Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 990. Seierø,

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 163; K. M. 130; S. i K.; Lkm. 1/968; M. 147; Kbg. 1663.
———————————

1. (1555). Oluf Jensen, en Bødker el. Søn af en Bødker ved Kallundborg Slot; læste op af en Postil; fik 9/5 55 Kongetienden; maaskee har der efter ham været endnu en Oluf, men Landets Folk benægte det.

2. o. 17/10 1576**. Morten Rasmussen; [† 16/11 1613. Gudsfrygtig; lærd og nidkjær i, at udrydde Levninger af Pavedømmets Vildfarelser. Bønderne bleve 26/8 86 dømte til, at betale Negene paa Marken. Præsten har dog ladet sig nøie med Tienden i Skjeppen (Hfm. 8/2 47); hans Initialer H. M. R. og S. M (hans Hustru?) p. et Pulpitur 1583].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146 (Henrik Nielsen, dengang Cap. i Raklev, underskrev kh. for ham); DanKir bd. 4, s. 2037-38 (se nedenfor).

3. o. 8/11 1609**. Søren Mikkelsen Jyde, f. Severup? ved Hors. el. Veile; ~ . . . . . . ; see C. S. Serøe i Farum; [† 16/4 1638; gudsfrygtig og redelig; hans Navn paa Altertavlen 1629].

KS 2:5 (1869-71), s. 155 (Arsherreds Provstebog); DanKir bd. 4, s. 2024 (se nedenfor).

4. o. 8/8 1638, Bertel Sørensen af Viskinde-A.; St. Roesk. 32; [† 18/3 1655].

KUM I, s. 112 (»Bartholomeus Severini Widschingensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 155 (Arsherreds Provstebog); PT 8:6 (1927), s. 194.

5. o. 4/5 1655, i. 20/5, Formandens Halvbroder Søren Marcussen af Viskinde-A.; St. Kallundbg. 47; ~ Anna Jørgensdtr., † 20; [† 4/5 1663; var faren ud efter kgl. Befaling til en Skude, for at taxere dens Drægtighed, men, da han af den skulde nedstige i en Baad, druknede han med fire Andre; bekjendt af Forstand og Ædelmodighed].

KUM I, s. 206 (»Severinus Marci«); KS 2:5 (1869-71), s. 156 (Arsherreds Provstebog).

6. k. 5 Trin. 1663, o. 7/8, Oluf Rasmussen Pochstein, f. St. Hedinge 28/6 28; F. . . . , Smed; St. Roesk. 51; C. 6/5 54; ~ 20/4 65 Anne Jørgensdtr. af Nordby p. S.; [† 1682; forjagen ½ Aar af svenske Kapere; Pg. br. 21/6 78, antændt af Fjenderne].

KUM I, s. 233 (»Olaus Erasmi Fabricius«); Samsø birk tingbog 1720-1730, fol. 47b - 48b, 7. juni 1721.

7. 9/12 1682 [Skp. . . .] Henrik Hansen Hag; maaskee St. Kbh. 55; Sp. Aversi-T. 10/6 66; afsat 74 formedelst utidig Iver; ~ . . . . . ; 1 D.; see Etm.; [afstod 1688 godvilligt Kaldet formedelst Leiermaal med 2 Kvindfolk; † Kbh. 90].

KUM I, s. 260 (»Henricus Iohannis«).

8. 16/7 1687**. Peder Jacobsen Cappel (Capel), f. Svendbg.; St. Od. 78; 1 ~ F. D.; 2 ~ 6/11 88 Maren Thomasdtr. Jæger, † 04; [† 11/12 1688; from og sagtmodig].

KUM II, s. 82 (»Petrus Iacobi Capellinus«).

9. 18/12 1688 [Ølstrup-H. 7/9 87, o. 18/12] Erik Christophersen, f. Assens 49; St. Od. 69; Rtr. Faabg. 81; ~ Anne Nielsdtr., b. Hjembæk 18/9 30; [† 2/9 1704; nidkjær; af hans Klagemaal sees, at han havde haarde Halse, at handle med].

KUM II, s. 13 (»Ericus Christophori Asnesius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 9.

10. 2/10 1704. Jens Olsen Slet (Slethat); St. Kbh. 94; 1 ~ Taarnby 05 Marie Harder, vistnok af St. Magleby, f. c. 79, † 5/5 08; 2 ~ Cathrine Marie Olsdtr. Maar; (Sstr. Otto O. M. i Magleby i Sjæll., t. Dorthe Cathrine O. M. ~ S. W. Lyng i Ørsted-D., Morbdr. t. Mette Marie Fogh ~ C. A. O. Sadolin t. Vibg. Sortebr. K. og t. Anne Else F. ~ H. F. Hvass i Jyllinge-G.); F. Ole Pedersen M. (fmtl. Bdr. t. A. P. Maar i Støvring-M.), Amtsforv. i Roesk.; † •/2 36; [#? 26/8 1724; „af megen Læsning og grundig Lærdom og en besyndelig Naturens Hurtighed“].

