Tilbage

Holger Fr. Rørdam: Præsterne i Nørrejylland i Aaret 1584. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-1880), s. 200-213.

Præsterne i Nørrejylland i Aaret 1584.

Ved Holger Fr. Rørdam.

I Ny kirkehist. Saml. IV, 402-6 er meddelt en Fortegnelse over Præsterne i Sjælands Stift i 1584, uddragen af de Fuldmagter, som disse herredsvis udstedte i Anledning af Præstestandens Repræsentation ved Prinds Christians Hylding. Her meddeles nu en lignende Fortegnelse over Præsterne i de fire jydske Stifter, uddragne af de [201] originale Fuldmagter i Geheimearkivet, hvorved de bemyndige Mænd af deres Midte til at møde i Viborg den 15de Juni 1584 og paa egne og de hjemmeblevnes Vegne at hylde den syvaarige Kongesøn som deres fremtidige Hersker. Ved Udgivelsen er Navnenes originale Form bevaret, hvor den i en eller anden Henseende syntes værd at agte paa. Indenfor de enkelte Stifter ere Herrederne her stillede efter Bogstavfølgen. Hvor jevnlig enkelte Sogne med deres Præster mangle i Fortegnelsen, maa Præstekaldet enten have staaet ledigt paa den Tid, eller Præsten har været forhindret i at møde. Alle Fuldmagterne ere udstedte i Aaret 1584.

Aalborg Stift.

Børlum Herred: Præsterne Oluf Nielsen i Vrejlev, Simen Christensen i Undested, Niels Pedersen i Volstrup, Jacob Nielsen i Børlum, Povel Thomesen i Albek og Jens Pedersen i Skiuffue udstedte Fuldmagt for Provsten Anders Andersen i Vroe, Oluf Jørgensen i Sæby og Oluf Nielsen i Torslev. (Fuldmagten er udstedt i Skiuffue [Skjæve] Kirke, 21. Febr. 1584.)

Han Herred: Laust Jensen i Kolderup, Peder Thim i Østløs, Hans Jensen i Aarup, Peder Lauritsen i Kjettrup, Jens Quist i Brouist, Christen Olufsen i Hjortels, Christen Pedersen i Lierupgaard, Niels Severinsen paa Ø og Jens Skjøtt i Klim, for Provsten Tamis Pedersen i Hauerslev, Oël Nielsen i Kjerdrup og Melchior Iversen i Aggersborg. (Kjetterup Præstegaard, 20. Febr.).

Hassing Herred: Christen Kjeldsen i Visby og Heltborg, Morten Jensen i Hørning og Stagstrup, Kjeld Andersen i Bested og Grurup, Matz Pedersen i Snested, Hans Christensen i Hassing og Villerslev, for Provsten Christoffer Bang (Stedet ikke nævnt), Laurits Bertelsen i Hvidbjerg og Simon Villadsen i Sønderhaa. (Hørdum, 22. Febr.).

Hilderslev Herred: Iver Jespersen (formodentlig Medtjener; ved alle de følgende staar "Præst", kun ikke ved denne) i Hunstrup, Kjeld Andersen i Rær, "Præst paa [202] Handstholm", Hans Jacobsen i Nors og Tved, Mogens Christensen i Hjardemaal, Niels Kjeldsen i Selgs og Oluf Nielsen i Skinderup, for Provsten Jesper Iversen, Præst til Hunstrup og Østerild, Niels Jensen i Hilderslev og Kostrup, Moritz Christensen i Agerholm, Præst til Østervandet og Vestervandet. (Selgs Kirke, 20. Febr.).

Horns Herred: Michel Jacobsen i Elling og Tolne, Niels Jensen i Tversted, Bindslev og Ugerby, Niels Jensen i Mosbjerg og Hørmested, Laurits Severinsen i Raabjerg, Per Severensen paa Skagen og Per Lauritsen i Tornby og Vistrup, for Provsten Niels Persen i Bjerby, Oluf Lauritsen i Syndal og Astrup og Per Povelsen i Horne. (Bindslev Kirke, Torsdag næst før Sexagesima).

