Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 910. Reisby (Riisby),

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

K. 3/302; M. S. III.; Rh. 504; R. M. 1766; Lkm. 6/56; Kbg. 1736.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Søren Ebbesen (Ebberi, Esberni); [† 1557].

DanKir bd. 21, s. 1165 (se nedenfor).

2. 1557. Niels Pedersen*, f. Faabg. 14; ~ Deelle (Elle) . . ., † 16; see J. Regelsen i Sem; [† 7/9 1612; Træramme i Kirken; T. 319].

Hegelund I s. 351, 596, II s. 208; DanKir bd. 21, s. 1165 (se nedenfor).

3. 1612 [Cap.*, o. 27/11 05] Jens (Hans) Regelsen; [1619 Sem; see der].

KS 2:6 (1872-73), s. 551.

4. 1619 [Sem c. 10] Jørgen Christensen, vistnok af Sem; St. Rostock 92; 1 ~ . . . . ; 2 ~ (39) . . . Jespersdtr. Forle af Fol; u. B.; [† 1640; var i Sem kommen i Unaade hos Øvrigheden paa Riberhuus, fordi han var en stor Slagsbroder; leed stor Skade ved Vandfloden 1634].

Achelis I, nr. 840; KS 6:6 (1948-50) s. 210 (Frederik Forles selvbiografi).

5. 1640. Ole Jensen, f. Kold.; St. Helsing. 31; Pr. 50; ~ . . . ; u. B.; [† 1655].

KUM II, s. 107 (»Olaus Iani Coldingensis«).

6. o. 7/4 1655. Peder Sørensen Wedel (Wellejus) af Ribe Dk., f. 15/7 30; St. Ribe 48; opholdt sig c. 50–55 hos sin F.bdr. Provst Joh. W. i Skaane; Pr. 85; ~ 55 Anna Hansdtr. Havervad, f. c. 22, † 13/3 92; (Sstr. t. Karen H. H. ~ T. H. Weile i Hviding, t. Anne(?) H. H. ~ H. Rasmussen i Visby, Margrethe H. H. ~ S. P. Hegelund i Skjærbæk og t. Maren H. H., M. t. N. N. Astrup i Roager); F. H. Andersen H., Herredsfgd. i Hviding H.; M. Mette Jesperdtr.; 3 S., 2 D.; see Etm.; Nissenius P. W. i Døstrup; (J. C. J. Eilertz i Ringkjøb.-R.); [† 14/5 1691; Lgst.].

KUM II, s. 215 (»Petrus Severini Vellejus«); PT 14:2 (1960) s. 101, 1984, s. 120; DanKir bd. 21, s. 1164 (se nedenfor).

7. 2/2 1684**. F. S. Søren Pedersen Wedel*, f. 62; St. Ribe 80; ~ 86 Mette Dorothea Nicolaisdtr. Clausen, f. 63, † 3/2 47; F. N. C., Forv. p. Trøiborg; 7 S., 4 D.; see Nicolai S. W. i Værum-Ø.; Anders S. W. paa Anholt; (Etm.; P. P. Holm i Lundforlund-G.); [† 17/2 1749; hans Navn paa Kirkeklokken 1731; T. 332].

KUM II, s. 101 (»Severinus Petri Vellejus«); Achelis I, nr. 3431; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1228; DanKir bd. 21, s. 1162 (se nedenfor).

8. 27/11 1733**, o. 18/5 34 [Skoleholder i Kbh.] Johannes (Jon) Johansen Luffe, f. Oxford 05 (el. 03); F. J. Nielsen; M. Cathrine Luffe; St. Ribe 24, Bacc. 25; C. 11/9 27, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 6/9 27 – 12/10 31; ~ 35 Anna Dorothea Ditlevsdtr. Koplau; F. Lieut. D. Diderik v. K.; M. F. D. Cathrine Sørensdtr. Wedel; 3 S., 3 D.; see Søren C. J. L. i Horne-A.; [† 9/11 1752; Lgst.].

KUM II, s. 461, 469 (»Johannes Luffe«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 168; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1228; DanKir bd. 21, s. 1164 (se nedenfor).

9. 22/12 1752 [p. Cap. Tranderup 18/9 43, o. 11/10] Anders Pedersen Radoor*, f. Svendbg. 18; F. P. Sørensen Møller, Tinstøber (stannarius); M. Maren Henriksdtr.; St. Svendbg. 37; C. 20/1 42, h.; 1 ~ 21/11 54 Else Marie Nielsdtr. Lund af Ølstrup-H., f. Thisted 9/8 35, b. 19/5 58; 1 D.; 2 ~ •/11 58 Christiane Hansdtr. Høyer af Fol, f. c. 38, † 26/1 12; 2 S., 2 D.; see Hans R. i Brøns; [† 14/7 1794; Eptph. over 1. Hustru].

KUM II, s. 586 (»Andreas Radoor«, 19 år gl.); DanKir bd. 21, s. 1163 (se nedenfor); Wads sedler: Forældre.

10. 3/10 1794 [Vorbasse-G. 29/5 89, o. 16/9] Peter Frederik Mohr af Voldum-R., f. Hobro 14/2 55; St. Vibg. 71; C. 27/11 85, h.; ~ 2/7 90 Cathrine Kirstine Holm af Høien-J., d. 25/11 70, † 7/12 20; 2 S., som døde paa een Gang i V.; [† 19/1 1831. Han god og afholdt. Hun urolig og rasende (dvs. udsvævende). Blev saa corpulent, at hun ikke kunde gaae].

KUM III, s. 306 (»Petrus Fridericus Mohr«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1336.

11. 11/5 1831 [Sønderho 10/9 23] Poul Olesen Winther; [5/3 1839 Bringstrup-S.; see der].

12. 25/5 1839 [Sønderhaa-H. 17/8 31] Andreas Winding; [12/1 1849 Havrebjerg-G.; see Paarup].

(30/3 – 16/5 1849. L. C. Hagen; see Steppinge-F.).

13. 16/5 1849, o. 13/7 [Huslærer] Mourits Mørch; [2/5 1857 Hostrup, Tønder Amt; see Bjært].

14. 11/7 1857 [Cat. Ribe 16/6 49, o. 22/8] Niels Vilhelm Theodor Hansen [afsat af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse 20/5 1867; 2/4 71 Brøndum-N.; see der].

15. c. P. 1867 [c. P. Kværn 64] Jens Georg Marcus Møller, tillige P. i S. Brarup-L. 64; [# her 1870; see Kettinge].

16. 1870 [Lærer v. Allentown College, USA, 67] Hans Nicolai Riis, f. Løgumkloster 27/1 22; F. Peter R., Glarmstr. og Inderst; St. pr. i Basel 39; Miss. p. Guldkysten 45; P. for den tydske Menighed i Roxborough og Manayunk, USA, 58; [† 14/7 1890].

Achelis II, nr. 9554.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Rejsby Kirke, s. 1153-1166.