Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1281. Veien og Læborg,

Malt Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; S. i K.; R. M. 20/1 1768; M. S. III.; Lkm. 6/310; Kbg. 1720.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra O. Nielsen, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1537 [Biskop Iver Munks Official i Provstegden. i Kold.] Peder Laugesen el. Larsen Riber; var Sp. t. Læborg, Bekke og Veien; boede i Aalbæk, Læborg S.

2. (1569). Søren Pedersen Struc; ~ Sara Ibsdtr., † 7/2 12; efter hvem et Sted endnu kaldes Saras Agre; [† 29/3 1592; boede 9/5 81 i Veien; hans Eptph. fandtes 1690 i V. K., men formuret, saa at Aarstallene ikke kunde læses].

Hegelund I s. 228, 582, II s. 146, 307; KS 3:2 (1877-80), s. 210; DanKir bd. 19, s. 2902 (se nedenfor).

3. o. 6/6 1591**. Peder Sørensen Buch; ~ Aastrup 14/11 91 Kirstine Mortensdtr. af Aastrup-S.; [† 1628, ældgammel].

Hegelund I s. 220, 225, II s. 140, 143; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 547.

4. E. f. B. 28/10 1629 [Skp., o. 19/9 27] Christen Hansen Stenderup; St. 27; Pr. 24/9 51; ~ Varde 15/11 29 Karen . . . ; [† 1655; han tillige med Sognepræsterne i Brørup og Malt fik 24/3 35 Fritagelse for Skat, mod at der paalagdes de andre Præster saameget Mere, da de vare komne i Armod i Ufredens Tid, fordi de boede paa alfar Vei, og deres Sviin var ringe].

KUM I, s. 86 (»Christiernus Iohannis Stendrupensis«); KB bd. 18 (1630-1632), s. 158; PT 8:6 (1927) s. 189.

5. o. 21/4 1655. Gregers Christensen Gjødstrup, vistnok af Sneibjerg-T.; St. Vibg. 38; [levede endnu 1676; Pgden. blev ødelagt under Krigen].

KUM I, s. 148 (»Gregorius Christierni Gødstrup«); Sixhøj nr. 67.

6. 3/8 1676**, o. 30/8 [Hør. . . . c. 64] Anders Stephensen Brandt, f. Varde c. 46; F. S. Nielsen, Bgmstr.; M. Maren Nielsdtr.; St. Sorø 66; Pr. 9/4 84; ~ Ida Baggesdtr. Suur, f. Aalbg. c. 58; (Sstr. t. Else B. S. ~ H. M. Friis i Vilslev-H.); F. B. Lauritsen S., Rdmd. i Aalbg.; M. Margrethe Carstensdtr.; 2 S., 3 D.; see N. N. Arensberg i Grimstrup-Aa.; P. J. Schytte i Kvong-L.; Bagge A. B. p. Christiansø; [† 1699. En forarmet Guldmager. Antoges, at kunne undermane, vise igjen o.s.v. Der vare saaledes to Bønder, som gik igjen og hver Nat pløiede i Toften næst Sønden for Veien K. Dem manede han ned i Gammelby Mose midt for Estrup Skov. Byggede et lidet Huus, som ligger Vest for Kirken (Toftløs), hvor han ideligt laborerede. Pg. br. 91].

KUM I, s. 197 (»Andreas Stephani Brant«); SB s. 202; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 10; OD-RFR, bd. 2, s. 197.

7. 14/9 1699 [Hør. Ribe c. 91] Jacob Bendtsen (Bentzon, Farup) af Jerne-S., f. 69; St. pr. 87; 1 ~ Johanne Jørgensdtr. Bang af Sandager-H., E. e. Bertel Lindvig p. Møbjerggd., S. Omme S., f. 64, † 14; u. B.; 2 ~ Lisbeth Kirstine Pallesdtr. Gørup fra Hundsbæk, levede 21; F. P. Christensen; u. B.; 2 ~ Hans Pedersen i Glidstrup, Anst Sogn; [† 1719. Han fik anseelige Midler med sin anden Hustru, men hun var drikfældig og døde som Fattiglem i en Rendesteen i Ribe. Pg. br. tildeels 17/12 00; Lgst.].

KUM II, s. 154 (»Iacobus Benedicti Iernæus«); VejAar 1954, s. 8 (Af Præsterækken i Hvejsel-G.); DanKir bd. 19, s. 2906 (se nedenfor).

8. 2/2 1720, o. 22/3 [Hør. og Cant. i Kold. 5/12 09] Niels Joachim Olufsen Bützow* af Kold. Hosp., f. 6/1 90; St. Kold. 07; C. 16/3 11, h.; Bacc. 13; Pr. 18/7 38; 1 ~ 24/7 20 Dorothea Mogensdtr. Lucoppidan af Ø. Skjerninge-H., f. c. 81, † 28/4 41; 8 B.; 2 ~ 22/9 41 Christine Margrethe Jochumsdtr. Høyer af Fuur, d. 10/4 94, † 7/12 50, E. e. L. J. Holst i Selde-Aa.; u. B.; see 2 Etm.; I. P. Hagelund i Verst-B.; (H. A. Olivarius i Velling); [† 26/2 1762. En fortræffelig Mand, men svagelig, da han 3–4 Aar efter sit Komme hertil, i 1730, blev rørt i høire Side medens han stod paa Prædikestolen i Læborg, saa han maatte spise med venstre Haand og kun med største Vanskelighed kunde skrive. Prædikestolen i Læborg faldt engang ned med ham. En gal Ræv gik 36 bagefter ham fra Kirken til Pgden., beed et Sviin og en Hund, der ogsaa bleve gale].

