Forside Forkortelser Arends’ kilder Afskrift i Arends’ format

No 1473. Sognepræster i Aabenraa (St. Nikolai Kirke),

Ris Herred, Aabenraa Amt, Slesvig (Haderslev) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1631; Kirkesproget er blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1526. Johannes Brun, f. Salzwedel; see Frederik B., p. Cap.*; Johannes B., p. Cap.*; [† c. 1544; (J. 247)].

2. 1544. Hartwig Iwersen Frese, f. Nordfrisland; [† c. 1548; (J. 247; Lau. 374)].

3. 1548 [2den Hofp. i Haderslev 46] Mag. Peter Paulsen Genner, f. Genner, Ø. Løgum S., c. 20; (fmtl. Bdr. t. Andreas P. G. i Hjortkjær); St. Wittenberg 36; Mag. ss. 40; Pr. 52; 1(?) ~ 45 . . . . ., Dtr. el. Slægtn. af Mag. Sebastian Fröschel i Wittenb.; 2(?) ~ Gertrud Blum fra Wittenberg, som overlevede ham; see Etm.; [† 17/4 1584, b. 18/4?; (J. 153. 241. 247; R. 202–05; C. lit. I. 206; O. H. Moller. X. Note 11; Had. Joh. 26; Noodts Beytr. I. 30; Pr.-Ber. 1820 S. 106 ff.; Lautrup. 39; K.-S. 2 R. I. 460, IV. 685–97, 4 R. III. 816; K.- u. S.-bl. 1890 No. 29; B.-L; Q. u. F. z. G. XIV. 316 f.); Achelis I, nr. 76; PT 14:6 (1965), s. 132].

4. 1584. [Cap.* 83] F. S. Johannes Genner, f. Aabenraa c. 60; St. Wittenberg 80, Helmstedt 81; Pr. 84; 1 ~ Ingeburg Lows(en), † 30/5 02; 2 ~ 17/10 02 Mette Jacobsdtr. Genner af Hjortkjær, f. c. 85, † 15/2 30; 2 ~ Hans Anchersen her; see Peter G. i Bjolderup; G. Hübschmann her; [† 11/3 1624; (J. 247; C. lit. I. 206; Witt. Matr.; O. H. Moller X. Note 11; R. A. No. 1532; V. f. K. 2 R. IV. 222 f.); Achelis I, nr. 616].

5. 1625. Mag. Eberhard Holländer, f. Flensborg; F. Dr. med. Peter H.; St. Hamburg 15, Rostock 16, Wittenberg 21; Mag. ss. 23; Pr. 25; [† 21/3 1625, eft. 2 Mdr. i Emb.; (Krafft. 409; J. 247; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 223); Achelis I, nr. 1354].

6. 1625. Hans (Johannes) Poulsen Anchersen (Ancharius) af Starup-G., f. 97; St. i Rostock 18, i Wittenberg 20, Kbhvn. 23; Pr. 25; ~ Mette Jacobsdtr. Genner af Hjortkjær, f. c. 85, E. e. Johs. Genner her, † 15/2 30; B.; see H. Iversen i Ensted; [† 12/2 1630, b. 17/2; NB! Maa ikke forveksles med sin Halvbroder af samme Navn, St. Kbh. 12/12 1625; (J. 247; Krafft 409; O. H. Moller X. § III; Had. Joh. 32; Rost. Matr.; Witt. Matr.; V. f. K. IV. 223, 225); Achelis I, nr. 1428; KUM I, s. 59 (»Iohannes Ancharius Haterslev. Holsat.«); Maren Cortsdatters slektsopptegnelser. Årsskrift 60 for Agder historielag, 1984. Kristiansand, s. 122-126].

7. 1631 [Cantor i Flensborg 30] Georg Hübschmann, f. Flensborg 10/8 03; F. Valentin H., Haandværker (opifex); St. Rostock 23, Wittenberg 25; Pr. 31; ~ 16/10 31 Margaretha Johannesdtr. Genner, Dtr. af Nr. 4 her, † 24; see Joh. H. i Ø. Løgum; Valentin H. i Uge; [† •/6 1672; (Krafft. 409; J. 247 f.; C. lit. I. 267; Rost. Matr.; O. H. Moller X. Note 11, Note 18; V. f. K. 2 R. IV. 225; Sim. 186); Achelis I, nr. 1578].

