Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1422. Bedsted (Bested),

Sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1700; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1573). Ludolph Petersen (Ludolphus Petri); [(J. 292)].

2. 1588. Jens Petersen*, vist af Emmerlev, f. c. 61; St. i Rostock 85; ~ Anne . . . , † 24; [† 5/4 1643; Gravramme; (Krafft. 409; J. 292; Treschow. 319; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 699; Helk I, s. 340; DanKir bd. 22, s. 1734].

3. 1642. [Rtr. Oldensworth 38] Peter Genner; [1644 Bjolderup; see der].

4. 1644. Reinhold Reimers, f. Tønder 17; St. Bordesholm t. Rostock 39; ~ c. 44 Herlich Carstensdtr. Schmidt, f. 28; (Sstr. t. J. C. Fabricius i Løit); F. C. Jensen, Kbmd. og Kæmner i Tønder; M. Gude Frodesdtr. Schmidt; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Jochum R., r. Cap. t. Fred. Mich. K.; Æ. L. Wedel, J. L. Guldager og P. Æ. Daler, alle i Brøns; Johannes R. i Hammelev; D. J. Monrad p. Amrum; [† 17/10 1659; han berømmes for sin Flid; (J. 292; Rost. Matr.; Unsterbl. Sterbl. II. 55 f.); Achelis I, nr. 2029; Bed-1600 s. 4].

5. 1659. Nicolai Pedersen af Oxbøl, f. c. 30; 1 ~ 61 F. E., † c. 68; 1 S., 2 D.; 2 ~ c. 70 Benedicte . . . ; 1 D.; see Etm.; [† 13/1 1689; (J. 292; Cl. Rolfs. 515); Bed-1600 s. 4, 5].

6. 1689. Reinhold Petræus, en Søn af Nr. 4,, f. c. 64; St. Aabenraa t. Kiel 84, i Kønigsberg 87; ~ Aabenraa 24/9 91 Catharina Benedicta Caspersdtr. v. Saldern; (Sstr. t. Sebastian v. S. i Starup-G.); F. C. v. S., Bgmstr. og Amtsforv. i Aabenraa; M. Cathrine Margrethe Stahl; [† 1715; (J. 292; Køn. Matr. II. 155; Z. f. Schl.-H. G. XXX. 229); Achelis I, nr. 3569; Bed-1600 s. 8, 15].

7. 1715. Nicolai Brodersen Brorson; [25/11 1635 Frederiksborg-H.-H.; see Kbh. Nic. K.].

8. 1735. Rasmus Clausen Mønich; [23/4 1745 Ringkjøbing-R.; see Vordingborg-K.].

9. 1745 [Skp. 43] Carl Rasmussen Viborg, f. Kbh. 27/8 06; F. Rasmus V., Underfgd. og Vice-Rdmd.; M. Christiane Aagaard; St. Hlh. 25, Bacc. 28; C. 39; ~ Bedsted 16/6 46 Marie Sophie Eriksdtr. Friis; F. E. F. t. Hovgd., Hoptrup S.; M. Anna Hedwig Marcusdtr. Høeg; mindst 1 S., 2 D.; see Etm.; [# 1781; † 13/4 82; (J. 292; D.-P.); KUM II, s. 471, 495 (»Carolus Wiburg«, 19 år gl.)].

10. 1781. Johannes With af Notmark, f. 19/4 51; St. Od. 66; ~ Bedsted 3/5 83 F. D. Anna Hedevig Carlsdtr. Viborg, f. 3/8 52, † 12/3 29; mindst 4 S., 1 D.; [† 3/1 1818; Lgst.; (J. 292; M. 115; Pr.-Ber. 1821 II. 76); Achelis II, nr. 6634; DanKir bd. 22, s. 1733].

11. 1819. Laurits Aagaard; [1825 Aller-T.; see der].

12. 4/4 1826. Andreas Petersen; [17/3 1841 Bjært; see der].

13. 1841. Richard Jepsen, f. Karlum 24/3 08; F. Nis J., Sp. ss.; M. Marie Hedvig Richelsen; St. i Kiel 31; C. Gottorp 35; ~ •/9 41 Marie Hedvig Henningsen, f. 2/12 15; F. Nik. H., Teglbrænder i »Tordenskov«, Broager S.; M. Kristine Margr. Rehhof; [† 24/5 1844; (J. 1686; M. 115 f.; Fr. B. I. 170; Wulff. 56, II. 16); Achelis II, nr. 9172].

14. 1845. Ludwig Christian Schrader, f. Haderslev 28/11 15; F. Cfrrd. Ludwig Friedrich Gabriel S., Politimstr. i Haderslev, siden i Altona; M. Louise Christiansdtr. Jessen af Augustenborg; St. pr. 35; i Kiel 36; i Jena 37; C. Gottorp 40; ~ Haderslev 15/5 45 Abigael Marie Elisabeth Petersen, f. 29/9 20, † 20/6 87; F. Claus P., Kbmd.; M. Semeline Warthoe; [1849 Archidiak. t. Kiel St. Nic. K.; afsat 63, atter indsat s. A., afsat 66; Sp. i Ansbach i Bayern 68; Regensburg 69; Aeschach v. Bodensøen 82; — Medlem af d. holst. Stænderforsaml. 60, af d. nordtyske Forbunds Rigsdag 67; † Kiel 12/10 1907; (M. 116. 960; Fr. B. I. 116; Wulff. 61, II. 24; Volb. 14; Had. Joh. 65; Alb. II. 356; Kiel Pred. G. 49. 80; Nied. F.-G. XIII. 126; B.-L.); Achelis II, nr. 9384].

15. 22/4 1850, o. 3/5 [Huslærer i Ringsted] Christian Frederik August Ishøy; [16/1 1862 Sindal-A.; see der].

16. 17/2 1862 [Hjoldelund, Bredsted Pr., 14/9 58] Laurits Gregorius Pasbjerg; [afsat af d. t. R. 25/9 1864; Hjelpep. p. Bogø •/1 65; Snedsted-N. 14/9 71; see Bogø].

17. 1864 [Hjelpelærer i Husum 64] Johann Heinrich Weiland, f. Oldensworth 5/3 38; F. Hans Christian Jessen W., Sp. ss.; M. Elisabeth Cæcilie Anna Wichmann; St. Slesvig t. Heidelberg 57, i Kiel 59, i Tübingen 61; C. Flensbg. 62; ~ 12/5 69 Ingeborg Ida Friedericka Göttig af Aabenraa; [13/8 1878 Hostrup; # 1907; † Lübeck 24/8 1915; (Achelis II, nr. 10120; Had-His 9B, Hostrup)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Bedsted Kirke, s. 1718-1736.
Haugaard, Henning: Præsterne ved Bedsted kirke, Bedsted Sogns Historie, nr. 6 1983, s. 155-168.