KUM II, s. 324, 379 (»Nicolaus Ioachimus Olai Butzovius«, 16 år gl.); KoldStud s. 89-90.
(11/4 55*. Jochum Ewald; see Hviding).

9. 23/2 1759** [p. Cap. 15/9 58, o. 25/10] Hans Clemensen Fog af Hviding, f. 20/6 26; St. Ribe 48; C. 22/6 51, n.; ~ 9/5 59 F. D. Abelone Cathrine Bützow, f. 27/7 25; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 2/3 1771].

Achelis II, nr. 5915.

10. 27/4 1771, o. 4/7 [Hør. Kold. 61-71] Joachim Haar*, f. Kold. 14/12 39; (Halvbdr. t. S. J. Haar i Lemvig-N.); F. Jørgen Sørensen H., Kbmd. (Bdr. t. Ude S. H. i Ølgod-S.); M. Lovise Cathrine Jochumsdtr. Salthau (Moster t. P. G. J. Wissing i Malt-F.); St. Kold. 60, Bacc. 61; C. 12/3 66, n.; Pr. 87; Forligelsescomm. 96; ~ 71 F. E., † 18/7 14; u. B.; [† 12/3 1812; from og dygtig].

KoldStud s. 171-72; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 769.

11. 4/12 1812 [Manø 13/4 04; # 10] Henrik Bruun, f. Kold. 29/4 66; F. Peder Frederiksen B. af S. Vissing-V., Kbmd. i Kold.; St. Kold. 86; C. 27/10 91, n.; p. Cap. Hjartdal i Øvre telemark 92; p. Cap. Stavanger Domk. 94; r. Cap. Tversted-U.-B. 30/11 98; # 03; 1 ~ Margrethe Karen Lütkis fra Fanø; sep. 05; 1 S.; 2 ~ Ane Lovise Simonsen fra Kbh., † Haderslev . . . ; 2 D.; [† 7/2 1821. Eiegod; gav gjerne sin sidste Skilling til de Fattige. Selv fattig og ulykkelig, idetmindste i sit første Ægteskab. Udgav 06 en bog om Manø; E. 1/221 og S. 1/256].

Nygaards sedler: Født, far.

12. 29/6 1821 [Verst-B. 18/6 02, o. 17/8] Niels Sommer Bergenhammer af Ørting-F., f. Aalsø 31/10 69; St. Vibg. 89; C. 17/10 93, h.; ~ Leirskov 21/9 04 Karen Krarup af Ølby-A.-F., f. 11/4 76, † Ullits 2/5 45; 4 S., 2 D.; see Laurits K. B. i Ulvborg-R.; Mads P. B. B. i N. Omme-B.; [† 16/8 1826; brav].

KUM I, s. 435 (»Nicolaus Bergenhammer«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1473; PT 15:4 (1970), s. 169-170, 171-172 (Bergenhammer).

13. 20/12 1826, o. 6/4, Jens Orten Bøving; [13/3 1842 Egtved-Ø.; see der].

14. 13/6 1842 [Malt-F. 7/8 21, o. 4/5] Philip Christian Fuglede af Bøvling-F., f. 10/5 95; St. v. W. 12; C. 18/7 17, h.; Folkethingsmd. (Ribe A. 4) 4/12 49; ~ 18 Augusta Amalie Nyerup, f. Kbh. 17/9 93, † 25/2 54; F. Prof. Rasmus N., Docent i Leterairhist., Universitetsbibliothekar og Regentsprovst; M. Elisabeth Marg. Clausen; 1 S., 2 D.; [† 3/1 1856; megen Skjønhedssands; ombyggede Stuehuset].

15. 24/3 1856 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 1/4 48, o. 10/5] Sophus Carl Viggo Hansen, f. Kbh. 23/12 17; F. Carl Møller H., Lands- Over- samt Hof- og Statsrets-Proc.; M. Viveke Marg. Melbye af Middelf.-K.; St. Kbh. 35; C. 22/4 41, l.*; 1 ~ 8/10 48 Helene Marie Augusta Kirstein, f. 28/11 29, † 13/1 52; F. Kmrd. Ernst Andreas K., Inspect. p. Lindenborg; M. Cathr. Magd. Krenchel; u. B.; 2 ~ 8/12 54 Anna Nicoline Johanne Holm, f. Helsing. 13/4 34; F. C. F. H., Kassr. ved Øresunds Toldkammer; M. A. A. J. C. Liebmann; (67) 1 S., 2 D.; [7/5 1870 Hammer-L.].

16. 20/7 1870. Hans Christian Janus Nicolai Balthasar Krarup Sveistrup; see Rødding-S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870, s. 69-75.
Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Vejen Kirke, s. 2875-2910, Læborg Kirke, s. 2911-2933.