Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 822. Nissum (Nørre-),

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/156; R. M. 10/6 1766; L. S. v. W.; Lkm. 6/512; Kbg. 1728.
———————————

1. (1584) [Rtr. Ringkjøb. c. 60] Jens Kjeldsen; ~ . . . . ; B.; [levede 18/6 1599, da hans Søn Christen blev examineret af Biskop Hegelund; fmtl. † c. 1602].

Hegelund I, s. 330; II s. 198; NB! Må ikke forveksles med sin navnebroder i Gudum-F., de var begge i hvert sit kald i 1584, se KS 3:2 (1877-1880), s. 212.

1b. o. 21/7 1602. Niels Andersen Viborg; [fmtl. † eller forflyttet 1605].

Hegelund I, s. 387; II s. 225.

2. o. 17/4 1605. Niels Jørgensen; i 40 Aar; maaskee St. Ribe 02; [fmtl. † c. 1645].

F-P s. 189 (»Nicolaus Georgii«); Hegelund I, s. 438; II s. 249; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 545.

3. (1661). Mads Simonsen Aarup; i 42 Aar; St. Ribe 30; [b. 1672].

KUM I s. 102 (»Matthias Simonius Aarup«); DanKir bd. 18, s. 664 (se nedenfor).

4. 10/1 1671*, E. f. B. 4/8 72, Christen Mortensen Høst*; maaskee St. Vibg. 60; 1 ~ Lemvig 60 Helvig Ottesdtr. Lünow, adelig; 2 ~ Kirsten Christensdtr. Vilsgaard, E. e. M. P. Hassing i Hassing-V., f. c. 56, b. Nørlem 16/2 21; [† 1702. Da han i L. S. v. W. siges, at have været Præst i 55–56 Aar, maa han formodentligt inden 1671 have været Cap. her; Etm. maa ligeledes have været ham adjungeret. Lod med Tilhjelp af Henrik Lindroth til Kongsgd. og flere Sognemænd Klokken omstøbe, som smeltede, da Lynilden 74 nedslog Spiret paa Taarnet (Pont. Atl. 5/826); hans Navn p. Kirkeklokken 1674].

KUM I s. 287 (»Christianus Martini Arhusiensis«); Sixhøj nr. 386; Nygaards sedler: Børn (i Lemvig), død, enkens begr.; DanKir bd. 18, s. 663 (se nedenfor)

5. 16/12 1702 **. Laurits Tobiesen Birch; St. Kold. 88; (Hviding 28/10 02*); 1 ~ Od. St. Hans Kloster 25/6 03 Anna Lucie Stokmundt, E. e. Schrøder, f. c. 64, b. her 2/3 14; 2 ~ Maren Cathrine Pedersdtr. Wandborg af Veirum, f. 8/12 94, levede 1766; 4 B.; [† 9/3 1728].

KUM II s. 164 (»Laurentius Tobiæ«); Nygaards sedler: Børn (i Lemvig Kbg.); Kbg. Odense Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 5 (trol. og vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 43; Ulfborg hrd. nr. 77; Nygaards sedler: 1. hustrus begr., 2. hustrus fødsel.

6. 17/5 1728 [r. Cap. Tversted-U.-B., o. 18/6 21] Thomas Nielsen Berg, f. Thisted 15/1 92; (Bdr. t. C. N. Lund i Nørhaa); F. N. Thomsen, Avlsmd.; M. Joh. Christensdtr.; St. Thisted 13; C. 22/10 15, n.; Degn i Tversted 20/5 21; ~ 7/2 29 Anna Marie Jensdtr. Gjessing af Tversted-U.-B., f. Aalbg. 4/2 84, † N. Nissum 23/2 53; E. e. H. H. Rostrup i Aggersborg; u. B.; [† 29/4 1743; god Berømmelse; byggede Enkesæde; Lgst.].

KUM II s. 373 (»Thomas Berg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 10, 19, 22; Nygaards sedler: Bror, degn, enkens død; KlitVen s. 322-323; DanKir bd. 18, s. 664 (se nedenfor).

