Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Wibergs indledning til »Første Anhang«, Nørre Tyrstrup Herred (Bjært, Veils og Veistrup, Stenderup, Vonsild og Dalby, samt Ødis):
»Da efterfølgende Pastorater, som efter at have hørt til Haderslev Amt i Slesvig, ved den ulykkelige Fredsslutning 30/10 1864 indlemmedes i Veile Amt, tilføies Præsterækkerne for dem i Hovedsagen efter „Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2“. Det samme gjælder om Taps Sogn, tidligere Annex til Aller, hvor den hidtil værende Sp. for begge Menigheder, J. J. H. Nansen vedblev.«

(1414) No 1. Bjært,

N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1699.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. (1528). Mads Hansen (Pistorius); Pr. (28); antog Luthers Lære for ikke at afsættes; men de Catholsksindede vare med ham velfornøiede. (Pistorius = Møller).

Niels Madsen, P.(?) i Reformationstiden.

2. 1544. Just Bendixen; [†(?) 1556].

3. 1563. Tøge (Tøger) Hugger; ~ Tyra . . . ; see Etm.; [#? 1602; b. 6/11 1611].

4. 1600**. Johann Olsen Schrøder af Oxbøl; ~ F. D. Christine Tøgesdtr. Hugger, † 1611; see Etm.; Johan S. i Aller-T.; [† 1634].

5. 1634. F. S. Jørgen (Georg) Johansen Schrøder; St. i Rostock 27, i Kbh. 29; see A. M. Raff og J. Ryde i Vonsild-D.; [† 14/2 1659].

KUM I, s. 96 (»Georgius Schrøderus Haterslebiensis«); Achelis I, nr. 1682.

6. 1659, forjaget s. A. [Crtr. Haderslev 49] Mag. Henrich Christensen Schriver (Skriver), f. Haderslev 14/6 20; F. Christen Petersen, Tingskriver i Haderslev H.; M. Cathr. Henriksdtr. (2 ~ Jens Ravn, Etm. her); St. Rostock 42, Wittenberg 43; Mag.; [† Haderslev 7/8 1659].

Achelis I, nr. 2110.

7. 1660 [Moltrup-B. 40, forjaget af Polakkerne 59] Mag. Jens Ravn (Jessenius/Esaias Corvinus), f. Haderslev 01; F. Ivar R. af Starup-G., Cantor; St. Rostock 23, Wittenbg. 25; Mag. Rostock 6/4 30; Rtr. 31–50 samt 2den Slotsp. i Haderslev 31–44, (tillige Sp. i Moltrup-B. 40); Pr. (afsat før 52); Cons.-Ass.; ~ 12/10 33 F. Mdr. Katharina Henriksdtr., f. Haderslev 14/6 00, b. 28/12 67, E. e. Christen Petersen, Tingskriver i Haderslev H.; F. H. Frederiksen, Kbmd.; see Ivar R. i Gl. Haderslev; Andreas R., Diak. i Aabenraa; (Jens J. R. i Øsby); [# 1665; † Gl. Haderslev 20/5 66].

Achelis I, nr. 1586.

8. 1665**. Mag. Johannes Valentinsen Schmidt v. Eisenberg af Haderslev; St. Rostock 57, Wittenberg 61, Strassbg. 61, Kiel 66; Mag.; ~ 4/6 67 Magdalene Georgsdtr. Fabricius; F. G. F., Sp. i Haddeby, Gottorp Pr.; M. Anna Andreasdtr. Dondorf; B.; [1681 Riseby, Hütten Pr., og Hofp. p. Saxtorf; # 1724; † •/1 1725].

Achelis I, nr. 2671, 3859 (søn).

9. 1681. Friederich Riis af Moltrup-B., f. c. 55; St. Haderslev t. Rostock 75, Wittenberg 77; ~ Sophia . . . , som overlevede ham; B.; [† c. •/1 1699; havde megen Sorg og Fortred af sine Sognebørn, som nægtede ham næsten alt; Enken indgik Kontrakt med Etm. om sit Underhold].

Achelis I, nr. 3275; VejAar 1929, s. 125-128 (se nedenfor).

10. 1699. Johan Christophersen Krahe af Haderslev Slotsp., f. c. 71; St. i Kiel 86, i Wittenberg 87, i Kbh. 96; Pr.; ~ Anna Maria Jespers fra Odense, f. c. 78, b. 13/9 43; see Hinrich K. i Ødis; G. E. Møller i Møgeltønder; Etm.; [# 1743; † Vonsild 25/11 1752].

Achelis I, nr. 3672; KUM II, s. 223 (»Iohannes Krahe Haderslebia-Holsatus«); Nygaards sedler: Børn, hustrus begravelse.

