Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 588. Sognepræster i Kettinge.

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/1; Lkm. 2/540; Past. Knudsens Manuscript; Kbg. 1653 (÷ 1681–84).
Anm. Augustenborg hørte til Kettinge fra 1860 til 26/2 1874.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1 a. 15 . . ? Eggert Split (Spliit); (katholsk?).

1 b. 15 . . Jørgen Pedersen; fmtl. den Georg Petri Dacus Ottoniens. dioces., der stud. i Wittenb. 20; [k. 2/8 1534 Lysabild; see der].

1 c. (1544. 55). Niels Fyenboe; først Degn der paa Stedet; „siden kallede Bønderne ham til deris Sogne-Prest, och derfor lod han sig nøie med, hvad de ville gifve ham“.

1 d. (1568). Carsten (Chr.) Rød (Ruberus); Pr. . . ; ~ Karen . . . ; [† af Slag 16/9 1589, da Lehnsmanden paa Nybg. Slot, Laur. Brockenhuus og Biskop Jac. Madsen om Aftenen kom til Pgdn., for at undersøge Kirkernes Regnskaber].

2. (1) k. 21/11 1589. Mag. Johannes Davidsen Monrad, f. Ulzen i Lüneburg 66; F. D. M., Sp. ss.; M. Anna Callenia; Pr. 99; Mag. i Rostock 13; ~ 90 Anna Johansdtr. Voget (Vogetia) af Sønderborg; 4 S., 7 D.; see Etm.; Johannes J. M. i Nordborg; Erik J. M. til Kbh. Hel. G. K.; Ditlev J. M. i Sønderby-H.; H. S. Weyle i Nyborg; P. J. Ewald i Ulkebøl; J. Hansen og S. N. Steenløse i Hørup p. Als; P. Clausen i Oxbøl; J. J. Rhode, r. Cap. her; S. Jensen p. Lyø; J. N. Ore og P. S. Weile, r. Cap. Middelfart-K.; [† 6/2 1623. Altid en flittig Mand paa sit Studerekammer og en god latinsk Poet].

(2. Jørgen Jensen Rhodius, udgaar her, see Capellan Nr. 6).

3. k. 2/3 1623 [r. Cap. Oxbøl 16**] F. S. David Johansen Monrad, f. 18/9 91; St. Kbh. 12, Rostock s. A.; p. Cap. Hagenbjerg, o. ss. 5/6 14; Pr. (51); 1 ~ 16 Cathrine (Karen) Madsdtr. af Oxbøl, † 31; 5 B.; see Etm.; 2 ~ 13 Trin. 31 Cathrine Poulsdtr. Petræa; F. P. P., Prof. th. i Rostock; 10 B.; see J. Lauritsen i Aastrup, Hadersl. Pr.; J. Marcussen, r. Cap. i Assens-Kj.; [† 6/8 1653].

KUM I, s. 6 (»Dauid Monradus Alsenus«); Achelis I, nr. 1263; KS 4:2 (1891-93), s. 657-658, 659; DanKir bd. 23, s. 2479 (se nedenfor).

4. k. 4/9, o. 23/9 1653. F. S. Johan Davidsen Monrad, f. 30/5 27; St. Od. 49; Pr. hele Als 66–76; Pr. Sønder Hrd. 76; 1 ~ 5/11 55 Jacobine Jacobsdtr. Becker, † 56; F. J. B., Kbmd. i Augsburg; 2 ~ 2/9 57 Eleonore Lorentsdtr. Brandt, f. Nordbg.; F. L. Lorentzen B., Amtsskrvr.; 5 S., 3 D.; see Johannes J. M., r. Cap. Nordborg; David J. M. i Dybbøl; Lorents Ephraim J. M., P. p. St. Thomas; Peder M. J. M. i Tømmerup; D. C. Riisbrich i Lysabild; [† 3/2 1682].

KUM I, s. 219 (»Iohannes Monradus«); KS 4:2 (1891-93), s. 685.
(18/2 1682. Ahasverus Bøgvad, see Skamby.)

5. 29/4 1682 [Aftensangsp. i Sønderborg 80] Johannes Mathiesen Poulsen* el. Povelsen, d. Sønderbg. 28/1 55; (Bdr. t. Sinnet M. P. ~ S. S. Steenløse i Tandslet); F. M. Poulsen, Kbmd. i Sønderbg.; M. Elisabeth Luntz; St. Kiel t. Jena 73; Pr. . . ; ~ 19/10 86 Charlotte . . .; mindst 3 S., 2 D.; [† 9/11 1734; gav 100 Rdlr. til Fattige; T. 319].

Achelis I, nr. 3184; PT 14:1 (1959), s. 77; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 8.