7. 5/7 1743 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 22/3 43] Erik Sørensen Lemming; [28/7 1752 Ude- og Oppe-Sundby; see der].

8. 6/10 1752, o. 24/1 53 [Skllrr. i Skamby og Cabp. p. Dallund 49] Christian Pedersen Bruun, f. p. Langeland 15/10 23; F. P. Ertmann; M. Sophie Andreasdtr.; St. pr. 45; C. 10/12 48, n.; ~ Tullebølle 15/11 52 Cecilie Kirstine Corneliusdtr. Hjorteberg; F. C. Olufsen H., Degn i Skeby-O. (Bdr. t. Anna K. O. H. ~ A. K. Balslev i Stavning); u. B.; [† 24/2 1768].

KUM III s. 58 (»Christianus Bruun«, 22 år gl.); Strøm 3, s. 12; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 60.

9. 18/3 1768, o. 18/5, Herman Poulsen Schor af V. Mariæ, f. Nylarsker (St. Nic.) 7/7 35; St. Roesk. 54; C. 13/12 61, n.; ~ Hedvig Margrethe Johansdtr. Dauw af Nexø-B., d. 1/10 39, † Kbh. 05; see Poul M. S. i Torslev-L.; [† 4/2 1778].

10. 29/4 1778, o. 7/6 [Hør. Ribe 71] Holger Grønlund; [2/10 1801 Agerskov; see der].

11. 27/11 1801 [Meirup 23/2 98] Claus Clausson; [3/10 1821 Smidstrup-S.; see der].

12. 23/5 1823 [Cat. Varde 23/9 18, o. 11/12] Ancher Storm af Egtved-Ø., f. 13/1 81; St. Kold. 02; C. 7/10 06, h.; ~ 2/11 23 Gydine Hansen, f. . .; levede i Holstebro 68; F. Proc. i Varde; [† 24/12 1837; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 18, s. 665 (se nedenfor).

13. 1/5 1838 [Skarrild-A. 25/4 32] Dines Peter Lind; [14/12 1856 Skjødstrup-E.; see der.].

14. 5/3 1857 [Rind-H. 7/5 52] Ely Sophus Falkenskjold; [10/2 1865 Tem; see der].

15. 12/6 1865 [ord. Degn og Skllrr. p. Christiansø 23/9 56, o. 15/10] Frederik Daniel Jørgensen, f. Greve 7/11 05; F. Cand. philos. Jørgen J., Klokker v. Hel. G. K.; M. Hedvig Kirstine Jørgensen; St. pr. 25; C. 6/7 37, n.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 35; 1 ~ 21/12 39 Dorothea Vilhelmine Prytz, f. Christianslund 23/2 12, † Christiansø 20/3 64; F. Krigsass. Christian P., kgl. Postfører og Premierlieut.; M. Helene Elisabeth Smith; 2 S., 5 D.; 2 ~ Kbh. Trin. K. 13/11 66 Marie Christine Kiær, f. Lemvig 6/8 32 (1 ~ 9/12 52 Christ. Aug. Nerenst, Skovfgd., skilt), † Aarh. Domk. S. 19/2 1902; F. Mads K., Gdeier., Smaahdlr. og Gjæstgiver; M. Else Kirstine Dahlgaard; 1 S., 2 D.; [† 28/9 1870].

AaDB s. 118-19.

16. 17/12 1870 [past. vic. Vindblæs-D. 7/6 66] Gottfred Georg Wolfgang Berggreen; [27/11 1875 Lemvig-N.; see der].

17. 11/2 1876 [Venø 19/10 69] Mathæus Christian Carstensen af Sennels, f. p. Christiansø 28/6 39; St. Haderslev 57; C. 22/1 64, h1.; Cap. p. p. Dalum-S. 28/4 66, o. 19/9; Bøvling-F. 9/8 69; ~ Ass. 22/1 70 Sara Elisabeth Thomsen af Gamtofte, f. 19/10 41; (78) 2 S.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2001, Nørre Nissum Kirke, s. 637-668.