11. 1743. Mag. Peter Nicolai Sørensen Kleist, f. p. Bistrup v. Roesk. 1/1 18; F. Lorenz Pedersen K., Forv.; St. Roesk. 35, Bacc. 36; C. 14/12 37, l.; Mag. 42; 1 ~ c. 44 F. D. Anna Marie Krahe; 2 ~ Anna Sophie Godskesdtr. Møller af Møgeltønder, f. c. 28, † 26/5 95, (Sstr.dtr. af 1ste Hustru); 2 S.; [# 1774; flyttede derefter til Kolding; † Kolding 3/4 1795; havde et Bibliothek paa 10,000 Bøger; han skal have været en daarlig Prædikant, hans Prædikener var saa vidtløftige, at Kirkegængerne gerne forlod Kirken, før han var færdig].

KUM II, s. 561, 568 (»Petrus Nicolai Kleist«, 17 år gl.); VejAar 1931, s. 249 (S. Abildgaards Dagbøger); 1915, s. 172-173 („Borchs Gaard“ i Kolding); Nygaards sedler: Børn, død.

12. 1775. Ebbe Ebbesen, f. Rudbøl, Høier S., 8/5 29; F. Lütje E.; St. i Wittenberg 50, i Gøttingen 52, i Kbh. 55; C. Rendsburg 16/3 56, h.; Sp. i Vesterland p. Sylt c. 58; ~ 8/9 59 Maria Christina Pedersdtr. Auw, (Sstr. t. Chr. Pedersen (A.) i Fol, t. Christine ~ N. Freuchen i Ensted t. og Marina ~ C. Petræus i Hjerpsted); F. P. Pedersen A., Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; see Lütje E. i Hammelev; [† 1/4 1784].

KUM III, s. 145 (»Ebbe Ebsen Hoyerus, Slesuicens.«, 22 år gl.); Achelis II, nr. 5986; PT 14:6 (1965), s. 131.

13. 6/8 1784 [r. Cap. Dalum-S. 24/12 72] Oluf Frederik Leth af Dalum-S., f. Glenstrup 48; St. pr. Od. 66, Bacc. 68; C. 16/3 69, l.; ~ 5/10 87 Botille Marie Terp fra Bøgvad i Høist S., † 20; mindst 1 S., 1 D.; see J. H. Bjerregaard i Toftlund; [† 16/8 1826].

KUM III, s. 262, 282 (»Olaus Fridericus Leth«, 18 år gl.).

14. 3/7 1827 [Ballum 22/9 24] Jens Kragh Walther, f. Kolding 30/12 75; F. Gabriel W., Skrædermester; M. Anne Marie Jensdtr. Kragh; St. Kold. 96; C. 9/7 99, h.; Asnæs 29/8 06, o. 12/9, Vallekilde-H. 19/12 s. A.; 1 ~ Udby i F., 2/8 07 Jacobine Birgitte Bierfreund af Værslev-J., f. Udby i F. 1/3 84, † Vallekilde 23/12 13; B.; 2 ~ 14/9 14 Henriette Christine Sophie Klein, † Assens 9/5 67; [† 27/4 1840; E. 3/458 og S. 3/537].

KUM III, s. 477 (»Ianus Walther«, 20 år gl.); KoldStud s. 347-48.

15. 17/3 1841 [Bedsted, Aabenraa A., 4/4 26] Andreas Petersen, f. Dravit, Løgumkl. S., 25/5 90; F. Peter Andresen, Eier af Gdn. Dravitskov, Løgumkl. S.; M. Maren Hønning; St. Flensbg. 14; C. 14/1 25, h.; R.* 18/9 46; ~ Kbh. Trin. K. 11/4 26 Anne Marie Kirstine Randbøll, f. Kbh. 25/7 99, † Bjært 28/11 55; F. Niels Christensen R., Meelhdlr. og Brødbgr. i Kbh.; M. Christiane Bothilde Schmidt; 5 B., hvorav 2 S., 1 D. overlevede Faderen; [† 8/7 1868].

KUM III, s. 580 (»Petersen, Andreas, e schola Flenopolitana«, 24 år gl.); Achelis II, nr. 8272; Kbg. Kbh. Trinitatis (1813-26 V) opsl. 372 (vielse); Kbg. S. Bjert (1851-67) opsl. 129-130 (hustrus død m. nekrolog), (1867-90) opsl. 5 (hans død); Ft. 1855.

16. 12/10 1868 [Ø. Starup-N. 27/1 66] Maurits Mørch af Mosbjerg-H., f. Gunderup 5/6 16; St. Aalbg. 33; C. 1/5 38, l.; Huslærer; Sp. Reisby 16/5 49, o. 13/7; Hostrup, Tønder Pr., 2/5 57, afsat af d. t. Reg. 64; # af d. d. Reg. 28/10 s. A.; Lærer v. Vordingbg. Realsk.; Pr. 15/6 66 – 85; ~ 12/8 51 Kirstine Petrea Ørum, f. 3/10 27, † 18/6 1911; F. Jstrd. Christen Juel Ø., Branddirect. i Ribe; M. Else Cathrine Christensen; 5 S., 4 D.; [# 1887; † Kbh. 1/8 1890].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Achelis, Thomas Otto: Sønder-Bjært Sogn og dets Præst 1697. Vejle Amts Aarbog 1929, s. 125-128 (om præst nr. 9, Friedrich Riis).