Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 737. Linnerup og Hammer,

Vrads Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

P. 72; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/388; L. S. v. W.; Kbg. 1716.
Anm. I Reformationstiden hørte begge Sogne til Aale-T. Præsten boer i Hjortsvang.
———————————

1. 15 . . Niels Pedersen.

2. (1553). Niels Christensen; 23/10 1553 fik »Hr. Niels i Linderup Kronens Part af Tienden smstds. til Erstatning, fordi Præstegaarden er bortskiftet«, var maaskee den forrige hr. Niels.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266.

3. c. 1573. Christen Sørensen; see N. C. Hjortsvang i Holme-T.

4. c. 1607(?). Jens Poulsen (Adslev?), maaskee af Adslev-M.; St. i Kbh. (07); [† 1651; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 3/9 1607].

F-P s. 230 (»Johannes Pauli«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Joannes Pauli Adzleviensis«).

5. k. 14/9 1651, o. 22/9, Søren Hansen (Kjerteminde); St. Od. 38; see Etm.; C. S. Hjortsvang i Nørhaa; P. R. Horsens i Ølby-A.-F.; [† c. 1681 (91?)].

KUM I, s. 142 (»Severinus Iohannis Carthemundanus«); P-Aarh. f. 14b, opsl. 17; Kh. 1661, s. 136; Vrads herreds tingbog 1679-80, 8. dec. 1680.

6. 12/7 1681**, o. 14/10, F. S. Hans Sørensen Hjortsvang; vist St. Hors. 73; ~ Anne Stephansdtr. (Meyer) fra Middelfart, b. 7/7 25; (Sstr. t. Theus S. M. i Bredstrup); 2 S., 1 D.; see Etm.; [† c. 1718; Skifte 7/1 19].

KUM II, s. 42 (»Iohannes Severini«); P-Aarh. f. 55b, opsl. 59 (»Johannes Severini Hiortzvang«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting-Vrads hrd. nr. 22; Vrads hrd. nr. 101.

7. 31/7 1717**, o. 17/12, Jacob Hansen Brygmann (Brügmann, Brøchmann), f. c. 86; F. H. B., Toldbetj. i Ringkjøb.; M. Anne Jacobsdtr. Bjørn; St. Kold. 05, Bacc. 08; ~ 15/5 18 F. D. Deliane Hansdtr. Hjortsvang; 2 S., 2 D.; [b. 4/7 1746].

KUM II, s. 306 (»Iacobus Iohan. Brugmannus«, 18 år gl.), s. 328 (»Iacobus Brüchmannus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Vrads hrd. nr. 101, 106; Ringkøbing byfoged nr. 835; Riberhus amt nr. 16; Nygaards sedler: Forældre, børn.

8. 26/8 1746, o. 18/11, Erik Nielsen Gjern af Liørslev-Ø., d. 22/10 11; St. Vibg. 34, Bacc. 36; C. 14/10 39, n.; ~ Hvirring 21/7 47 Anna Rasmusdtr. Müller, b. 17/9 50; F. R. Nielsen, Møller i Klagsmølle, Hornborg S.; 1 S.; [b. 18/9 1772; blev for sin Eenfoldigheds Skyld indviklet i svære Processer og blev 54 suspenderet, fordi han ved Hjemtinget var dømt til, at betale 3 Mk., efterdi han havde befalet sin Karl, at pløie tilbage, hvad han formeente, at nogle Bønder havde frapløiet Pgs. Jord; dygtig Ldmd.; (Lkm.)].

KUM II, s. 553, 569 (»Ericus Giernæus«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 982.

9. 26/11 1772 [Chinap. 31/10 66, o. 28/11; Hjelpep. Bregninge-B. 22/12 69; Skp. 27/7 71] Jens Sørensen; [16/2 1787 Stadager-K.; see der].

10. 16/2 1787, o. 23/5 [Hør. Fred. . .] Poul Satterup; [25/7 1788 Dannemarre-T.; see der].

11. 3/10 1788, o. 22/10 [Cat. Kbh. Nic. K. 25/11 85] Niels Schyth; [3/2 1792 Haarslev-J.; see Veggerløse].

12. 27/4 1792, o. 23/5 [Cat. Kbh. Nic. K. 16/1 89] Christian Lünow Ferslev; [8/5 1801 r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders; see Jelling-H.].

13. 14/6 1801 [Jegindø 6/3 98] Christian Julius Wittendorff; [7/2 1812 Hvirring-H.; see der].

14. 23/10 1812, o. 20/11 [Adj. Hors. 5/9 06] Laurits Spandet Vogelius af Hundslund, f. 13/11 78; St. Hors. 97; C. 3/5 05, h.; Hør. Hors. 99; ~ Maren Laurberg, f. c. 88; F. Laurits L., senest Toldkass. i Svendbg.; M. Ellen Cathrine Hatting; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 29/1 1814; en ædel, virksom, særdeles nøiagtig og kundskabsriig Mand].

15. 5/7 1814, o. 17/8, Andreas Løvenhertz Kabell, f. Aarh. 18/12 79 el. 21/11 77 (O. P.); F. Christopher Sørensen K., Skomagermstr. og Stadstambour; M. Marine Hansdtr. Müller; St. Aarh. 97; C. 14/4 10, h.; ~ 4/5 15 F. E., † 27/10 56; u. B.; [† 5/10 1857; meget sparsom; stiftede store Legater; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 16, s. 4324-25 (se nedenfor).
(11/2 – 15/3 1858. L. F. S. J. Lange; see Helnæs).

16. 15/3 1858 [p. Cap. Hvirring-H. 25/9 45, o. 22/10] Axel Severin Bülow; Pr. 3/9 59; [30/11 1868 Ousted-T.; see der].

17. 6/3 1869. Michael Christian Asmussen; 10/4 1877 Ødum-H.; see Kjerteminde ord. Cat.

18. 2/7 1877 [Ø. Nykirke 12/1 74] Frederik Theodor de Fine Olivarius af Hodde-T., f. Varde 8/1 43; St. Ribe 62; C. 21/1 69, h1.; Cap. p. p. Greis-S. 17/4 71, o. 21/7; c. Pr. Tyrsting og Vrads HH. 4/5 84; ~ Varde 18/9 72 Oline Georgia Bloch, f. Liselund, Sjørslev S., 7/4 47, † Randers 8/12 1915, begr. Solbjerg; F. Carl Christ. B. af Lønborg-E., Propr., senere Proc. i Varde; M. Marie Børgine Tranberg; (75) 2 S., 1 D.; [3/2 1885 Solbjerg-S.; Pr. Mors S. og N. HH. 30/12 98; Snøde-S. 14/3 02, men tiltraadte ikke Embedet; † Solbjerg 7/4 02, omkom ved et Ulykkestilfælde i en Mergelgrav]

Elvius, s. 331; G-HF II, s. 154; Kbg. Solbjerg (1912-39) s. 237, opsl. 177 (enkens død).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-96. Linnerup Kirke, s. 4309-4330, Hammer Kirke, s. 4331-4350.