Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 724. Lemb og fra 4/3 1814 tillige Ølstrup,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/403; L. S. v. W.; Kbg. Lem 1693, Ølstrup 1756.
Anm. Ølstrup havde tidligere Hover til Annex.
———————————

1. 15 . . Christen Poulsen; levede i Skipper Clemens’s „Oploff“; see Etm.

2. (1584). F. S. Poul Christensen; [† P. 1602].

3. k. 27/3 1603, o. 15/5, Niels Hansen Deiberg af Deibjerg-H.; St. i Kbh. (97); 2? ~ Maren Sørensdtr., † Vibg. 76; see Etm.; N. C. Meirup og O. C. Jegind i Idom; [† 1636; hans Navn paa Prædikestolen].

F-P s. 152 (»Nicolaus Johannis Deiberg«); Hegelund I, s. 400, 402; II, s. 233; KS 5:2 (1903-05), s. 556, 2:6 (1872-73), s. 543; Sixhøj nr. 462-463.

4. 1636. Peder Jensen Thorsted af Torsted; St. Ribe 30; ~ F. D. Bodil Nielsdtr., levede 97; see Etm.; [† 1674].

KUM I, s. 99 (»Petrus Ioannis Torstedius«).

5. o. 26/7 1666**. Christopher Christophersen Lylow, f. Hors. c. 40; F. C. Christensen L., Bgr. og Kbmd. i Horsens; M. Magdalene Henriksdtr.; St. Lund 60; ~ F. D. Sidsel Pedersdtr., levede endnu 03; 6 B., hvoraf 1 S., 1 D. voksede op; see Christian C. L. i Torsted; J. N. Colding og H. M. Reutze i Velling; [† 13/2 1693].

KUM I, s. 281 (»Christophorus Christiani Lyloff«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 10; PT 11:5 (1944), s. 137-138, 140 (se nedenfor).

6. 16/3 1693. Christen Christensen Allerup*, f. Allerup, Sneum S., 63; St. pr. 82; Pr. 18; 1 ~ Velling 13/9 93 Kirstine Christensdtr., f. c. 70, † S. Lemb 30/8 97, Skifte 10/9 s. A.; 1 D.; 2 ~ S. Lem 13/12 99 Birgitte Cathrine Hermansdtr. Kaas, f. Øllingsø c. 67, † S. Lemb 25/7 15, Skifte 25/7 s. A.; F. H. K.; M. Birgitte Clausdtr. Pors; 1 D.; see L. H. Wedel i Nustrup; [† 1747, Skifte 18/5 s. A.; var „klog“; der fortælles, at, da der en Løverdag Nat var en Tyv i Pgdn. og alt havde faaet ½ Tde. Rug paa Ryggen, „bandt“ A. ham, saa at han maate blive staaende med Sækken paa Ryggen, til A. kom af Kirke Søndag Middag. T. 281; Eptph.].

KUM II, s. 118 (»Christianus Christiani Allerup«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 12, 24 og 56.

7. 21/3 1738**, o. 16/7, Mourits Christopher Leuchter, f. Rand. 15/5 04; F. Andreas Knudsen, Postmstr., By- og Raadstueskriver i Rand.; M. Christine Leuchter; St. Vibg. 24; C. 17/1 27, n.; ~ Lemb 25/6 39 Karen Christensdtr. Stauning; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1744; Eptph.].

KUM II, s. 462 (»Mauritius Christophorus Leuterus«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 929.

8. 21/5 1745**, o. 30/6, Niels Nielsen Bollerup* (Boltrup, Bolrup), f. Varde 28/7 11 (12); F. N. Iversen Sthaal; M. Anna Nielsdtr. Bollerup; St. Varde 30; Hør. Varde 31; C. 28/10 37, n.; 1 ~ Lemb 28/9 45 F. E., Skifte 51; u. B.; 2 ~ V. Nykirke 14/6 54 Agnes Hedvig Nielsdtr. Bøgh af V. Nykirke-F., b. 10/8 61, Skifte 2/9 s. A.; 6 S.; 3 ~ Skjern 8/9 62 Dorothea Margrethe Justdtr. Hammerich af Skjern, f. 24, b. 3/5 99; u. B.; [† 4/5 1790, b. 11/5, Skifte 3/6 s. A.; fattig].

