Prosjekt Wiberg Arends’ forord Arends’ forkortelser Arends’ kilder

(1459) STARUP – GRARUP

Haderslev herred og amt, Slesvig (Haderslev) stift

———————————

(1) ? Ivar Ancharius 15 · ·.

Ancharius, Iver. — P. i Starup-G. 15 · ·.
~ Botilla. — F. t. Johannes A. († 1602).
(If. O. H. Moller skal han ikke have været P. i Starup-G. og maaske ikke været ~ Botilla men været dennes Svigersøn). [Arends bd. 1, s. 12]

R. 294.

Giessing II, 1. S. 264. O. H. Moller X. 12. L. 1–4.

(2) Ivar Ravn (1533. 1554)

Ravn (Corvinus), Ivar.
P. (Cap.?) i Starup-G. (1533. 1554). · · · · Fmtl. ~ Botilla. — Svf. t. Johs. Ancharius [her] († 1602). — Ff. t. Jens R. [i Gl. Haderslev] († 1666). [Arends bd. 2, s. 185]

J. 168. R. 294. O. H. Moller. X. 12 L. 4–17.

(3) Johs. Anchersen (1574)–1602

Anchersen (Ancharius), Johannes. Starup ca. 1527 – 20/6 1602.
Stud. i Rostock 1548 (Mag. 1552). — Adj. i Starup-G. (1554), P. sst. (1574) –1602. · · · · S. af Ivar A., P. (?) i Starup-G. — ~ [F. D.] Rachel (1533 – 16(17)/9 1611), D. af Ivar Ravn, P. (Cap.?) i Starup-G. — F. t. Paul A. [her] († 1634). [Arends bd. 1, s. 12]

J. 168. R. 294 ff. O. H. Moller X. 11 f. Hegelunds Kal. 1611 16/9.
Rost. Matr. Had. Joh. 27. Giessing II, 1 S. 264 f. Lautrup 74 L. 6–8.
Achelis. I. 49. Bloch: Fyens Gejstl. I. 2 S. 418 ff. (Efterk.). Sj. Aarb. 1906. S. 121. V. f. K. 2 R. VII. 502.

(4) Paul Anchersen 1602–34

[F. S.] Anchersen (Ancharius), Paul. Starup 15· · – 1634.
Stud. i Rostock 1588, i Witt. 1588. — Mag. (uvist hvor). — Adj. i Starup-G. ca. 1595. P. sst. 1602–34. · · · · S. af Johs. A († 1602) — l° ~ 3/6 (29/6?) 1595 Catharina, D. af Friedrich (Henrich?), Husfoged i Haderslev. — 2° ~ 12/12 1602 Marina (* 23/11 1584), D. af Peder Jensen Hegelund [i Ribe Dk.] († 1614) og Margr. Petræus. — F. t. Johannes A. [i Aabenraa] († 1630). — Svf. t. Paul Jacobsen [i Ris] († 1654), t. Peter Balthersen [her] († 1655) og t. Jacob Caspergaard († 1693). [Var ikke som af Giessing angivet F. t. Søren Paulsen, P. i Egtved]. [Arends bd. 1, s. 12-13]

J. 168. R. 296. Hegelunds Kal. 1595. 1602. 1611. 1612. C. lit. I. 18.
O. H. Moller. X. 8–11. Giessing II, 1 S. 265. Bloch: Fyens Gejstl. II. 2 S. 419 f. Had. Joh. 29.
Rost. Matr. Witt. Matr.    

(5) Peder Baltsersen 1634–55

Baltzersen, Peder. (Haderslev) ca. 1609 – 9/5 1655.
Stud. i Kbhvn. 1627 20/7, i Rostock 1632. — P. i Starup-G. 1634–55. Hdpr. Consistor.-ass. · · · · ~ [F. D.] Rachel (1613 – 13/5 1693), D. af Paul Anchersen († 1634) og Marina Hegelund; hun 2) ~ Jacob Caspergaard († 1693). [Arends bd. 1, s. 30]