8. 1672 [Helligg. K. i Kiel c. 70] Mag. Troels Arnkiel; Pr. 72; [1684 Visitator v. de hertug. Kirker; see Nr. 10 her].

9. 1684 [Diak. Friedrichsberg 74; Enep. ss. 75; afsat 81, men snart efter taget til Naade igen] Johannes Wildenheim, f. Kiel 20/3 42; F. David W., Guldsmed i Kiel; M. Maria Solimann; St. Wittenberg; ~ 23/10 77 Agnete Elisabeth Jarr, † 17/10 96; [1689 Friedrichsberg; † 14/6 96, b. 24/6; (J. 248. 1203 f.; C. lit. I. 731; B.-D. 1564; A. f. S. u. K. I. 280; J. & M. IV. 114)].

10. 1689 [Visitator v. de hertug. Kirker 84] Mag. Troels Arnkiel, f. Toldsted, Hjortkjær S., d. 28/4 38 (fmtl. Bdr. t. Maren ~ S. L. Hütter i Branderup); F. Jørgen A., Tolder; St. Leipzig 64, Dorpat og Kiel 67; Mag. ss. 70; Sp. v. Helligengeist K. i Kiel c. 70; Pr. 89; ~ 4/11 73 Marie Elisabeth Niemann, E. e. Georg Volquardsen, Hofp. i Husum; F. Theodor N., Sp. t. Slesvig Dk.; B.; see Etm.; [† Aabenraa 7/9 1712; (J. 248; C. lit. I. 22; B.-D. 966; K.-S. 4 R. I. 34; K.- u. S.-bl. 1889 No. 48; B.-L.); Achelis I, nr. 2904].

11. 1713 [Cap.* 00] Christian Gottlieb Koch, f. Magdeburg; F. Christopher K., Sp. v. St. Jacob i Magdeburg; St. Helmstedt 89, Leipzig, Kønigsb., Kiel 98; Dr. theol 01; Pr. 13; 1 ~ 23/2 02 F. D. Ida Troelsdtr. Arnkiel; 2 ~ Aabenraa 3/1 34 Ida Nielsdtr. Paulsen, b. Aabenraa 3/6 43; F. Niels (Nic.) P., Eier af Bøiskov, Ulderup S.; [† 23/7 1736; (J. 248; C. lit. II. 426 ff.; B.-D. 1229; Lorck. I. 497–534, 554–606, II. 21–72; Allen. I. 136, 147 Note 2; J. Brodersen, 442)].

12. 1737 [Hohenwestedt 31] Johann Schmidt, f. Tønder 26/5 95, d. 29/5; F. Johannes S., Bager, Kbmd.; St. Jena 15, Halle, Wittenberg; Pagehofmester; Pr. 37; Cons.-Rd. 45; ~ 34 Marina Hansdtr. Carstensen, d. 13/12 13, † Tønder 13/1 90; F. H. C., Bgmstr. i Tønder; M. Anna Maria Tychsen; B.; 2 S., 2 D.; see Hans Gottl. S. i Ravsted; Gotthilf Johs. S. i Tønder; (M. G. Chemnitz i Ulderup); [† 26/11 1762; Hustrus Kisteplade i Tønder Kirke; (J. 248; Lüb. 433; Visitat.-prot. 1746; J. Brodersen, 442 f.; Nied. F.-G. XII. 183); Achelis I, nr. 4711; PT 14:6 (1965), s. 136; Kbg. Tønder (1788-1847), s. 24, opsl. 15 (hustru); DanKir bd. 21, s. 1015 (Tønder kirke)].

13. 1763 [Fpr. i Holsten 20/10 58] Ludolph Conrad Thomsen Bargum, f. Kbh. 29/11 26; F. T. Carstensen B., Kræmmer; M. Marie Rebekka Sprick; St. pr. Kbh. 43, C. 18/9 51, l.; Rorup-G. 24/3 52, o. 29/3; Pr. 63; Cons.-Rd. 77; 1 ~ 10/12 55 Bodil Sophie Christiansdtr. Nold af Karrebæk, f. 10/5 36, † 19/6 73; 2 B.; 2 ~ 4/5 74 F. Sstr. Margrethe Christiansdtr. Nold, f. 12/1 40, † 7/8 15; B.; see Chr. Th. B. i Ravsted; Ludolph Conr. B. i Tyrstrup-H.; [† 5/1 1798; (W. II 652; Kordes. 19; Fr. B. I 212 L. 23-26; Giessing II, 1. S. 184; N. 38; J. 248; Lüb. & Schr. 34; Worm I. 65, III. 52; Ehrencr.-M. I. 250)].

