Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 810. Nebsager og Bjerge,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; K.; P. 7; L. P. B. 409; Lkm. 5/147; Kbg. 1689.
———————————

1. 15 . . Peder Munk; [† •/3 1556].

2. c. 1556. Hans Pedersen, f. Gammelby Degnebolig; [† c. 1598].

3. c. 1598. Elias Jacobsen Daugaard°, f. Daugaard; St. i Kbh (96); ~ Kirsten Sørensdtr.; 2 ~ Etm.; see E. E. Nebsager i Naur-S.; [† 1647; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1598; Pg. br. 1600; Eptph.].

F-P s. 145 (»Helias Jacobi«); KS 3:2 (1877-80), s. 742 (»Elias Jacobus Daugordanus«); DanKir bd. 17, s. 1095, 1105, 1116 (se nedenfor).

4. k. 14/2 1647 [Bassist i det kgl. Capel, Hører p. Chr.havn. . . ] Dines Sørensen, f. Kbh. c. 06; St. Lund 35; ~ F. E.; [† 10/8 1676; Eptph.].

KUM I, s. 126 (»Dionysius Severini Hafniensis«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; DanKir bd. 17, s. 1116 (se nedenfor).
(30/9 1669*. P. N. Bogense; see Ebeltoft-D., r. Cap.).

5. 17/8 1676, o. 15/12, Peder Pedersen Biering; St. Vibg. 69; 1 ~ Dorthe Pedersdtr.; F. P. Jensen, Landstingsskrvr. i Vibg.; 1 D.; 2 ~ Hors. 20/9 81 Anna Berntsdtr., f. c. 52, b. Mov 10/10 30; [† 6/1 el. 9/1 1689].

KUM II, s. 13 (»Petrus Petri Bering«); Sixhøj nr. 499; P-Aarh. f. 53b, opsl. 57; JJJ.

6. 31/1 1689, o. 19/4, Hans Villumsen Riis, St. Haderslev t. Wittenberg 77, i Kiel 80, i Kbh. 83; ~ Anna Jensdtr. Tycho, f. 20/2 66, † 6/1 20; 3 S., 5 D.; see 2 Etm.; [† 1729].

KUM II, s. 120 (»Johannes Risius Hatterslebia-Holsatus«); Achelis I, nr. 3325; P-Aarh. f. 58b, opsl. 62 (»Johannes Wilhelmi Ries«); Nygaards sedler: Børn.

7. 18/6 1723**, o. 20/8, Knud Jørgensen Beske el. Biesche af Stouby-H., f. 7/3 95; St. pr. 15, Bacc. 16; C. 4/12 19, h.; ~ 16/11 23 F. D. Dorothea Johanne Riis, d. 17/11 00, b. 5/3 28; 1 D.; [† 1729].

KUM II, s. 392, 397 (»Canutus Georgii Beesche«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, hustru, datter.

8. 6/6 1729, o. 26/8 [Hør. og Chordegn i Fred. 17] Hans Pedersen Thorning, f. Aarh. Stift 2/5 88, altsaa maaskee af Torning-L.; St. pr. Ribe 06, Bacc. 08; C. 22/10 15, n.; ~ Sophie Amalie Riis, vist f. her ca. 05, † s. D. som han; 2 S., 4 D.; see Etm.; [† 28/10 1766].

KUM II, s. 314, 328 (»Iohannes Torringius/Iohannes Petri Thorning«, 20 år gl.).

9. 18/9 1750*, o. 27/7 59** [Hør. Ribe 44] Hans Thomsen Wellejus af S. Omme-H., d. 16/4 19; St. Ribe 39; C. 4/8 46, l.; ~ F. D. Anna Barbara Hansdtr. Thorning, d. 22/9 30, b. Ribe Dk. 21/3 09; 4 S., 3 D.; see Hans T. W. i S. Omme-H.; [† 8/2 1770].

KUM II, s. 601 (»Iohannes Vellejus«, 21 år gl.); Kbg. Ribe DK (1807-1815), f. 3b, opsl. 5 (enkens begr.).

10. 23/3 1770, o. 27/4, Oluf Jørgensen Bang af Deibjerg-H., f. Bredsten, d. 6/5 32; St. Ribe 52; C. 24/3 62, l.; 1 ~ 11/10 71 Maria Margrethe Nicolaisdtr. el. Nielsdtr. Langballe af Ousted-T., f. 49, b. 9/6 74; 1 D.; 2 ~ Aarh. Frue K. 1/3 75 Birthe (el. Vita) Elisabeth Lauritsdtr. Kragh af Volstrup-H., f. Understed 25/3 53, † ss. 18; 1 S., 4 D.; [† 25/2 el. 25/5 1806].

11. 12/12 1806 [Høirup 8/1 90] Niels Hansen Basse, f. Aagaard, Haarslev S. i Fyen, 25/5 53; F. Hans Pedersen B., Ridefgd. p. Hindsgavl, siden Forp. p. Aagd., Haarslev S.; M. Mette Pedersdtr. Lund; St. pr. Ribe 69; C. 26/2 77, n.; r. Cap. St. Laurentii K. p. Før 10/3 84, o. 21/4; ~ Fred. Mich. K. 8/7 84 Anna Cathrine Laurentin, d. Kjerteminde 12/3 57, † her 24/11 15; (Sstr. t. Maren L. ~ L. H. Kannewurf i Aaby-B.); F. Christen L., Kbmd.; M. Anne Marie Fogt; 1 S., 2 D.; [# 10/3 1824, † Od. 14/6 29; E. 1/76 og S. 1/82].

