Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 830. Notmark,

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/•; Lkm. 2/551; L. S. v. W.; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1688 (÷ 1702, 1730–42).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1530. Jørgen Nielsen, f. Sønderborg; [† 1546; det ansees for tvilvlsomt, om han har været lutheransk Præst].

2. (1549). Claus Nielsen, fra Fyen.

3. 1550. Jørgen Cruckow* (Kruckow); see Etm.; [† 30/5 1606].

4. 1606 [p. Cap. 96] F. S. Frederik Jørgensen Cruckow (Kruckow), f. 66; ~ . . . , b. 24/4 74; see Etm.; [† b. 24/4 1648; Portrait af ham og hans Hustru i Kirken].

DanKir bd. 23, s. 2504, 2507 (se nedenfor).

5. o. 8/10 1645**. F. S. Jørgen Frederiksen Cruckow (Kruckow, Crucow, Krukow), f. 13; St. Od. 35; St. i Rostock 37; C. 39; ~ 8/10 49 Margrethe Nicolaisdtr. Brandt af Igen, f. c. 29; 3 S., 1 D.; see Etm.; Claus J. C., r. Cap. i Nordborg; T. Poulsen i Svenstrup; [† 1/6 1682; Gav Kalker til Kirken 55 og 61 og en Præstestol 56; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 126 (»Georgius Friderici Alsius«); Achelis I, nr. 1912 (»Georgius Fridericus Crucovius Alsio-Hols.«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Georgius Friderici Crucovius«, 32 år gl.); DanKir bd. 23, s. 2496, 2496-97, 2502, 2505 (se nedenfor).

6. 21/6 1678**. F. S. Frederik Jørgensen Cruckow (Kruckow), f. c. 50; St. Od. 72; St. i Kiel 76; 1 ~ 26/5 84 Anna Cathrine Lauritsdtr. Harboe af Svenstrup, f. 13/9 40, † 22/2 95; 2 ~ Anna Sophie Mortensdtr. Nissen af Oxbøl, f. 71; 1 S., 1 D.; 2 ~ Jens Iversen. Møller i Ultang, Halk S.; see Martin F. C. i Nordborg; [† Pinse (c. 15/5) 1701].

KUM II, s. 35 (»Fridericus Georgii Crucovius«); Achelis I, nr. 3165; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 4.

7. 27/5 1701. Elias Thillinger, f. Vikør, Bergens St.; F. Elias Hermansen T., Sp. ss.; M. Sophie Frisch; St. Bergen 94; ~ Anna Cathrine . . . , † 20/4 02; u. B.; [† 29/9 1701].

KUM II, s. 203 (»Elias Eliæ Tilingnerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 9; Lampe I, s. 420.

8. 27/9 1701. Jørgen Conradsen Pedersen, f. Sønderbg., d. 20/8 71; F. C. P. Bgmstr.; M. Cathrine . . . ; St. Flensbg. t. Königsbg. 89, i Jena 90, i Kbh. 01; 1 ~ Anna Marie Johansdtr. Brandt af Igen, d. 10/10 86, † 14; 1 S., 1 D.; 2 ~ 15 Dorothea Sophie Ottosdtr. Brandt af Hagenbjerg, f. 14/11 94, b. 30/10 65; see Etm.; (C. F. J. Riisbrich i Oxbøl); Sønnen Jørgen blev Superintendent i Zweibrücken; [† 28/2 1749].

Achelis I, nr. 3728; KUM II, s. 271 (»Georgius Petræi, Holsatus-Sonderburgensis, antea Ienensis academiæ civis«).

9. 24/7 1744** [p. Cap.* 21/5 43, o. 14/6] Mathias Jensen With af Kjeldby, f. 9/9 18; St. Sorø 36; C. 17/2 42, n.; ~ 18/2 45 F. D. Dorothea Sophie Jørgensdtr. Pedersen, f. 22, † 19/2 88; mindst 4 S.; see Etm.; Otto J. W. i Skrydstrup; Jens J. W. i Lysabild; Johannes J. W. i Bedsted, Aabenraa A.; (C. Andresen i N. Lyndelse-H.); [† 18/5 1797; en meget stærk Mand].

KUM II, s. 574 (»Matthias With«, 18 år gl.); SB s. 256.

10. 20/11 1782**, o. 3/12, F. S. Jørgen Pedersen With, f. 4/3 49; St. Od. 66; C. 29/4 73, h.; ~ (sin Cousine) Lovise Ulrikka Maria Amalie Mortensdtr. With af Kettinge, d. Adserballe 4/12 47, † 13/5 99; u. B.; [† 10/5 1822].

Achelis I, nr. 6633; KUM III, s. 262 (»Georgius With« 14 år gl.).

11. 7/8 1822 [Adserballe 12/9 09, o. 5/7] Svend Lauritsen Svendsen, f. Englerup Mølle v. Ringsted 21/4 73; F. Laurits S., M. Birte Marg. Ovesen; St. pr. Slag. 94; C. 30/1 01, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. 05–09; ~ 7/9 12 Margrethe Sophie Andersen, d. 27/5 85, † 63; F. Jørgen A., Forp. p. Kegnæsgd., Lysabild S.; M. Magd. Zoffmann; [† 17/1 1830].

KUM III, s. 465 (»Sveno Larsen Svendsen« 21 år gl.); Borchs K. nr. 490.

12. 30/6 1830 [Ballum 31/10 27] Jørgen Hansen; [4/7 1845 Igen; see der].

13. 1/10 1845 [Rinkenæs 17/6 42] Bertel Pedersen Godt; [27/2 1846 Felsted; see Broager].

14. 29/4 1846 [Uge, Aabenraa Amt, 22/5 38] Friedrich Petersen; [afsat 1848 af den provisoriske t. Regj.; see Ulderup].

15. 16/2 1849 [p. Cap. Hagenbjerg 27/11 38, o. 21/12; const. P. her og i Adserballe 48] Holger Christian Clausen Fangel, f. Nordborg 25/2 11; F. Christan Peter F. af Nordborg, Kbmd.; M. Ane Marie Clausen; St. Od. 32; C. 16/1 38, h.; 1 ~ Oxbøl 1/10 40 Olave Marie Petersen af Oxbøl, f. Horne 20/9 08, † her 4/1 62; 3 S., 1 D.; 2 ~ Hørup 2/10 62 Sophie Helene Louise Schwensen af Hørup, f. 1/6 19, † 5/3 93; u. B.; see Holger Jørgen F., cd. th. •/2 78, siden P. i Faaborg-D.; [# 1893; † Faaborg 9/3 99, b. Notmark 17/3].

Achelis II, nr. 9245; PT 13:1 (1952), s. 4-5, 10-12, 16-17 (Slægten Fangel fra Nordborg).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Notmark Kirke, s. 2484-2513.