14. 1798 [Diak.* 97] Lorenz Andreas Nissen; [1810 Hanved; see Øsby].

(1810. Alexander Momsen; see Sønderborg)

15. 1811 [P. i Adsbøl og Slotsp. p. Graasteen 07] Peter Paulsen af Hellevad-E., f. Drelsdorf 20/12 78; St. Kiel 97; Subrtr. Haderslev 01; C. Gottorp 04; Pr. 11; Examinator 17–35; R.* 26; D.-M. 36; Medl. af Stænderforsaml. 34–37; ~ Cæcilia Dorothea Prehn; den Søn var Døvstummelærer Peter P. (B.-L.); [18/6 1837–48 Sp. og Pr. Altona; Overcons.-Rd. 40; Dr. theol. (h. c.) 46; † Slesvig 29/1 1855; Portrait i Aabenraa K.; (J. 248, 1450; M. 110, 113, 672; Wulff. 27, II. 9; Had. Joh. 6; Lautrup 81; Lüb. & Schr. 422; Alb. II. 166; N. St. M. X. 477; A. f. Sip. VIII. 204; B.-L.); Achelis II, nr. 7773; DanKir bd. 22, s. 1698, 1704].

16. 1837 [Archid. i Tønder 30] Johann Andreas Rehhoff af Broager, f. Tønder 28/8 00; St. Kiel 19, Berlin 21; C. Gottorp 24; Diak. Tellingstedt 26; R.* 41; c. Superintend. f. den dansktal. Del af Slesvig 48, fast ansat 49–50; ~ 27/5 31 Inge Kirstine Wilhelmine Winding; (Sstr t. Inge Katharina Marie W. ~ C. Prehn i Bjolderup); F. Hans Cramer W., Kbmd. i Flensbg.; M. Sophia Maria Christiansen; B.; [c. Chef f. Kirkedepart. i Kiel 1850; Dr. theol. (h. c.) Kiel 51; Sp. v. St. Michaelis i Hamburg 51; # 80; † Hamburg 9/1 1883; (J. 248, 373; Lüb. 308; M. 110. 892; Fr. B. I. 70; Wulff. 40, II. 10; Alb. II. 242; Hamb. Schriftst. VI. 184 f.; Carstens: Die Stadt Tondern. 135; K.- u. S.-bl. 1883 No. 5; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 75–75, XXII. 224; Sj. Gejstl. 84 f.; B.-L.); Achelis II, nr. 8494].

17. 18/3 1850 [Nykirke, Flensborg Pr., 21/12 46] Peter Martens; [5/9 1850 c. Sp. Slesv. Domk., fast ansat 9/12 s. A.; see Kbh. Frederiks tydske K.].

18. 1850 [Helligg. K. i Flensborg 41] Jacob Hansen Holdt, tydsk Comp.; [1864 Diak.*; see Løgumkloster].

19. 1864 [Hansühn 44] Friedrich Gorrisen Gøttig, tillige Pr., f. Hansühn i Oldenborg 31/12 13; F. Heinrich G., Kbmd., Propr. i Mürwik; M. Ingeborg Cathr. Gorrisen; St. Flensbg. og Altona t. Kiel 33, i Berlin 35; C. Gottorp 38; Cap. Adelby 40, i Friedrichstadt 41, i Gleschendorf 41–43; ~ Elisabeth Friedericka Christiana Drümmer; see J. H. Weiland i Bedsted; [# 1892; † 9/12 1904; (M. 110. 1122; Wulff. 58, II. 19; Sj. Aarb. 1923 S. 194); Achelis II, nr. 9291; Had-His 9B, Hostrup; SdjyAarb 1923, s. 194, 1924 s. 158 (se nedenfor)].

———————————

 

 

No 1473b. Diakoner (Sognecapellaner) i Aabenraa.

[Rise Herred, Aabenraa Amt, Slesvig (Haderslev) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1631.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Johannes (Laurentii) Owenius, f. Flensborg; St. Rostock 81, Wittenberg 82; [† 24/2 1588; blev ihjelskudt i sit Hjem af Petrus Georgii, Cap. i Ravsted, jfr. Laur. Oweni i Ravsted; (J. 249, 415; Rost. Matr.; Witt. Matr.; R. A. No. 656; Pr.-Ber. 1791. IV. 29; A. f. S. u. K. I. 275 Note; V. f. K. 2 R. IV. 206); Achelis I, nr. 636].

2. (1588. 1590). Jørgen (Georg) . . . . ; [(J. 249)].

3. 159 . . Jacob Petersen (Jacobus Petri); St. i Wittenberg 73; [† 1596; (J. 249); Achelis I, nr. 502].

4. 1596. Tycho Taysen (Taisen); [1601 Archdiak. Haderslev; see der].

5. c. 1602. Georgius Johannis Gerhardi, f. Aabenraa; Sorø Sk. 87; St. Kbhvn. (97); [1606 S. Løgum; † c. 23; (Krafft. 401; J. 249, 473; Disciplene i Sorø Skole 1586–1603 S. 13; Hist. S. & St. III. 348); Achelis I, nr. 936; F-P s. 134 (»Georgius Geerhardi«); SB s. 104].

6. 1607. Erich Bruun (Bruno); [1608 Ø. Løgum; see der].

7. 1609. Paul Hansen (Johannis), f. c. 1578; St. Rostock 08; 1 ~ . . . . . ; 2 ~ 17/6 32 Bodil . . . , b. 19/11 88; F. Mads Madsen i Kolstrup, Aabenraa Landsg.; see 2 Etm.; [† 13/4 1655; (J. 249); Achelis I, nr. 1157].

8. 1656. Johannes Brandorp, f. Tønder 10/3 34; St. Kønigsberg 53; ~ 24/11 56 F. D. Mette Paulsdtr., d. 2/10 36; 2 ~ Etm.; see Paul B. i Hjortkjær; [† 15/5 1668; (J. 249; Køn. Matr. I. 535); Achelis I, nr. 2519].

9. 1668. Andreas Jensen Raben (Corvinus) af Bjært, f. Haderslev; St. Rostock 60; 1 ~ 12/2 69 F. E., b. 19/2 78; 2 ~ 27/11 79 Sara Knudsdtr. Bruun, fmtl. af Ø. Lygum, f. 12/7 54; see Etm.; [b. 19/5 1696; (J. 249; Rost. Matr.; Had. Joh. 37); Achelis I, nr. 2776].

10. 1697. F. S. Johannes Raben (Corvinus), d. Aabenraa 2/2 72; St. Lübeck 91, Kiel 92 18/4; ~ 22/4 97 Anna Elisabeth Klinge; B.; 2 ~ Etm.; [b. 27/10 1717; (J. 249); Achelis I, nr. 3837].

11. 1718. Christian Friedrich Lange, f. Havervad, Brøns S., 23/2 95; (Bdr. t. Andreas L. i Halk); F. Matthis L., Fgd. i Hviding Hd.; St. Jena 13, Kbh. 16 ; C. Kbh. s. A.; ~ 1/12 18 F. E.; [b. 7/5 1728; (J. 249; Fr. B. III. 125; Nied. F.-G. XII. 170); KUM II, s. 402 (»Christianus Fridericus Langius, Holsatus«, 21 år gl.)].

12. 1729. Erich Fabricius, fmtl. af Løit, f. 5/5 00; St. Kiel 18, Jena 26; 1 ~ 29 Marie Elisabeth Volkhard af Bjolderup; 2 ~ Magdalena Margretha . . . . ; see Christian F., Diak. i Haderslev; Joh. Friedr. Overbeck i Hammelev; ogsaa F. t. Etrd. Chr. Albr. F. (B.-L.); [† 8/4 1782 (J. 249; Visitat.-Prot. 1746; B.-L. V. 15 L. 19–20; Sl. Kb. Ud. 98 L. 18–21; Nied. F.-G. XII. 250); Achelis I, nr. 4847; PT 14:6 (1965), s. 131].

