Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 291. Fuur (St. Mortens K.),

Harre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/331; S. i K.; L. S. v. W. *); Kbg. 1690.
———————————

1. (1532. 36). Christen Nielsen; see N. khist. S. 4/571.

DV, s. 186, 196.

1b. (1568). Niels Christensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

2. 15 . . Niels Sørensen Alling; [† 1585–86].

KS 2:6 (1872-73), s. 620.

3. (1584. 1610). Niels Andersen Sjørup; ~ Anna Andersdtr. Stub af Junget-T.; 2 ~ Etm.

KS 5:2 (1903-05), s. 550.

4. (1619). Daniel Didriksen Nedsted; ~ F. E.; vist 3 ~ Etm.

KS 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ uden kildehenvisning.

5. 16 . . Jens Christensen Ørum, maaskee af Ørum-V.-V.; St. Vibg. 20; vist 1 ~ F. E.; 2 ~ Karen Henriksdtr. Arctander af Selde-Aa.; B.; 2 ~ Etm.; see D. Jensen i Hjerk-H.; [† 1657].

KUM I, s. 42 (»Ioannes Christiani Ørum«); JJJ uden kildehenvisning.

6. 1657 [r. Cap. Vibg. Dk. 46] Christen Nielsen; fmtl. St. Aalbg. 39; ~ F. E.; 3 D.; 3 ~ Etm.; [† Palmeløverdag (6/4) 1667].

KUM I, s. 151 (»Christiernus Nicolai«); Fuur-Samlingen.

7. 1667. Villads Lauritsen Ringholm, f. Ringkjøb.; St. Kbh. 48, Bacc. 56; ~ F. E., † e. 87; u. B.; [† •/3 1670].

KUM I, s. 211, 263 (»Wilhadus Laurentij Ringcopingius«); Fuur-Samlingen.

8. 24/12 1669*. Mogens Carstensen; M. Lisbeth Mogensdtr.; St. Vibg. 63; ~ Vibg. Sortebr. K. 21/4 72 Dorothea Clausdtr. Sidenborg; (Sstr. t. Inger C. S. ~ B. H. From i Selde-Aa., t. Hans C. S. i Taagerup-T. og t. Villads C. S. i Levring-H.); F. C. S., Kbmd. og Rdmd. i Vibg.; M. Anna Villadsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1673].

KUM I, s. 314 (»Magnus Castanæi«); Sixhøj nr. 423; Nygaards sedler: Vielse.

9. 16/4 1673, o. Aalbg. 4/6, [Rtr. Kallundbg. 70] Mag. Peder Lauritsen Skive, f. Skive 28/3 31; (Morbdr. t. N. L. Winde p. Gjøl); F. L. Jensen; M. Helene Pedersdtr.; St. Vibg. 53, Bacc. 56; C. 56, l.; udenlands til 66: St. i Strasbourg 62, i Basel 63, 65; Mag. Kbh. 28/6 67; ~ F. E.; 3 S., 1 D.; [† 16/1 1695; lærd; Eptph.].

KUM I, s. 243, 263 (»Petrus Laurentii Scevius«); Sixhøj nr. 266, 571; Helk II, s. 249; Nygaards sedler: Mandtal 1689.

10. 27/4 1689** [p. Cap.* Selde-Aa.] Jochum Jørgen Christophersen Høyer, f. Hors.; St. Aarh. 84; C. 4/11 86, illum.; Pr. (28); ~ Selde 28/6 92 Drude Bertramsdtr. From af Selde-Aa., d. 16/10 73, † 4/2 14, mentis haud satis compos; 2 S., 5 D.; see Bertram G. H. i Anst-G.; L. Holst i Selde-Aa.; N. J. Bützow i Veien-L.; Etm.; [† Palmeløverdag (17/3) 1731; anlagde den første Frugthave paa Øen, der findes endnu Frugttræer i Pgs. Have, som han har plantet, og som efter saamange Aars Forløb bære godt].

KUM II, s. 134 (»Ioachimus Georg. Christophorus Høyer«); Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus dåb; SJHT, s. 415 (se nedenfor); Fuur-Samlingen..

