Tilbage

Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie. [Uddr.] 1. Provsterne i Sjælands Stift i Aaret 1545. Kirkehistoriske Samlinger, 2. Række, Bd. 5 (1869-71), s. 141-142.

Provsterne i Sjælands Stift i Aaret 1545.

Efterfølgende Optegnelser findes blandt nogle Uddrag, Biskop Ludvig Harboe i sin Tid gjorde af de nu tabte Acta Consistorii. Fortegnelsen er vistnok forfattet, i Anledning af at Provsterne skulde sørge for Indkrævningen af Studiiskatten i deres respective Provstier. Enkelte af Navnene ere urigtige, hvad enten Harboe nu ikke ret har kunnet læse den gamle Skrift, eller Fejlene stamme fra den oprindelige Opskrift. Da man fra en saa tidlig Tid kun har faa Efterretninger, vil Listen for Kjendere være meget værdifuld.

Provinciæ in Sialandia 29.

Præpositi ecclesiarum in Sialandia 24.

D. Andreas Jacobi, Slaulosiæ, Slaulosiensis.

D. Mauritius Othonis(1), Tyerby, Flackebergensis occidentalis.

D. Severinus Petri, Nestvediæ, Flackebergensis orientalis et Tiubergensis.

D. Joannes Laurentii, Hammer, Hammerensis.

D. Matthias Joannis, Geldrup(2), Bortzensis.

D. Georgius Olai y Faxe, Faxensis.

D. Matthias Pauli y Storhedinge, Steffnensis.

D. Georgius Laurentii, Stege, Mionensis.

D. Matthias Petri, Ledemarck, Bieffuerskoensis.

D. Hermannus Michaelis, Førsløff, Ringstadiensis.

D. Martinus Thomæ(3), Køge, Ramsensis.

D. Melchior Joannis, Rachleff, Aharsensis. [142]

D. Joannes Petri, Gersløff, Leffsensis(4).

D. Joannes Matthiæ, Ringsted, Alstedensis.

D. Nicolaus in Bierby, Tutzensis et Skippingensis.

D. Laurentius Olai, Odden, Otzensis.

D. Michael Orm, Sønderierløse, Mireløsensis.

D. Olaus Nicolai, Skoye(5), Hornsensis.

D. Christiernus Severini, Jorlundt, Jorlundensis.

D. Jacobus Ersth, Kreome, Strøensis.

D. Trugillus Hemmingii(6), Bircherødt, Lungensis.

D. Joannes Petri, Gilleleye, Holboensis.

D. Laurentius Esberni y Roskilde(7), Tunensis, Sømmensis, Walborsensis, sub quibus Lilleherrit.

M. Andreas Jacobi(8), Hafniæ, Smøromensis, Sockelundensis.

Noter:

1) Det er den Lektor Movrits Samsing, som er omtalt i Ny kirkehist. Saml. IV, 476.
2) Her bør læses: Everdrup.
3) Se Danske Mag. VI, 336.
4) D. e. Løve Herred.
5) Her skal vel læses Skiby.
6) Se mit Skrift, Kjøbenhavns Kirker og Klostere S. 207. 382.
7) Se Ny kirkehist. Saml. I, 7. Han var Sognepræst ved Vor Frue Kirke i Roskilde.
8) Vistnok en Fejlskrift for M. Andreas Matthiæ (Sognepræst ved Helliggejstkirke, siden Biskop i Oslo).
 

Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup