Tilbage

J.C.L. Lengnick: Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn. Kjøbenhavn 1847.

     
   
     

J.C.L. Lengnicks tilsynelatende beskjedne bok om «de jordede studentene» i København 1649-1814, er på bare 22 sider, men inneholder faktisk hele 1281 navn (inkludert enkelte dubletter, ved at noen få personer er registrert i to ulike kirkebøker). Her kan man gjenfinne mange «forsvunne» personer, slektninger som bare forsvinner fra historien og hvor man har regnet med at de døde unge og ugifte.

Tittelen «Studiosus» fikk den som var immatrikulert ved et universitet, en tittel man beholdt inntil man kunne smykke seg med en gjevere tittel. Dermed var det mange som ble omtalt med denne tittelen hele livet. Det kan man også se ved at mange av personene i denne oversikten døde i høy alder. Studentene her tilhører mange kategorier. Foruten de som døde mens de studerte ved universitetet, finnes det en stor gruppe som i påvente av et prestembede virket som hører eller «Collega» (lærer) ved latinskolene i byene og/eller som huslærere (informatorer) hos velstående familier eller som skoleholdere. Noen av disse forble lærere hele sitt liv. Nok en gruppe er klokkere, som ofte var immatrikulerte. En siste og mindre gruppe er de som døde mens de «solliciterte» i København. Det innebar at de oppholdt seg i København i en lengre periode mens de søkte på ledige embeder.

Boka er vanskelig å finne frem i fordi studentene er ført fortløpende i en sammenhengende tekst og ikke i listeform. Av den grunn blir denne ganske viktige kilden atskillig lettere tilgjengelig når den nå presenteres i tabellform. Denne tabellen kan lastes ned og så konverteres til en tabell i f.eks. Word eller Excel. Fra enkelte nettlesere kan man bare «klippe» ut tabellen og «lime» den rett inn i Word eller Excel, slik at tabellen opprettholdes. Da kan man sortere tabellen som man selv ønsker.

Den nedenforstående tabellen er en bokstavrett avskrift av Lengnicks bok, i samme rekkefølge og uten at noe er lagt til eller trukket fra (inkludert hans egne spørsmålstegn). Den eneste forskjellen er at i stedet for bokas kirkebokforkortelser (bokstaver og tall) er her kirkens navn og sted skrevet ut. Også de 137 personene i tillegget «Studenter, der ere jordede udenfor Kjøbenhavn» er inkludert. Tre årstall fra 1600-tallet er merket med *, som mulige feil for 1700-tallet.

Lengnicks forord

Da flere Rectorer endnu savne Oplysninger om et ikke ubetydeligt Antal af de fra Latinskolerne Dimitterede, har jeg af mine Kirkebogsuddrag samlet alle de Personer, som deri findes benævnte Studiosi. Af dette mit Manuskript anfører jeg her ikkun dem, der ere jordede i Kjøbenhavn; men jeg er villig til at lade følge Underretning, tagen af samme Kilder, om gifte Studenter med Hustruer og Børn, tilligemed en Fortsættelse af de mig fra Sogne udenfor Hovedstaden laante Ministerialbøger. – Forøvrigt seer jeg mig istand til at meddele Adskilligt om en betydelig Deel geistlige Embedsmænd, Rectorer, Conrectorer, Collegæ, Hørere, Adjunkter, Candidater, Klokkere, Cantorer, Degne, Skoleholdere, Skolelærere, Informatorer m.v. – Alt fra de ældre Kirkebøger til Aar 1814 – hvilke Uddrag formeentligen ville være af megen Interesse, ogsaa for Skoleprogrammer. Disse Noticer er jeg villig til at overlade en Forlægger uden Honorar.

Med Hensyn til nærværende Arbeide maa jeg tilføie, at jeg tvivler om at have udeladt nogen af de i Trinitatis-, Frue-, Helliggeist- og Frelserens Kirkers Ministerialbøger Anførte; men jeg anseer det meget sandsynligt, at der i de øvrige Stadens Kirkebøger findes Endeel, jeg ei har optegnet, hvorfor disse Bøger vistnok behøve et nøiagtigere Gjennemsyn end det, min Plan dentid medførte.

Jeg slutter med det Ønske, at dette Bidrag maa vinde Kyndiges Bifald, der i saa Fald er den eneste Løn, jeg venter for min herpaa anvendte Tid og Møie.

  Kjøbenhavn i Juli 1847.        Lengnick.
       
Nr. Side Fornavn Farsnavn Slektsnavn Alder Merknad År grl. Kirke
1 5 Niels Knudsen Bang .. .. 1649 Kbh. Frue
2 5 Søren .. Busch .. .. 1649 Kbh. Frue
3 5 Jens Hansen .. .. .. 1649 Kbh. Frue
4 5 Abraham Johansen .. .. .. 1649 Kbh. Frue
5 5 Jacob Jørgensen .. .. .. 1649 Kbh. Frue
6 5 Jens Rasmussen .. .. .. 1649 Kbh. Frue
7 5 Jens .. Vaar .. .. 1649 Kbh. Frue
8 5 Daniel Bertelsen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
9 5 Anders Caspersen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
10 5 Christen Christensen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
11 5 Hans Eriksen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
12 5 Jørgen .. Holch .. .. 1650 Kbh. Frue
13 5 Peder .. Holst .. .. 1650 Kbh. Frue
14 5 Axel Jørgensen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
15 5 Eschild Nielsen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
16 5 Hans Nielsen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
17 5 Hans Zachariasen .. .. .. 1650 Kbh. Frue
18 5 Oluf Andersen .. .. .. 1651 Kbh. Frue
19 5 Gabriel Didrichsen .. .. .. 1651 Kbh. Frue
20 5 Peder Hansen .. .. .. 1651 Kbh. Frue
21 5 Hans Andresen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
22 5 Jens Madsen Bloch .. .. 1652 Kbh. Frue
23 5 Christen Christensen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
24 5 Clemens Christophersen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
25 5 Auer Lauritzen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
26 5 Nicolaus Mathiæ .. .. .. 1652 Kbh. Frue
27 5 Olaus Mathiæ .. .. .. 1652 Kbh. Frue
28 5 Hans Nielsen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
29 5 Niels Nielsen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
30 5 Jens Rasmussen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
31 5 Jens Thorsen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
32 5 Jonas Torlachsen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
33 5 Axel Truelsen .. .. .. 1652 Kbh. Frue
34 5 Lauritz Bertelsen .. .. .. 1653 Kbh. Frue
35 5 Oluf Christensen .. .. .. 1653 Kbh. Frue
36 5 Niels Mortensen .. .. .. 1653 Kbh. Frue
37 5 Jacob Rasmussen .. .. .. 1653 Kbh. Frue
38 5 Peder Sørensen .. .. .. 1653 Kbh. Frue
39 5 Morten Aagesøn .. .. .. 1654 Kbh. Frue
40 5 Povl .. Bisgaard .. .. 1654 Kbh. Frue
41 5 Povl Christensen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
42 5 Povl .. Dons .. .. 1654 Kbh. Frue
43 5 Anders Eriksøn .. .. .. 1654 Kbh. Frue
44 5 Peder Jacobsen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
45 5 Lauritz Ifversen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
46 5 Hans Mogensen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
47 5 Jacob Nielsen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
48 5 Zacharias Nielsøn .. .. .. 1654 Kbh. Frue
49 5 Olaus Olai .. .. .. 1654 Kbh. Frue
50 5 Peder Povelsen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
51 5 Jørgen Rasmussen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
52 5 Povl .. Reysen .. .. 1654 Kbh. Frue
53 5 Georgius .. Scriberius .. .. 1654 Kbh. Frue
54 5 Oluf Søfrensen .. .. .. 1654 Kbh. Frue
55 5 Povl Søfrensen .. .. klokker ved kirken 1654 Kbh. Frue
56 5 Jacob Tygesøn .. .. .. 1654 Kbh. Frue
57 5 Jens Nielsen Tysted .. .. 1654 Kbh. Frue
58 5 Oluf .. Holis .. .. 1679 Kbh. Trinit.
59 5 Anders Andersen .. .. .. 1680 Kbh. Trinit.
60 5 Christian Hansen Helsing .. .. 1680 Kbh. Trinit.
61 5 Bertel Jensen .. .. .. 1680 Kbh. Trinit.
62 5 Christen Pedersen .. .. .. 1680 Kbh. Trinit.
63 5 Gudmund Svendsen .. .. .. 1680 Kbh. Trinit.
64 5 Laurits Pedersen Grim .. .. 1681 Kbh. Trinit.
65 5 Valentin Jensen .. .. .. 1681 Kbh. Trinit.
66 5 Jacob .. Kessebom .. .. 1681 Kbh. Trinit.
67 5 Jørgen Bartolomæisen .. .. .. 1682 Kbh. Trinit.
68 5 Peder Christensen .. .. .. 1682 Kbh. Trinit.
69 5 Philip Jensen .. .. .. 1682 Kbh. Trinit.
70 5 Peder Jacobsen Skyt .. .. 1682 Kbh. Trinit.
71 5 N.N. Justsen .. .. .. 1683 Kbh. Trinit.
72 5 Niels Pedersen Brun .. .. 1684 Kbh. Trinit.
73 5 Anders Christensen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
74 5 Peder Lauritzen Gedzmann .. .. 1684 Kbh. Trinit.
75 5 Mogens Hansen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
76 5 Hermann Jacobsen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
77 5 Thomas Knudsen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
78 5 Lauritz Nathanaelsen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
79 5 Peder Pedersen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
80 5 Thomas Poulsen .. .. .. 1684 Kbh. Trinit.
81 5 Anders Andersen Roschild .. .. 1684 Kbh. Trinit.
82 5 Christen Nielsen Seerup .. .. 1684 Kbh. Trinit.
83 5 Oluf Andersen Smidt .. .. 1684 Kbh. Trinit.
84 5 Christen .. Totmann .. .. 1684 Kbh. Trinit.
85 5 Bertel Lauritzen Volder .. .. 1684 Kbh. Trinit.
86 5 David .. Seidelin .. .. 1684 Kbh. Holmens
87 5 Henrik .. Bischop .. .. 1685 Kbh. Trinit.
88 5 Erik .. Blix .. .. 1685 Kbh. Trinit.
89 5 Mads Pedersen Brandal .. .. 1685 Kbh. Trinit.
90 5 Ludvig Frandsen .. .. .. 1685 Kbh. Trinit.
91 5 Morten Madsen .. .. .. 1685 Kbh. Trinit.
92 5 Christian Pedersen Brant .. .. 1686 Kbh. Trinit.
93 5 Hans Johansen .. .. .. 1686 Kbh. Trinit.
94 5 Frederik .. Akeleie? .. .. 1687 Kbh. Trinit.
95 5 Lauritz Albretsen .. .. .. 1687 Kbh. Trinit.
96 5 Niels Andersen Hein? .. .. 1687 Kbh. Trinit.
97 5 Christian .. Hundorph .. .. 1687 Kbh. Trinit.
98 5 Frederik Pedersen .. .. .. 1687 Kbh. Trinit.
99 5 Peder Olufsen Tillitze .. .. 1687 Kbh. Trinit.
100 5 Christopher Clausen .. .. .. 1688 Kbh. Trinit.
101 5 Svend Jonæsen .. .. .. 1688 Kbh. Trinit.
102 5 Christen Christensen .. .. .. 1689 Kbh. Trinit.
103 5 Gregers Hansen .. .. .. 1689 Kbh. Trinit.
104 5 Christen .. Jegind .. .. 1689 Kbh. Trinit.
105 5f Morten Jensen .. .. .. 1689 Kbh. Trinit.
106 6 Svend .. Lemvig .. .. 1689 Kbh. Trinit.
107 6 Niels Olufsen .. .. .. 1689 Kbh. Trinit.
108 6 Clemens .. Vering .. .. 1689 Kbh. Trinit.
109 6 Morten Andersen .. .. .. 1690 Kbh. Trinit.
110 6 Clemen Nielsen Friis .. .. 1690 Kbh. Trinit.
111 6 Søren Jensen Harlof .. .. 1690 Kbh. Trinit.
112 6 Hans .. Tulle .. .. 1690 Kbh. Trinit.
113 6 Hermann Tøgersen .. .. .. 1690 Kbh. Trinit.
114 6 Søren .. Gaas .. .. 1691 Kbh. Trinit.
115 6 Hendrik .. Hoflund .. .. 1691 Kbh. Trinit.
116 6 Thomas .. Kichler .. .. 1691 Kbh. Trinit.
117 6 Jens .. Krag .. .. 1691 Kbh. Trinit.
118 6 Lorentz Christophersen Los .. .. 1691 Kbh. Trinit.
119 6 Hans Tommesen .. .. .. 1691 Kbh. Trinit.
120 6 Hans Christophersen .. .. .. 1692 Kbh. Trinit.
121 6 Jochum .. Folscher .. .. 1692 Kbh. Trinit.
122 6 Hans Sørensen Hagerup .. .. 1692 Kbh. Trinit.
123 6 Peder Hansen .. .. .. 1692 Kbh. Trinit.
124 6 Christen Olufsen .. .. .. 1692 Kbh. Trinit.
125 6 Thomas .. Poscholanus .. .. 1692 Kbh. Trinit.
126 6 Frederik Povelsen .. .. .. 1692 Kbh. Trinit.
127 6 Mogens Christophersen .. .. .. 1693 Kbh. Trinit.
128 6 Niels Hansen Dyrsloff .. .. 1693 Kbh. Trinit.
129 6 Svend Eriksen .. .. .. 1693 Kbh. Trinit.
130 6 Niels .. Høstmark .. .. 1693 Kbh. Trinit.
131 6 Peder Mathisen .. .. .. 1693 Kbh. Trinit.
132 6 Torder Mogensen .. .. .. 1693 Kbh. Trinit.
133 6 Knud .. Mumme .. .. 1693 Kbh. Trinit.
