Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 177. Bøvling og Flynder,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/376; R. M. 10/6 1766; M. S. III.; Lkm. 6/508; Kbg. 1690.
Anm. Valgmenighed i B.; Kirken indviet 14/11 1875.
———————————

0. (1584) Hans Jensen; [† 29/9 1595; Mikkel Hansen blev 9/6 91 o. til Cap. her, fmtl. en Søn].

Hegelund I, s. 217, 221, 274; II s. 139, 141, 172; KS 3:2 (1877-1880), s. 212.

1. o. 3/11 1596, Christopher Andersen Ulstrup, f. c. 75; 1 ~ 14/5 98 Anne Sørensdtr.; F. S. Kjeldsen; 2 ~ Mette Anchersdtr.; med begge 11 B.; [† 12/2 1610; Eptph.].

Hegelund I, s. 288, 537; II s. 179, 190; KS 5:2 (1903-05), s. 559, note 38; DanKir bd. 18, s. 847 (se nedenfor).

2. o. 5/9 1610. Christen Christensen Gjødstrup, vistnok af Sneibjerg-T.; see 2 Etm.; N. C. Bøvling i Torsted; see N. khst. S. 6/645; [var her 1619].

Hegelund I, s. 550; II s. 293; KS 2:6 (1872-73), s. 545.

3. 16 . .  Niels Boje fra Haderslev; St. i Kbh. (20), Bacc. 24; ~ F. D.? Kirsten Christensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1650].

KUM I s. 67 (»Nicolaus Boëtius Hatterslebiensis«); KoM s. 380; Achelis I, nr. 1292.

4. o. 13/11 1650. Peder Sørensen Bhie (Melissus) af Ingstrup-H.-A., f. 14/2 21; St. Aalbg. 37; udenlands 6–7 Aar; St. i Rostock 43, Kønigsberg 46; Pr. 64; 1 ~ 51 F. E.; 1 S.; 2 ~ 59 Ane Nielsdtr. af Lemvig-N.; 1 S.; 3 ~ 61 Ingeborg Pedersdtr. Kragelund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe), f. c. 46, b. Bøvling 14/3 12; 9 S., 3 D.; see Niels P. B. i Hygom; C. Soelgaard i Holstebro-M.; Etm.; Søren P. B. i V. Nykirke-F.; H. H. Guldberg i Ramme; Thomas P. B. i Resen-H.; (H. M. Ulsøe i Klovborg-T.-G.); [b. Lemvig 28/10 1687; W. 3/76; gav 51 Alterklæde til K.].

KUM I s. 139 (»Petrus Severini Alburg.«); Helk I, s. 168; Nygaards sedler: Begr.; KlitVen s. 207-08; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 70; Ulfborg hrd. nr. 10; Vandfuld hrd. nr. 2; Kbg. Lemvig (1640-1753) opsl. 211 (3. hustrus begr.); DanKir bd. 18, s. 832 (se nedenfor).

5. 1687. F. S. Peder Pedersen Bhie, f. 15/9 66; St. Ribe 84, Bacc. 86; ~ Ribe 30/10 94 Dorthea Margrethe Ludvigsdtr. Pouch; F. Dr. med. L. P., Canonicus; M. Elisabeth Pedersdtr. Kragelund af Faareveile, d. Ribe Dk. 11/1 78, b. Bøvling 2/1 39; 1 S., 2 D.; see Etm.; E. O. Hjerm i Vandborg; [† 1725].

KUM II s. 130, 144 (»Petrus Petri Melissus«); Nygaards sedler: Ægteskabsbev. (beslægtede i 2. led), børn, hustrus dåb, enkens begravelse.

6. 8/2 1724** F. S. Peder Pedersen Bhie, f. 5/1 99; St. pr. 17, og/el. Ribe 19; C. 21; ~ Nykjøb. p. M. 13/10 37 Karen (Cathrine) Olesdtr., Nykjøb. p. M. f. 3/6 16; F. O. Nielsen, Kbmd.; M. vist Johanne Jacobsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see P. P. Lundager i Hee; [† Palmesøndag 26/3 1741].