Hundborg Herred: Michel Lauritsen i Vang og Torup, Ingemar Pedersen i Skjoldborg og Kallerup, Peder Pedersen i Sjøring og Torsted, for Provsten M. Jørgen Lauritsen i Tydsted, Niels Jensen i Nørhaa og Peder Pedersen i Hundborg og Jandrup. (Skjoldborg Præstegaard, 21. Febr.).

Hvetbo Herred: Knud Pallesen paa Gjøl, for Provsten Hr. Jørgen i Ingstrup, Oluf Mortensen i Jetsmark og Hans Nielsen i Saltum. (Gjøl, 18. Febr.).

Jerslev Herred: Matz Ibsen i Hundslund, Jens Mogensen, "Præst" i Østerbrøndslev, Christen Nielsen i Jerslev, Claus Clausen i Tolstrup, for Jens Jensen i Bredkjær, Jens Christensen i Vrensted og Laurits Lauritsen "Sognepræst" i Østerbrøndslev. (Østerbrøndslev, 20. Febr.).

Kjær Herred: Villats Villatsen i Halse, Hans Ibsen i Vadum, Christiern Nielsen i Vulsted, Matz Klausen, Medtjener i Hammer, Christiern Vistisen, Medtjener i Hassing, for Provsten Christiern Pedersen i Vester Hassing, Povel Mortensen [Hegelund] i Ouby og Laurits Christiernsen i Hammer. (Vester Hassing, 20. Febr.).

Nørre Herred paa Mors: Oluf Andersen i Flade, Matz Nielsen i Solbjerg, Laurits Pedersen i Galtrup og Anders Christensen i Skalderup og Drastrup, for Provsten Peder Pedersen i Tødtze, Niels Christensen i Skarrom og Anders Eskildsen i Segerslev. (Tødtze, ipso die Matthiæ Apostoli). [203]

Refs Herred: Peder Jensen i Helisø, Christen Lauritsen Skaffu paa Jegindø, Hans Lidichsen (Johannes Ludouici Ripensis) i Sønberg, Jacob Severensen, Medtjener i Bodum, for Provsten Niels Morsing i Bodum, Kjeld Lauritsen i Vestervig og Niels Riber i Hvidberg. (Idbiud [Ydby] Kirke, 24. Febr.).

Sønder Herred paa Mors: Jørgen Jostsen i Liørslev, Anders Tøgersen i Vedersle, Christen Lauritsen i Tæbring og Christen Matzen i Frøslev, for Provsten Erik Lauritsen i Nykjøbing, Laurits Jensen i Assels og Laurits Vinther i Karby. (Vedersle Kirke, 24. Febr).

Venebjerg Herred:Niels Sørensen i Skalderup og Venebjerg, Niels Mortensen i Harridslev og Rakkeby, Jens Andersen i Rubjerg og Morup, Per Andersen i Aasted og Skjerum, Anders Bertelsen i Jelstrup og Liungby, for Provsten Peder Olufsen i Ugilt og Thors, Oluf Andersen Krag i Hjøring og Niels Jensen i Fladde og Gjerum. (Hjøring Kirke, 20. Febr.).

Viborg Stift.

Fjends Herred: Severen Ibsen i Hixle, Peder Ibsen i Vristed, Morten Andersen i Daubjerg, Niels Olufsen i Kobberup, Christen Michelsen i Øsle Kloster, og Jens Lauritsen, Præst [Medtjener] i Hixle, for Provsten Niels Pedersen i Vrov, Jens Lauritsen i Ørum og Christen Nielsen i Torup. (14. April).

Fleskum Herred: Anders Jensen i Romdrup og Klarup, Jens Nielsen i Mov, Niels Pedersen i Storevorde, for Provsten Claus Jensen i Guding, M. Peder Olufsen [Skjøt] i Gunderup og Laurits Winther i Ferslev. (Guding, 26. Marts).