134 6 Hans Dinesen Rosendal .. .. 1693 Kbh. Trinit.
135 6 Arendt .. Skjøt .. .. 1693 Kbh. Trinit.
136 6 Niels Pedersen Skjøt .. .. 1693 Kbh. Trinit.
137 6 Jep .. Solegaard .. .. 1693 Kbh. Trinit.
138 6 Jens Clausen Warberg .. .. 1693 Kbh. Trinit.
139 6 Thomas .. Wilsbech .. .. 1693 Kbh. Trinit.
140 6 Jens .. Buch .. .. 1694 Kbh. Trinit.
141 6 Adolph .. Frederik .. .. 1694 Kbh. Trinit.
142 6 Vigfus Joensen .. .. .. 1694 Kbh. Trinit.
143 6 Jørgen Pedersen .. .. .. 1694 Kbh. Trinit.
144 6 Niels Pedersen .. .. .. 1694 Kbh. Trinit.
145 6 Tøger Jacobsen .. .. .. 1695 Kbh. Trinit.
146 6 Henrik Knudsen .. .. .. 1695 Kbh. Trinit.
147 6 Peder Nielsen .. .. .. 1695 Kbh. Trinit.
148 6 Niels .. Rosing .. .. 1695 Kbh. Trinit.
149 6 Christian .. Sommerfeld .. .. 1695 Kbh. Trinit.
150 6 Hans .. Kjøbelau .. .. 1696 Kbh. Trinit.
151 6 Nicolaus .. Lister .. .. 1696 Kbh. Trinit.
152 6 Peder .. Mørch .. .. 1696 Kbh. Trinit.
153 6 Berendt .. Siverts .. .. 1696 Kbh. Trinit.
154 6 Poul .. Skibe .. .. 1696 Kbh. Trinit.
155 6 Abraham .. Veboe .. .. 1696 Kbh. Trinit.
156 6 Otto Madsen Leegaard 31 .. 1696 Kbh. Holmens
157 6 Torlacker Ioensen .. .. .. 1697 Kbh. Trinit.
158 6 Peder .. Løche .. .. 1697 Kbh. Trinit.
159 6 Peder Olufsen .. .. .. 1697 Kbh. Trinit.
160 6 Jacob .. Seehuus .. .. 1697 Kbh. Trinit.
161 6 Jens Pedersen Skeen .. .. 1697 Kbh. Trinit.
162 6 Noach .. Gabel .. .. 1698 Kbh. Trinit.
163 6 Hans .. Gram .. .. 1698 Kbh. Trinit.
164 6 Hans Kjeldsen .. .. .. 1698 Kbh. Trinit.
165 6 Steen Nielsen .. .. .. 1698 Kbh. Trinit.
166 6 Christian .. Nommesen .. .. 1698 Kbh. Trinit.
167 6 Erik Olufsen .. .. .. 1698 Kbh. Trinit.
168 6 Thomas .. Skjellerup .. .. 1698 Kbh. Trinit.
169 6 Søren .. Banner .. .. 1699 Kbh. Trinit.
170 6 Anders Hansen .. .. .. 1700 Kbh. Trinit.
171 6 Claus Iversen .. .. .. 1700 Kbh. Trinit.
172 6 Jørgen Iversen .. .. .. 1700 Kbh. Trinit.
173 6 Jørgen .. Lund .. .. 1700 Kbh. Trinit.
174 6 Elias .. Wegner .. .. 1700 Kbh. Trinit.
175 6 Hans .. Bang .. .. 1701 Kbh. Trinit.
176 6 Jens Lauridsen Bodder? .. .. 1701 Kbh. Trinit.
177 6 Meinert .. Bolt .. .. 1701 Kbh. Trinit.
178 6 Hans .. Brant .. .. 1701 Kbh. Trinit.
179 6 Christen Jensen .. .. .. 1701 Kbh. Trinit.
180 6 Jesper .. Møller .. .. 1701 Kbh. Trinit.
181 6 Jacob Ottesen .. .. .. 1701 Kbh. Trinit.
182 6 Søren .. Steenstrup .. .. 1701 Kbh. Trinit.
183 6 Peder Jensen .. .. Pedel 1701 Kbh. Frelsers
184 6 Gunder Eriksen .. .. .. 1702 Kbh. Trinit.
185 6 Laurits Jensen Schioldemose .. .. 1702 Kbh. Trinit.
186 6 Svend .. Ursin .. .. 1702 Kbh. Trinit.
187 6 Mathias v. .. Westen .. .. 1702 Kbh. Trinit.
188 6 Jørgen Hansen Winsløw .. .. 1702 Kbh. Trinit.
189 6 Henrik Larsen .. .. .. 1703 Kbh. Trinit.
190 6 Peder .. Lilie .. .. 1703 Kbh. Trinit.
191 6 Laurits Povlsen .. 90 .. 1703 Kbh. Trinit.
192 6 Jens Nielsen Gretter .. .. 1704 Kbh. Trinit.
193 6 Rasmus .. Sterck .. .. 1704 Kbh. Trinit.
194 6 Claus .. Trans .. .. 1704 Kbh. Trinit.
195 6 Jørgen Povlsen .. .. .. 1705 Kbh. Trinit.
196 6 Niels .. Sengeløs .. .. 1705 Kbh. Trinit.
197 6 Mathis .. Smith .. .. 1705 Kbh. Trinit.
198 6 Søren .. Gjested .. .. 1705 Kbh. Frue
199 6 Frederik .. Stuhr .. .. 1705 Kbh. Frue
200 6 Jens Larsen .. .. .. 1706 Kbh. Trinit.
201 6 Lauritz .. Mule .. .. 1706 Kbh. Trinit.
202 6 Oluf .. Trane .. .. 1706 Kbh. Trinit.
203 6 Jacob .. Abel .. .. 1707 Kbh. Trinit.
204 6 Peder .. Arph .. .. 1707 Kbh. Trinit.
205 6 Jens .. Bang .. .. 1707 Kbh. Trinit.
206 6 Lauritz .. Brun .. .. 1707 Kbh. Trinit.
207 6 Peder Eschildsen .. .. .. 1707 Kbh. Trinit.
208 6 Christen .. Hellevad .. .. 1707 Kbh. Trinit.
209 6 Sigvard Olufsen .. .. .. 1707 Kbh. Trinit.
210 6 Sigvard Olesen .. .. .. 1707 Kbh. Frue
211 6 Conrad .. Rodriguez .. .. 1707 Kbh. Frue
212 6 Jacob Vincents .. Dysel .. .. 1708 Kbh. Trinit.
213 6 Hans Jørgen Fiel .. .. 1708 Kbh. Trinit.
214 6 Casper .. Kaalund .. .. 1708 Kbh. Trinit.
215 6 Hans .. Holst 23 .. 1708 Kbh. Frue
216 6 Rudolph .. Weghorst 21 .. 1708 Kbh. Frue
217 6 Christopher .. Plockross 22 .. 1708 Kbh. Holmens
218 7 Knud Clausen .. .. .. 1709 Kbh. Trinit.
219 7 Henrik .. Gabel .. .. 1709 Kbh. Trinit.
220 7 Frederik .. Mulderup .. .. 1709 Kbh. Trinit.
221 7 Jacob .. Møllengraf .. .. 1709 Kbh. Trinit.
222 7 Herman .. Schrøder .. .. 1709 Kbh. Trinit.
223 7 Rasmus Poulsen Ferøe 22 .. 1709 Kbh. Frue
224 7 Erik Thiellesen .. 28 .. 1709 Kbh. Frue
225 7 Christian .. Møller 26 .. 1709 Kbh. Holmens
226 7 Hans Larsen Aagaard .. .. 1710 Kbh. Trinit.
227 7 Axel .. Bang .. .. 1710 Kbh. Trinit.
228 7 Diderik .. Bang .. .. 1710 Kbh. Trinit.
229 7 Peder .. Bedde .. .. 1710 Kbh. Trinit.
230 7 Jens Christensen Brun .. .. 1710 Kbh. Trinit.
231 7 Ancher Hansen .. .. .. 1710 Kbh. Trinit.
232 7 Hans Hermann Kyse .. .. 1710 Kbh. Trinit.
233 7 Morten Michelsen .. .. .. 1710 Kbh. Trinit.
234 7 Diderik .. Skou .. .. 1710 Kbh. Trinit.
235 7 Jochim .. Kobach 30 .. 1710 Kbh. Frue
236 7 Eschild .. Abel .. .. 1711 Kbh. Trinit.
237 7 Oluf .. Abel .. .. 1711 Kbh. Trinit.
238 7 Søren .. Bergendal .. .. 1711 Kbh. Trinit.
239 7 N.N. .. Bernhoff .. .. 1711 Kbh. Trinit.
240 7 Christian .. Broholm .. .. 1711 Kbh. Trinit.
241 7 Johan .. Buchard .. .. 1711 Kbh. Trinit.
242 7 Hans .. Busch .. .. 1711 Kbh. Trinit.
243 7 Bent .. Bygom .. .. 1711 Kbh. Trinit.
244 7 Arnoldus .. Carisius .. .. 1711 Kbh. Trinit.
245 7 Jacob Christensen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
246 7 Michael Dinesen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
247 7 Johan .. Eichel .. .. 1711 Kbh. Trinit.
248 7 Nicolai .. Fontin .. .. 1711 Kbh. Trinit.
249 7 Hans .. Friis .. .. 1711 Kbh. Trinit.
250 7 Magnus .. Godike .. .. 1711 Kbh. Trinit.
251 7 Jens .. Haversløf .. .. 1711 Kbh. Trinit.
252 7 Thomas .. Hein? .. .. 1711 Kbh. Trinit.
253 7 Christian Ulrik .. Helt .. .. 1711 Kbh. Trinit.
254 7 Jacob Jacobsen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
255 7 Christian .. Kjeruld .. .. 1711 Kbh. Trinit.
256 7 Jacob .. Krag .. .. 1711 Kbh. Trinit.
257 7 Jens Larsen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
258 7 Thomas .. Lemvig .. .. 1711 Kbh. Trinit.
259 7 Jacob v.d. Lip .. .. 1711 Kbh. Trinit.
260 7 N.N. .. Lund .. .. 1711 Kbh. Trinit.
261 7 Jens .. Lundgaard .. .. 1711 Kbh. Trinit.
262 7 Michael Mentzonius .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
263 7 Tønnes Nielsen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
264 7 Peder Lassen Normand .. .. 1711 Kbh. Trinit.
265 7 Stephen Olufsen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
266 7 Johan .. Pfeiffer .. .. 1711 Kbh. Trinit.
267 7 Morten Povlsen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
268 7 Christian .. Rose .. .. 1711 Kbh. Trinit.
269 7 Hans .. Rosenfeld .. .. 1711 Kbh. Trinit.
270 7 Manasse .. Sander .. .. 1711 Kbh. Trinit.
271 7 Jens .. Spiring .. .. 1711 Kbh. Trinit.
272 7 N.N. .. Struver .. .. 1711 Kbh. Trinit.
273 7 Niels Svendsen .. .. .. 1711 Kbh. Trinit.
274 7 N.N. .. Sylvius .. .. 1711 Kbh. Trinit.
275 7 Anders .. Trane .. .. 1711 Kbh. Trinit.
276 7 Søren .. Winding .. .. 1711 Kbh. Trinit.
277 7 Hans Ebbesen .. 28 .. 1711 Kbh. Frue
278 7 Mogens Emmichsen .. 30 .. 1711 Kbh. Frue
279 7 Christian v. Eschen 40 .. 1711 Kbh. Frue
280 7 Johannes .. Leegaard 24 .. 1711 Kbh. Frue
281 7 Knud Hansen Pontoppidan 22 .. 1711 Kbh. Frue
282 7 Andreas .. Rossing 22 .. 1711 Kbh. Frue
283 7 Just .. Schiwe 40 .. 1711 Kbh. Frue
284 7 Johan Adolph Levin .. Seerup 18 .. 1711 Kbh. Frue
285 7 Marcus .. Teicher 26 .. 1711 Kbh. Frue
286 7 Daniel Henrik .. Voltelen 25 .. 1711 Kbh. Frue
287 7 Hans Hansen Winding 40 .. 1711 Kbh. Frue
288 7 Wilhelm .. Winther 30 .. 1711 Kbh. Frue
289 7 Jellebert .. Kieruld .. .. 1712 Kbh. Trinit.
290 7 Peder Mathisen .. .. .. 1712 Kbh. Trinit.
291 7 Søren Sørensen Løveschou 24 .. 1712 Kbh. Frue
292 7 Hans Hansen Winding 40 .. 1712 Kbh. Frue
293 7 Steen .. Altenhof .. .. 1713 Kbh. Trinit.
294 7 Otto .. Blichfeld .. .. 1713 Kbh. Trinit.
295 7 Peder .. Helt .. .. 1713 Kbh. Trinit.
296 7 Christian .. Rygaard .. .. 1713 Kbh. Trinit.
297 7 Niels .. Smit .. .. 1713 Kbh. Trinit.
298 7 Lars .. Winstrup .. .. 1713 Kbh. Holmens
299 7 Cosmus .. Budolph .. .. 1713 Kbh. Hel.Geist.
300 7 Andreas .. Angel .. .. 1714 Kbh. Trinit.
301 7 Christopher Otto .. Smit .. .. 1714 Kbh. Trinit.
302 7 Hermann .. Geelmuyden .. .. 1715 Kbh. Trinit.
303 7 Peder .. Humle .. .. 1715 Kbh. Trinit.
304 7 Lars Jespersen .. .. .. 1715 Kbh. Trinit.
305 7 Jens Henriksen .. 19 .. 1715 Kbh. Frue
306 7 Hans .. Tisted 40 .. 1715 Kbh. Holmens
307 7 Jens .. Günther .. .. 1716 Kbh. Trinit.
308 7 N.N. .. Lundager .. .. 1716 Kbh. Trinit.
309 7 Hans .. Møllengraf .. .. 1716 Kbh. Trinit.