KUM II, s. 201 (»Janus Olai Sleth«); S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 9.

11. 23/9 1724. Søren Jacobsen; [26/1 1725 K. Hvalsø-S.; see der].

12. 2/2 1725 [p. Cap. Aarslev-H.-L., o. 6/12 20] Bertram Henrik Hansen Hornbech (Fausing), f. Fausing 6/9 95; F. H. Sørensen Hornbech, Degn i Fausing; M. Kirsten Pedersdtr.; St. Randers 17; C. 10/10 19, h.; [† 29/12 1731; leed stor Forfølgelse af Fogden Søren Pedersen, som 14 Trin. S. 31 tog Nøglen til Kirken og reiste bort med den; Præsten holdt Tjeneste paa Kirkegaarden og udførte Ministerialia i Præstegaarden; Fogden blev fiscaliter tiltalt og dømt til Bremerholm; Pg. br. •/11 31].

KUM II, s. 411 (»Bertramus Fausing/Bartramus Iohannis«, 24 år gl.); Nygaards sedler: Forældre, dåb.

13. 26/1 1732, o. 20/2, Otto Jørgensen Grundtvig; [1760 Vallekilde-H.; see der].

14. 14/3 1760 [p. Cap. Vallekilde-H. 11/8 58, o. 27/10] F. S. Jørgen Ottesen Grundtvig; [24/9 1772 Ledøie-S.; see der].

15. 12/11 1772 [Anholt 28/7 65] Peder Jensen Schmidt; (Bdr. t. Edvard T. S. i Vetterslev-H.); F. Jens Pedersen; M. Mar. Edvardsdtr.; St. Ribe 51; C. 6/12 60, n.; ~ 66 Anna Gjertrud Rasmusdtr. Wind af Skovlænge-S.-G. r. Cap., † 30/11 83; 1 S., 2 D.; [† 5/1 1784].

KUM III, s. 112 (»Petrus Schmidt«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 21.

16. 7/4 1784 [r. Cap. Klim-T.-V. 27/11 76] Johan Christopher Clausen; [14/8 1801 Mygind-K.-S.; see der].

17. 2/10 1801, o. 13/11 [Degn i Sæby-H. 26/6 93] Jørgen Raffenberg; [12/5 1809 Nakskov-B.; see der].

18. 18/8 1809 [Skp. 27/6 00] Thomas Thostrup; [25/11 1820 Rerslev-Ve.; see der].

19. 23/5 1821 [Cat. v. Døvstumme-Institutet i Kbh. 22/11 11, o. 3/1 12] Anders Lorentzen Schram, f. Bergen 9/11 85; F. L. Angel S.; M. Cathrine Lucie Fasmer; St. Bergen 01; C. 16/10 09, l.; Lærer ved Døvstumme-Institutet 10; ~ Jersi 3/7 21 Mette Marie Christophersen, f. c. 90, † 9/5 24; F. Brygger og Brbr. i Ringsted; 1 S., 1 D.; [† 14/11 1828; E. 3/106 og S. 3/165].

20. 20/2 1829 [p. Cap. Nexø-B. 31/5 23, o. 3/7] Lars Winsløv; [9/7 1834 Ø. Larsker-G.; see Harlev-F.].

21. 9/9 1834 [p. Cap. Følleslev-S. 7/12 31, o. 18/1 32] Antonin Heineth; [10/4 1847 Aastrup; see der].

22. 8/7 1847, o. 1/9 [c. Adj. Rønne 27/7 41; Adj. ss. 21/5 42] Lars Tønnes Frederik Ravn af Dalbyneder-R.-S., f. Vivild 7/3 13; St. Rand. 32; C. 31/10 37, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 17/11 38 – •/11 40; ~ Frederiksberg 14/5 42 Ane Petersen, E. e. Hemming Clausen, Klubvært i Kbh., f. Rørtang, Tikjøb S., 13/9 97, † 23/1 81; F. Bent P., Smed; M. Eva Andersdtr.; u. B.; E. S. 2/763; [# 25/10 1875; † 28/10 86; Monument p. Kgd.].

Borchs K. nr. 574; Elvius s. 432; DanKir bd. 4, s. 2042-43 (se nedenfor).

23. 4/1 1876 [Cap. p. p. S. Vissing-V. 25/10 71, o. 13/12] Peter Tommerup af S. Vissing-V., f. Ring 9/10 44; St. Hors. 63; C. 20/1 69, h1.; ~ Fdberg 9/10 72 Vilhelmine Marie Jensen, f. Kbh. 8/5 47; F. Peter Vilhelm J., Kobbersmedmester; M. Vilhelmine Frederikke Bolette Blom; 5 B.; [14/9 1883 Toksværd; Nørre-Tranders 21/11 87; Hesselager 26/11 1903; † Hesselager 5/6 1912]

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 62.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Sejerø Kirke, s. 1997-2046.