Gislum Herred: Anders Grønning i Torupgaard, Præst til Farsø, Christiern Pedersen i Rørbek og Grynderup, Laurits Matsen i Vuldis og Fuglom, Niels Jensen i Kongens Tisted og Binderup; Mattis Iversen i Durup og Stenil, Peder Nielsen i Gislum og Testerup, for Provsten Christiern Nielsen [Juel] i Vadgaard, Præst i Strandby, Niels Jensen i Torup- [204] gaard, Præst i Vognsil, og Peder Pedersen i Logens og Alstrup. (Vognsil Kirke, 29. Febr.).

Harre Herred: Christen Brun i Hjerk, Christen Lauritsen i Nautrup, Niels Andersen paa Fur, for Provsten Niels Brun i Durup (se Nørre Hrd.), Severin Ibsen i Roslev og Peder Christensen, Præst [Medtjener] i Hjerk. (Tynnering Kirke, 24. Maj).

Hellum Herred: Jesper Jensen i Store Brøndum, Bertel Jespersen i Gjerding, Niels Povelsen i Sønder Kongeslev og Jens Kjeldsen i Skjørping, for Provsten Jens Christiernsen i Skibsted, Jesper Pedersen i Bælum og Jens Høg i Siem. (Lyngby Kirke, 2. Marts).

Hinborg Herred: Laurits Nielsen, Præst i Brøndum, Jens Juel, Præst i Hem, Michel Christensen, Kapellan i Brøndum, for Provsten Peder Jull i Skive, Jens Jacobsen i Odens og Peder Michelsen, Præst [Medtjener] i Hem. (Balling Kirke, Tirsdag efter Søndag Cantate).

Hinsted Herred: Mats Christensen i Als, Jens Seurensen i Vive, Christiern Seurensen i Øls og Jacob Andersen i Rold, for Provsten Hans Pedersen i Astrup, Niels Riis i Skelum og Jens Trane [Medtjener] i Vive. (Ove Kirke, 3. Marts).

Hornum Herred: Christen Libbert i Nørholm, Christen Persen i Ellitzhøi og Svenstrup, Niels Eskesen i Huornum, Peder Moritzen i Sønderup og Suldrup, og Anders Nielsen i Julstrup, Medtjener i Ordestrup, Buderup og Gravlev, for Provsten Anders Gjedt i Kirketorp, Sognepræst i Veggerby og Bislev, Jacob Jensen i Sønderholm og Frejlev, og Jacob Søfrensen i Dalsgaard, Sognepræst til Voxlev Kirke og Nibe Kapel. (Huornum, 4. Marts).

Medelsom Herred: Jacob Staphensen i Vester Velling, Jens Christensen i Øster Velling, Niels Jensen i Hjermind, Hans Mauridtzen i Bering og Gregers Nielsen, Kapellan i Skjarne, for Provsten Niels Lauritsen i Brandstrup, Laurits Justesen i Vinkel og Jens Aagaard i Lunge (dvs. Langaa). (Hjermind Kirke, 5. Marts).

Nørlyng Herred: Oluf Nielsen, Sognepræst til Graabrødre Sogn i Viborg, Rembolt Pedersen til Sortebrødre [205] Sogn smst., Jacob Jensen, Præst til Viborg Domkirke, Jens Thomesen i Finnerup, Povel Andersen i Vammen, Matz Ambdesen, Medtjener i Røding, Anders Olufsen, Medtjener i Guds Ord i Viborg, for Provsten Magister Hieronymus [Justesen Ranch], Magister Tøger Mortensen, Sognepræst til Sortebrødre Sogn i Viborg, og Seueren Torup [Hospitalsforstander i Viborg] Sognepræst i Romlund. (Viborg, 16. Marts).

Nørre Herred: Bunde Knudsen i Selde, Anders Seuerinsen i Junget, Michel Michelsen i Breum, for Provsten Niels Brun i Durup, Christen Christensen i Grettrup og Anders Jensen i Jeberg. (Tynnering Kirke, 24. Maj).

Rinds Herred: Jep Pedersen i Hvame, Mourits Jensen i Tostrup, Seueren Jepsen i Simested, Jens Andersen i Vulbjerg, Jens Christensen i Lostrup, for Provsten Hr. Jacob i Gjested, Christen Christensen i Vesterbølle og Anders Matsen i Hersom. (Gjested, 5. Marts).