J. 155. 168. R. 296. Had. Joh. 33. Rost. Matr.
O. H. Moller X. 10. Giessing II, 1. S. 265.    

(6) Jacob J. Caspergaard 1656–93

Caspergaard, Jacob Jensen (Clausen). Vonsbæk 16/8 1630 – 6/2 1693 21/2 Haderslev.
St. Christiania (?), im. Kbhvn. 1649 6/6. — P. i Starup-G. 1656–93. Herredspr. · · · · S. af Claus Jensen C. [i Vonsbæk] († 1659). — ~ [F. E.] 7/2 1656 Rachel (1613 – 13/5 1693), D. af Paul Anchersen († 1634) og Marina Hegelund samt Enke e. Peder Baltsersen († 1655). — F. t. Claus Jacobsen C. til Todbøl, som blev adlet 1748. [Arends bd. 1, s. 124]

J. 168. R. 296. Trap: Slesv. 51. Nyt dansk Adelslex. 57.  Sj. Aarb. 1905 S. 108.

(7) Friedr. E. Lohmann 1693–98

Lohmann, Friedr. Eskelsen. 16 · · – 1698.
Maaske den Fr. L. »fra Tønder«, der stud. i Kiel 1672 */6. — P. i Uge 1674. P. i Starup-G. 1693–98. · · · · S. af Eskel Hansen L. [i Uge] († 1674). — Svf. t. Valent. Hübschmann [i Uge] († 1722) og t. Sebast. v. Saldern [her] († 1748). [Arends bd. 2, s. 33]

J. 168. 436. R. 297 f. O. H. Moller. X. Note 8.

(8) Sebastian v. Saldern 1699–1748

von Saldern (Sallern), Sebastian. Aabenraa 17/2 1671 – 25/4 1748.
Stud. i Jena 1691 28/5, i Kiel 1691 6/6 (!) og fmtl. atter i Jena 1694. — P. i Starup-G. 1699–1748. · · · · S. af Borgmstr. og Amtsforvalter Caspar v. S. og Cathr. Margr. Stahl. — ~ [F. D.] Eleonora (15/7 1682 – 10/4 1767), D. af Friedr. Lohmann († 1698). — F. t. Caspar v. S. [her] († 1777) og t. Oberstltn. Friedr. v. S. [se Nr. 10 her] — Svf. t. Bendix Cramer [i Hejls-V.] († 1753) og t. Friedr. Grauer († 1772). — F.-br. t. Caspar v. S. (B.-L.). [Arends bd. 2, s. 219]

J. 168. O. H. Moller. X Note 8. Sl. Kb. Ud. 169. Sj. Aarb. 1906 S. 121 (Epitaph.).
R. 298. Z. f. Schl.-H. G. XXX. 221–25. Nied. F.-G. XII. 145.  

(9) Caspar v. Saldern 1748–73

[F. S.] von Saldern (Sallern), Caspar. Starup 1/7 1703–1777.
Stud. i Kiel 1722 24/4. Opholdt sig i Kbhvn. (ikke immatr.) i 6 Aar og »blev stor Mathematiker«. Stud. maaske i Jena 1731. — Cap. i Starup-G. 1730 (?). P. sst. 1748–73 (em.). · · · · S. af Sebastian v. S. († 1748). — ~ Anna († før 1773), D. af Kammeraad Arnold Berens. — F. t. Arnold v. S., kgl. Ridefoged i Tyrstrup Hd. [Arends bd. 2, s. 219]

J. 169. Had. Joh. 43. V. f. K. 2 R. VII. 502. Nied. F.-G. XIII. 9.
R. 299. Sl. Kb. Ud. 170. Z. f. Schl.-H G XXX. 222 f.  

(10) Andreas Wetche 1774–1820

Wetche, Andreas. (Fyen) 1742 – 20/1 1820.
St. Odense, im. Kbhvn. 1764 23/7. — P. i Starup-G. 1774–1820. · · · · ~ [Bb. af Nr. 8] Conradine Eleonora († 4/1 1815), D. af Oberstltn. Friedr. v. Saldern (S. af Sebastian v. S. [nr. 8 her] † 1748) og C. Helene Ployart. [Arends bd. 2, s. 361]

