Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 173. Bødstrup,

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/109; L. P. B. 224; Lkm. 2/493; St. M.; Kbg. 1684.
———————————

0. 10/6 1531. Mads Pedersen.

FS nr. 558 (»Matthias Petri«); FR s. 285.

1. 15 . . Hans . . .

2. 1569. Gregers Nielsen; see M. Gregersen i Kippinge-B.; C. Pedersen i Humble; [† 7/7 1605].

3. 1605. Rasmus Jacobsen; St. i Kbh. (02); ~ Cecilie Christensdtr. Humle af Humble; [† 23/5 1623].

F-P s. 182 (»Erasmus Jacobi Fionus«).

4. 1623 [p. Cap.*, o. 25/9 22] Anders Poulsen (Paulin), af Od. Frue K., f. 98; St. Od. 17; Rtr. Kjerteminde 25/4 19, i c. 1 Aar; see Etm.; [† 1650; optraadte 46 som Arving efter sin Moder Else Mester Pouls, der døde 1635].

KUM I, s. 28 (»Andreas Pauli«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Andreas Paulinus«, 21 år gl.), s. 119 (»Andreas Paulinus«, 25 år gl.); KS 6:2 (1936-38), s. 464; KR nr. 5938; SL II, s. 159, 160.

5. o. 27/3 1650. F. S. Poul Andersen, f. c. 25; St. Od. 46; ~ Barbara Pedersdtr.; [† 1672].

KUM I, s. 197 (»Paulus Andreæ Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Paulus Andreæ«, 26 år gl.); KS 4:2 (1891-93), s. 683 (kaldes svoger til P. J. Branderslev i Tranekær).

6. k. 18/9 1672. Jens Jensen el. Jensenius; maaskee St. Slag. 56; C. 24/5 59, l.; Pr. (95); vistnok ~ F. D.? Mette Povelsdtr., f. c. 54; B.; 2 ~ Etm.; see J. P. Jensenius i Vemmetofte; [† 1700].

KUM I, s. 266 (»Ioannes Ioannis Lollandus«); PT 4:5 (1902), s. 76 (Kruckow).

7. 8/1 1701. Peter Jørgensen Kruchow, f. Saxkjøb. 31/7 76; F. Jørgen K., Kbmd.; M. Gedske Thisen; St. Saxkjøb. 90; p. Cap. her, o. 1/1 96; Pr. 33; 1 ~ Bødstrup 15/6 01 F. E., b. 25/6 22; u. B.; 2 ~ 6/8 23 Magdalene Feddersen, f. Flensbg. 9/12 04; F. Peter F., Kbmd. og Rdmd.; M. Lucia Sühling; 4 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; (see Peter N. K. i Hvam-H.); [b. 16/9 1738].

KUM II, s. 178 (»Petrus Georgii Kruchovius«); PT 2:4 (1889), s. 160 (Feddersen); 4:5 (1902), s. 75-77 (Kruckow).

8. 19/12 1738, o. 15/1 39, Rasmus Pedersen Bildhugger, f. Faabg. 1/5 12; (Farbdr. t. Karen L. B. ~ J. P. Clausen i Svanninge); F. P. Hansen B., Kbmd.; M. Karen (Cathrine) Jørgensdtr. Fabricius; St. Faabg. 32; C. 36, h.; ~ 9/10 39 F. E., b. 18/12 84; 3 S., 6 D.; see Etm.; [† 20/12 1778].

KUM II, s. 539 (»Erasmus Bildthugger«, 21 år gl.); PT 4:5 (1902), s. 77-79; E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 408; Kbg. Fåborg (1690-1726), opsl. 54 (hans dåb).

9. 27/1 1779, o. 21/5, F. S. Peder Rasmussen Bildhugger, f. 21/10 45; St. pr. Nybg. 66, Bacc. 68; C. 71; ~ Viby 4/2 80 Anna Eriksen fra Hverringe; u. B.; 2 ~ Bødstrup 17/4 95 Lieut. Jørgen Saaby, Forp. p. Holmegd.; [† 8/2 1794].

KUM III, s. 266, 282 (»Petrus Bildhugger«, 20 år gl.); PT 4:5 (1902), s. 79.

10. 11/4 1794 [r. Cap. Humble 25/6 83, o. 26/7] Erik Christian Unger, f. Svendbg. 30/5 45; (Bdr. t. Ida C. U. ~ C. C. Lund i Gudme); F. C. U., Forv. p. Hesselagergd., siden p. Bjørnemose i Tved; M. Marie Pedersdtr. Møller; St. 63; C. 16/6 67; 1 ~ . . . ; 2 ~ Tved i F. 3/5 96 Mette Marie Vilhjelm el. Vilhelmsdtr.; 2 S.; [† 12/5 1799].

Wads sedler: Unger.

11. 21/6 el. 28/6 1799 [r. Cap. Humble 9/5 94, o. 20/8] Christian Hansen af Tranekjær-T., f. 6/11 68; St. Roesk. 86; C. 14/4 91, l.; ~ 25/9 95 Bertha Lorenze Brandt af Tryggelev-F., f. 14/7 71; 1 S.; 2 ~ C. Graae her; [b. 24/4 1800].

12. 13/6 1800 [r. Cap. Svendbg. Nic. K.-T. 24/2 97, o. 28/4] Jørgen Jørgensen, f. Fred. 15/5 67; F. Jørg. J., Gartner; M. Marie Jørgensdtr.; St. Fred. 88; C. 18/10 93, h.; ~ Anna Elisabeth Nielsen; 2 D.; [b. 28/2 1803].

13. 10/6 1803 [r. Cap. Humble 30/8 99, o. 15/11] Christen el. Christian Graae*, f. Svendbg. 1/12 73; F. Gumme G., Kbmd.; M. Elisabeth Sophie Bondo; St. pr. 92; C. 2/5 97, l.; R.* 30/8 49; ~ 01 Birthe el. Bertha Lorenze Brandt, E. e. C. Hansen her, og † 8/12 58; 2 S., 1 D.; see Christian G. i Tranekjær-T.; Gumme F. A. G. i Idestrup; [† 20/9 1852].

14. 22/12 1852 [Taars 18/10 40] Joachim Otto Poul Steenstrup af Karleby-H.-Ø., f. 28/8 04; St. Hlh. 22; C. 11/1 28, l.; Holeby-B. 10/8 31, o. 30/9; 1 ~ 15/9 34 Jensine Anine Schow, f. 25/2 06, † 26/2 43; F. Niels S., Silke- og Klædekræmmer i Kbh.; M. Joh. Marg. Kaas (2 ~ C. L. Homann p. Østerø, Fær.); 2 S., 1 D; 2 ~ 29/6 49 Hanne Christine Bekker, † 11/11 78; F. Frederik Christian B., Forv.; M. Charlotte Marie Steenstrup, hans ældste Søster; 2 S.; see Otto G. R. S. cd. th. 78/2; [† 3/3 1876].

15. 17/5 1870. Prof. Carl Christian Emil Langhoff; Pr. 1/8 1873; see Lyngby-A.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.