Røding Herred: Knud Nielsen i Lime, Peder Trane i Veiby og Erland Andersen i Balling, for Provsten Peder Jull i Skive (se ovf. Hinborg Hrd.), Knud Brynildt i Røding og Erik Lauritsen i Hosum. (Balling Kirke, Tirsdag efter Søndag Cantate).

Slet Herred: Jørgen Madtzen i Farstrup, Simen Pedersen i Næsborg, Salling og Oudrup, Christen Pedersen i Astrup, Jens Nielsen i Kjærgaard, Præst til Bjørnsholm og Malle, for Provsten Svend Matzen i Barmer, Præst i Syber Kloster og Lundby, Jost Jensen i Vilsted og Vindblæs, og Jens Pedersen i Kuornum og Løgsted. (Oudrup, 11. Marts).

Sønderlyng Herred: Rasmus Schiøning i Nørbeg, Sønderbeg og Lesten, og Hans Hegelund i Vorning, Hammershyff og Korning, for Provsten Laurits Persen i Ørum, Mester Peder Jespersen i Bjerregrav, Aalum og Thanum, og Niels Erichsen i Feulom, Thiele og Vinge. (Hammershyff Kirke, 3. Marts).

Aars Herred: Thamis Piersen i Blere og Ejdrup, Michel Piersen i Ulstrup og Gundested, Laurits Christensen i Huornum, Hyllebjerg og Flejsborg, Pier Jensen i Ravnkil, Medtjener i Brorstrup, Ravnkil og Hadderslev, for Provsten [206] Pier Villomsen i Skivum og Giver, Mester Niels Skou i Smorup, Sognepræst i Ravnkilde, Brorstrup og Hadderslev, og Severen Andersen i Aars og Haubro. (Huornum, 12. Marts).

Aarhus Stift.

Bjerre Herred: Esche Matzen i Ørum, Rasmus Sørensen i Barrit, Hans Butte i Assens, Hans Persen i Nefsager, Henrik Staffensen i Skjold, Søren Jørgensen i Glud, for Provsten Jens Persen i Urlev (se ndf. Hatting Hrd.), Jørgen Andersen i Rorup og Frantz Matzen i Stouby. (Urlev, 8. Juni).

Framlev Herred: Michel Sørensen i Skyholm og Skovby, Laurits Søfrensen i Storing, Stjerre og Galten, for Provsten Hr. Joen Jensen i Siello, samt Præsterne Laurits Thomesen i Borum og Daniel Pedersen i Hallev og Framlev. (Skovby Kirke, 13. Maj).

Galthen Herred: Marcus Jespersen i Ødum, Hans Jensen i Vollum, Jens Jensen i Galthen, for Provsten Mester Rasmus Kjeldsen, samt Præsterne Christen Poulsen i Larbjerg og Jacob Hoffmand i Værum. (Galthen Herred, ipso die Ascensionis Domini).

Gjerlev Herred: Matz Jacobsen i Tødslev, for Provsten Hans Jørgensen i Dalbynedre, Hr. Eskild i Gjerlev og Hr. Morten i Udbynedre. (Tødslev, 9. Juni).

Gjern Herred: Niels Knudsen i Røgen, Christen Jensen i Alling og Niels Michelsen i Gjern, for Provsten Jacob Jørgensen i Hamel, Rasmus Nielsen i Lenno og Hans Persen i Skorup. (Hamel, 24. Maj).

Hads Herred: Sefren Jensen i Oddert, Kjeld Nielsen i Saxild, Christen Rasmussen i Gylling, Rasmus Johansen i Hundslund, Peder Simensen paa Alrød, Oluf Pedersen paa Indelave, for Thames Windt i Thorild og Oluf Knudsen i Præstholm. Provsten, Niels Jensen i Ranlev, der selv var forhindret ved Skrøbelighed, gav Jørgen Mogensen i Halling en særlig Fuldmagt til at møde paa hans Vegne. (Ranlev, 22. Maj). [207]

Haslev Herred: Hans Lauritsen, Mogens Jensen, Niels Matzen, Rasmus Christensen og Peder Christensen, Præster og Medtjenere (Stederne ikke angivne), for Provsten M. Laurits Fynbo [i Aarhus], M. Hans Pedersen og Hr. Laurits i Borum (Aarhus, 10. Juni).