11. 11/5 1731, o. 22/8, Niels Iversen Arrøe af Strandby-B.-M. (F. I. Enevoldsen), f. 5/12 05; St. Vibg. 25; C. 24/10 29, h.; Pr. (49); 1 ~ F. D. Magdalene Cathrine Jochumsdtr. Høyer, d. 26/4 07, † 21/1 41; 4 S., 1 D.; 2 ~ Skæve 31/1 45 Apollone Bjerregaard, d. V. Hornum 28/7 07, † Aalbg. 77; F. Christen Jensen B. af Ørndrup; M. Anna Cathrine Pedersdtr.; 1 D.; see Etm.; Laurits N. A. i Hjerk-H.; J. S. P. Møller i Adslev-M.; [† 1/1 1768; Stamfader til Familien Arrøe].

KUM II, s. 471 (»Nicolaus Arrøe«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 932; Nygaards sedler: Børn, 1. hustrus dåb, 1. hustrus død, vielse 2, 2. hustrus dåb, 2. hustrus forældre; SJHT, s. 415-16 (se nedenfor).

12. 29/6 1764**, o. 15/8, F. S. Iver Nielsen Arrøe, f. 8/2 33; St. Aalbg. 50; C. 29/10 53, n.; O.; [† 3/9 1806; formuende, men sær].

13. 20/2 1807, o. 17/6, Ole Sørensen; [13/10 1826 Vrensted-T.; see Hundstrup-Ø.-H.].

14. 23/2 1827 [Brørup-L. 26/7 20] Søren Bredstrup; [21/8 1835 Nustrup; see der].

15. 4/11 1835, o. 18/12, [c. Adj. Hors. 19/4 34, Adj. ss. 24/3 35] Niels Kirkmoe Bechmann; [30/1 1841 Hald-K.; see Hunseby].

16. 12/4 1841 [p. Cap. Uby 23/12 35, o. Od. 5/2 36] Ernst Christian Fischer; [4/8 1853 Viby; see der].

17. 15/10 1853, o. 29/11, [c. Adj. Rønne 21/8 47, Adj. ss. 21/1 50] Michael Rodewald Gjørup Brandt af Asperup-R., f. Vindum 17/12 19; St. Vibg. 37; C. 21/4 41, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 7/10 46 – •/9 47; 1 ~ Hals 6/8 48 Franciska Nicolette Frederikke v. Bülow, f. Aalbg. 23/8 20, † 9/2 55; F. Major Magnus Lützow v. B., Rgmtqvarteermstr. i Aalbg.; M. Christiane Charlotte Jensen; 2 S., 1 D.; 2 ~ Fuur 24/4 61 Else Andersdtr. (Bjerre), f. Fuur 13/2 34; F. Anders Christenensen, Huusmand og Rokkedreier i Debel p. Fuur; M. Ane Sørensdtr.; (67) 2 S.; [# 16/4 1870; † Hinnerup, Torup S., 24/6 1888].

Borchs K. nr. 613; Elvius s. 133; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse, død; SJHT, s. 417 (se nedenfor).

18. 25/6 1870 [Sandø, Fær., 1/3 61] Anton Christian Hansen, f. Frdhvn. 2/12 13; (Bdr. t. Marie Amalie H. ~ M. C. V. Michelsen i Thisted-T.); F. Anker Christian H., Apoth., senere Teglværkseier; M. Anna Green; St. Aalbg. 34; C. 1/11 42, n.; Institutbest. Frdhvn. 45; p. Cap. til Dronninglund 30/3 49 – 3/10 50, o. 23/5; Hjelpep. i Thisted og Sennels 50; Boghandler i Thisted 56; Past. vicar. i Oure-V. 9/12 56 – 1/4 57; past. vicar. i Taastrup-U. 58; p. Cap. Hagested-G. 23/4 59 – 5/7 60; past. vic. Gjerrild-H. 60; ~ •/5 45 Arrina Elisabeth Mathea Pedersen, f. Nyborg 15/9 23, † 4/11 82; F. Hans P., Amtsstuefuldm. i Nybg.; M. Leopoldine Henriette v. Schaumburg; u. B.; [† 26/5 1883].

Elvius, s. 133-134.
*) Som Beviis paa, at ogsaa Lægfolk kunne have Sands for Geistlighedens Personalhistorie, anføres, at denne Serie velvilligst er sendt mig af Naturmaler og Antiqvar Kruse til Hellesminde, en Præstesøn fra Nautrup.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Olsen, Jens V.: Niels Thise, Boel Amme og den taknemmelige præst på Fur. 1995. Slægtsforeningen Laang Mikkels Slaw’ (om nr. 13 Ole Sørensen).
Kruse, R. H.: Beskrivelse over Øen Fuur. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:1 (1866-67, s. 375-421 (Præsterne s. 414-417).