310 7 N.N. .. Ulverherz .. .. 1716 Kbh. Trinit.
311 7 Peter .. Schiønning 22 .. 1716 Kbh. Frue
312 7 Jens .. Borch .. .. 1717 Kbh. Trinit.
313 7 Niels .. Paulin .. .. 1717 Kbh. Trinit.
314 7 N.N. .. Stockfleth .. .. 1717 Kbh. Trinit.
315 7 Jens Edvardsen Munch 28 .. 1717 Kbh. Hel.Geist.
316 7 Jacob .. Bast .. .. 1718 Kbh. Trinit.
317 7 Søren .. Boring .. .. 1718 Kbh. Trinit.
318 7 Henrik .. Lytkoe .. .. 1718 Kbh. Trinit.
319 7 Clemen .. Rytter .. .. 1718 Kbh. Trinit.
320 7 Hans Jørgen .. Tostrup .. .. 1718 Kbh. Trinit.
321 7 Jens .. Preus .. .. 1718 Kbh. Frelsers
322 7 Jens .. Fuer .. .. 1719 Kbh. Trinit.
323 7 Hans .. Jensen .. .. 1719 Kbh. Trinit.
324 7 Bendix .. Dyhre 23 .. 1720 Kbh. Frue
325 7 Stephan .. Schrøder .. fra Norge 1720 Kbh. Frue
326 7 Niels .. Winther .. .. 1720 Kbh. Trinit.
327 7f Andreas .. Bruun gl. .. 1722 Kbh. Frue
328 8 Cort .. Sass gl. .. 1722 Kbh. Frue
329 8 Christian .. Engelstrup .. .. 1723 Kbh. Trinit.
330 8 Mathis .. Faber .. .. 1723 Kbh. Trinit.
331 8 N.N. .. Hegelund .. .. 1723 Kbh. Trinit.
332 8 Oluf Knudsen .. .. .. 1723 Kbh. Trinit.
333 8 Johan .. Kaalund 21 .. 1723 Kbh. Frue
334 8 Christen .. Borch .. .. 1724 Kbh. Trinit.
335 8 Mathis Hansen .. .. .. 1724 Kbh. Trinit.
336 8 Jochum .. Skamby .. .. 1724 Kbh. Trinit.
337 8 Johannes .. Wolff .. .. 1724 Kbh. Trinit.
338 8 Thomas .. Kingo .. .. 1725 Kbh. Trinit.
339 8 Jens Matzen .. .. .. 1725 Kbh. Trinit.
340 8 Jonas .. Widalin .. .. 1725 Kbh. Trinit.
341 8 Jacob .. Hald 24 .. 1725 Kbh. Frue
342 8 Peder .. Bagger 25 .. 1725 Kbh. Holmens
343 8 Johannes Børresen .. .. .. 1726 Kbh. Trinit.
344 8 Johan .. Hassing .. .. 1726 Kbh. Trinit.
345 8 Søren Pedersen .. .. .. 1726 Kbh. Trinit.
346 8 Anders .. Qvax .. .. 1726 Kbh. Trinit.
347 8 Jørgen Rasmussen .. .. .. 1726 Kbh. Trinit.
348 8 Frederik .. Brun 30 fra Møen 1726 Kbh. Frue
349 8 N.N. .. Angel .. .. 1727 Kbh. Trinit.
350 8 Andreas .. Bech .. .. 1727 Kbh. Trinit.
351 8 Christen .. Brenholm .. .. 1727 Kbh. Trinit.
352 8 Knud .. Brenholm .. .. 1727 Kbh. Trinit.
353 8 Rasmus .. Due .. .. 1727 Kbh. Trinit.
354 8 Christian .. Frederik .. .. 1727 Kbh. Trinit.
355 8 N.N. .. Hutlund? .. .. 1727 Kbh. Trinit.
356 8 Maurits .. Spener .. .. 1727 Kbh. Trinit.
357 8 Ernst .. Wilhelm .. .. 1727 Kbh. Trinit.
358 8 Jens Larsen Mahler 67 .. 1727 Kbh. Frue
359 8 Peder Andersen .. .. .. 1728 Kbh. Trinit.
360 8 Povl .. Rytter .. .. 1728 Kbh. Trinit.
361 8 Christian .. Wium .. .. 1728 Kbh. Trinit.
362 8 Henrik .. Goische 19 .. 1728 Kbh. Frue
363 8 Broderus .. Haar 21 .. 1728 Kbh. Frue
364 8 Christen Andersen .. .. .. 1729 Kbh. Trinit.
365 8 Søren .. Fristrup .. .. 1729 Kbh. Trinit.
366 8 Jørgen .. Junghans .. .. 1729 Kbh. Trinit.
367 8 Carl .. Magnus .. .. 1729 Kbh. Trinit.
368 8 Ulrik Carl .. Aagaard 24 .. 1729 Kbh. Frue
369 8 Jens .. Poscholan .. .. 1730 Kbh. Trinit.
370 8 Peder Simonsen? .. .. .. 1730 Kbh. Trinit.
371 8 Peder .. Wind .. .. 1730 Kbh. Trinit.
372 8 N.N. .. Zahr .. .. 1730 Kbh. Trinit.
373 8 Envold v. .. Berregaard 18 .. 1730 Kbh. Frue
374 8 Jacob .. Birkerod .. .. 1731 Kbh. Trinit.
375 8 Lauritz .. Elling .. .. 1731 Kbh. Trinit.
376 8 Bastian Iversen .. .. .. 1731 Kbh. Trinit.
377 8 Jelle .. Friborg .. .. 1732 Kbh. Trinit.
378 8 Christian .. Langemach .. .. 1732 Kbh. Trinit.
379 8 Erik ...? Christian .. Mule .. .. 1732 Kbh. Trinit.
380 8 Jacob .. Guldberg .. .. 1733 Kbh. Trinit.
381 8 Jonas .. Haagen .. .. 1733 Kbh. Trinit.
382 8 Samuel .. Hartvig .. .. 1733 Kbh. Trinit.
383 8 Ole Hansen Høier 31 .. 1733 Kbh. Frue
384 8 Hans Marup .. Frich? .. .. 1734 Kbh. Trinit.
385 8 Jens Nielsen Leli? .. .. 1734 Kbh. Trinit.
386 8 Christen .. Lelius .. .. 1734 Kbh. Trinit.
387 8 Anders .. Lund .. .. 1734 Kbh. Trinit.
388 8 Jens .. Mulvad .. .. 1734 Kbh. Trinit.
389 8 Peder .. Rafn .. .. 1734 Kbh. Trinit.
390 8 Peder Jørgen .. Rebek .. .. 1734 Kbh. Trinit.
391 8 N.N. Amondio? .. .. .. 1735 Kbh. Trinit.
392 8 Elvius .. Nyborg .. .. 1735 Kbh. Trinit.
393 8 Jens Pedersen .. .. .. 1735 Kbh. Trinit.
394 8 Nicolai .. Rise .. .. 1735 Kbh. Trinit.
395 8 Niels .. Prom 79 Pedel 1735 Kbh. Trinit.
396 8 Schule Brønelsen .. .. .. 1736 Kbh. Trinit.
397 8 Søren .. Rachlou? .. .. 1736 Kbh. Trinit.
398 8 Egidius .. Wedel .. .. 1736 Kbh. Trinit.
399 8 Augustus .. Zwelch 46 famulus communitatis 1736 Kbh. Frue
400 8 Johannes .. Berg .. .. 1737 Kbh. Trinit.
401 8 Frederik .. Brochmann .. .. 1737 Kbh. Trinit.
402 8 Mathis .. Brøndal .. .. 1737 Kbh. Trinit.
403 8 Peder .. Dalvitz .. .. 1737 Kbh. Trinit.
404 8 Samuel .. Harling? .. .. 1737 Kbh. Trinit.
405 8 Michel .. Ludvig .. .. 1737 Kbh. Trinit.
406 8 Andreas .. Lund .. .. 1737 Kbh. Trinit.
407 8 Claus Regelsen .. .. .. 1737 Kbh. Trinit.
408 8 Nicolai .. Holst 30 .. 1737 Kbh. Holmens
409 8 Peder Andersen Helholm 40 .. 1737 Kbh. Hel.Geist.
410 8 Hans .. Normann 21 .. 1737 Kbh. Hel.Geist.
411 8 Gregorius .. Sidelmann 21 .. 1737 Kbh. Hel.Geist.
412 8 Peder .. Woller 23 .. 1737 Kbh. Hel.Geist.
413 8 Anders .. Egtved? .. .. 1738 Kbh. Trinit.
414 8 Anders .. Gjerdrum .. .. 1738 Kbh. Trinit.
415 8 Martin Hansen .. .. .. 1738 Kbh. Trinit.
416 8 Børre Nielsen .. .. .. 1738 Kbh. Trinit.
417 8 Jens Nielsen .. .. .. 1738 Kbh. Trinit.
418 8 N.N. .. Steenløs .. .. 1738 Kbh. Trinit.
419 8 Niels .. Strombo? .. .. 1738 Kbh. Trinit.
420 8 Simon .. Bloch 23 .. 1739 Kbh. Trinit.
421 8 Jonas .. Brøndel .. .. 1739 Kbh. Trinit.
422 8 Daniel .. Brumbas 28? .. 1739 Kbh. Trinit.
423 8 Diderik .. Krog? .. .. 1739 Kbh. Trinit.
424 8 Hans .. Rosing? .. .. 1739 Kbh. Trinit.
425 8 Jens .. Wind .. .. 1739 Kbh. Trinit.
426 8 Hans .. Low 77 Pedel 1739 Kbh. Frue
427 8 Mads .. Colding .. .. 1740 Kbh. Trinit.
428 8 Erik .. Mule .. .. 1740 Kbh. Trinit.
429 8 Anders .. Møller .. .. 1740 Kbh. Trinit.
430 8 Hans Pedersen .. .. .. 1740 Kbh. Trinit.
431 8 Hans .. Sand? .. .. 1740 Kbh. Trinit.
432 8 Hans .. Saxenberg .. .. 1740 Kbh. Trinit.
433 8 Søren .. Sevel .. .. 1740 Kbh. Trinit.
434 9 Søren .. Schielderup 24 .. 1740 Kbh. Frue
435 9 Hans Jacob .. Lund 17 .. 1740 Kbh. Frelsers
436 9 N.N. .. Agerup 28 .. 1741 Kbh. Trinit.
437 9 Jacob .. Borch .. .. 1741 Kbh. Trinit.
438 9 Peder .. Brandt 28 .. 1741 Kbh. Trinit.
439 9 Jens .. Busch 30 .. 1741 Kbh. Trinit.
440 9 Simon .. Bøtker 28 .. 1741 Kbh. Trinit.
441 9 Breide .. Hammer .. .. 1741 Kbh. Trinit.
442 9 Laurits .. Haverslef 23 .. 1741 Kbh. Trinit.
443 9 Christian .. Hyltoft 20 .. 1741 Kbh. Trinit.
444 9 Peder Pedersen Lyngbye 44 .. 1741 Kbh. Trinit.
445 9 Jacob .. Moldrup 27 .. 1741 Kbh. Trinit.
446 9 Jonas .. Scheving .. .. 1741 Kbh. Trinit.
447 9 Joh. .. Thorgrimsen 24 .. 1741 Kbh. Trinit.
448 9 Hans Wilhelm .. Walther 18 .. 1741 Kbh. Trinit.
449 9 Niels Nielsen Bech 23 .. 1742 Kbh. Trinit.
450 9 Niels .. Filschou 27 .. 1742 Kbh. Trinit.
451 9 Lauge Jacobsen Holm .. .. 1742 Kbh. Trinit.
452 9 Mathias .. Holst 23 .. 1742 Kbh. Trinit.
453 9 Jens Pedersen Juel 23 .. 1742 Kbh. Trinit.
454 9 Jens .. Kiærgaard 26 .. 1742 Kbh. Trinit.
455 9 Sebastian .. Lier 50 .. 1742 Kbh. Trinit.
456 9 Poul .. Lindahl 26 .. 1742 Kbh. Trinit.
457 9 Carl .. Smit 20 .. 1742 Kbh. Trinit.
458 9 Niels Ottesen Thorn .. .. 1742 Kbh. Trinit.
459 9 Christian Andreæ Torp 30 .. 1742 Kbh. Trinit.
460 9 Otto Nielsen Bruun 26 .. 1742 Kbh. Frue
461 9 Henrik Christian .. Lyche 28 .. 1742 Kbh. Frue
462 9 Zacharias .. Balgaard 29 .. 1743 Kbh. Trinit.
463 9 Jacob Bentsen .. 22 .. 1743 Kbh. Trinit.
464 9 Halthor Hansen .. 23 .. 1743 Kbh. Trinit.
465 9 Torkild Hansen .. 26 .. 1743 Kbh. Trinit.
466 9 Dines .. Langballe 41 .. 1743 Kbh. Trinit.
467 9 Søren .. Sahl 39 .. 1743 Kbh. Trinit.
468 9 Lars .. Munch 28 .. 1743 Kbh. Frue
469 9 Martin .. Teicher 27 .. 1743 Kbh. Frue
470 9 Christian Hansen Lausdahl 22 .. 1743 Kbh. Hel.Geist.
471 9 Henrik .. Bang 72 .. 1744 Kbh. Trinit.
472 9 Christen .. Lund .. .. 1744 Kbh. Trinit.
473 9 Iver .. Svitzer .. .. 1744 Kbh. Trinit.
474 9 Mathias .. Bodsgaard 50 .. 1744 Kbh. Frelsers
475 9 Frederik .. Paludan .. .. 1745 Kbh. Trinit.
476 9 Johan Gottfred .. Peper 22 .. 1745 Kbh. Trinit.
477 9 Ditlev Michael .. Vibe .. .. 1745 Kbh. Trinit.
478 9 Jens .. Bay .. .. 1746 Kbh. Trinit.
479 9 Fred. Ludvig .. Bernicke .. .. 1746 Kbh. Trinit.