Hatting Herred: Niels Terchilsen i Ølsted, Peder Hansen i Hedensted, Niels Thamsen i Engom, Jørgen Frantzen i Hatting, for Provsten Jens Persen i Urlev, Hans Benedsen i Løsning og Rasmus Hansen i Tyrsted. (Urlev, 8. Juni).

Hids Herred: Christen Nielsen i Kragelund for Provsten Jens Simensen. (Kragelund, 6. Juni).

Hjemslev Herred: Anders Jensen i Ring og Vedtvedt, Niels Symensen i Blegind og Hørning, for Provsten (som ikke navngives), Anders Michelsen i Dover og Veng, samt Povl Jensen i Adslev og Miessing. (Hørning Kirke, 17. Maj).

Hovlbjerg Herred: Bertel Matsen Brun i Værlev, Jens Povelsen i Sael, Jens Michelsen i Sall og Sefren Nielsen i Niard, for Provsten Jacob Turesen i Huoslev, Gregers Thomesen i Vægerslev og Jørgen Piersen i Huolberg. (Houidtzleff, vor Herres Himmelfartsdag).

Lysgaard Herred: Seuerin Michelsen i Hynge, Laurits Barck i Hjøbjerg, Anders Matzen i Grønnebek og Jens Seuerinsen i Vium, for Provsten (som ikke navngives), Hely Persen i Levring og Melchior Andersen i Tuorning. (Almind, 14. April).

Mols Herred: Gert Dominicussen i Tved, Søren Joensen i Vistoft, Jens Stisen i Knevel, for Provsten Jens Berg samt Søren Haurum paa Helnæs og Hr. Peder i Agri. (1. Juni).

Nim Herred: Staffen Nielsen i Nim, som paa Grund af Vanførhed og Skrøbelighed ikke kunde møde i Viborg, samtykker i, hvad der vilde blive vedtaget. (Nyem, ipso die Pentecostes).

Ning Herred: Christen Lauritsen i Morslet, Niels Olufsen i Malling, Michel Rasmussen i Ormslev, Anders Thomesen i Holme, og Thorchel Andersen i Bedder, for [208] Provsten Anders Thomesen, Christoffer Andersen i Astrup og Morten Andersen i Thising. (Aarhus, 1. Maj).

Nørre Herred: Pier Sefrensen i Rømsø og Kastbjerg, Laurits Jensen i Gjerild og Hemet, Mats Rasmussen i Vegerslev og Villesø, Pier Nielsen i Hammelev og Enslev, Erik Sefrensen i Karlby og Voldby og Jens Simensen i Fjellerup og Glæsborg, for Provsten Rasmus Sefrensen i Tøstrup, Jens Jensen i Ørum og Ginderup og Sefren Jensen i Nimtoft. (Nørre Herred, 10. Juni).

Nørrehald Herred: Clemend Hansen, Niels Matzen og Christen Piersen, samt i Støvring Herred: Herløf Povelsen og Christen Piersen, for Provsten M. Niels Adamsen [i Randers], samt Præsterne Rasmus Povelsen og Christen Nielsen af Nørrehald Herred, og Villatz Nielsen og Jens Rasmussen af Støvring Herred. (Randers, postridie annunciationis Mariæ Virg.).

Othensild Herred: Hans Joensen i Mariager, Sognepræst til Glenstrup, Hans Gregersen, Præst i Falslev, Michel Povelsen i Hornum, Christen Jensen i Sønderoensild, for Provsten Jacob Jensen i Hobro, Niels Solgaard, Sognepræst i Mariager, og Niels Thomissen i Heem. (Hobro, 26. Maj).

Rogsø Herred: Fuldmagt mangler; men Provsten Matz Michelsen i Holbæk, Niels Fersleu i Ørsted og Jens Mogensen i Wore mødte i Viborg den 16. Juni som deputerede for Præsterne i dette Herred og afgave deres skriftlige Samtykke til det ved Herredagene og Hyldingen vedtagne.