6. 25/2 1735, o. 18/3 Anders Stephan Nicolaisen Thomsen af Sønderborg, d. 16/1 01; St. Hamburg t. Wittenberg 19; C. Rendsburg 29; C. Kbh. 1/2 35; ~ Bøhl i Angel 15/9 39 Cathrine Gude Esmarch, F. P. ss.; 2 ~ 57 N. N.; u. B.; [† 14/1 1752].

Achelis I, nr. 4865; KUM II, s. 557 (»Andreas Stephanus Thomsen, Sonderburgensem Cimbrum«).

7. 25/2 1752 [Adserballe 13/3 39, o. 22/4] Morten Reenberg Jensen With* af Kjeldby, f. 6/1 13; St. Hlh. 29, Bacc. 30; C. 31; var tillige Hofp. p. Augustenborg 39–76; Pr. . .; 1 ~ 6/8 39 Mette Hansdtr. (Thomsen) Flensborg af Adserballe, † 65; 2 ~ Hedvig Marie Zoffmann, f. Sønderbg. 40, † 16/12 66; F. Alexander Z., Bgmstr. i Sønderbg.; M. Anne Charlotte Gregersdtr. Bøtticher af Kegenæs; 3 ~ 28/10 67 Anna Marie Møller, f. Od. 20, E. e. L. J. Brøndlund t. Od. Frue K. og † 8/11 82; med alle 3 mindst 2 S., 4 D.; see J. J. With i Lysabild; J. P. With i Notmark; (H. Fangel i Nordborg; F. Ebbesen i Svenstrup); [# 1793; † 25/4 94].

KUM II, s. 505, 516 (»Martinus Reenberg Witt/With«, 16 år gl.); PT 14:3 (1961), s. 32-33.

8. 9/8 1793 [Adsbøl-G. 85] Christian August Burchardi* af Sønderborg, f. 2/11 51; St. i Kiel 70, i Gøttingen 82; Pr. 06; R. m. Apr. 11; R.* 35; ~ Christiana Theresia Sophie Hüttenrauch, f. Waldenburg i Sachsen 10/9 61, † 1/3 32; 3 B.; [† 13/5 1839; Kirkegaardsmonument].

Achelis II, nr. 6731; DanKir bd. 23, s. 2479 (se nedenfor).

9. 5/7 1839 [Adsbøl-G. 11/5 23] Johannes Hoeck, f. Lundsgd., Høist S., Tønder A., 9/3 92; F. Hans Petersen H., Gdmd.; St. Haderslev t. Kiel 16; C. Gottorp 20, (II.); Lect. i Preetz 20; Pr. 39; tillige Hofp. p. Augustenborg 48-49; ~ Sophie Augusta Ross fra Holsteen; 11 B., see Friedrich H. C. L. H., Hofp. p. Augustenborg; [† 10/12 1872].

Achelis II, nr. 8336.

10. 1873 [S. Brarup-L. 64, tillige c. P. i Reisby 67] Jens Georg Marcus Møller, f. Lyksborg 12/3 16; F. Martin M., Degn og Skllrr.; St. Flensbg. t. Kiel 37, i Berlin 38; C. Gottorp 42; P. Hjerpsted 49, # 50, c. P. ss. 50; c. P. Keitum (Sylt) 50; P., Degn og Lærer p. Oland 61; c. P. Kværn 64; ~ Ida Margaretha Komtesse Knuth; [† 4/1 1891].

Achelis II, nr. 9466.
———————————

 

No 588, b. Res. Capellaner i Kettinge.

[Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

———————————

1. 15 . . Johannes Johansen el. Hans Hansen; [† 1569].

2. 1569. Peter Hansen Winding el. Widing (Wittichius); [maaskee siden r. Cap. i Tandslet; see der].

3. (1608). Johannes Johansen el. Hans Hansen.

4. (1611). Hans Jørgensen (Johs. Georgii).

5. o. 24/11 1616. Henrik Lucasen Split el. Spleth, f. 86; fmtl. den Henr. Splete Holsatus, der nævnes i Kbh. Kommunitetsmatr. 06 og 09; [vist Ø. Linnet 1623].

F-P s. 232 (»Henricus Splete Holsatus«).

6. o. 31/8 1623 [Rtr. Nyborg 8/9 21] Jørgen Hansen Rhode, vistnok af Adserballe, f. 93; St. Rostock 14, Hamburg 15, Kbh. 20; ~ 21/9 23 Elisabeth Johansdtr. Monrad, en Dtr. af Sp. Nr. 2 (1), f. 03, † Lyø 76; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Johan J. R. i Aaby-H.; [† 1625].

Achelis I, nr. 1312; KUM I, s. 45 (»Georgius Rhodius Haterslebiensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Georgius Johannes Rhodius«, 28 år gl.), s. 120 (»G. J. Rhod«, 30 år gl.).

7. k. 3/7 1625, o. 12/8 [Rtr. Rudkjøb. 31/7 23] Søren Jensen; [k. 26/8 1632 Lyø; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Ketting Kirke, s. 2454-2482.