480 9 Peder .. Bølling .. .. 1746 Kbh. Trinit.
481 9 Frederik .. Hammerstein .. .. 1746 Kbh. Trinit.
482 9 Christian .. Kierulff .. .. 1746 Kbh. Trinit.
483 9 Oluf Nicolai Lund 33 (M. s. 537) 1746 Kbh. Trinit.
484 9 Hans .. Riise 24 .. 1746 Kbh. Trinit.
485 9 Peder .. Rimmert .. .. 1746 Kbh. Trinit.
486 9 Bendix .. Winstrup .. .. 1746 Kbh. Trinit.
487 9 Niels .. Holm 34 .. 1746 Kbh. Frue
488 9 Jens .. Arboe .. .. 1747 Kbh. Trinit.
489 9 Christian Ludvig .. Brasch .. .. 1747 Kbh. Trinit.
490 9 Nicolaus .. Bøgvad .. .. 1747 Kbh. Trinit.
491 9 Antonius .. Forbeck .. .. 1747 Kbh. Trinit.
492 9 Jens .. Hørbye .. .. 1747 Kbh. Trinit.
493 9 Jørgen .. Steenberg .. .. 1747 Kbh. Trinit.
494 9 Gudmund .. Teitson 27 .. 1747 Kbh. Trinit.
495 9 Johan Vibe .. Gram 51 Pedel 1747 Kbh. Frue
496 9 Hans .. Hassing 41 .. 1747 Kbh. Frue
497 9 Henrik .. Lauritzen 27 .. 1747 Kbh. Frue
498 9 Johannes .. Brandt .. .. 1748 Kbh. Trinit.
499 9 N.N. .. Hovenbech .. .. 1748 Kbh. Trinit.
500 9 Fred. Conrad .. Jæger .. .. 1748 Kbh. Trinit.
501 9 Jørgen .. Liime .. .. 1748 Kbh. Trinit.
502 9 Peder .. Lucoppidan .. .. 1748 Kbh. Trinit.
503 9 Daniel .. Mathesius .. .. 1748 Kbh. Trinit.
504 9 Michael .. Paludan .. .. 1748 Kbh. Trinit.
505 9 Wilhelm .. Plato 76 .. 1748 Kbh. Trinit.
506 9 Christian .. Halkjær 26 .. 1748 Kbh. Hel.Geist.
507 9 Peder Anchersen .. .. .. 1749 Kbh. Trinit.
508 9 Christian Ulrik .. Florents .. .. 1749 Kbh. Trinit.
509 9 Rasmus .. Kjep .. .. 1749 Kbh. Trinit.
510 9 Peder .. Kofoed .. .. 1749 Kbh. Trinit.
511 9 Otto .. Leganger .. .. 1749 Kbh. Trinit.
512 9 Niels Nielsen Schmidt .. .. 1749 Kbh. Trinit.
513 9 Hans Thomsen .. .. .. 1749 Kbh. Trinit.
514 9 Hans .. Braad .. .. 1750 Kbh. Trinit.
515 9 Morten .. Braad .. .. 1750 Kbh. Trinit.
516 9 Jørgen Eilersen Sillemann .. .. 1750 Kbh. Trinit.
517 9 Benjamin .. Stauning .. .. 1750 Kbh. Trinit.
518 9 Simon Sørensen .. .. .. 1750 Kbh. Trinit.
519 9 Andreas Knudsen With .. .. 1750 Kbh. Trinit.
520 9 Gregers .. Wium .. .. 1750 Kbh. Trinit.
521 9 Niels .. Bonsach 72 .. 1750 Kbh. Hel.Geist.
522 9 Diderik .. Berg 54 .. 1751 Kbh. Trinit.
523 9 Christen .. Borch .. .. 1751 Kbh. Trinit.
524 9 Johan .. Braëm .. .. 1751 Kbh. Trinit.
525 9 Otto v. .. Cappelen .. .. 1751 Kbh. Trinit.
526 9 Adam Castensen .. .. .. 1751 Kbh. Trinit.
527 9 Jens Frandsen .. 22 .. 1751 Kbh. Trinit.
528 9 Hans .. Krag 59 .. 1751 Kbh. Trinit.
529 9 Wilhelm .. Liungh .. .. 1751 Kbh. Trinit.
530 9 Jens Olsen Rosentorn .. .. 1751 Kbh. Trinit.
531 9f Hans Jørgensen Holm 34 .. 1752 Kbh. Trinit.
532 10 Niels .. Molde 23 .. 1752 Kbh. Trinit.
533 10 Ancher Anchersen .. .. .. 1753 Kbh. Trinit.
534 10 Henning .. Faber 36 .. 1753 Kbh. Trinit.
535 10 Christian .. Schow .. .. 1753 Kbh. Trinit.
536 10 N.N. .. Schwartzkopff .. .. 1753 Kbh. Trinit.
537 10 Christian .. Sylvius 85 .. 1753 Kbh. Trinit.
538 10 Theodorus .. Harder 38 .. 1753 Kbh. Hel.Geist.
539 10 N.N. .. Ranøe 36 .. 1753 Kbh. Hel.Geist.
540 10 Niels .. Grønlund .. Fuldmægtig 1754 Kbh. Trinit.
541 10 Jens .. Molbech .. .. 1754 Kbh. Trinit.
542 10 Niels .. Mønich 40 .. 1754 Kbh. Trinit.
543 10 Nicolai .. Edinger 45 .. 1754 Kbh. Petri
544 10 Jacob .. Bruun .. .. 1755 Kbh. Trinit.
545 10 Jørgen Nielsen Bruun 36 .. 1755 Kbh. Trinit.
546 10 Christian .. Dehn 24 .. 1755 Kbh. Trinit.
547 10 Rasmus .. Hagerup .. .. 1755 Kbh. Trinit.
548 10 Christopher Jacob .. Kaalund 22 .. 1755 Kbh. Trinit.
549 10 Bent .. Kierulff 83 .. 1755 Kbh. Trinit.
550 10 Mogens .. Langsted .. .. 1755 Kbh. Trinit.
551 10 Otto Mandrup .. Loumann 21 .. 1755 Kbh. Trinit.
552 10 Niels .. Saabye 33 .. 1755 Kbh. Trinit.
553 10 Ludvig .. Schrøder .. .. 1755 Kbh. Trinit.
554 10 Jens .. Thulstrup .. .. 1755 Kbh. Trinit.
555 10 Povl .. Wildebo 33 .. 1755 Kbh. Trinit.
556 10 Peder .. Winde 24 .. 1755 Kbh. Trinit.
557 10 Peder Nicolai Wist 25 .. 1755 Kbh. Trinit.
558 10 Søren .. Kirkerup 24 .. 1755 Kbh. Frue
559 10 N.N. .. Kølmer 21 .. 1755 Kbh. Holmens
560 10 Johannes Trellund .. Moth 21 .. 1755 Kbh. Holmens
561 10 Jacob .. Gamst 22 .. 1755 Kbh. Hel.Geist.
562 10 Frederik .. Kolbjørn 34 .. 1755 Kbh. Hel.Geist.
563 10 Niels .. Juul 44 .. 1756 Kbh. Trinit.
564 10 Samuel .. Juulbye 20 .. 1756 Kbh. Trinit.
565 10 Jessæus .. Warnitz 35 .. 1756 Kbh. Trinit.
566 10 Niels Anchersen .. 33 .. 1756 Kbh. Holmens
567 10 Christen .. Jæger 24 .. 1756 Kbh. Hel.Geist.
568 10 Jørgen .. Sternberg 21 .. 1756 Kbh. Hel.Geist.
569 10 Jochum .. Coldevin .. .. 1757 Kbh. Trinit.
570 10 Geert Eggert .. Hansen .. .. 1757 Kbh. Trinit.
571 10 Frederik .. Hect 21 .. 1757 Kbh. Trinit.
572 10 Hans Jacob .. Kossing .. .. 1757 Kbh. Trinit.
573 10 Jonas .. Møller 30 .. 1757 Kbh. Trinit.
574 10 Johannes Ottesen .. 21 .. 1757 Kbh. Trinit.
575 10 Jacob .. Prip 30 .. 1757 Kbh. Trinit.
576 10 Rasmus .. Qvirin 31 .. 1757 Kbh. Trinit.
577 10 Hermann .. Schiøtte .. .. 1757 Kbh. Trinit.
578 10 Ole Pedersen Strange 27 .. 1757 Kbh. Trinit.
579 10 Henrik .. Frølund 37 .. 1757 Kbh. Frue
580 10 Wille .. Høiberg 53 .. 1757 Kbh. Hel.Geist.
581 10 Fred. Hilarius Christensen .. 15 .. 1758 Kbh. Trinit.
582 10 Nicolai .. Frischow 44 .. 1758 Kbh. Trinit.
583 10 Peder .. Hiort 26 .. 1758 Kbh. Trinit.
584 10 Mads .. Holm 25 .. 1758 Kbh. Trinit.
585 10 Brynjolfr Jonsen .. 24 .. 1758 Kbh. Trinit.
586 10 Hans .. Lerche .. .. 1758 Kbh. Trinit.
587 10 Povl Magnusen .. 23 .. 1758 Kbh. Trinit.
588 10 Niels Christian .. Muhle .. .. 1758 Kbh. Trinit.
589 10 Henning .. Rosenvinge .. .. 1758 Kbh. Trinit.
590 10 Povl Hans .. Schierdahl 24 .. 1758 Kbh. Trinit.
591 10 Iver .. Tidemann 22 .. 1758 Kbh. Trinit.
592 10 Johannes .. Ørsted 25 .. 1758 Kbh. Trinit.
593 10 Lars .. Paludan 33 .. 1758 Kbh. Frue
594 10 Jens Henriksen .. 66 .. 1758 Kbh. Hel.Geist.
595 10 Michael .. Steenholt 21 .. 1758 Kbh. Hel.Geist.
596 10 Lorentz .. Lund 27 .. 1759 Kbh. Trinit.
597 10 Christian Frederik .. Boyesen 31 .. 1759 Kbh. Frue
598 10 .. .. Langemach 27 Stud. med. 1759 Kbh. Hel.Geist.
599 10 Johannes .. Adzlew 38 .. 1759 Kbh. Petri
600 10 Hannibal .. Hassel 18 .. 1760 Kbh. Trinit.
601 10 Søren Jespersen Heiberg 24 .. 1760 Kbh. Trinit.
602 10 Mathias .. Rye 90 .. 1760 Kbh. Trinit.
603 10 Herman Henrik .. Schiøtte 27 .. 1760 Kbh. Trinit.
604 10 Jochum .. Schumacher 36 .. 1760 Kbh. Trinit.
605 10 Michael .. Suhm 28 .. 1760 Kbh. Trinit.
606 10 Jesper .. Grüner 30 .. 1760 Kbh. Frue
607 10 Nicolai .. Schliktkrull 42 .. 1760 Kbh. Frue
608 10 Hans .. Muncheboe 23 .. 1760 Kbh. Frelsers
609 10 Andreas .. Brunchmann 70 .. 1761 Kbh. Trinit.
610 10 Peder .. Lange 37 .. 1761 Kbh. Trinit.
611 10 Sven .. Lind 24 .. 1761 Kbh. Trinit.
612 10 Ole Christopher .. Meldahl 23 ½ .. 1761 Kbh. Trinit.
613 10 Willum .. Ohnsen 25 .. 1761 Kbh. Trinit.
614 10 Christen .. Salbye 48 .. 1761 Kbh. Trinit.
615 10 Paul .. Spend 20 .. 1761 Kbh. Trinit.
616 10 Jens Davidsen Graah 53 .. 1761 Kbh. Frue
617 10 Ole .. Blumstorph 22 .. 1762 Kbh. Trinit.
618 10 Lars Pedersen Bruun 27 .. 1762 Kbh. Trinit.
619 10 Zacharias .. Franck 40 .. 1762 Kbh. Trinit.
620 10 Magnus .. Lund 25 .. 1762 Kbh. Trinit.
621 10 Frederik .. Museus 38 .. 1762 Kbh. Trinit.
622 10 Beza .. Olavius 25 .. 1762 Kbh. Trinit.
623 11 Ingvald .. Qvedstad 38 .. 1762 Kbh. Trinit.
624 11 Christen .. Rougtved 34 .. 1762 Kbh. Trinit.
625 11 Christopher .. Sand 22 .. 1762 Kbh. Trinit.
626 11 Peder .. Schou 24 .. 1762 Kbh. Trinit.
627 11 Peder .. Sonech 53 .. 1762 Kbh. Trinit.
628 11 Bartholomæus .. Runge 24 .. 1762 Kbh. Frue
629 11 Frederik .. Schiødtz 36 .. 1762 Kbh. Hel.Geist.
630 11 Andreas .. Duus 25 .. 1763 Kbh. Trinit.
631 11 Johan Christian .. Fabritius 20 .. 1763 Kbh. Trinit.
632 11 Frederik .. Hartmann 28 .. 1763 Kbh. Trinit.
633 11 Johannes .. Hiort 24 .. 1763 Kbh. Trinit.
634 11 Jørgen .. Holst 27 .. 1763 Kbh. Trinit.
635 11 Jørgen Thøger .. Hvass 53 .. 1763 Kbh. Trinit.
636 11 Nicolai Jensen .. 27 .. 1763 Kbh. Trinit.
637 11 Hans .. Wandal 26 .. 1763 Kbh. Trinit.
638 11 Tobias Arendtsen .. 19 .. 1763 Kbh. Frue
639 11 Johannes .. Schultz 19 .. 1763 Kbh. Frue
640 11 Hans Jørgen .. Orsleff 19 .. 1763 Kbh. Holmens
641 11 Johannes .. Hyllerup 30 .. 1763 Kbh. Frelsers
642 11 Morten .. Munk 24 .. 1763 Kbh. Hel.Geist.
643 11 Frants Hansen Boye 22? .. 1764 Kbh. Trinit.
644 11 Hans Jacob .. Hansteen 22 .. 1764 Kbh. Trinit.
645 11 Peder .. Kierulff 44 .. 1764 Kbh. Trinit.
646 11 Otto .. Lütken 42 .. 1764 Kbh. Trinit.
647 11 Conrad Arn. .. Patberg 21 .. 1764 Kbh. Trinit.
648 11 Ole .. Paulin 35 .. 1764 Kbh. Trinit.
649 11 Jens Nielsen Saabye 22 .. 1764 Kbh. Trinit.
650 11 Nicolai .. Vogt 34 .. 1764 Kbh. Trinit.
651 11 Niels .. Wilholt 35 .. 1764 Kbh. Trinit.
652 11 Niels Christensen .. 21 .. 1764 Kbh. Frue
653 11 Hans Henrik .. Liunge 32 .. 1764 Kbh. Hel.Geist.
654 11 Christen .. Prom 21 .. 1764 Kbh. Hel.Geist.
655 11 Jørgen Hatting .. Toxværd 87 .. 1764 Kbh. Hel.Geist.
656 11 Bartholomæus .. Abelsted 39 .. 1765 Kbh. Trinit.
657 11 Erik Christian .. Kern 29 Hofpousserer 1765 Kbh. Trinit.
658 11 Johannes Christian .. Petzholdt 42 .. 1765 Kbh. Trinit.
659 11 Zacharias .. Ridemann 30 .. 1765 Kbh. Trinit.
660 11 Bernt Pedersen Bentsen 23 .. 1766 Kbh. Trinit.
661 11 Jørgen .. Børring 27 .. 1766 Kbh. Trinit.
662 11 Peder .. Friis 24 norsk 1766 Kbh. Trinit.
663 11 Niels .. Schiwe 29 .. 1766 Kbh. Trinit.
664 11 Rasmus .. Schiønning 23 .. 1766 Kbh. Trinit.
665 11 Jens .. Sommer 20 .. 1766 Kbh. Trinit.
666 11 Nathanael .. Bender 29 .. 1766 Kbh. Hel.Geist.
667 11 Johan Lütkens .. Brocher 19 .. 1766 Kbh. Hel.Geist.
668 11 Andreas Steensen Ancher 18 .. 1767 Kbh. Trinit.
669 11 Rasmus .. Angel 21 .. 1767 Kbh. Trinit.
670 11 Johan Nic. Høyer 21 .. 1767 Kbh. Trinit.
671 11 Hans Nic. Høeg 26 ½ .. 1767 Kbh. Trinit.
672 11 Henrik .. Krefting 25 .. 1767 Kbh. Trinit.
673 11 Jacob .. Abild 40 .. 1767 Kbh. Frelsers
674 11 Peder Madsen Rotkjær 27 .. 1767 Kbh. Frelsers
675 11 Johannes .. Tobiesen 74 .. 1767 Kbh. Nicolai
676 11 Leo Aqvila .. Bendrup 30 .. 1768 Kbh. Trinit.
677 11 Jørgen .. Birch 17 .. 1768 Kbh. Trinit.
678 11 Nicolai .. Blicher 53 Formand 1768 Kbh. Trinit.
679 11 Niels .. Borch 22 .. 1768 Kbh. Trinit.
680 11 Mads Tybring .. Eeg 28 .. 1768 Kbh. Trinit.
681 11 Christian .. Grønfeld 42 Præceptor ved Waisenhuset 1768 Kbh. Trinit.
682 11 Erik .. Haagerup 36 .. 1768 Kbh. Trinit.
683 11 Rasmus .. Løxstrup 30 .. 1768 Kbh. Trinit.
684 11 Peter .. Schiellerup 21 .. 1768 Kbh. Trinit.
685 11 Daniel Frederik .. Barth 48 .. 1769 Kbh. Trinit.
686 11 Peder Christian .. Feilberg 25 .. 1769 Kbh. Trinit.
687 11 Hans Jørgen .. Ibsen 48 .. 1769 Kbh. Trinit.
688 11 Jens .. Mehl 23 .. 1769 Kbh. Trinit.
689 11 Jens Jegind .. Miltzau 34 .. 1769 Kbh. Trinit.
690 11 Peder .. Raundorph 19 .. 1769 Kbh. Trinit.
691 11 Jacob .. Rosengaard 36 Fuldmægtig 1769 Kbh. Trinit.
692 11 Nicolai .. Schiønning 55 .. 1769 Kbh. Trinit.
693 11 Jacob .. Schouboe 14 .. 1769 Kbh. Trinit.
694 11 Henrik Didriksen Schiermann 48 .. 1769 Kbh. Trinit.
695 11 Torkild Thorgrimsen .. 26 .. 1769 Kbh. Trinit.
696 11 .. Thorsen Woll 18 .. 1769 Kbh. Trinit.
697 11 Johannes Rosenstand .. Goische 25 .. 1769 Kbh. Frue
698 11 Frederik .. Smidt 25 .. 1769 Kbh. Hel.Geist.
699 11 Asmus Rosenfeld Thommesen .. 20 .. 1769 Kbh. Hel.Geist.
700 11 Johan Alexander .. Munthe 28 .. 1769 Kbh. Nicolai
701 11 Jonas Aalborg .. .. .. 1770 Kbh. Trinit.
702 11 Frantz .. Arnhold 33 .. 1770 Kbh. Trinit.
703 11 Fred. Hans. Balsgaard .. .. 1770 Kbh. Trinit.
704 11 Ole .. Borch 20 .. 1770 Kbh. Trinit.
705 11f Valentin .. Clod 22 .. 1770 Kbh. Trinit.
706 12 Jacob .. Hersted 36 .. 1770 Kbh. Trinit.
707 12 Niels .. Holm 28 .. 1770 Kbh. Trinit.
708 12 Christen Pedersen Hoy 19 ½ .. 1770 Kbh. Trinit.
709 12 Jens .. Høeg 31 .. 1770 Kbh. Trinit.
710 12 Christian Jensen .. 20 .. 1770 Kbh. Trinit.
711 12 Henrik Peter .. Klein .. .. 1770 Kbh. Trinit.
712 12 Peder .. Roed .. .. 1770 Kbh. Trinit.
713 12 Jens .. Spliid 40 .. 1770 Kbh. Trinit.
714 12 Benjamin Svensen .. 24 .. 1770 Kbh. Trinit.
715 12 Reinert .. Thesmann 21 .. 1770 Kbh. Trinit.
716 12 Jacob .. Holm 56 .. 1770 Kbh. Frue
717 12 Lars .. Møller 77 Pedel 1770 Kbh. Frue
718 12 Søren .. Wøldike 27 .. 1770 Kbh. Frue
719 12 John .. Estenius 21 .. 1771 Kbh. Trinit.
720 12 Peter Wibye .. Giedde 31 .. 1771 Kbh. Trinit.
721 12 Andreas Claus .. Hammer 29 .. 1771 Kbh. Trinit.
722 12 Tripeter .. Hoffmann 31 .. 1771 Kbh. Trinit.
723 12 Andreas .. Lund 31 .. 1771 Kbh. Trinit.
724 12 John .. Martini 63 .. 1771 Kbh. Trinit.
725 12 Jacob Frederik .. Mühlenport 26 .. 1771 Kbh. Trinit.
726 12 Erik .. Steinhoff 26 .. 1771 Kbh. Trinit.
727 12 Casper Jørgen .. Lemvig 21 .. 1771 Kbh. Hel.Geist.
728 12 Morten Reenberg .. Sidelmann 51 .. 1771 Kbh. Hel.Geist.
729 12 Johan Jacob .. Sulzer 38 .. 1771 Kbh. Hel.Geist.
730 12 Paul Biarnesen .. .. .. 1772 Kbh. Trinit.
731 12 Jørgen .. Birck 30 .. 1772 Kbh. Trinit.
732 12 Johannes .. Gamst 36 .. 1772 Kbh. Trinit.
733 12 Michael .. Høyer 40 .. 1772 Kbh. Trinit.
734 12 Offer .. Høyer 29 .. 1772 Kbh. Trinit.
735 12 Marcus Joensen .. 27 .. 1772 Kbh. Trinit.
736 12 Christian .. Karup 26 .. 1772 Kbh. Trinit.
737 12 Rasmus .. Oppe 22 .. 1772 Kbh. Trinit.
738 12 Jørgen .. Richter .. .. 1772 Kbh. Trinit.
739 12 Christian .. Schmitgen 84 .. 1772 Kbh. Trinit.
740 12 Johan Fred. .. Støren 22 .. 1772 Kbh. Trinit.
741 12 Ditlev .. Hviid 61 .. 1772 Kbh. Frue
742 12 Ulrik .. Schrøder 23 .. 1772 Kbh. Frue
743 12 Jacob .. Debes 26 .. 1773 Kbh. Trinit.
744 12 Andreas .. Floer 33 .. 1773 Kbh. Trinit.
745 12 Peter .. Hincheldey 51 .. 1773 Kbh. Trinit.
746 12 Ferdinand .. Nebel 44 .. 1773 Kbh. Trinit.
747 12 Morten .. Qvistgaard 19 .. 1773 Kbh. Trinit.
748 12 Jens .. Schiwe 40 .. 1773 Kbh. Trinit.
749 12 Geert .. Londemann 56 .. 1773 Kbh. Garnisons
750 12 Johan Chr. .. Brælie 37 .. 1773 Kbh. Frelsers
751 12 Thomas Martin .. Bruun 33 .. 1774 Kbh. Trinit.
752 12 Niels .. Roed 35 .. 1774 Kbh. Trinit.
753 12 Tarald Ross Iversen .. 26 .. 1774 Kbh. Frue
754 12 Jacob .. Kruse 61 .. 1774 Kbh. Frelsers
755 12 Sigvard .. Altevelt 22 .. 1775 Kbh. Trinit.
756 12 Johan Peter .. Bolle 22 .. 1775 Kbh. Trinit.
757 12 Christian Gotthard .. Buch 33 .. 1775 Kbh. Trinit.
758 12 Fred. Wilh. .. Busch 22 .. 1775 Kbh. Trinit.
759 12 Knud .. Lund 28 .. 1775 Kbh. Trinit.
760 12 Samuel .. Monrad 22 .. 1775 Kbh. Trinit.
761 12 Johan Olufsen .. 36 .. 1775 Kbh. Trinit.
762 12 Niels .. Winther 77 .. 1775 Kbh. Trinit.
763 12 Peder .. Grøn 55 .. 1775 Kbh. Frue
764 12 Christian .. Wildschiøtt 41 .. 1775 Kbh. Holmens
765 12 Jacob .. Fabich 27 .. 1776 Kbh. Trinit.
766 12 Jens Berthel .. Fride 64 .. 1776 Kbh. Trinit.
767 12 Jacob .. Hasseræus 22 .. 1776 Kbh. Trinit.
768 12 Holger .. Irgens 22 .. 1776 Kbh. Trinit.
769 12 Runolfus Johnsen Midalin 24 .. 1776 Kbh. Trinit.
770 12 Caspar Abraham .. Møller 22 .. 1776 Kbh. Trinit.
771 12 Johan Gerhard .. Treschow 56 .. 1776 Kbh. Trinit.
772 12 Frederik .. Schæffer .. .. 1776 Kbh. Frue
773 12 Jacob Christian .. Hersleb 29 .. 1776 Kbh. Hel.Geist.
774 12 Hans .. Lund 24 fra Norge 1776 Kbh. Hel.Geist.
775 12 Baltzar .. Kiær 25 .. 1777 Kbh. Trinit.
776 12 Sebastian .. Krenchel 31 .. 1777 Kbh. Trinit.
777 12 Peder .. Hee 24 .. 1777 Kbh. Holmens
778 12 Andreas Jacob .. Lindberg 52 .. 1777 Kbh. Hel.Geist.
779 12 Marcus Hallesen .. 30 .. 1778 Kbh. Trinit.
780 12 Peder .. Hegelund 27 .. 1778 Kbh. Trinit.
781 12 Palle .. Lund 64 .. 1778 Kbh. Trinit.
782 12 Bendix .. Rohde 27 .. 1778 Kbh. Trinit.
783 12 Hans .. Thonebye 19 .. 1778 Kbh. Trinit.
784 12 Christian August .. Bertelsen 33 .. 1779 Kbh. Trinit.
785 12 Jens .. Bidstrup 76 .. 1779 Kbh. Trinit.
786 12 Peder .. Bruun 24 .. 1779 Kbh. Trinit.
787 12 Erik Eriksen .. 40 .. 1779 Kbh. Trinit.
788 12 Peter .. Møller 24 .. 1779 Kbh. Trinit.
789 12 Joen Olsen .. 74 .. 1779 Kbh. Trinit.
790 12 Iver .. Lund 42 .. 1779 Kbh. Frue
791 12 Christian .. Liunge 45 .. 1779 Kbh. Hel.Geist.
792 12 Ludvig Christopher .. Bernhoff .. .. 1780 Kbh. Trinit.
793 12 Sigvard .. Blom 29 .. 1780 Kbh. Trinit.
794 12 Christian .. Brandt 47 Formand 1780 Kbh. Trinit.
795 12 Andreas Laurits Hansen .. 43 .. 1780 Kbh. Trinit.
796 13 Søren .. Møller 25 .. 1780 Kbh. Trinit.
797 13 Johan Fred. .. Omsen 24 .. 1780 Kbh. Trinit.
798 13 Joh. Wilh. Bernhard .. Rantzau 23 .. 1780 Kbh. Trinit.
799 13 N.N. .. Schiørring 23 .. 1780 Kbh. Trinit.
800 13 Johan Gislesen Snisted 26 .. 1780 Kbh. Trinit.
801 13 Christian .. Sommerfeld 36 .. 1780 Kbh. Trinit.
802 13 Frederik .. Werligh 30 .. 1780 Kbh. Frue
803 13 Lorentz .. Aagaard 26 .. 1781 Kbh. Trinit.
