Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3), (3)

No 175. Børglum og Fureby samt til 9/8 1860 Veiby som da fik Seilstrup til Annex,

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 26; M. Nr. 497; E. M.; M. S. 3; Lkm. 4/109; P.M. 68; Kbg. 1646.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1530 [Kannik i Børglum Kloster] Niels Sørensen Moth; ~ . . . ; B.; see Etm.; [† 1570; Eptph.].

2. 1570. F. S. Jacob Nielsen; see Etm.; [† 1603; Eptph.].

3. 1603. F. S. Niels Jacobsen; ~ Karen Mortensdtr.; 2 S.; 2 ~ Etm.; see J. N. Børglum i Rubjerg-M.; E. N. Børglum i Ø. Brønderslev-H.; [† 26/12 1621; Eptph.].

4. 1621 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. . .] Peder Jensen Wiborg af Vibg. Dk.; ~ F. E., † Hjørring 60; [† 1649; Eptph.; W. 3/391; N. 290].

5. i. 16/10 1649 [2 r. Cap. i Kbh. Holmens K., k. 12/10 1644, o. Kbh. Frue K. 16/10] Axel Jensen Bjørn (Ursin) af Sæby, f. c. 15; St. Bergen 39; Pr. 73–89; 1 ~ 46 Mette Thomasdtr. Mumme af Jerslev-B., f. c. 20, † 71; 4 S., 4 D.; 2 ~ 6/9 71 Inger Poulsdtr. af Albæk-V., f. c. 46, b. Aalbg. Bud. K. 30/4 27; 3 S., 5 D.; see G. N. Bech i Hjørring-H.-O.; L. N. Dalin i Vraa-E.-S.; (Axel N. U. i Kyndby-K., H. C. Blichfeldt i Jelstrup-L.); [† 31/7 1691; var en stor Eiendomsspekulant].

KUM I, s. 151 (»Axilius Ioannis Ursinus«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Axel Hansen Ursin«, 29 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 7 (ugift); Nygaards sedler: Børn.

6. 12/11 1672 **, o. 15/1 73, Christen Nielsen Torslef, tillige Degn 83–88; f. Torslev 24; F. N. Ibsen; M. Maren Nielsdtr.; St. Aalbg. 50; C. 52; ~ Kirsten Christensdtr., f. c. 31, b. 2/3 15, E. e. Christen Mortensen Kræmmer i Børglum (med hvem hun havde 1 S., 2 D.); 1 S., 2 D.; [† i Degneboligen Frøkjær 28/8 1698; hans Løn var 12 Sldlr. om Aaret].

KUM I, s. 224 (»Christiernus Nicolai Wandalus«).

7. 17/9 1687*, o. 23/9 91 [Rtr. Skive 86] Gunder Nielsen Torup (Meissendorf), f. Torup, Vibg. Stift, 48; F. N. Gundersen; M. Gjertrud Vogelia (Vageri), vist af Brorstrup-R.-H.; St. Vibg. 74; C. 78, illum; Huslærer for Dr. Thomas Bartholins Børn c. 75–81, hos Fru Anne Ramel til Hundslund Kloster i 6 Aar; ~ Skive 25/4 87 Anna Lauritsdtr. Winde, f. c. 64, b. Skjæve 11/10 34, boede 22 i Hjørring; F. L. S., Kbmd. i Skive; M. Maren Lauritsdtr.; 1 S., 6 D.; see P. A. Brøndlund i Hellevad-H.-Ø.; J. O. Mørch i Harte-B.; (J. J. Seidelin i Ulsted); [† •/7 1708; Biskop Bircherod lod ham høre, hvad han nødigt vilde, for hans Uskikkelighed, antagelig Drikfældighed].

KUM II, s. 47 (»Gundæus Nicolai Torupius«); Sixhøj nr. 558.

8. 10/9 1708, o. 3/10, Mag. Henrik Sørensen Brunow, f. Aalbg. 19/3 81; F. S. B., Bgmstr.; M. Anna de Hemmer; St. Aalbg. 98; C. 8/8 01; Mag. 10; ~ 30/7 10 Anna Cathrine Poulsdtr. Vilholt. F. P. Iversen V. til Aastrup; M. Sophie Holm; [† •/4 1741].

