Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 913. Resen og Humlum,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; Lkm. 6/520; L. S. v. W.; Kbg. 1701.
———————————

1. 1513. Hans Andersen Wedel, i 7 Aar før og 40 Aar efter Reform.; see Etm.; I. Nielsen i Vaabensted-E.; [† 1560; nævnt p. Sønnens Eptph.].

KS 6:2 (1936-38), s. 224; Hegelund I, s. 330; II, s. 190; DanKir bd. 18, s. 1165-68 (se nedenfor).

2. c. 1560 [p. Cap.* c. 55] F. S. Poul Hansen, f. 32; 1 ~ Johanne Bertelsdtr., † 1/4 78; 2 ~ 79 Karen Jørgensdtr. af Vorgod-N.; see C. P. Resen i Vestervig-A.; Etm.; (Mag. C. L. Glob i Kjøge-Ø.); Dr. th. H. P. Resen i Kbh. var hans Søn; [† 4/9 1600; bidrog c. 00 til ny Altertavle i Humlum K.; Begr. i K.; Eptph.].

Hegelund I, s. 353(?); II, s. 184 (Hegelund skriver 4/9 1600 at »Her Bertel vdi Resen døde«. Eftersom Bertel Poulsen var præst her både i 1610 og 1619, har Hegelund fmtl. skrevet sønnens navn i stedet for farens); FWDP 913,4; DanKir bd. 18, s. 1165-68, 1171, 1197-98 (se nedenfor).

3. 1600. [Cap.*, o. 97]. F. S. Bertel Poulsen; ~ c. 97 Anne Byrgesdtr., levede endnu 53; N. C. Resen i Ferring kan altsaa ikke have været hans Søn; men snarere fra Vestervig-A.; [† efter 1619]

Hegelund I, s. 301, (353); II, s. 184, 208; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 545; Viborg Landstings Dombog C, 28/9 1653 (f. 410).

4. c. 1640 [p. Cap. i Ølby-F. c. 34; her c. 36] F. S. Godske Bertelsen (Resen); St. Ribe 27; ~ Ane . . . ; see Etm.; [fmtl. † c. 1669].

KUM I, s. 83 (»Godscherus Bart. Resenius«).

5. 15/6 1669**. F. S. Christen Godskesen Resen; St. Ribe 64; [† c. •/2 1699].

KUM I, s. 319 (»Christianus Godscheri Resenius«); Nygaards sedler: Kaldsbrev, Død.

6. 7/3 1699. Mag. Thomas Pedersen Bhie af Bøvling-F.; St. Ribe 90; Mag. Kbh. 19/5 00; ~ Anne Pedersdtr. af Rødding-K., b. Vibg. Dk. 12/9 38, E. e. 1) Laurits Nielsen, Forp. p. Spøttrup, 2) Søren Pedersen Paludan, Lect. theol. i Vibg.; u. B.; [7/5 1701 Lector theol. i Vibg.; † ss. 19/5 1739; det er uvist om han naaede at tiltræde Kaldet her].

KUM II, s. 176, 255 (»Thomas Petri Melissus«); Nygaards sedler: Kaldsbrev, lektor, hustrus begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 70.

7. 26/4 1701 [P. i Trankebar 21/7 94-00] Peder Nielsen Nyegaard, f. Ribe. c. •/2 66; F. Skomgr.; St. pr. 89, Bacc. 91; 1 ~ . . . . . . , Gouverneurens Dtr., † paa Hjemreisen; u. B.; 2 ~ 27/7 01 Gjertrud Lisbeth Jacobsdtr. Jersin af Kallundbg. (F. blev Biskop i Stavanger), f. i Norge 10/11 80, † 8/8 16; 10 B., hvoraf 2 S., 6 D.; see E. H. Londemann i Skelund-V.; [b. 20/3 1719; „en yndig og kjærlig Mand, hvis Omgang ikke gav tilkjende, at han havde været under Linien; hans anden Hustru ligesaa yndig og kjærlig“; gav 02, med sin Hustru, Alterklæder og Messehagel, 09 ny Prædikestol til Humlum K.].

KUM II, s. 170, 180 (»Petrus Nicolai Nygardus«); Nygaards sedler: Fødested, skibspræst, kaldsbrev, børn 1, børn 2 (Lemvig kbg.), begravelse; DanKir bd. 18, s. 1157, 1195-97, 1202-03, 1205-06 (se nedenfor).

8. 29/9 1719. Anders Bertelsen Wolder, f. Assens 23/10 91; F. B. Andersen W., Kbmd. i Assens; M. Birthe Andersdtr. Been; St. Od. 11, Bacc. 13; C. 16/7 14, l.; ~ Cathrine Graae af Engbjerg-H.; 2 S., 1 D.; [† •/4 1754].

KUM II, s. 355, 380 (»Andreas Wolderus«, 20 år gl.); Nygaards sedler: børn, død 1754; E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1237; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 38.

9. 5/7 1754**, o. 2/10, Hans Hansen Rosenberg af Lemvig-N., f. 30/9 27; St. Ribe 46; C. 26/6 51, n.; Pr. 68; ~ Lemvig 20/11 55 Johanne Marie Christiansdtr. Damstrøm af Gudum-F., f. c. 78, b. her 23/5 28; 2 S., 2 D.; see Etm.; [b. 7/5 1792; var Eier af Resen K.].

PT 9:3 (1930), s. 210-212 (Rosenberg); DanKir bd. 18, s. 1131 (se nedenfor).

10. 30/3 1787** [p. Cap.* 29/4 85, o. 28/9] F. S. Hans Christian Rosenberg, f. 20/1 59; St. Ribe 77; C. 20/12 81, n.; ~ Thisted 25/7 89 Gjertrud Marie Knachergaard, f. Thisted 56, † Reesenbg. 23/4 25; F. vistnok Kbmd.; u. B.; [† 25/2 1812; eiede Resen K.; hans og Hustrus Initialer p. Kirkens Arkade 92; Lgst.].

DanKir bd. 18, s. 1131, 1139, 1170-71 (se nedenfor).

11. 31/7 1812 [Aggersø-O. 2/10 01, o. 13/11] Niels Christian Alle, f. 26/4 62; F. Jens A., Forp. p. Toustrup; M. Cathrine Rojen; St. Roesk. 82; C. 25/10 92, h.; ~ Christiansbg. Slotsk. 2/12 01 Else Marie Høggild, f. 59, † 9/4 25; u. B.; [# 22/7 1829; † Resenborg 8/3 33].

12. 23/9 1829, o. Kbh. 18/11 [c. Adj. Nybg. 18/4 18; Adj. Roesk. 3/11 s. A.] Hans Christian Christensen; [4/7 1834 Ærøskjøbing; see Bregninge-S.].

13. 9/9 1834 [Aastrup-S. 29/9 24] Hans Buhl Steenberg; [21/8 1843 Vetterslev-H.; see Førslev-S.].

14. 2/11 1843 [Dollerup-F.-R. 10/9 36] Christian Rasmus Aagaard; [8/4 1854 Aaby-B.; see S. Kirkeby-A.].

15. 8/7 1854 [Hvornum-S. 31/7 46] Carl Frederik Voigt; [2/6 1865 Kristrup-H.; see der].

16. 22/8 1865 [Bølling-S. 18/7 56] Christian Johan Lodberg Vilstrup af Borris-F., f. Vorbasse 18/4 17; St. Chrhvns. Bgdsk. 37; C. 3/4 43, h.; p. Cap. Borris-F. 30/11 44, o. 8/1 45; 1 ~ Borris 27/7 53 Julie Jansen, f. Hobro 16/10 27, † 13/9 67; F. Cclrd. Hans Billeskov J., Herredsfoged og Skriver i Bølling og Nørre Herreder; M. Elise Juliane Høm; 4 S., 2 D.; 2 ~ Aarh. Dk. 28/12 69 Caroline Tørsleff, f. Assens 23/11 46, † Frederiksberg 19/2 1911; F. Laur. Christ. T., Førstelærer i Ass., Translatør; M. Severine Hansine Petrine Steenberg af Viby-T.; (76) 3 S., 2 D.; [19/7 1880 Barløse; † 9/9 91]

Elvius, s. 56; G-HF I, s. 62.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2010, Resen Kirke, s. 1131-1180, Humlum Kirke, s. 1181-1216.