804 13 Christen .. Bang 31 .. 1781 Kbh. Trinit.
805 13 N.N. .. Casberg 24 .. 1781 Kbh. Trinit.
806 13 Johannes .. Evald 37 .. 1781 Kbh. Trinit.
807 13 Andreas .. Hiermin 19 .. 1781 Kbh. Trinit.
808 13 Christian .. Ilsøe 65 .. 1781 Kbh. Trinit.
809 13 Simon Lorentzen .. 35 .. 1781 Kbh. Trinit.
810 13 Hans .. Metner 38 .. 1781 Kbh. Trinit.
811 13 Andreas Nicolai Perch 27 .. 1781 Kbh. Trinit.
812 13 Sven .. Sander 24 .. 1781 Kbh. Trinit.
813 13 Jens Melchior .. Gad 26 .. 1782 Kbh. Trinit.
814 13 Christian .. Haack 31 .. 1782 Kbh. Trinit.
815 13 Hans Schack .. Himmark 27 .. 1782 Kbh. Trinit.
816 13 Abraham .. Møller .. .. 1782 Kbh. Trinit.
817 13 Frants .. Nislew 22 .. 1782 Kbh. Trinit.
818 13 Knud .. Riis 29 .. 1782 Kbh. Trinit.
819 13 Rasmus .. Thielgaard 65 .. 1782 Kbh. Trinit.
820 13 Thorleif Thorleviussen .. 36 .. 1782 Kbh. Trinit.
821 13 Sven Hvistendahl .. Wold 28 .. 1782 Kbh. Trinit.
822 13 Jacob v. .. Høven 20 .. 1782 Kbh. Frue
823 13 Hans .. Kinchel 20 .. 1782 Kbh. Hel.Geist.
824 13 Frants Nic. .. Bech 72 .. 1783 Kbh. Trinit.
825 13 Peter Bentzen .. 21 .. 1783 Kbh. Trinit.
826 13 Andreas .. Essendrup 50 .. 1783 Kbh. Trinit.
827 13 Christian .. Haagerup 36 .. 1783 Kbh. Trinit.
828 13 Knud .. Henckel 31 .. 1783 Kbh. Trinit.
829 13 Andreas Emanuel .. Møller 26 .. 1783 Kbh. Trinit.
830 13 N.N. .. Sonnemand 64 .. 1783 Kbh. Trinit.
831 13 Rasmus .. Tillerup 27 .. 1783 Kbh. Trinit.
832 13 Christian .. Holm 27 .. 1783 Kbh. Frue
833 13 Ludvig .. Als 23 .. 1784 Kbh. Trinit.
834 13 Georg Frederik .. Blumendal 27 .. 1784 Kbh. Trinit.
835 13 Johan Conrad .. Fritz 47 .. 1784 Kbh. Trinit.
836 13 Sander Gudlachsen .. 19 .. 1784 Kbh. Trinit.
837 13 Claus Henrik .. Hohn 32 .. 1784 Kbh. Trinit.
838 13 Jacob .. La Cour 25 .. 1784 Kbh. Trinit.
839 13 Jens Petersen Lind 23 .. 1784 Kbh. Trinit.
840 13 Jacob .. Riis 22 .. 1784 Kbh. Trinit.
841 13 Søren .. Rosted 27 .. 1784 Kbh. Trinit.
842 13 Conrad Frederik .. Torm 23 .. 1784 Kbh. Trinit.
843 13 Poul .. Bahnson 62 .. 1785 Kbh. Trinit.
844 13 Alexander .. Falchsen 67 .. 1785 Kbh. Trinit.
845 13 Hans .. Grimstrup 37 .. 1785 Kbh. Trinit.
846 13 Peder Offer .. Hansen 23 .. 1785 Kbh. Trinit.
847 13 Laurentius .. Schewing 26 .. 1785 Kbh. Trinit.
848 13 Jørgen Mathisen Schougaard 26 .. 1785 Kbh. Trinit.
849 13 Thomas .. Stephensen 23 .. 1785 Kbh. Trinit.
850 13 Jacob .. Wilhjelm 31 .. 1785 Kbh. Trinit.
851 13 Niels .. Fritz 26 .. 1786 Kbh. Trinit.
852 13 Nicolai .. Hass 36 .. 1786 Kbh. Trinit.
853 13 Samuel Peter v. .. Haven .. .. 1786 Kbh. Trinit.
854 13 Niels .. Krog 40 .. 1786 Kbh. Trinit.
855 13 Fred. .. Müller 42 .. 1786 Kbh. Trinit.
856 13 Ole .. Overgaard 20 .. 1786 Kbh. Trinit.
857 13 Berthel Christian .. Sandvig 40 .. 1786 Kbh. Trinit.
858 13 Lauritz Jansen Sneefjeld 36 .. 1786 Kbh. Trinit.
859 13 Johan Hermann .. Wessel 43 .. 1786 Kbh. Trinit.
860 13 Ludvig .. Berg 22 .. 1787 Kbh. Trinit.
861 13 Peter .. Eichel 22 .. 1787 Kbh. Trinit.
862 13 Johannes .. Frich 25 .. 1787 Kbh. Trinit.
863 13 Erasmus .. Gunnerus 33 .. 1787 Kbh. Trinit.
864 13 Niels Stampe .. Lund 24 .. 1787 Kbh. Trinit.
865 13 Povl .. Meyer 25 .. 1787 Kbh. Trinit.
866 13 Peder Hansen Svane 19 .. 1787 Kbh. Trinit.
867 13 Andreas Teilmann .. Engelbreth 18 .. 1787 Kbh. Frue
868 13 Andreas Stæhr .. Bagge 32 .. 1788 Kbh. Trinit.
869 13 Nic. .. Boesen 42 Formand 1788 Kbh. Trinit.
870 13 Ole .. Borgen 44 .. 1788 Kbh. Trinit.
871 13 Peter .. Friis 61 .. 1788 Kbh. Trinit.
872 13 Johannes .. Thunboe 44 .. 1788 Kbh. Trinit.
873 13 Rasmus Thygesen .. 24 .. 1788 Kbh. Trinit.
874 13 Niels .. Weyer 22 .. 1788 Kbh. Trinit.
875 13 Carl Fred. .. Wildgaard 23 .. 1788 Kbh. Trinit.
876 13 Jens Adler .. Wind 26 .. 1788 Kbh. Trinit.
877 13 Nic. .. Wolffsberg 34 .. 1788 Kbh. Trinit.
878 13 Morten Reenberg .. Zoëga 73 .. 1788 Kbh. Trinit.
879 13 Frederik .. Als 23 .. 1789 Kbh. Trinit.
880 13 Bertel Andreas .. Bille 22 .. 1789 Kbh. Trinit.
881 13 Jens Ærreboe .. Busch 26 .. 1789 Kbh. Trinit.
882 13 Fred. .. Geerken 33 .. 1789 Kbh. Trinit.
883 13f Jens Hveding .. Bloch 28 .. 1790 Kbh. Trinit.
884 14 Andreas Christian Olsen .. 20 .. 1790 Kbh. Frue?
885 14 Johannes .. Blichfeld 26 .. 1791 Kbh. Trinit.
886 14 Just .. Fohlmann 58 .. 1791 Kbh. Trinit.
887 14 Jørgen .. Leth 45 Copiist 1791 Kbh. Trinit.
888 14 F.A.H. .. Petrejus 39 .. 1791 Kbh. Trinit.
889 14 Fred. Stephan .. Sevel 30 .. 1791 Kbh. Trinit.
890 14 Johannes .. Schou 50 .. 1791 Kbh. Frue
891 14 Johan Christopher .. Bernhoff 35 .. 1791 Kbh. Nicolai
892 14 Joachim .. Paludan 27 .. 1791 Kbh. Nicolai
893 14 Jens .. Gyldendahl 17 .. 1791 Kbh. Hel.Geist.
894 14 N.N. .. Windfeld 23 .. 1791 Kbh. Hel.Geist.
895 14 Catharius .. Lachendorph 20 .. 1792 Kbh. Trinit.
896 14 Jacob Augustinus .. Meldahl 30 .. 1792 Kbh. Trinit.
897 14 Niels? .. Prahl 70 .. 1792 Kbh. Trinit.
898 14 Joh. Gottfred .. Reinhard 19 .. 1792 Kbh. Trinit.
899 14 Hermann Dominicus .. Keutel 20 .. 1792 Kbh. Frue
900 14 Joh. Ferd. .. Jochel 19 .. 1792 Kbh. Hel.Geist.
901 14 Claus .. Arentzberg 52 .. 1793 Kbh. Trinit.
902 14 Ulrik Adolph .. Holst 22 .. 1793 Kbh. Trinit.
903 14 Søren Gustav Jansen .. 18 .. 1793 Kbh. Trinit.
904 14 Lars .. Lemvig 24 .. 1793 Kbh. Trinit.
905 14 Christian .. Bentzon 20 .. 1794 Kbh. Trinit.
906 14 Jacob Jonas .. Espolin 24 .. 1794 Kbh. Trinit.
907 14 E.L. .. Fabricius 23 .. 1794 Kbh. Trinit.
908 14 Hans .. Feltmann 21 .. 1794 Kbh. Trinit.
909 14 Thorsten Johnsen .. 21 .. 1794 Kbh. Trinit.
910 14 Michael .. Norbech 25 .. 1794 Kbh. Trinit.
911 14 Frederik Ludvig .. Røtting 22 .. 1794 Kbh. Trinit.
912 14 Martin .. Sander 26 .. 1794 Kbh. Trinit.
913 14 Fred. .. Schnell 18 .. 1794 Kbh. Frue
914 14 Fred. .. Holm 50 .. 1794 Kbh. Frelsers
915 14 Frantz Henrik .. Müller 25 .. 1794 Kbh. Frelsers
916 14 Hans .. Cramer 23 .. 1794 Kbh. Hel.Geist.
917 14 L. .. Horn 45 .. 1794 Kbh. Hel.Geist.
918 14 Andreas Jespersen .. 34 .. 1794 Kbh. Hel.Geist.
919 14 Knud Schytte .. 77 .. 1794 Kbh. Hel.Geist.
920 14 Reguel Regelsen .. 57 .. 1795 Kbh. Trinit.
921 14 Valentin .. Stampe 25 .. 1795 Kbh. Trinit.
922 14 Malthe Christian .. Friis 22 .. 1795 Kbh. Frue
923 14 Johan Christian .. Pechüle 22 .. 1795 Kbh. Frue
924 14 Henrik .. Hockerup 20 .. 1796 Kbh. Trinit.
925 14 Jens .. Mammen 28 .. 1796 Kbh. Trinit.
926 14 Jens v. Haven .. Møller 19 .. 1796 Kbh. Trinit.
927 14 Christen Friis .. Rottbøll 23 .. 1796 Kbh. Trinit.
928 14 Søren Sørensen .. 29 .. 1796 Kbh. Trinit.
929 14 Johan Daniel .. Bendz 35 .. 1797 Kbh. Trinit.
930 14 Christian .. Brandt 22 .. 1797 Kbh. Trinit.
931 14 Peder Bonsach .. Bull 81 .. 1797 Kbh. Trinit.
932 14 Mathias Christophersen Discher 26 .. 1797 Kbh. Trinit.
933 14 Thorbjørn Gudmandsen .. 26 .. 1797 Kbh. Trinit.
934 14 Ole .. Lund 24 .. 1797 Kbh. Trinit.
935 14 Niels .. Rohde 81 .. 1797 Kbh. Trinit.
936 14 Ditlev Flindt .. Staal 28 .. 1797 Kbh. Trinit.
937 14 Marcus Peder Rosenstand .. Wøldike 23 .. 1797 Kbh. Trinit.
938 14 Stephan Biørnsen .. 72 .. 1798 Kbh. Trinit.
939 14 Hans Henrik Carlsen .. 17 .. 1798 Kbh. Trinit.
940 14 Mathias Thestrup .. Huulegaard 26 .. 1798 Kbh. Trinit.
941 14 Gudmand Magnusen .. 65 .. 1798 Kbh. Trinit.
942 14 Andreas .. Aary 70 .. 1798 Kbh. Frue
943 14 Ole Erichsen .. 24 .. 1798 Kbh. Hel.Geist.
944 14 Magnus .. Steenberg 27 .. 1798 Kbh. Hel.Geist.
945 14 Johan .. Plum 38 .. 1798 Kbh. Petri
946 14 Michael .. Brinck 37 .. 1799 Kbh. Trinit.
947 14 German Germandsen .. 24 .. 1799 Kbh. Trinit.
948 14 Johannes .. Holtermann 21 .. 1799 Kbh. Trinit.
949 14 Johannes .. Meyer 75 .. 1799 Kbh. Trinit.
950 14 Mathæus .. Plesner 24 .. 1799 Kbh. Trinit.
951 14 Jens Abraham .. Siverod 32 .. 1799 Kbh. Trinit.
952 14 Biørn Wigfusen .. 30 .. 1799 Kbh. Trinit.
953 14 Christen .. Bierring 48 .. 1799 Kbh. Frue
954 14 Rasmus .. Langemark 29 .. 1799 Kbh. Frue
955 14 Jens .. Dahl 22 .. 1799 Kbh. Frelsers
956 14 Michael .. Brandt 89 .. 1800 Kbh. Trinit.
957 14 Johan Jacob .. Fasting 26 .. 1800 Kbh. Trinit.
958 14 Frederik .. Holst 53 .. 1800 Kbh. Trinit.
959 14 Jørgen Lassen Hübertz 28 .. 1800 Kbh. Trinit.
960 14 Hans Fred. .. Johnsen 23 .. 1800 Kbh. Trinit.
961 14 Peder Cortsen Kofod 26 .. 1800 Kbh. Trinit.
962 14 Ole .. Middelfart 26 .. 1800 Kbh. Trinit.
963 14 Jørgen Jørgensen Smidt 17 .. 1800 Kbh. Trinit.