13. 1783 [Diak. Drelsdorf 77] Peter Poulsen; [1790 Hellevad-E.; see der].

14. 1790. Johan Christian Lautrup; [1797 Brede; see der].

15. 1797 [Diak. t. St. Johs. p. Før 94 (96?)] Lorenz Andreas Nissen; [Sp.* 1798; see Øsby].

16. 1799 [r. Cap. v. St. Laur. p. Før 7/2 97, o. 7/8] Falle Erichsen Eisbøl; [1802 Løgumkloster; see Heils-V.].

17. 1802. [Rtr. Garding 97] Jacob Regenburg, f. Aabenraa 23/11 72; F. Jes R., Kbmd. og Skipper; M. Anna Otzen; St. Kiel 92; C. Gottorp 98; ~ Anna Theodora Barbara Wetche; mindst 1 S., 1 D.; [† 14/1 1821; (J. 249; M. 110; Wulff. 21; Pr.-Ber. 1822 I. 96; B.-L- XIII. 580 L. 6–3 n.); Achelis II, nr. 7542].

18. 1822. David Davidsen; [1839 Aller-T.; see der].

19. 1839 [Cap. p. p. Kellinghusen 37] Erik Peter Fred. Raben; [1849 Stenderup; see Halk].

20. 1849. Adolph Magnus Hansen, f. Haderslev 26/3 19; F. Jens H., Org. og Skllrr.; M. Agathe Müller; St. Haderslev t. Kiel 40, i Erlangen 42; C. Gottorp 47; [afsat 1850, før han blev indsat; Hjelpep. i Itzehoe 51; P. v. Tugt- og Arbeidshuset i Bruchsel 51; „Husgeistlig“ v. Zellefængslet ss. 53; P. i Baden-Baden 59; P. i Könderingen 59; siden P. i Freiburg; † 1905; (M. 111; Had. Joh. 67; Wulff. II. 32; Volb. 13); Achelis II, nr. 9605].

21. 31/8 1850 [c. Adj. Ribe 10/5 45; Adj. ss. 20/4 46] Andreas Peter Martin Leth, tillige dansk Compast. 2/7 52; [10/6 1863 Ulsø-E.; see der].

22. 1864 [Tydsk Compast.* 50] Jacob Hansen Holdt; [1865 Løgumkloster; see der].

23. 1865. Christian Ewertsen; [1868 Hviding; see der].

24. 1868 [Miss. Teluguland 46–65] Christian Wilhelm Grønning; [1873 Ballum; see der].

25. 2/10 1873, tillige Militærp. og Skoleinsp. [Hjelpep. Kappel 22/12 72] Theodor Christian Heinrich Kaftan af Løit, f. 18/3 47; St. Flensbg. t. Erlangen 66; C. Kiel 71 (2. Char.); Huslærer i Rastorff; ~ 21/10 73 Sophie Christine Johanna Dorothea Hansen, f. Wintherhausen, Baden-Baden, 30/9 50, † 20/12 1931; F. Hans Nicolaj H., Sp. ss.; M. Anna v. Raumer; [1880 Regjerings- og Skoleraad i Tønder; Sp. og Pr. i Tønder 13/10 84; Generalsuperintendent o. Slesvig 28/4 86; Dr. theol. i Kiel 88; # 1/7 1917; † 26/11 32; (Had-His, Aabenraa)].

———————————

 

 

No 1473c. Pers. Capellaner i Aabenraa.

[Rise Herred, Aabenraa Amt, Slesvig (Haderslev) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1631.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1561. Frederik Brun af Aabenraa Sp.; [† 1580; (J. 247; Pr.-Ber. 1820 S. 107)].

2. 1580. F. Bdr. Johannes Brun; [† 1582; (J. 247; Pr.-Ber. 1820 S. 107)].

3. 1583. Johannes Genner; [1584 Sp.*; see der].

4. 1700. Christian Gottlieb Koch; [1713 Sp.*; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Åbenrå S. Nikolai Kirke, s. 1673-1713.
Vesten, P. L.: Præst og Menighed i Nordslesvig i tiden efter 1864. Sønderjyske Årbøger, 1923, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 177-205, Nogle Rettelser og Tilføjelser 1924, s. 158-159.