KUM II, s. 521 (»Nicolaus Boltrupius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 58, 66, 69 og 85; i Ribe amt, Skast hrd. nr. 17; Nygaards sedler: Børn, 3. vielse.

9. 14/11 1790 [Skp. 88, o. 8/8] Christian Feld af Vammen-B.-L., f. 16/3 46; St. Vibg. 66; Skllrr. Udby 76; C. 11/8 85, n.; ~ Inger Kirstine Obenhausen af Vilsted-V., f. 25/7 51, b. 15/5 10; 1 S., 1 D.; [b. 27/7 1812; riig].

KUM III, s. 263 (»Christianus Feld«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1313, 1270; Nygaards sedler: Hustrus fødsel.

10. 8/1 1813, o. 7/5 [Adj. Hlh. 1/1 05] Axel Riber; tillige Ølstrup 4/3 14; [26/2 1823 Aale-T.; see der].

11. 24/9 1823, o. 14/3 24, Folkmar Holm; [23/1 Tved i Jydland; see der].

12. 1/5 1838, o. 3/8, Hans Haagen Esmarch, f. Kbh. 4/10 01; F. Jens E., Kbmd.; M. Dorothea Rohde; St. Kbh. 22; C. 10/7 29, h.; ~ 12/9 38 Anna Christine Jensen, f. Ellinggd. 6/2 05, levede i Bækkemølle 68, † Rekker Møllegd. •/5 75; F. Henrik J., Propr.; M. Edel Marie Christiane Egtved; 3 S., 2 D.; [† 2/1 1865].

13. 14/3 1865 [Steenbjerg, Flensbg. Pr., 12/8 53; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A. ] Peter Henrik Bech, f. p. Tuborg v. Kbh. 20/5 22; F. Cfrrd. Herman B., Departementschef i Toldkammeret; M. Marie Amalie Callisen; St. Kbhs. Bgdsk. 40; St. Berlin 44; C. 4/5 46, h.; frivillig Menig •/4 48; D.-M. 13/9 s. A.; Sec. Lieut. •/1 49; # 1/5 51; p. Cap. Hanved, Flensbg. Pr., 5/8 51, o. 12/10; 1 ~ 11/10 53 Hertha Louise Thomsen af Nordborg, f. 25/2 26, † 17/8 56; 1 D.; 2 ~ Vesterbg. 1/9 60 Heloise Marie Fischer, f. 23/2 21, d. 18/10 46 (var Jødinde); F. Philip F., Kbmd. i Rudkjøb.; M. Johanne Salomon; 1 S.; [1880 Tranebjerg; † 19/6 1887].

Arends I, s. 36-37: W. II. 301; M. 286; Elv. 533 f.; Gr. & H.-F. II 296-99; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Hakon Rabierg: Sønder Lem kirke og dens præster, Rønne 1944, eget forlag.
Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Lylow. Personalhistorisk Tidsskrift 11:5 (1944), s. 137-147.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1389. Ølstrup og Hover,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 4/536; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/409; Kbg. 1756.
———————————

1a. (1584) Knud Christensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

1b. 15 . . [fmtl. Cap.* (84)] Jens Michelsen; [† 23/4 1608].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I, s. 497, II s. 272.

1c. o. 30/10 1608. Christen Andersen Vedersø af Vedersø; maaskee St. i Kbh. (04); St. i Rostock 07; [see N. khist S. 6/349].

KoM s. 356 (»Christian. Andr. Rip.«); Helk I, s. 148 (»Vedersoensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 557-558; 2:6 (1872-73), s. 544; Hegelund I, s. 507, II s. 276.

1 (d). 16 . . Peder Nielsen Winding af Vinding-V.; St. Vibg. 20; [fmtl. # el. † c. 1648].

KUM I, s. 46 (»Petrus Nicolai Vindingensis«).

2. vist E. f. B. 26/6 1648. Hans Nielsen (Lem?); maaskee St. Kjøge 38; [var her 1661, fmtl. † c. 1666].

KUM I, s. 148 (»Iohannes Nicolai Cimber«); RSGE s. 120 (»Joh. Nicolai Lemæus«); Kh. 1661, s. 133.