KUM II, s. 239 (»Henricus Brunovius«, 18 år gl.).
(20/3 1733*. J. H. P. Huusmann; see Vreilev-H.)

9. 1/5 1741, o. 7/7, Søren Ancher Nielsen Munch el. Munk; [8/5 1762 Kornum-L.; see der].

10. 8/5 1762 [Hirtsholmene 19/9 55] Christopher Mumme Frederiksen Stampe, f. Aasted Pg. 26; F. Fred. S., Proc.; M. Anna Cathrine Christophersdtr. Mumme af Aasted-S.; St. Aalbg. 50; C. 55, n.; ~ Constance Gotfredsdtr. Thyme, d. 27/7 28, † 30/4 80; (Sstr. t. Eliabeth Sofie T. ~ J. Hansen i Hundborg-J.); F. G. Ludvig T., Rgmchir. i Aalbg.; M. Anne Vilhelmsdtr. Schmidt; 3 S.; see Frederik G. S. i Aars-H.; Christopher G. S. i V. Hornum-H.-F.; [† 20/5 1780].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3018.

11. 1/11 1780 [r. Cap. Dronninglund 28/4 79, o. 11/6] Johan Frederik Poulsen Møller, f. Nakskov 4/4 53; F. P. M., Bgmstr.; M. Ædle Eleonore Bennecke; St. Nakskov 70; C. 20/7 74, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 77–79; ~ 81 Lovise Juliane Schultz, f. 51, † 16/8 22; 1 S.; [† i Aalbg. af Apoplexi 2/6 1796].

Borchs K. nr. 368.

12. 2/9 1796 [r. Cap. Simested-H.-H. 15/11 93, o. 20/12] Johan Christian Albrechtsen*, d. Kbh. 23/9 60; F. Erdmann Albrecht, Muurmstr.; M. Birgitte Susanne Hansen; St. pr. 77; C. 19/10 91; h.; Lærer ved Trin. Fattigskole 80; Overlærer ss. 91; ~ 13/12 93 Christine Karine Sophie Kruuse af Kregome-V., f. Snodstrup 1/4 60, † 13/2 44; 2 D.; [† 28/2 1846; B. D.G. 1/191].

13. 15/5 1846 [Rimsø-K. 5/12 37] Christopher Budde; Pr. 5/8 49; [20/6 1857 Sengeløse; see der].

Ved Rescr. 27/11 1857 bestemtes, at Børglum og Fureby skulde være et Pastorat
for sig, samt at Veiby og Seilstrup skulde udgjøre et andet.

14. 25/1 58 [Cat. Frederiksted p. St. Croix 10/6 47, o. 2/7] Alexander Hans Henrik Brandt af Gamtofte, f. 12/3 06; St. Kold. 24; C. 5/5 37, h.; ~ Gjentofte 27/8 47 Camilla Bodenhoff, f. 9/8 20, † 29/9 95; F. Rasmus Fred. B., Major ved Husarerne; M. Wilh. Bolette Haste; 2 S., 2 D.; [† Kbh. 23/5 1859].

15. 17/8 1859 [Vaagø, Fær. 18/8 50, o. 11/9] Poul Edvard Lange, f. Kbh. 2/5 17; F. Jstrd. Valerius Thorsen L., Fuldmægtig i Rentekamret, senere Amtsforv. i Aalbg.; M. Abel Cathrine Hammer; St. Bgdsk. p. Chrhvn. 34; C. 14/1 40, l.; c. Adj. Vordingbg. 27/11 41 – 1/10 43; ~ Kbh. 21/9 1850 Caroline Cathrine Dorthea Hellesen, f. 2/1 20; F. Niels Conrad H., Toldassistent i Kbh.; M. Anna Dorthea Dons; 1 S., 3 D.; [25/9 1872 Sanderum; Mindegaver; † 29/11 73].

Fær, s. 26.

16. 9/12 1872, o. 15/1 73 [c. Adj. Aalbg. 10/11 57; Adj. ss. 3/12 58] Hans Peter Malmstrøm; [4/10 1878 Humble; see der].