Sabro Herred: Hans Michelsen i Vitten, Hadsten og Haldum, for Provsten Jens Espensen i Skjolderlev, Jens Pedersen i Lyngaa og Espern Jensen [Medtjener] i Skjolderlev. (Vitten, pridie Pentecostes).

Samsø: Povel Søfrensen, Guds Ords Tjener i Tranebjerg, og Søfren Andersen, som er M. Hans Knudsens Medtjener i Besser og Onsbjerg, for Provsten Mester Hans Knudsen, samt Mester Jørgen Nielsen og Hr. Jens Knudsen. (Samsø, 20. Maj).

Sønder Herred Dyrs: Laurits Persen i Tystrup, Jens Andersen i Aalsø, Jens Madsen i Vejlby og Hans Gregersen i Kaaling, for Provsten Morten Madsen, samt [209] Rasmus Olufsen i Lyngby og Christen Nielsen i Hyllested, (Sønder Herred, ultimo Maji).

Sønderhald Herred: Laurits Nielsen i Marie Magdalene, Per Nielsen i Faxing, Per Rasmussen i Søby, Per Nielsen i Vivild og Knud Jensen i Alling, for Provsten Jens Knudsen, samt for Peder Brun i Aarslev og Jens Dolmer i Gjesing. (Kristrup, die Saturni post Dominicam Vocem Jucunditatis).

Tyrsting og Vrads Herreder: Peder Pedersen i Tønning, Jens Michelsen i Vissing, Thomis Lauritsen i Them, Jens Persen i Aale, Christen Sørensen i Linderup, Christen Nielsen i Rye og Thomis Jensen i Ring, for Provsten Anders Persen i Vinding, Erik Nielsen i Skadder, Sognepræst til Grestrup, og Niels Lauritsen i Snede. (Grestrup Kirke, 14. Maj).

Vesterlisbjerg Herred: Laurits Jacobsen, Jacob Thorkilsen og Jacob Jensen, for Provsten M. Peder Thorkilsen. Andre "residerende Præster" fandtes ikke i Herredet. (Aarhus, 10. Juni).

Voer (Oer) Herred: Mester Niels Andersen i Horsens, Sognepræst til Handsted og Lundom Kirker, Niels Frandsen i Elbæk, Sognepræst i Gangsted og Sevind, Niels Matzen i Vær og Nebel, Christen Mortensen i Sneptrup, Sognepræst i Ovsted og Tørning, for Provsten Oue Andersen i Kattrup, Tolstrup og Øritzlev, Hans Pedersen i Birk og Yding, og Jost Nielsen i Hylke. (Kattrup, 26. Maj).

Østerlisbjerg Herred: Rasmus Christensen i Hjørshøff, Peder Andersen i Skjøstrup og Jens Jørgensen i Todbjerg, for Provsten Jost Saxe i Mørke, Povel Simensen i Torsager og Laurits Galthen i Hornslet. (Aarhus, 5. Juni).

Ribe Stift.

Andst Herred: Knud Mogensen i Skanderup, Daniel Michelsen i Vamdrup og Hjarderup, for Provsten Staphen Seurensen i Verst, Niels Povelsen i Lerskov og Jon Jensen i Gamst, Præst i Andst og Gjesten. (Verst, 11. Juni). [210]

Brusk Herred: Laurits Thomesen, Sognepræst i Kolding, Jens Pedersen i Starup og Nebel, Jens Matzen i Herslev og Vyff, og Jørgen Hansen, Præst udi Hospitalet i Kolding, for Provsten Hans Kneus [i Harte], Mester Jens Seuerinsen i Almind (se ndf. Eld Hrd.) og Anders Bentsen [Dalinus] i Eltang og Vilstrup. (Kolding, 24. Maj).

Bølling Herred: Gregers Jensen i Vorgod, Hans Nielsen i Dethberg, Jens Christensen i Borris og Povel Christensen i Lem, for Provsten Gregers Jensen i Skjarne, Nils Olufsen i Bølling og Jacob Sindersen i Stavning. (Stavning Præstegaard, 11. Juni).