KUM II s. 412, 426 (»Petrus Petri Melissus«, 20 år gl./»Petrus Bie«, 21 år gl.); »see P. M. D. Wagaard i Vandborg« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 44 og 55; Skodborg hrd. nr. 16, 50, 79, 90; Nykøbing p. M., nr. 247; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus mor; DanKir bd. 18, s. 848, 850 (se nedenfor).

7. 5/5 1741, o. Vibg. 21/6 [Hør. Vibg. 29] Mag. Janus Nicolai Jespersen Schouboe, f. Vibg. 8/1 08; (Bdr. t. Urban J. S. i Hove); F. J. Nielsen S., Bgr.; M. Anna Margrethe Jensdtr. Aabye; St. Vibg. 28, Bacc. 35; C. 19/9 37, n.; ~ 24/8 42 F. E., † c. 27/8 94; 7 S., 4 D.; see Jesper S. i Dybe; Niels S. i Glostrup; C. Krarup i Ølby-A.-F.; N. B. Krarup i Veirum; [† 12/8 1789, efter 5 Aars Sygdom; Lgst.].

KUM II, s. 498, 558 (»Ianus Schouboe«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 955, 979; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 50, 79, 90; Nygaards sedler: Børn, Enkens begr.; DanKir bd. 18, s. 848-49, 850 (se nedenfor).

8. 1789 [r. Cap. Skjærbæk 13/6 81, o. 15/8] Hans Fuglede, f. Vesterbygd. 7/9 45; F. Jstrd. Niels Hansen F., Eier af Vesterbygd. i Jordløse S., siden Bfgd. i Aalbg.; M. Cathrine Margrethe Thambson; St. Aalbg. 65; C. 20/7 74, h.; Alumnus, siden Insp. p. Elers Collegium; Bøvling-F. 19/12 81*; ~ 17/10 88 Marie Cathrine Bech af Skjærbæk, f. 63, † Deibjerg 1/3 18; 4 S., 5 D.; see Philip C. F. i Veien-L.; [† 19/4 1814].

Arends I, s. 269-70: W. I. 251; J. 1555; Giessing. III. 304 (Stamt. o. de Fine-Allesen); Lengnick: Stamt. o. Jørgen Wederkinck; Ehrencr.-M. III. 150; (Arends’ litteraturforkortelser); Nygaards sedler: Enkens død.

9. 5/9 1814 [Sneibjerg-T. 8/11 99] Hans Fabricius; [4/8 1824 Ring-F.; see Sjørring-T.].

10. 4/8 1824 [Ring-F. 30/10 22] Andreas Peter Johan Teilmann; [15/1 1847 Ormslev-K.; see der].

11. 3/4 1847 [Tørring-H. 6/8 34, o. 3/9] Christian Ernst Dreyer, f. Assens 6/12 01; F. Jørgen Christian D., Kbmd.; M. Caroline Møller; St. Roesk. 19; C. 9/7 29, l.; 1 ~ 15/12 34 Ane Marie Secher, f. Kjærgd., Elsted Sogn, 26/2 09, † 21/1 42; F. Propr. Hans Christian S., Propr.; M. Ingeborg Blichert af Tvede-L.; 2 S., 1 D.; 2 ~ •/6 43 Anna Jacobine Elisabeth Faaborg, f. Næsbyhoved Mølle 17/11 12, † 21/4 48; F. Laur. F., Insp., Mølleejer; M. Thomine Vibeke Østrup; 2 S., 1 D.; 3 ~ Ørsted i F. 29/9 50 Theodora Frederikke Elisabeth Frederiksen, f. Kbh. 1/1 27; F. Mads F., Bryggeriarb.; M. Ane Marie Christensdtr.; 2 S., 1 D.; [# 10/1 1874; Afskedsfest i Lemvig. Mindegaver af B.; † Bækmark 20/8 76].

Elvius, s. 87.

12. 26/3 1874 [Grindsted-G. 1/8 71] Hans Jacob Julius Mygind; [see Omø].

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2008, Bøvling Kirke, s. 813-862, Flynder Kirke, s. 881-930 (udg. 2009).
Borup, Jørgen Jørgensen: Bøvling sognekirke og dens præster siden reformationen, Hardsyssels Årbog 1941, s. 5-53 (Series pastorum fra s. 29).
Bøvling Kirkebog 1775-1789: Liber Daticus (Kaldsbog).