Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 811. Nestelsø og Mogenstrup.

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/111; K. M. 48; Lkm. 1/651; M. 69; Kbg. 1728.
———————————

1. (1555). Peder Hemmingsen; [† før 1578; bet. Legatum 1583-84; hans Navn paa en Dør i Mogenstrup K. 1555].

KS 2:6 (1872-73), s. 620; DanKir bd. 6, s. 758 (se nedenfor).

2. 15 . . Niels Gregersen; [† 10/3 1578; bet. Legatum 1583-84].

KS 2:6 (1872-73), s. 620.

3. 1578. Oluf Faxe; [† el. forflyttet 1581].

4. 1581. Hans Andersen; [† 1596].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

5. 1596. Jens Nielsen; see Oluf J. Faxøe el. Nestelsøe i Finderup; [† 1642; hans Navn paa Prædikestolen 1632].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 6, s. 747 (se nedenfor).

6. 1641 [p. Cap.* s. A.] Christopher Andersen Baarsøe, vist af Baarse-B., f. c. 14; St. Kjøge 36; ~ (45) Maren . . . , boede 70 i Slagelse, † eft. 95; [† c. 1656; hans Navn paa Kirkeklokken 1649].

KUM I, s. 136 (»Christophorus Andreæ Borsæ«); KS 2:1 (1857-59), s. 506, 27 år gl., s. 507; DanKir bd. 6, s. 749 (se nedenfor).

7. o. 20/6 1656. Albert Christensen Sadolin el. Sadel; St. Kallundbg. 47; F. C. Sadel, Tømmermd. i Kallundbg.; ~ Sophie Jørgensdtr. Høffding af Nordby p. S.; mindst 1 S., 1 D.; see Ole A. S. til Vibg. Sortebrødre K.; J. Albertsen i Asmindrup-G.; [† c. 1680; hans Navn paa Alterkalken i Nestelsø 1656 og paa Alterkalken i Mogenstrup K. 1665].

KUM I, s. 206 (»Albertus Christierni Sallerus«); PT 8:4 (1925), s. 53; 1985, s. 175, 176; DanKir bd. 6, s. 745, 756 (se nedenfor).

8. 7/7 1680 [vist p. Cap.* 75] Knud Nielsen Walther*, f. c. 45; maaskee St. Roesk. 69; Pr. 06; 1 ~ 78 (Bev. 19/12) Maren Nielsdtr.; 2 ~ Rønnebæk 20/7 18 Karen Pedersdtr., d. Faabg. 10/11 78, † Engom Pg. 10/5 51; (Sstr. t. Johanne P. ~ H. P. Brylle i Brøndum-N.); F. fmtl. P. Lauritsen i Faabg., vist af Lunde; u. B.; [† 7/2 1728; T. 333].

KUM II, s. 12 (»Canutus Helsing.«); Hans kone var ikke »af Brøndum-N.«; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 27; Nygaards sedler: Enkens begr.; Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 12 (2. vielse: »min sl. farbroders datter«); Kbg. Fåborg (1658-91) opsl. 103 (2. hustrus dåb).

9. 3/9 1712**. Ole Jacobsen Brøndbye af Brøndby V. og Ø., f. 12/1 87; St. Fdbg. 07, Bacc. 08; C. 19/5 10, l.; ~ Hammer 11/6 21 Magdalene Hedvig Folsach; see Etm.; [† 1745; Pg. br. 27].

KUM II, s. 322, 329 (»Olaus Iacobi Brøndby«, 20 år gl.).

10. 29/3 1743**, o. 17/4 [Succentor og Hør. Kbh. 35] Peder Christensen Hersom*, f. Vibg. 27/8 11; (Bdr. t. Jens C. H. i Rønnebæk-O.); F. C. Pedersen H., Kbmd.; M. Mette Kolbæk; St. Vibg. 29; C. 9/6 34, l.; Pr. 57; 1 ~ F. D. Ingeborg Johanne Olesdtr. Brøndbye, † 1/3 59; u. B.; 2 ~ 20/2 60 Ingeborg Maria Hansdtr. Nyegaard af Høiby, f. c. 30, † Kbh. 96; u. B.; [† 1786; G. 3/1 498].

KUM II, s. 511 (»Petrus Hersom«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 959.

11. 2/6 1786, o. 31/5, Rudolph Moth Mariager af Magleby-H., f. 1/1 44; St. Kjøge 64, Bacc. 66; C. 17/9 67, n.; ~ 79 Marie Manderupsdtr. Tuxen af Kbh. Frelsers K. r. Cap., E. e. S. Hansen, Kbmd. i Nestved, f. 51, † 95; 1 S., 1 D.; [# 1808; † Kbh. 2/3 10].

KUM III, s. 247, 267 (»Rudolphus Mariager«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 860; Kbg. Kbh. Trin. K. (1805-17 D), opsl. 72 (død).

12. 19/2 1808 [p. Cap. Glumsø-B. 17/5 05, o. 7/8] Abraham Hesselberg, f. Kbh. 79; F. Generalkrigscomm. Engelbret H.; M. Anna Marie Greve; St. pr. 97; C. 23/1 04, h.; ~ 24/5 05 Karin (Caja) Borch, f. 2/2 80, † 28/11 64; F. Etrd.; 4 S., 3 D.; see F. C. Appeldorn i Gjørlev-B.; P. C. E. Schougaard i Refsnæs; [† 11/12 1836].

13. 7/3 1837 [Serup-L. 7/9 32] Peter Villiam v. Wylich; [10/4 1847 Greve-K.; see der].

14. 22/5 1847, o. 2/7 [c. Adj. Roesk. 8/3 45; Adj. ss. 1/8 46] Dr. phil. Bruun Juul Fog; [26/6 1857 Kbh. Holmens K. øverste Cap.; see Kbh. Holmens K. Sp.].

15. 19/9 1857 [Veilby-H. 10/7 48, o. 15/9] Peter Kabell af Hjørring-H.-O., f. Skyum 17/9 10; St. Aalbg. 30; C. 15/11 36, l.; c. Adj. Hors. 18/11 37; Adj. Aarh. 22/9 38; ~ 14/5 42 Christiane Kirstine Henriette Brinck-Seidelin, f. 4/10 15; F. Cfrrd. Ludvig Christian de B.-S., senest Chef for Revisions-Departementet for Kongerigets Ministerier; M. Maria Elisabeth Kragh; 3 S., 4 D.; [# 2/2 1883; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Nestelsø Kirke, s. 741-749, Mogenstrup Kirke, s. 750-758.