964 14 Hans .. Egidius 18 .. 1800 Kbh. Frue
965 14f Povl .. Bech 21 .. 1801 Kbh. Trinit.
966 15 Ole Hansen Hein 32 .. 1801 Kbh. Trinit.
967 15 N. Johnsen .. 28 .. 1801 Kbh. Trinit.
968 15 Henrik Christopher Iversen .. 24 .. 1801 Kbh. Trinit.
969 15 N.N. .. Smith 24 .. 1801 Kbh. Trinit.
970 15 Johan Hermann .. Spleth 33 .. 1801 Kbh. Trinit.
971 15 Niels .. Steenberg 85 .. 1801 Kbh. Trinit.
972 15 Jens .. Studsgaard 30 .. 1801 Kbh. Trinit.
973 15 Ulrik Frederik .. Winther 26 .. 1801 Kbh. Trinit.
974 15 Fred. August .. Schønheyder 22 .. 1801 Kbh. Frue
975 15 Volrath August .. Bendz 18 ½ .. 1802 Kbh. Trinit.
976 15 Hans Rosted .. Bille 22 .. 1802 Kbh. Trinit.
977 15 Nic. Vandal .. Dalhoff 36 .. 1802 Kbh. Trinit.
978 15 Peder .. Fryd 21 .. 1802 Kbh. Trinit.
979 15 Benj. Dass .. Hagerup 28 .. 1802 Kbh. Trinit.
980 15 Otto Christian .. Hegelund 21 .. 1802 Kbh. Trinit.
981 15 Thomas .. Kiersgaard 40 .. 1802 Kbh. Trinit.
982 15 Hans Jørgen Pedersen .. 34 .. 1802 Kbh. Trinit.
983 15 Joachim Christopher .. Tronier 22 .. 1802 Kbh. Trinit.
984 15 Jacob Mathias .. Selmer 20? .. 1802 Kbh. Frue
985 15 Otto Peter .. Bremer 25 .. 1802 Kbh. Frue
986 15 Hans Hemmer .. Bidsted 23 .. 1803 Kbh. Trinit.
987 15 Anders .. Borgen 14 .. 1803 Kbh. Trinit.
988 15 Jesper .. Glatved 47 .. 1803 Kbh. Trinit.
989 15 Mathias Ipsen .. 29 .. 1803 Kbh. Trinit.
990 15 Berendt Knudsen Kragh 30 .. 1803 Kbh. Trinit.
991 15 Søren .. Langhoff 19 .. 1803 Kbh. Trinit.
992 15 Henrik Olsen Reinertsen 23 .. 1803 Kbh. Trinit.
993 15 Conrad Anton .. Rohde 33 .. 1803 Kbh. Trinit.
994 15 Philip Iver .. Schiern 52 .. 1803 Kbh. Trinit.
995 15 Arne Wigfusen .. 26 .. 1803 Kbh. Trinit.
996 15 Albert Christian .. Trojel 27 .. 1803 Kbh. Frelsers
997 15 Laurits .. Aagaard 31 .. 1804 Kbh. Trinit.
998 15 Simon Peter Biørnsen .. 68 .. 1804 Kbh. Trinit.
999 15 Hans Severin .. Bredahl 27 .. 1804 Kbh. Trinit.
1000 15 Christian Br. .. Farmer 25 .. 1804 Kbh. Trinit.
1001 15 Bernhard .. Fernet 32 .. 1804 Kbh. Trinit.
1002 15 Mathias Hvistendahl .. Galschiøtt 25 .. 1804 Kbh. Trinit.
1003 15 Andreas .. Hoff 26 .. 1804 Kbh. Trinit.
1004 15 Jens .. Klinch 62 famulus universitatis 1804 Kbh. Trinit.
1005 15 Iver Madsen .. 25 .. 1804 Kbh. Trinit.
1006 15 Niels .. Nørregaard 21 .. 1804 Kbh. Trinit.
1007 15 Søren Olsen .. 31 .. 1804 Kbh. Trinit.
1008 15 Georg Suhr .. Gørtz 28 .. 1804 Kbh. Frelsers
1009 15 Laurits Schebye .. Begtrup 26 .. 1805 Kbh. Trinit.
1010 15 Christian Nic. Ling .. Fogh 19 ½ .. 1805 Kbh. Trinit.
1011 15 Andreas .. Glatved 35 .. 1805 Kbh. Trinit.
1012 15 Stephan Johnsen .. 27 .. 1805 Kbh. Trinit.
1013 15 Poul Mathias .. Nødskuv 28 .. 1805 Kbh. Trinit.
1014 15 Jonas Johnæus Terkelsen 31 .. 1805 Kbh. Trinit.
1015 15 Peder Winckler .. Holst 19 .. 1805 Kbh. Frue
1016 15 Christian Nic. Lind .. Fogh 23 .. 1806 Kbh. Trinit.
1017 15 Jacob .. Gjeding 26 .. 1806 Kbh. Trinit.
1018 15 Niels .. Hassel? 50 .. 1806 Kbh. Trinit.
1019 15 Lorentz .. Heboe 25 .. 1806 Kbh. Trinit.
1020 15 Johan Fred. .. Jochel 36 .. 1806 Kbh. Trinit.
1021 15 Gabriel Roch .. Lund 23 .. 1806 Kbh. Trinit.
1022 15 H.G. .. Mandix 41 .. 1806 Kbh. Trinit.
1023 15 Johannes .. Monrad 25 .. 1806 Kbh. Trinit.
1024 15 Jeremias .. Møller 25 .. 1806 Kbh. Trinit.
1025 15 Carl Fred. .. Vogt 23 ½ .. 1806 Kbh. Trinit.
1026 15 Lars Jacob .. Fribert 20 .. 1806 Kbh. Frue
1027 15 Engelbreth .. Hesselberg 29 .. 1806 Kbh. Frue
1028 15 Joachim Jørgensen .. 31 .. 1806 Kbh. Frue
1029 15 Adolph Peter .. Cold 24 .. 1807 Kbh. Trinit.
1030 15 Niels .. Fischer 23 .. 1807 Kbh. Trinit.
1031 15 Aage Kaasbøll .. Holck 23 .. 1807 Kbh. Trinit.
1032 15 Peter Christian .. Holm 19 .. 1807 Kbh. Trinit.
1033 15 Just Justesen .. 46 .. 1807 Kbh. Trinit.
1034 15 Peder .. Kierulff 22 .. 1807 Kbh. Trinit.
1035 15 Michael Christian .. Lüders 27 .. 1807 Kbh. Trinit.
1036 15 Magnus .. Norqvist? 27 .. 1807 Kbh. Trinit.
1037 15 Jens Ovesen .. 19 ½ .. 1807 Kbh. Trinit.
1038 15 Niels .. Qvistgaard 19 .. 1807 Kbh. Trinit.
1039 15 Isaac .. Smidt 28 .. 1807 Kbh. Frue
1040 15 Peter Christian Lorentz .. Schiøtt 23 .. 1807 Kbh. Hel.Geist.
1041 15 Niels .. Bützow 27 .. 1808 Kbh. Trinit.
1042 15 Hans .. Diurhuus 22 .. 1808 Kbh. Trinit.
1043 15 Hans Christian .. Graulund 33 Formand 1808 Kbh. Trinit.
1044 15 Henrik .. Heiberg 18 .. 1808 Kbh. Trinit.
1045 15 Peter Johan Petersen .. 21 .. 1808 Kbh. Trinit.
1046 15 Theod. Andreas Foss .. Rathsach 21 .. 1808 Kbh. Trinit.
1047 15 Gerhard Ludvig .. Weismann 30 .. 1808 Kbh. Trinit.
1048 16 Jens Johnsen .. 25 .. 1809 Kbh. Trinit.
1049 16 Tyge Thygesen .. 27 .. 1809 Kbh. Frelsers
1050 16 Peter .. Baade 55 .. 1810 Kbh. Trinit.
1051 16 Hans Peter Clausen .. 25 .. 1810 Kbh. Trinit.
1052 16 Jacob Engelsen .. 27 .. 1810 Kbh. Trinit.
1053 16 Jens Johnsen .. 25 .. 1810 Kbh. Trinit.
1054 16 Lorentz Henrik .. Klein 62 .. 1810 Kbh. Trinit.
1055 16 Poul Henrik .. Landt 21 ½ .. 1810 Kbh. Trinit.
1056 16 Peter Ernst .. Lund 33 .. 1810 Kbh. Trinit.
1057 16 Hans Christian .. Nissen 34 .. 1810 Kbh. Trinit.
1058 16 Volrath August .. Obdrup 30 .. 1810 Kbh. Trinit.
1059 16 Carl .. Walsøe? 33 .. 1810 Kbh. Trinit.
1060 16 Christian Wilhelm .. Schou 41 .. 1810 Kbh. Frue?
1061 16 Thomas Christopher .. Bødtger 20 .. 1810 Kbh. Hel.Geist.
1062 16 Fred. Søren .. Bast 20 .. 1811 Kbh. Trinit.
1063 16 Rasmus .. Lievog 70 .. 1811 Kbh. Trinit.
1064 16 Nic. .. Revolius 25 .. 1811 Kbh. Trinit.
1065 16 Andreas Christ. Christensen .. 26 .. 1812 Kbh. Trinit.
1066 16 Jens .. Floer 31 Pr.Lieut. 1812 Kbh. Trinit.
1067 16 Casper .. Gad 46 .. 1812 Kbh. Trinit.
1068 16 Hans Christ. .. Giessing 25 .. 1812 Kbh. Trinit.
1069 16 Otto Krabbe .. Grundtvig 46 .. 1812 Kbh. Trinit.
1070 16 Severin Benedict .. Jessen 54 .. 1812 Kbh. Trinit.
1071 16 Poul .. Sinding 21 .. 1812 Kbh. Trinit.
1072 16 Christen .. Thyrrestrup 27 .. 1812 Kbh. Trinit.
1073 16 Manasse .. Tøxen 30 .. 1812 Kbh. Trinit.
1074 16 Andreas .. Bang 19 .. 1812 Kbh. Hel.Geist.
1075 16 Hans Em. .. Wexels 26 .. 1812 Kbh. Hel.Geist.
1076 16 F. .. Bøgild 23 .. 1813 Kbh. Trinit.
1077 16 Peder .. Lassen 19 .. 1813 Kbh. Trinit.
1078 16 Christian Julius .. Linstow 31 .. 1813 Kbh. Trinit.
1079 16 Thorlaf Gunløgsen .. 27 .. 1813 Kbh. Trinit.
1080 16 Henrik Calmer .. Hirsch 24 .. 1813 Kbh. Trinit.
1081 16 Carl Fred. .. Staffeldt 18 .. 1813 Kbh. Garnisons
1082 16 F.J. v.d. .. Lieth 21 .. 1814 Kbh. Trinit.
1083 16 N.N. .. Malling 20 .. 1813 Kbh. Trinit.
1084 16 Rolf Magens .. Mourier 16 ½ .. 1813 Kbh. Hel.Geist.
1085 17 Frands .. Aagaard .. .. 1711 Kbh. Garnisons
1086 17 Carl .. Albech 63 ½ .. 1808 Kbh. Garnisons
1087 17 Gudmund Arnesen .. 24 .. 1800 Kbh. Trinit.
1088 17 Claus .. Bang 73 Klokker 1799 Kbh. Nicolai
1089 17 Christian .. Bierring 48 stud.juris 1799 Kbh. Frue
1090 17 Martin .. Brinck 33 .. 1773 Kbh. Garnisons
1091 17 Poul .. Brochmann 17 .. 1779 Kbh. Garnisons
1092 17 .. .. Calmeyer 50 .. 1788 Kbh. Nicolai
1093 17 Jens .. Cronberg 26 .. 1782 Kbh. Nicolai
1094 17 Jens Jacob .. Cronholm 27 .. 1805 Kbh. Trinit.
1095 17 Nicolai Clemens Fog .. Dahl 23 .. 1814 Kbh. Garnisons
1096 17 Clemens .. Elvig 43 Cand. theol. 1806 Kbh. Frue
1097 17 Henrik .. Garbs 20 .. 1794 Kbh. Nicolai
1098 17 Jacob .. Gleichmann 74 .. 1793 Kbh. Nicolai
1099 17 Christian Fred. .. Gyberg 45 Pedel 1780 Kbh. Nicolai
1100 17 Ole .. Haagen 32 Hører 1768 Nykøbing F.
1101 17 Hans Hansen .. 24 .. 1800 Kbh. Trinit.
1102 17 Niels Krefting .. Hesselberg 22 .. 1802 Kbh. Nicolai
1103 17 Nicolai .. Hygum .. .. 1770 Kbh. Garnisons
1104 17 Willads Jensen .. 24 .. 1792 Kbh. Garnisons
1105 17 Jacob Ferd. .. Jochel 19 .. 1792 Kbh. Hel.Geist.
1106 17 Peter Boronius .. Junghans 26 ½ Cand. theol. 1806 Kbh. Garnisons
1107 17 Rasmus Iversen .. 54 .. 1812 Kbh. Hel.Geist.
1108 17 Jacob .. Keilschow 62 .. 1794 Kbh. Nicolai
1109 17 Hans .. Korn .. Klokker 1795 Kbh. Nicolai
1110 17 Niels Jensen Krarup 24 .. 1795 Kbh. Garnisons
1111 17 Jørgen .. Kruchow .. .. 1721 Kbh. Garnisons
1112 17 Christian Magnus .. Kønig? 61 Translateur 1809 Kbh. Trinit.
1113 17 Jørgen Larsen Lange 19 .. 1801 Kbh. Nicolai
1114 17 Peter Larsen .. .. Stud. chir. 1772 Kbh. Garnisons
1115 17 Niels .. Lippert 20 .. 1788 Kbh. Nicolai
1116 17 Nicolai Brodersen Lohmann 22 .. 1791 Kbh. Hel.Geist.
1117 17 Jens Knudsen Lund 26 .. 1798 Kbh. Trinit.
