Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1423. Bjolderup,

Ris Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1740; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1547. Johannes Ivari*; fra Flensborg; St. i Wittenberg 38 (»pauper, gratis inscriptus«, dvs. fattig); Sp. her i 52 Aar; see Etm.; [† 1599; (J. 274; O. H. Moller. X. Note 4; Tresch. 308); Achelis I, nr. 82].

2. 1599. [Cap.* 63] F. S. Johannes Johansen; St. i Rostock 56; i Wittenberg 63; ~ Christina Petersdtr.; (Sstr. t. J. Petersen i Ris); F. P. Marquardsen, Herredsfgd.; mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; J. J. Brun i Tinglev; [† 1607; (J. 274; B.-D. (Ligt. o. Georg J.); O. H. Moller. X. Note 4); Achelis I, nr. 239].

3. 1607 [Cap.* 05] F. S. Marcus Johansen, f. c. 70; St. Flensborg t. Rostock 00; see 2 Etm.; [† 31/12 1642; Kirken br. 27; (Krafft. 409; J. 274; O. H. Moller. X. Note 4); Achelis I, nr. 1001; DanKir bd. 22, s. 1836].

4. 1644 [Bedsted 42] Peter Genner af Aabenraa, f. 10/1 10; St. i Wittenberg 30; Rtr. Oldensworth 38; ~ 26/7 53 F. D. Anna Marcusdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† P. 26/1 1660, paa Flugt fra Polakkerne; »Han var en alvorlig Mand, der bar al Lidelse og Modgang i Tålmodighed«; (J. 274. 292; O. H. Moller. X. Note 11 (Efterslægt).); Achelis I, nr. 1744; Bed-1600 s. 3].

5. 1660. Nicolaus Bjørnsen, vist fra Flensborg; F. maaskee Peter Berentsen; vist St. Leipzig 56; ~ F. E.; [† 1702; (J. 274); Achelis I, nr. 2647].

6. 1702. Christian Albrecht Volckhard (Volquardsen), f. Husum 4/12 69; (Bdr. t. Maria G. V. ~ P. Brandorp i Hjortkjær); F. Georg V., Hofp. ss.; M. Maria Elisabeth Niemann; St. Lübeck t. Jena 89; i Leipzig 99, i Kiel s. A.; ~ 03 Anna Margrethe Martini, † 24; F. Prof. jur. Nicolai M.; see E. Fabricius, Diak. i Aabenraa; A. Petræus i Felsted; [† 31/10 1739; (J. 274; B.-D. 1575; Nied. F.-G. XII. 144); Achelis I, nr. 3745; PT 1994, s. 42].

7. 1739 [Uge 22] Mag. Christian Posselt, f. Nortorf, Rendsburg Pr., 3/11 94; F. Joh. Abraham P., Diak. ss.; M. Dorothea Ølgard Joachimsdtr. Stresow; St. i Kiel 12, i Leipzig 15; Mag. ss.?; p. Cap. Uge 21; ~ 3/10 21 Margaretha Eleonora Valentinsdtr. Hübschmann af Uge, f. 02, † 23/10 43; mindst 3 S., 1 D.; see Johan A. P. i Ulderup; Etm., siden i Løit; ; [† 18/7 1774; Eptph.; (J. 274. 436; Leipz. Matr.; O. H. Moller. IV. Anm. S. 3 L. 8–12, X. Note 8; Giessing. III. 484 (Stamt. Stresow); Visitat.-prot. 1743. 1746; Sl. Kb. Ud. 27. 198); DanKir bd. 22, s. 1843].

8. 1774 [p. Cap.* 66] F. S. Christian Christiansen Posselt; [1782 Løit; see der].

9. 1782 [Aastrup 76] Ivar Pedersen Bjørn, f. Astrupgd., Brøns S., 15/8 33; (Bdr. t. Jens P. B. i Viby og t. Christian F. S. B. i Jerslev-B.); F. Peder Jensen B. af Vodder, Sognefgd.; M. Annike Iversdtr. Lorentzen; St. Ribe 53; Hør. Ribe ; p. Cap. Ribe Dk.; ~ Brøns 31/10 68 Catharina Steenbeck Mathiasdtr. Wind af Brøns, f. 11/2 47, † Bjolderup 14/4 93; 2 S., 1 D.; see J. Ratenburg i Hjortkjær; [† 25/5 1797; (J. 180. 274; Lengnick: Stamt. o. Fam. Brorson); Achelis II, nr. 6095; PT 2016, s. 158-159 (Familien Bjørn fra Ribe)].