3. E. f. B. 4/7 1666. Niels Kjeldsen Ulfborg af Ulfborg-R., f. 2/7 38; St. Vibg. 60; ~ Tim 24/11 67 Anne Andersdtr. Svendborg, (Sstr. t. Jens A. i Tim-M.), der overlevede ham; [† 2/11 1687].

KUM I, s. 287 (»Nicolaus Chiliani Ulburgensis«); Sixhøj nr. 372; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; Nygards sedler: Vielse; HardAar 1910, s. 68.

4. 7/9 1687**, o. 18/12 [Rtr. Faabg. 81] Erik Christophersen; kvitterede kaldet 1688, da han ikke vilde have Pgden., men en fri Gd.; [18/12 s. A. Seierø; see der].

5. 8/1 1689**. Søren Madsen Skamstrup, f. Skamstrup, Øsse Sogn; St. Ribe 85; ~ Ellen Pedersdtr. af Hygum, der overlevede ham; 1 S.; 2 ~ en Bonde; [† 1709].

KUM II, s. 137 (»Severinus Matthiæ Scamstrup«).

6. 27/9 1709. Elias Pedersen Krogstad; [1725 Clemensker; see der].

7. 23/7 1725, o. 25/10, Anders Heeboe Christensen Holst; [16/7 1731 Brorstrup-R.-H.; see der].

(19/10 1731. Hugo Frederik Mortensen Hjorthøy, 1734 Sp. Klepp, Kristiansand St.).

8. 28/3 1732, o. 18/7, Johan Lieme Pontussen Sparre af Mariager-H.-S., f. Middelf. 04, St. Rand. 23, Bacc. 24; C. 8/3 28, n.; ~ 17/6 33 Mette Dorothea Christensdtr. Aagaard af Husby-N., f. 27/12 12, † Ringkjøb. . . ; 1 S., 1 D.; [† 1740; Pg. br. 39, hvorved Datteren blev skoldet tildøde; dette gik ham saa nær, at han døde Aaret efter; hans Kone var altid misfornøiet].

KUM II, s. 455, 460 (»Iohannes Liemius Sparre«, 18 år gl.).
(1/4 1740 [Rtr. Holbæk] Mag. Hans Frederik Pedersen Hegelund; see Tjæreby).

9. 26/8 1740, o. 9/12 [Rtr. Thisted 29 – 20/11 39, da Skolen nedlagdes] Niels Pedersen Lund af Skyum-H., f. 30/1 98; St. pr. 10; C. 18/2 15, l.; ~ 9/1 33 Maren Hansdtr. Falck, † Ringkjøb.; F. H. F.; M. Karen Sørensdtr.; 4 B., hvoraf 3 D. overlevede faderen; see A. P. Radoor i Reisby; [† 1/9 1753; maatte ved Rescr. 14/10 40 tvinges, til at tage mod Kaldet, men beholdt lidt af sin Pension som Rtr.].

KUM II, s. 350 (»Nicolaus Petri Lundius«, 12(!) år gl.); IBB, Bølling herred, Ølstrup-H.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 51.

10. 29/10 1753, o. 4/1 54, Jonas Andreas Jacobsen Zimmer; [27/3 1761 Alsted-F.; see der].

11. 7/8 1761, o. 22/10, Mads Hansen Thorøe, f. Assens 14; F. H. Eriksen T., Skipper; M. Dorothea Madsdtr.; St. Assens 34, Bacc. 38; C. 5/8 43, n.; [† •/8 1780; svag, da han kom der; nøisom].

KUM II, s. 554, 589 (»Mathias Toer-øe/Thoërøe«, 19 år gl.).

12. 6/12 1780 [p. Cap. Ørting-F. 18/5 67, o. 12/8] Jacob Müller af Ørting-F., f. 34; St. Hors. 53; C. 22/11 56, n.; Pr.; ~ Ringkjøb. 7/10 81 Margrethe Tang, f. c. 51, † Deibjerg 19/3 30; [# 4/3 1814; b. 25/6 s. A.].

Pastoratet nedlagt efter Rescr. 4/3 1814. Ølstrup blev Annex til
Lemb; Hover ligeledes til Torsted.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.