1118 17 Andreas .. Lund 23 .. 1799 Kbh. Nicolai
1119 17 Thomas Nielsen Lund 19 .. 1782 Kbh. Nicolai
1120 17 Johan Hermann .. Lønborg 28 .. 1783 Kbh. Hel.Geist.
1121 17 Jacob .. Meyer 22 Stud. juris 1782 Kbh. Nicolai
1122 17 Christian .. Meyer 40 Hører 1734 Kbh. Hel.Geist.
1123 17 Christian Rud. .. Müller? 83 Literatus 1795 Kbh. Hel.Geist.
1124 17 Henrik .. Nisson 34 .. 1803 Kbh. Nicolai
1125 17 Georg Fred. .. Næwe 25 Cand. theol. 1811 Kbh. Garnisons
1126 17 Heinrich Conrad .. Obenhausen 48 .. 1796 5/3 Kbh. Garnisons
1127 17 Peter Petersen .. .. .. 1770 Kbh. Garnisons
1128 17 Søren Christian Petersen? .. 19 .. 1814 Kbh. Garnisons
1129 17 Hans .. Qvale 39 .. 1805 Kbh. Holmens
1130 17 Mathias .. Rathje 30 .. 1799 Kbh. Nicolai
1131 17 Jens .. Riis 24 .. 1781 Kbh. Nicolai
1132 17 Carl Wilhelm .. Schreiber 20 .. 1787 Kbh. Nicolai
1133 17 Carl Frants .. Schrøder 32 Stud. med. 1789 Kbh. Nicolai
1134 17 Christen .. Schultz 25 .. 1808 Kbh. Trinit.
1135 17 Henrik .. Sems 20 .. 1799 Kbh. Nicolai
1136 17 Jochum Nicolai Stabelbach .. .. 1732 Kbh. Garnisons
1137 18 Bruno .. Surhoff .. .. 1711 Kbh. Garnisons
1138 18 Fred. Thygesen .. 25 .. 1801 Kbh. Trinit.
1139 18 Sivert Christian .. Tønder 36 .. 1801 Kbh. Garnisons
1140 18 Jonas Christian .. Voigt 36 .. 1805 Kbh. Trinit.
1141 18 Michael Thomasius .. Warming 17 .. 1773 Kbh. Garnisons
1142 18 Bolle .. Weygaard 56 Klokker 1760 Kbh. Garnisons
1143 18 P. .. Wich 26 .. 1798 Kbh. Nicolai
1144 18 Andreas .. Winding 27 Candidat 1802 Kbh. Nicolai
1145 19 Lauritz .. Aagaard 24 .. 1799 Stubbekøbing
1146 19 Svend .. Aakjær 29 .. 1755 Stege
1147 19 Ulrich Christian .. Aalum 32 Skoleholder 1739 Skjelby etc.
1148 19 Lauritz .. Arentzbach 34 .. 1725 Korsør etc.
1149 19 Christen .. Arsleben .. .. 1750 Kjøge
1150 19 Hans Nielsen Asp? .. .. 1654 Storeheddinge
1151 19 .. .. Bager .. .. 1737 Gentofte
1152 19 Mathias .. Bagger 34 .. 1737 Farum etc.
1153 19 Andreas .. Berg .. Hører 1734 Birnæs
1154 19 Hans .. Bering 28 Overlærer 1807 Roskilde St.Jørg.
1155 19 Martin Bertelsen .. .. .. 1701 Kjettinge etc.
1156 19 Christian .. Borch .. .. 1718 Kornerup etc.
1157 19 Christian Arendt .. Brasch 21 5/6 Cand. theol., Skoleholder 1771 1/3 Skjelby etc.
1158 19 Peder .. Brochmann .. .. 1753 Greve etc.
1159 19 .. .. Bruntzel 47 Stud. chir. 1792 Rødby
1160 19 Christen Vellejus .. Buch 34 Hører 1790 Stubbekøbing
1161 19 Jens .. Bøgvad .. Hører 1729 Roskilde St.Jørg.
1162 19 Jens Mathiesen Bøtker 29 Skolelærer 1812 21/4 Veggeløse
1163 19 Fred. Christensen .. 50 .. 1814 Korsør etc.
1164 19 David Clausen .. .. Hører 1682 Stubbekøbing
1165 19 Frantz .. Dahl .. Skoleh. 1747 Haarlev & Himl.
1166 19 Jacob Jensen Damstrøm .. .. 1725 Slangerup
1167 19 Mathias .. Engberg .. .. 1745 Stubbekøbing
1168 19 Frantz .. Ertmann .. Collega 1716 Sorø
1169 20 Broderus .. Faber .. Collega 1713 Sorø
1170 20 Jens Christian .. Find 82 Degn 1788 Hellested
1171 20 Marcus .. Flindt 39 Hører 1760 Kjøge
1172 20 Hans Jacob .. Forbus .. .. 1734 Roskilde St.Jørg.
1173 20 Mathias Georg .. Foss .. .. 1771 Sorø
1174 20 .. .. Friis 33 .. 1769 Stege
1175 20 Jens Christensen Fuglesang .. .. 1712? Kjøge
1176 20 Jacob Christian .. Gandrup 58 Degn 1802 11/6 Buttrup & Tudse
1177 20 Gjødert Gjødertsen .. .. .. 1655 Roskilde St.Jørg.
1178 20 Christen .. Graver 84 ½ Degn 1789 25/1 Hersted V & Ø
1179 20 Jacob .. Grove 63 .. 1728 1/3 Tølløse etc.
1180 20 Christopher .. Haar 47 .. 1795 Præstø
1181 20 Nicolai Christian .. Halle 27 ½ Skoleh. 1791 Roskilde St.Ibs
1182 20 Hans .. Hammer 27 norsk 1761 Stokkemarke
1183 20 Niels Hansen .. .. Collega 1669 Roskilde St.Jørg.
1184 20 Niels Hansen .. 41 Skoleholder 1714 Karise
1185 20 Andreas .. Hee .. .. 1779 22/6 Gentofte
1186 20 Lauritz .. Helsted 64 Chordegn 1795 Roskilde St.Ibs
1187 20 Christopher de .. Hemmer 73 Cand. theol. 1812 Lyngby & Albøge
1188 20 Edvard .. Hincheldey 33 .. 1768 Stege
1189 20 Jens Christensen Hofmann 55 Degn 1699 Dalby & Thureby
1190 20 Niels Jensen Hofmann 42 Degn 1717 Dalby & Thureby
1191 20 Christian .. Holst .. .. 1752 17/7 Nysted
1192 20 Lars .. Holst .. .. 1790 3/2 Birnæs
1193 20 Andreas .. Høyer .. .. 1758 Errindlev etc.
1194 20 Vittrup .. Hybert .. .. 1710 Sorø
1195 20 Stephan Jacobsen .. .. .. 1660 Roskilde St.Jørg.
1196 20 Jacob Jensen .. .. dansk Hører 1649 Kjøge
1197 20 Christen Jørgensen .. .. .. 1680 Kjøge
1198 20 Jens Jørgensen .. .. Collega 1695 Kjøge
1199 20 Peder Jørgensen .. .. .. 1657 Roskilde St.Jørg.
1200 20 Erik .. Kaabe 51 .. 1765 Idestrup
1201 20 Lars Christian .. Kjær 42 Hører 1781 Roskilde
1202 20 Jacob .. Kjøby .. Skoleh. 1738 Tingsted
1203 20 Villads Petersen Knastrup 24 .. 1740 Stege
1204 20 Martinus .. Kneutel .. .. 1748 Stubbekøbing
1205 20 Jacob .. Krag .. Collega 1719 Roskilde St.Jørg.
1206 20 Lauritz Jacobsen Krog .. .. 1710 Roskilde St.Jørg.
1207 20 Christian .. Kroyer 40 Stud. med. 1776 Gentofte
1208 20 Michael .. Kylling .. Collega 1741 Slangerup
1209 20 Hans .. Kyse .. .. 1655 Kjøge
1210 20 Jens Christian .. Kønsted 27 .. 1796 Gentofte
1211 20 .. .. Langsted 58 .. 1785 Rødby
1212 20 Peder Lauritzen .. .. .. 1690 Aagerup & K.
1213 20 .. Lauritzen .. .. .. 1652 Aagerup & K.
1214 20 Søren Clausen Leth 63 .. 1708 Kippinge etc.
1215 20 Jacob .. Lindam f. 1722 Cand. theol., Degn 1777 Dalby & Thureby
1216 20 Niels .. Lindgaard 34 .. 1778 Errindlev etc.
1217 20f Nikolai Lorentzen .. 74 .. 1795 Kjøge
1218 21 Peter Lorentzen .. 20 .. 1765 Ulkebølle
1219 21 Andreas .. Lund .. Collega 1700 Vordingborg
1220 21 Niels .. Lunde 42 Hører 1781 Roskilde
1221 21 Jørgen .. Lyche .. Collega 1730 Roskilde
1222 21 Peder .. Lyngbye 30 Adjunkt 1808 Roskilde St.Jørg.
1223 21 Hans .. Lønborg 18 .. 1770 Roskilde St.Jørg.
1224 21 Jacob .. Maar 26 .. 1758 Hagested
1225 21 Hans Jørgensen Marqvardsen .. Hører 1620* 3/3 Roskilde St.Jørg.
1226 21 .. .. Meldahl .. .. 1800 17/3 Hersted V & Ø
1227 21 Peder Albert .. Monrath 21 .. 1740 Nykøbing F.
1228 21 Ludvig .. Muldorph .. Cand. theol. 1761 Karleby etc.
1229 21 Peder .. Munch .. .. 1738 Maibølle
1230 21 Otto Diderik .. Mühlenphort 54 Skoleh. 1797 Spjellerup etc.
1231 21 Christian Ditlev .. Møller 26 .. 1794 Horslunde etc.
1232 21 Johannes .. Møller 23 .. 1764 Ulsø & Ø. Egede
1233 21 Axel Nielsen .. .. Hører 1659 Roskilde St.Jørg.
1234 21 Christian .. Nimb .. .. 1766 Greve etc.
1235 21 Isaac .. Nobelin 50 Hører 1791 Nykøbing F.
1236 21 Niels Nielsen Normand 28 .. 1729 Stubbekøbing
1237 21 Søren .. Nygaard 66 forh. Brygger 1788 Dalby & Thureby
1238 21 Anders .. Nygaard 74 Skoleh. 1792 Dalby & Thureby
1239 21 Povl Olufsen .. .. Hører 1646* Kjøge
1240 21 Ove Ovesen .. 29 7/12 .. 1748 Haarslev & T.
1241 21 Hans Nielsen Palle .. .. 1648* Stubbekøbing
1242 21 .. Pauli .. .. .. 1808 Sorø
1243 21 Jacob Pedersen .. .. .. 1691 Kjøge
1244 21 Johannes Castensøn Printzlau .. Skoleh. 1750 Karleby etc.
1245 21 Christ. Gabriel .. Prom .. .. 1715 Gentofte
1246 21 Andreas .. Raff 73 Chordegn 1788 Storeheddinge
1247 21 Niels .. Rahr .. .. 1736 Vallensbæk
1248 21 Christian Rasmussen .. 27 .. 1799 Kjøge
1249 21 Jens Rasmussen .. 24 .. 1703 Veggeløse
1250 21 Niels Christian .. Riegels 47 .. 1802 24/8 Gundslev
1251 21 Hans Pedersen Riis .. .. 1675 Roskilde St.Jørg.
1252 21 Henrik .. Roth .. .. 1757 Roskilde St.Ibs
1253 21 Thomas .. Sandahl 30 .. 1785 Korsør etc.
1254 21 Peter .. Sandberg 36 .. 1790 Stubbekøbing
1255 21 Jens .. Schlingerich 27 .. 1794 Kjettinge etc.
1256 21 Abraham .. Schrøder .. .. 1763 Veggeløse
1257 21 Johan .. Schwartz 48 ½ Cand. theol. 1784 Kjøge
1258 21 Diderik .. Schytte .. Collega 1746 Nykøbing F.
1259 21 Hieronymus .. Schytte .. Collega 1698 Sorø
1260 21 Jens .. Sidenius .. .. 1764 N. Vedby
1261 21 Hans .. Smidt 38 Hører 1796 Nykøbing F.
1262 21 Johan Christopher .. Smidt .. .. 1771 Nebbelunde
1263 21 Lauritz Truelsen Smith .. .. 1729 Feiø
1264 21 Jens Sivertsen Snisdorph 24 .. 1731 2/4 Høie Thorstrup
1265 21 .. .. Stabel .. meget lærd 1754 Sorø
1266 21 Jacob Jørgensen Stadager 69 .. 1736 Stubbekøbing
1267 21 Jørgen .. Starch 80 forh. Forpagter 1794 Hellested
1268 21f Morten Kirketerp .. Stauning 20 .. 1790 Roskilde St.Ibs
1269 22 Jens .. Svarfar? 60 Skoleh. 1799 31/5 Gauerslund etc.
1270 22 Karl Jacob Valdemar Svendsen .. 25 Cand. juris 1804 Gentofte
1271 22 Hans .. Sølle .. Hører 1719 Nysted
1272 22 Henrik Clementin .. Ussing 52 Chordegn 1808 Roskilde St.Ibs
1273 22 Lorentz Volchersen .. 32 .. 1766 Askø
1274 22 Eiler Fred. .. Volf 50 11/12 Skoleh. 1764 Skjelby etc.
1275 22 .. .. Wagenseit .. .. 1752 Gentofte
1276 22 Holger Christopher .. Wederkinck 20 .. 1783 Kjøge
1277 22 Johannes .. Weimar .. Collega 1730 Vordingborg
1278 22 Christian .. Wenniche 64 Cand. theol. 1792 8/12 Qverndrup
1279 22 Peder .. Werlin .. .. 1739 Nykøbing F.
1280 22 Steen .. Windeløv .. Collega 1706 Nykøbing F.
1281 22 Christian Ulrik .. Østrup 77 .. 1792 Slemminge etc.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup