Gabriel L., Postmstr. i Faabg.; M. Caroline Hedvig Dittmer; u. B.; [† 15/11 1871; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 2, s. 1666 (se nedenfor).

21. 12/4 1872 [p. Cap. Magleby v. Skjelskør 19/4 55, o. 25/4; Steenløse-F. 16/7 56] Jensenius Sommer af Tjæreby-A., f. Grindsted 21/10 22; St. Roesk. 40; C. 9/7 47, h.1; ~ 12/1 57 Laura Lucie Gjellebøl af Steenløse-F., f. Ringgive 2/6 24, † 7/5 56; [† 15/11 1873; Kirkegaardsmonument].

Elvius s. 531; (Dette pastorat er afglemt i Wibergs Supplementsbd.); DanKir bd. 2, s. 1666 (se nedenfor).

22. 20/1 1874. Edvard Theodor Brask; see Galtrup-J.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Torup Kirke, s. 1635-1669.