J. 169. Pr.-Ber. 1822 I. 95. Z. f. Schl.-H. G. XXX. 224 (Hustruens Slægt).
M. 43. Richter.  

(11) Chr. Ludv. Janssen 1820–29

Janssen, Christian Ludv. Kbhvn. 17/5 (18/5?) 1778 – 8/12 1854.
St. pr., im. Kbhvn. 1795 11/11, Cand. 1801. — Feltp. 1805. P. i Vonsbæk 1809. P. i Starup-G. 1820. P. i Gl. Haderslev 1829–54. Pr. 1840–48. — R. af Db. 1847. · · · · S. af Etatsraad Chr. J. (B.-L.) og Sophie Amalie Steemann. — ~ */3 1807 Mette Marie Margrethe Hoskiær (10/10 1785 – 19/7 1859). — Svf. t. Hans Hartvig Møller, P. i Barløse. [Arends bd. 1, s. 391]

J. 158. 169. 177. Fr. B. I. 43. Pers. Saml. I. 277 (Stamt.).
M. 17. 43. 57. Volb. 2 f. Lautrup. 38.

(12) Andr. Johan Boysen 1830–50

Boysen, Andreas Johan. Nieblum (Føhr) 1/12 1782 – 21/10 1850.
St. Haderslev, im. Kbhvn. 1802 5/11. Univ. Prismedal. 1806. Cand. Kbhvn. 1815. — Adj. v. Randers Sk. 1806. Subrekt. i Slesvig 1817. P. i Starup-G 1830–50. · · · · S. af Jacob B. [i Gl. Haderslev] († 1828) og Elisab. Cathr. Hinrichsen. — 1° ~ 5/8 1807 Cathar. Marie (1777 30/4 – 1/4 1810), D. af P. i Borup-H. Chr. Hee og Cathar. Marie Hjortholm. — 2° ~ Anna Maria Magdalena (30/3 1793 – 29/1 1829, D. af Musqueterer Joh. Adam Dewaldt og Christina. [Arends bd. 1, s. 68]

J. 169. Fr. B. I. 81. Lüb. & Schr. 63. Ersl. I. 19, S. I. 219.
M. 43. Had. Joh. 54. Alb. I. 75.

Hundrup: Lærerstand. i Randers. 79.

Vahl. I. 153.      

(13) Ludv. Christian Müller 1850–51

Müller, Ludv. Christian. Kbhvn 12/5 1806 – 5/6 1851 (Hammelev).
St. Borgerdydsk. Kbhvn., im. Kbhvn. 1822 21/10, Cand. 1827. — Lærer v. Borgerdydsk. Chrhvn. 1827. Rejste t. Island 1832. P. i Seem og res. Cap. v. Ribe Domk. 1837. P. i Snedsted N. samt Seminarieforstander 1842. P. i Bjørnsholm-M. samt Seminarieforstander 1848. P. i Starup-G. 1850–51. · · · · S. af Divisionskirurg, Justitsraad Hans Chr. M. og Jacobine Cathr. Steinfass. — ~ Hanne Henriette (* Kbhvn. 23/2 1814), D. af Kammerraad Peter Jonassen Hjorth og Maren Hoet (Høst?) [Arends bd. 2, s. 98]

W. I. 171 J. 1540. Ersl. II. 345, S. II. 457. Borgerdydsk. i Kbhvn. 1787–1887 S. 231 ff.
M.-H. I. 44. M. 44. Carøe. III. 139. B.-L.

(14) Jul. Ferdinand Tolderlund 1852–64

Tolderlund, Julius Ferdinand. Kbhvn. 15/8 1815 – 1/11 1869.
St. Sorø 1832. Cand. Kbhvn. 1838. — Adj. Sorø 1839. P. p. S. Thomas og S. Jan 1843. Udnævnt t. P. i Eskris 1851 (tiltraadte ikke). P. i Starup-G. 1852–64 (entl.). P. i Middelfart 1866–69. · · · · S. af Fuldmægtig, senere Forpagter af Sorø Ladegd. Albrecht Christopher T. og Sara Christensen. — ~ 10/4 1843 Thora Alvilda Sigrid (Kbhvn. 28/12 1816 – 10/11 1889), D. af Forvalter v. d. kgl. Klædeoplag Alex. Balth. Reumert og Sophie Christiane Rosenbeck. [Arends bd. 2, s. 322]

Elv. 353. M. 44. 250. Fr. B. II. 94. Volb. 9
Ersl. S. III. 449. Richter    
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Maren Cortsdatters slektsopptegnelser. Årsskrift 60 for Agder historielag, 1984. Kristiansand, s. 122-126. (Om Poul Hansen Anchers to hustruer, børn og forfedre)