17. 9/12 1878 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 24/9 70, o. 4/11] Otto Johannes Jacobsen, f. Kbh. 11/1 36; F. Andr. Abraham J.; Galanterihandler; M. Hanna Nathansen (Moster til M. R. C. Trier ~ J. Th. Borup i Skamstrup); St. v. W. 55; C. 17/6 61, h1.; Instit. i Silkebg. •/10 61 – •/8 63; Huuslærer hos Biskop Grundtvig •/9 63 – •/5 67; Høiskolforst. i Frerslev •/11 67; 1 ~ Kbh. Garn. K. 28/2 61 Emma v. Halle, f. Gøteborg 5/6 38, † 28/12 71; F. Andr. Lud. H., Kbmd.; M. Sara Nathansen; 5 S.; 2 ~ Herlev 24/9 73 Maren Christensen, f. Frerslev 8/9 47; F. C. Hansen, Gdeier.; M. Inger Sørensdtr.; (78) 2 S., 1 D.

———————————

 

 

No 176. Sognecapellaner i Børglum, Veiby og Fureby.

[Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

 

Anm. Skjønt disse Capellaner ikke vides, at være blevne residerende, danne de dog en temmelig uafbrudt Række for en lang Tid, og medtages saaledes her.
———————————

1a. (1576). Hr. Erik i Veiby, stevnede nogle Sognefolk for Tiende.

1b. 1627. Erik Nielsen Børglum; [1629 Ø. Brønderslev-H.; see der].

1c. (1635. 39). Thomas Andersen Jetsmark; [1642 Skjæve; see der].

1 (c). 1664–72. Frants Andersen Storup (Størup); [1675 Hirtsholmene; see der].

2. o. 15/1 1673. Christen Nielsen Torslef el. Frøkjær; [1691 Sp.*; see der].

3. o. 6/3 1701. Christen Mathiesen v. Ginchell Wittrup; [1702 p. Cap. Ingstrup-H.-A.; see Klim-T.-V.].

4. o. 22/2 1702. Henrik Thomsen Beck; [c. 1702 r. Cap. Boddum-Y.-H.; see der].

5. o. 11/3 1711. Jørgen Pedersen Lund; [4/5 1712 Hjortdal; see der].

6. o. 26/5 1713. Jørgen Ludvigsen Muldorf; [12/8 1713 Staby; see der].

7. o. 1/12 1713. Ludvig Christensen Wellejus; [1716 Laastrup-S.; see der].

8. o. 16/12 1716. Peder Christensen Spliid; [11/4 1727 Durup-T.; see der].

9. 9/4 1728, o. 26/11 27, Hans Christian Thomsen Bloch; [26/2 1734 Aggersborg; see der].

10. 23/6 1734, o. 6/10, Thomas Thomsen Kjærsgaard; [31/8 1736** Mosbjerg-H.; see der].

11. 20/4 1737, o. 4/8, Jacob Arent Nielsen Winther; [7/6 1748 r. Cap. Hjørring-H.-O.; see Bjergby-M.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 63-74.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1279. Veiby og Seilstrup,

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

 

Anm. Veiby hørte før til Børglum-F.; Seilstrup ligeledes til Harridslev-R.
———————————

1. 9/8 1860, o. 12/9, Ludvig Peter Bertelsen, f. p. Statafgden. v. Bregentved 24/8 23; F. Andr. Nic. B., Godsforv.; M. Karen Elisab. Frederichsen; St. Kbh. 42; C. 5/5 51, l.; 1 ~ 19/4 64 Charlotte Gustava Marie Sophie Juliane Danielline Castonier, f. 19/4 37, † 5/1 73; F. Major Daniel Storm v. C., Toldinsp.; M. Gustave Michaelsen; 1 S., 3 D.; 2 ~ 20/11 78 Emmy Henrikke Mathilde Blom, f. Kbh. 2/3 55; F. Joh. Lud. B., Maskinmstr.; M. Anna Mar. Zorn; [26/10 1869 Herringe-G.].

2. 11/1 1870 [Cap. p. p. Gimlinge 7/10 58, o. 13/10] Niels Benzon; [5/5 1874 Flade-D.; see der].

3. 14/5 1874 [Cap. p. p. Udbyneder-K. 12/10 67, o. 7/12] Richard Petersen; [22/6 1878 Snodstrup; see der].

Bestyredes ved Aarets Slutning af B. C. Henrichsen som past. vic.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.