E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 495, 357; PT 12:1 (1946), s. 136, 141.

12. 28/5 1824 [Deibjerg-H. 19/12 06] Hans Christiansen Jespersen, f. Hostrup, Hellevad S., Aabenraa Amt, 8/12 75; F. Christian Jensen, Boelsmd.; M. Karen Hansdtr.; St. Kiel 95; C. i Gottorp 99 (III**); p. Cap. S. og N. Bork 12/12 00; o. 9 /4 01; 1 ~ Bevtoft 11/7 00 Anne Cathrine Jørgensdtr. Mechlenburg af Beftoft, † i Barselseng efter kort Tid; 2 ~ Karen Christiane Borch, f. Ringkjøb. 13/12 84, † Bogense; F. Søren B., Bfgd.; M. Kirstine Marie Øllgaard; 3 S., 2. D.; see Nicolai T. J. J., ord. Degn p. Romø; [† 12/5 1844; godmodig og en lystig Selskabsbroder; B. D. G. 1/169; Monument p. Kgd.].

Achelis II, nr. 7669; Kbg. Bevtoft (1703-1809), s. 110, opsl. 56 (vielse); DanKir bd. 17, s. 1121 (se nedenfor); bd. 20 (1954), s. 905.

13. 18/7 1844 [Alrø 25/4 32] Jens August Paludan; [21/2 1854 Raarup; see der].

14. 5/5 1854 [Vesterbølle-Ø. 15/2 45] Carl Christian Nicolai Balle af Urlev-S., f. Kbh. 25/12 05; St. Hors. 24; C. 10/7 28, *l.; c. Adj. Hors. 1/10 30; Adj. ss. 15/2 34; Sp. Tyregod-V. 31/3 36, o. 9/8; ~ 18/7 33 Anna Elisabeth Worm af Ørum-D., f. 12/11 08; † Hors. 3/3 71, b. Nebsager; 6 S., 5 D.; [† 3/3 1855; Komponist, satte Melodi til flere Salmer, bl. a. Grundtvigs „Det kimer nu til Julefest“; Provst Zahle i Jelling-H. skriver om ham ved Visitatsen i Thyregod i 1839: „Den værdige Sognepræst Hr. Balle, som med Nidkjærhed og Alvor stræber at virke til Guds Æres Forfremmelse i Menighederne, ønsker jeg af Hjertet Guds Velsignelse, saa han maatte høste glædelig Frugt af sin Gjerning.“; E. 1/50 og S. 1/55; Monument p. Kgd.].

VejAar 1961, s. 39-51 (se nedenfor); Jensen og Jessen: Thyregod – Vester sogne. Træk af skole- og kirkehistorien, Thyregod 2008, s. 43-52; DanKir bd. 17, s. 1121 (se nedenfor).

15. 26/6 1855 [Asmindrup-G. 10/9 41] Hans Høyer, f. Sorø 6/1 09; F. Ole H., Forv. v. Sorø Acad.; M. Elisabeth Cathrine Wandal; St. Sorø 28; C. 29/4 35, l. egr.; Huuslærer hos Cfrrd. Carstensen i Marocco; Sp. Nidløse 27/11 40, o. 6/1 41; ~ 25/6 41 Jacobine Severine Henriette v. Pentz, f. Helsing. 31/3 12; F. Oberst August Joachim Fried. v. P.; M. Hermandine v. Castenschiold; 2 S., 5 D.; [# 4/6 1864; † 19/1 78; Eier af Kongsbjerggd. ved Kold.; E. S. 1/896; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 1121 (se nedenfor).

16. 12/8 1864 [N. Hagsted, Flensbg. Provstie, 15/6 60; afsat af den østerrigsk-preussiske Regj. 22/5 64] Edvard Magnus Buch, f. Kors. 25/10 20; F. Andreas Høyelse B., Kbmd.; M. Sophie Hoffmeyer; St. Chrhvns. Bgsk. 41; C. 13/1 48, l.; Lærer v. den cath. Skole i Kbh. 49–50; Rtr. v. Aabenraa Bgdsk. 1/8 50; Sp. Klægsbøl, Tønder Provstie, 8/5 57 (valgt 22/4), o. Flensbg. •/5 s. A.; ~ 11/5 51 Emilie Caroline Mathilde Hamburger, f. Kbh. 7/5 29; F. Carl Ludvig Heinrich H., Præst v. d. tydsk-reformerte Menighed i Kbh.; M. Sophie Vilhelmine Bode; (67) 5 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2010. Nebsager Kirke, s. 1095-1124, Bjerre Kirke, s. 1125-1156.
Dahl, Aage: Et glemt Skud på Slægten Balle’s Stamtræ. Vejle Amts Aarbog 1961, s. 37-51 (Om nr. 14).