Eld Herred: Hans Povelsen i Taulo og Eritzø, Provst i Eld Herred, giver Mester Jens Seuerensen, Prædikant i Kolding og Kannik i Ribe, Fuldmagt til paa hans Vegne at møde ved Hyldingen i Viborg, (Taulo Nebel, 12. Juni). – Matz Persen i Brestrup og Kongsted giver sin Broder, Hr. Jens Persen i Starup (se ovf. Brusk Hrd.), Fuldmagt til "at være hans Svar" i Viborg. (Brestrup, feria 2da Pentecostes).

Ginding Herred: Christen Gravesen i Haderup, Anders Jensen i Borring, for Provsten Jens Madsen i Sale, Christen Knudsen i Ejsing og Niels Villadsen i Søffuill [Sevel]. (Sal Præstegaard, Søndag Jubilate).

Gjøring Herred: Niels Clausen i Vilslev, Morten Povelsen i Aastrup, Gunde Mortensen i Darum, for Provsten Gromme Povelsen, samt Hr. Peder, Sognepræst i Bramming, og Christen Thorstensen, Guds Ords Tjener i Jernidt. (Gjøring, 24. Maj).

Hammerum Herred: Peder Christensen i Ørrid, Christen Thøgersen i Gjellerup, Christen Andersen i Skarild, Clemend Pedersen i Haffuersnap, Laurits Andersen i Sunds, Jørgen Jensen i Aulum, Oster Matzen i Felling, Thomas Pedersen i Vilbjerg og Christen Pedersen [Medtjener] i Ørrid, for Provsten Niels Jensen i Gjødstrup, Hans Christensen i Ikast og Hans Jensen i Rind. (Snebjerg Kirke, 14. Febr.).

Hing Herred: Christen Nielsen i Vedersø, Jens Jensen i Torsted, Knud Christensen og Jens Michelsen, Præster i Hoffre, Peder Thomesen i Omme, Mogens Christensen paa [211] Holm, Thue Jensen i Thim og Oluf Lauritsen Holm i Velling, for Provsten Peder Mortensen i Hie, Mester Mads Bartelsen i Ringkjøbing og Hans Thym i Stadil. (Hie Præstegaard, 9. April).

Hjerom Herred: Jacob Vind i Handbjerg, Niels Christensen i Værum, Jens Matzen i Gjemsing, Christen Jensen i Ølby, Peder Eskesen i Asp, Jørgen Jensen i Navr og Laurits Bertelsen i Gjørding, for Provsten Enevold Christensen i Bordbjerg, Christen Persen i Hjerom og Niels Eriksen i Merup. (Asp Præstegaard, Mandag post Cantate).

For Holmands Herred findes ingen Fuldmagt.

Jerlev Herred: Mattis Buck i Egtved og Ødsted, Provst i Herredet, kunde for Alder og Skrøbelighed ikke møde, hvorfor han gav sin Søn, Hr. Niels Buck, Fuldmagt til at møde paa sine Vegne. (Egtved, feria 3ia Pentecostes). – Niels Jensen Alroth i Højen og Jerlev gav sin Søn og Medtjener, Hr. Jørgen, Fuldmagt. (Højen Præstegaard, feria 3ia Pentecostes).

Løu Herred: Iffuer Martensen i Randrup, for Oge Hansen i Meolden og Jens Knudsen i Døstrup. (Randrup, 3die Pindsedag). – Jesper Gundesen, Sognepræst paa Rømeland, gav Hr. Seffren Andersen i Ballum Fuldmagt til at møde paa sine Vegne. (Røme, anden Pindsedag).

Malt Herred: Søfren Pedersen i Vejne og Læborg, udgiver, – "efterdi der findes hos mig den farlige Pestilentses Sygdom, saa jeg ikke derfor selv kan møde, ikke heller med andre omgaas at besegle" – Fuldmagt for Provsten (som ikke navngives), Laurits Pouelsen i Bækbølling og Søfren Hansen i Moltbæk. (Vejne Kirke, 14. Maj).

Møgeltønder Herred: Laurits Boesen i Møgeltønder for Hans Brun i Daler. (Møgeltønder, 3. Juni).

