Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1408. Øsløs, Vesløs og Arup,

V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 56; M. S. III.; L. P. B. 352; Lkm. 4/241; E. M.; Vahls M. 111; Kbg. 1686.
———————————

1. 15 . . Thøger . . .

2. (1540. 53). Anders Christensen Harboe; [† 15. . ; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 13 Bøger].

3. (1568). [p. Cap.* c. 50] Peder Jensen Thym* ell. Thim ell. Thiman; [† c. 1602].

KS 3:2 (1877-80), s. 201.

4. (1599**). Gunder ell. Elias ell. Anders Mouritsen; [† P. 1603; maatte hjelpe til at sætte Ligene i Gravene].

5. 1603. Hans Olufsen af Sæby; see Etm.; [† 1645].

6. 1641**. F. S. Oluf Hansen Øsløs; St. Nykjøb. p. M. 36; ~ Maren Jacobsdtr. Holm af Nykjøb.-L.-E.; 1 S.; [† 1652].

KUM I, s. 131 (»Olaus Iohannis Øsløff«).

7. k. •/1 1653. Peder Kjeldsen Nors el. Paludan af Nors-T.; ~ Maren Mikkelsdtr. Sandbech, † Øsløs 19/3 94; 1 S., 3 D.; see P. P. Bloch og H. S. Faber i Harridslev-S.-R.; R. J. Rodskov i Blære-E.; [† 10/1 1673].

KUM I, s. 205 (»Petrus Chiliani Paludanus«); Sixhøj nr. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14.
(1673. J. R. Roskild, kjendt uduelig af Biskop Foss).

8. 16/4 1673 [p. Cap. Taarnby 72] Mag. Gert Mathiesen Wienecken; [14/3 1674 Grenaa-G.; see Kbh. Holmens K.].

9. 14/3 1674, o. 20/5, Niels Sørensen Steenstrup, f. Steenstrup, Rostrup S., 5/9 44; F. S. Sørensen; M. Marie Lauritsdtr.; St. Vibg. 67; C. 23/6 69, illum.; Pr. 15/10 79; ~ Cathrine Pedersdtr. Bodtzen, f. c. 43, † Vibg.; b. her 22/12 25; (Sstr. t. Annike P. B. 1 ~ J. I. Widsted i Seierslev-E.-J., 2 ~ J. N. Erslew i Alsted-B. og Halvbdr. t. Hans P. B. i Tirstrup-F.); F. P. Carstensen B., Orgelbygger i Vibg.; M. Magdalene(?) . . . . ; 7 S., 2 D.; see Jacob N. S. i Torrild-V.; Etm.; Lucas N. S. i Vridsted-F.; [† 15/8 1696; Biskop Birkerod havde mere Fornøielse af hans smukke Bibl. end i den øvrige gode Medfart, med hvilken han og Bispinden ei mindre af ham, end af de andre Præster, bleve accommoderede (Bkrd. Dgb. 306)].

KUM I, s. 342 (»Nicolaus Severini Stenstrup«); Sixhøj nr. 476; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 139.

10. 29/8 1696, o. 21/10, Michael Frantsen Vogelius af Aasted-S., f. •/9 71; St. Vibg. 89; C. 1/8 92, mediocr.; Pr. 23/4 21; ~ 21/9 98 F. D. Magdalene Nielsdtr. Steenstrup, † 23/7 50; 6 S., 5 D.; see Johannes V. M. Steenstrup i Sjørring-T.; Søren M. Steenstrup i Haraldsted-A.; Mogens M. V. i Hundslund; Mathias J. M. V. i Vorgod-V.; C. N. Spend i Vildbjerg-T.; Sønnen Frantz M. V. blev Pr. i Norge; [† 2/7 1731; rost af Biskop Mumme som en af Stiftets dueligste og lærdeste Præster og som en ypperlig Catechet].

KUM II, s. 169 (»Michaël Francisci Vogelius«); Sixhøj nr. 678; Bastian Svendsens prestehistorie: Asker, s. 13-15.

11. 24/8 1731 [Gudum-V. 10/7 13, o. 25/8] Ole Jørgensen Obel, f. p. Øland i Thy 80; F. J. Pallesen O., Forp.; M. Dorthea Olufsdtr. Sennels; St. Aalbg. 01; C. 3/10 10, n.; ~ Sophie Hansdtr. Tanche af Aaby-B., f. c. 88, † Gudum 15/8 61; 6 S., 7 D.; see J. B. Leth i Dalum-S.; Palæmon F. O. O. i Sennels; Etm.; Jens O. O. i Kollerup-S.; Hans J. O. O. i Gudum-V.; [† 2/5 1753].

KUM II, s. 268 (»Olaus Georgii Obelius«, 21 år gl.).

12. 23/1 1750*, o. 6/7 53 [Lærer v. Waisenhuset] Cay Thomsen Praëm af Hjardemaal, f. 29/3 24; St. pr. 39; C. 21/4 46, n.; ~ F. D. Dorothea Cathrine Olsdtr. Obel, f. 21/9 26, † 17/12 64; 3 S., 3 D.; see Etm.; F. Astrup t. Vibg. Dk.; N. J. Mygind i Steppinge-F.; [† Kbh. 31/8 1791; kaldet af sin Fader; N. 469; Hustrus Lgst.].

KUM II, s. 608 (»Kajus Praëm«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 324, i Thisted Amt, V. Han hrd. nr. 27, 51; DanKir bd. 12, s. 196 (se nedenfor).

13. 18/1 1783**, o. 1/8, F. S. Ole Bagger Praëm, f. 14/6 58; St. pr. 74; C. 22/9 78, n.; ~ 9/7 88 Sophie Tanche Obel af Gudum-V.; 6 S.; see Christen P. i Skivum-G.; [† 31/1 1802; Lgst.].

KUM III, s. 336 (»Olaus Praem«, 18 år gl.); DanKir bd. 12, s. 197 (se nedenfor).

14. 18/6 1802 [Vust 1/3 93, o. 31/7] Andreas Christopher Türck, f. Od. 68; F. Joh. Phil. T., Kbmd.; M. Elisab. Flykke; St. Od. 88; C. 2/11 90, l*.; ~ Elisabeth Graversen, † 30/3 06; [† 17/1 1826].

15. 22/5 1826 [Flade-D. 2/12 18, o. 21/4 19] Hans Erik Saabye Mejer af Skjolde, f. 28/10 72; St. Hors. 92; C. 14/7 00, h.; Skllrr. i Lyngaa; Cons.-Rd. 1/8 29; ~ . . . Kogsbølle fra Aalborg; levede 68; [† 14/7 1833; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 12, s. 197 (se nedenfor).

16. 6/12 1833 [Sennels 18/8 24] Bertel Langballe Obel; [12/4 1841 Hillerslev-K.; see der].

17. 17/6 1841 [Cat. Holstebro o.s.v. 18/7 37] Christian Peter Jacobsen; [26/8 1853 Kallundborg; see Rødby-R.].

18. 6/12 1853 [Bryndum-N. 22/3 36] Magnus Vilhelm Esmann af Ølgod-S., f. Lemvig 19/7 99; St. Ribe 19; C. 17/3 25, n.; Miss. v. Julianehaab og Frederikshaab, Grld., 23/3 25, o. 30/3; ~ 8/3 26 Ditlevine Karenline Abigael Staal, f. 6/4 01, † N. Sundby 12/1 77; F. Peter S., Kbmd. i Stubbekjøb.; M. Anna Maria Benzon; 2 S., 5 D.; see Vilhelm A. E., Cap. p. l. i Faxe; [# 12/1 1866; † N. Sundby 3/10 70; E. 1/386 og S. 1/430].

19. 28/3 1866 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 12/11 61, o. 18/12] Christian Ehrenfried Lund af Ø. Tørslev, f. Brande 28/5 25; St. Rand. 45; C. 2/5 51, l.; c. Adj. Slag. 28/8 51; Adj. Nykjøb. 13/8 52; ~ Vollerslev 22/9 55 Christiane Eleonore Petrine Schwabe, f. 28/4 30; F. Hans Peter Carl Georg S., Møller; M. Eleonore Marie Grundtvig; (61) 2 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Østløs Kirke, s. 190-197, Vestløs Kirke, s. 198-207, Arup Kirke, s. 208-215.