10. 1797 [Foretoft 95] Christian Kallmer, f. Seeth, Ubjerg S., 29/5 66; F. Matthias Hansen Calmer, Hsmd. og »Schnitger«; St. i Kiel 90; C. Gottorp 93; [† 7/3 1798; (J. 274. 519; Wulff. 15; Lüb. & Schr. 289; Alb. I. 437); Achelis II, nr. 7453].

11. 1799 [Diak. Sønderborg 95] Johan Heinrich Prehn, f. Sønderborg 1/4 71; (Bdr. t. Peter P., Diak. i Sønderborg); F. Christian P., Amtsforv.; M. Elsabe Clausen; St. Slesvig t. Kiel 89; C. Gottorp 94; ~ Sønderbg. 10/1 96 Maria Cæcilia Andreasdtr. Krabbe af Sønderborg Diak., f. 3/9 75, † Aabenraa 15/5 46; see Etm.; [† 10/10 1831; (J. 275. 322; M. 119; Wulff. 16; A. f. Sip. VIII. 169); Achelis II, nr. 7424].

12. 1832 [p. Cap.* 31] F. S. Conrad Prehn, f. 29/8 04; St. i Kiel 26; C. Gottorp 29; ~ Bjolderup 4/6 34 Inge Katharina Marie Winding, f. Flensbg. 10/11 04; (Sstr. t. Inge Kirstine Wilhelmine W. ~ J. A. Rehhoff i Aabenraa); F. Hans Cramer W., Kbmd.; M. Sophia Maria Christiansen; [afsat 1850; Sp. i Lautereck, bayersk Pfalz, 52; Sp. i Altdorf, ss., 67; † Altdorf •/9 1889; (J. 275; M. 119; Fr. B. I. 85; Wulff. 46; Volb. 14; K.- u. S.-bl. 1890 S. 4); Achelis II, nr. 8848].

13. 12/11 1850 [Cat. p. Kysten af Guinea 12/2 45, o. 9/4, – 6/10 50] Jørgen Erhard Mühlensteth; [afsat af den t. R. 15/9 1864; # af den d. R. 28/10 s. A.; see Nim-U.].

14. 1864 [N. Brarup 62] Nis Bertelsen, f. Holm, Nordborg S., 5/3 15; F. Hans B., Lærer; M. Cathr. Nielsdtr.; St. Haderslev 36; C. 7/7 43, h. (og paa Gottorp 45 med 2den Char.); Lærer v. Frederiks t. Kirkesk. i Kbh. 45; Cat. Kbh. Petri K. 6/7 48, o. 18/8, # 10/5 49; Privatlærer; Sp. Friederichstadt, Hütten Pr., 25/11 54; ~ Sophie Christiane Marie Louise Reumert, f. Kbh. 25/8 19, levede i Od. 68, † 23/10 72; F. Alexander Balthasar R., Forv. ved det kgl. Klædeoplag; M. Sophie Christiane Rosenbeck; 2 S., 3 D.; [† 25/12 1864; (W. II. 187; M.-H. II. 391, III. 271; M. 119. 551. 601; Had. Joh. 66; Wulff. II. 30; Ersl. S. I. 133; Alb. I. 48; Ostang. Pr.-K. 38; Richter); Achelis II, nr. 9432].

15. 23/1 1866 [c. Sp. Uge 9/8 65] Jørgen Michaelsen, f. Kastvraa, Sommersted S., 28/1 30; F. Bertel M., Gdeier.; M. Anne Nielsdtr.; Seminarist i Jelling 52 „meget duelig“; Lærer v. Haderslev Borgersk. 1/10 s. A., Graasteen 11/2 53, # 55; St. Haderslev 58; C. 24/6 62, h.1; Adj. Flensbg. 11/10 62, afsat 23/2 64; # 28/10 s. A.; oprettede en Privatsk. i Flensbg.; Medl. af Provsti Synoden i Aabenraa og af Synoden i Rensborg f. d. slesv.-holst. Provinsialkirke; ~ Oxenvad 30/3 63 Louise Antoinette Kolthoff, f. Kbh. 5/2 44; F. Louis Antoine K., Handelsbgr.; M. Maren Cathr. Møller; [21/9 1880 Rødding-S.; udg. Bladet „Elias“; har udg. flere Præd.; † 9/3 1900; (Achelis II, nr. 10163; Elvius s. 658-69)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Bjolderup Kirke, s. 1830-1844.