Nør Herred: Dynes Nielsen, Sognepræst i Lønborg, Eske Nielsen, Sognepræst i Oddum, Jørgen Davidsen, Sognepræst i Egvad, Lave Persen, "Sognepræst og Medtjener" i Lønborg, Iver Eskesen, Medtjener i Oddum, for Provsten Iver Gregersen i Hemmet, Claus Mortensen i Sønderbork og Iver Nielsen i Nørbork. (Hemmet, 9. Maj). [212]

Nørvang Herred: Torben Nielsen i Huixel og Givskud, Axel Iversen i Snede, Jacob Pedersen i Omme og Houe, Laurits Jørgensen i Grejs og Sindbjerg, Kristen Andersen i Vollum og Langskov, Michel Andersen i Ringgive, Morten Terkelsen, Medtjener i Snede, for Seuren Matzen i Brorlde [Brande], og Niels Michelsen i Tyregod og Vester. (Provsten omtales ikke). (Nykirke, 2. Juni).

Skadst Herred: Christen Jensen, Sognepræst i Alslev og Horstrup, Jørgen Jørgensen i Grimstrup og Orre, Morten Nielsen i Nykirke og Faaborg, Jørgen Pallesen, Guds Ords Tjener i Jerne og Skadst, Hans Villomsen, Guds Ords Tjener i Guldager, Seuffren Troelsen, Sognepræst til Nyerby Kirke paa Fanø, og Christen Jespersen, Sognepræst til Sønderhodt, for Provsten Lambert Seufrensen i Øse og Nersbjerg, Peder Jensen i Bryndum og Nybel, og Knud Hansen i Sneum og Tjæreborg. (Øse, Mandag efter Søndag Vocem Jucunditatis) [= 25. Maj].

Skodborg Herred: Jens Krab i Thøring og Heldom, Povel Hansen i Resen og Humlum, Jens Kjeldsen i Gudum og Fabjerg, Villads Christensen i Romme, Jens Kjeldsen i Nørnissum, Peder Jensen i Lomborg, for Provsten Lauritz Barck [i Lemvig], Hans Jensen i Bøvling og Flynder, og Jens Nielsen i Møborg og Nees. (Resen, 18. Maj).

Slags Herred: Niels Pedersen i Vorbasse for Provsten Thomas Olufsen i Hedensvig. (Hedensvig, 3die Pindsedag).

Tyrrild Herred: Morten Buck i Vilstrup, Guds Ords Tjener til Skibet, Matthis Jensen i Nørup og Randbøl, og Knud Nielsen i Gadbjerg og Lindballe, for Provsten Anders Nielsen i Jelling, Peder Olufsen i Balle og Jens Knudsen i Kolderup. (Jelling, 9. Juni).

Ulborg Herred: Jens Pouelsen i Vinding, Niels Jensen i Idom, Niels Christensen i Staby og Jacob Bølling i Felding, for Provsten Kjeld Pedersen i Ulborg, Villads Nielsen i Holstebro og Clemen Michelsen i Nissum. (Ulborg, 14. Maj).

Vandful Herred: Peder Seuerensen, Gregers Eskisen, Christen Kieldsen, Jesper Andersen, Niels Mourissen og Jens Pedersen, for Provsten Peder Christensen i Vandborg, Seueren [213] Andersen i Fjeltering og Transe, og Peder Seuerensen i Dybe. (Fering Præstegaard, 16. Maj).

Vester Herred: Jørgen Povelsen i Henne, Christen Knudsen i Ho og Oxeby, Philippus Thøstesen i Aal, Backen Thøstesen i Nebel, Jens Hansen i Lønne, Søren Andersen i Anderup [Janderup], Søren Jensen i Lydom, Christen Ægidisen i Byllom, Jacob Michelsen til S. Nicolai Kirke i Varde, for Provsten Christen Høst [i Lunde], Michel Persen i Qvong og Lyne, og Anders Nielsen til S. Ibs Kirke i Varde. (Lunde Præstegaard, 24. Maj).

Øster Herred: Bartel Sørensen i Andsager, for Provsten Seueren Jensen, Peder Christensen i Hodde, og Christen Christensen i Torstrup. (Andsager, 9. Juni).

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup