Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1399. Ørsted og Daastrup,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/218; Lkm. 1/395; K. M.; M. 162; Kbg. 1731 (÷ 1791).
Anm. Sognene have begge ligget til Roeskilde Skole.
———————————

1. 15 . . Erik . . . ; boede i Roesk.

2. 15 . . Bent Nielsen; kaldes af M. Sp. t. Daastrup.

3. (1570). Oluf Lauritsen; kaldes Cap. til begge Sogne.

4. 15 . . Espen Sørensen; [† 1582; Sp. t. Ørsted og Cap. t. Daastrup].

5. c. 1582. Hans Olsen Roeskilde, f. c. 51; St. Od. 75; [† 4/5 1614; hans navn paa Altertavlen i Ørsted K. 1582 og paa Altertavlen i Daastrup K. 98; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 3, s. 1159, 1165, 1172 (se nedenfor).

6. 1614. Hagen Lauritsen Lang (Lynge?), f. Kjøge 90; St. 12; ~ Abigail Hansdtr.; B.; [† 8/11 1619; Lgst.].

KUM I, s. 7 (»Haggæus Laurentj Loengius Coagiensis«); DanKir bd. 3, s. 1165 (se nedenfor).

7. o. 22/12 1619. Frants Hansen, f. 94; St. Roesk. 17; 1 ~ (30) Karen . . . , (Damianidtr.? maaskee af Herslev-G.), † c. 45; 3 S. kendes; 2 ~ (51) Ane Christensdtr. Venterop; F. C. Villadsen, Rdmd. i Helsingør; M. Eline Andersdtr.; B., havde 4/1 62 – 10 B., som endnu vare „uopfødte og uforsørgede“; Sønnen Damianus, f. c. 33, blev Sp. i Skjold i Ryfylke, Norge; [† efter 1666; tre Gange udplyndret; hans Navn Prædikestolen 20 og p. et Daabsfad 30 i Ørsted K., og p. en Alterdisk i Daastrup K. 58].

KUM I, s. 30 (»Franciscus Iohan. Roskild.«); Kopskatten 1645, opsl. 88 (enkemand); KB 1647, s. 89 (2 Sønner); Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev som kapellan; Kbg. Karlslunde (1645-1740) opsl. 19 (Fadder 1651: »Her Frantzis Qvinde J Ørsted Ane Venterops«); KS 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget); PT 8:6 (1927), s. 186 (»Frans Hansen Roeskilde«); 3:2 (1893), s. 154 (Fadder i Høyelse 6/1 1630: »Caren Hr. Frandtzes i Ørsted«); HEB, s. 45; DanKir bd. 3, s. 1160, 1162, 1173 (se nedenfor).

8. 22/10 1666**, o. 22/5 67, Jørgen Svendsen Mule, f. c. 37; fmtl. St. Od. 57; 1 ~ Holbæk 4/4 69 Karen . . . ; 2 ~ Roesk. Dk. 13/6 78 Cathrine Thomasdtr. Hein, (Sstr. t. Helle T. H. ~ M. Mortensen i Vallensved og t. Kirstine T. H. ~ M. P. Østergaard i Vestervig-A.); F. Mag. T. Mikkelsen H., Prof. i Roskilde; M. Anne Irgens fra Itzehoe; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1688].

KUM I, s. 268 (»Georgius Suenonis Othonianus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Konfirmation p. kaldet 15/9 70 (»Mule«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 7.

9. 11/2 1688. Christen Henningsen Achthon af N. Broby; St. Od. 75; 1 ~ 92 F. E., † c. 95; 2 ~ 99 Ellen Edinger, f. 74 ell. 80; (Sstr. t. Nicolai L. K. i Vestenskov-K. og t. Anna Cathrine E. ~ C. Christensen i Pjedsted-G.); F. Lorents E., prof. i Odense; M. Barbara Hansdtr. Landorph; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Henning C. A., r. Cap. i Bogense-S.; J. H. Fædder i Gauerslund; [† 1702].

KUM II, s. 56 (»Christiernus Henningij Achthonius«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 731.

10. 9/6 1702. Mag. Hans Sørensen Lemvig af Borup-K., f. 74; St. Kjøge 90, Bacc. 91; udenlands 98; Mag. 04; 1 ~ F. E.; 1 D.; 2 ~ Birgitte Jensdtr. Thomsen, f. c. 89; 3 B.; 2 ~ J. N. Krag i Ousted-A.; F. J. T. Bgmstr. i Kallundbg.; see J. M. Radier i Sørbymagle-K.; (H. H. S. Tybring t. Kbh. Holmens K.); [† 1713].

KUM II, s. 177, 180 (»Iohannes Severini Lemwig«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 731.

11. 14/11 1711* [Hør. Roesk. 10] Svend Willumsen Lyng (Liungh, Lieungh), d. Ledøie 11/9 81; F. W. Christensen, hvis fader maaskee var af Finderup, Gdfstr.; M. Birgitte Svendsdtr.; St. Roesk. 06; C. 14/9 11, n.; 1 ~ Kbh. Frue K. 9/2 11 Dorthe Cathrine Olsdtr. Maar, f. Strøby 91, † 13/12 1731; (Sstr. t. Otto O. M. i Magleby i Sjæll., t. Cathrine Marie O. M. ~ J. O. Slet p. Seierø, Morbdr. t. Mette Marie Fogh ~ C. A. O. Sadolin t. Vibg. Sortebr. K. og t. Anne Else F. ~ H. F. Hvass i Jyllinge-G.); F. Cclrd. O. Pedersen M., Amtsforv. i Roesk. (fmtl. Bdr. t. A. P. Maar i Støvring-M.); 15 B, hvoraf 2 S., 4 D. overlevede Forældrene; 2 ~ Ørsted 21/10 33 Elisabeth Fugl, d. Assens 11/4 10; (Sstr. t. Adam Fred. P. F. i Snoldelev-T.); F. Paul Rasmussen, Kbmd.; M. Karen Fugl; 1 D.; 2 ~ Etm.; Sønnen Ole Nikolai Lieungh blev res. Cap. t. Nes p. Romerike; [b. 25/9 1737; Pg. br. 31; Lgst.].

KUM II, s. 313 (»Sveno Vilh. Liungh«, 25 år gl.); PT 16:4 (1976), s. 89; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 1; Bastian Svendsen: Nes p. Romerike; S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 8-10.

12. 8/11 1737, o. Od. 18/12, Mag. Albert Christensen Lemvig, f. Kbh. 6/1 08; F. Mag. C. Sørensen L., kgl. Conf.; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 12/3 26, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 30/10 26 – 30/10 31; udenlands 33–37; Pr. 48; Mag. s. A.; ~ Ørsted 17/9 38 F. E., † Kbh. 1/4 99; 1 S., 3 D.; [† 17/7 1771; W. 1/596 og 3/462; N. 342].

KUM II, s. 457, 459 (»Albertus Christiani Lemvig«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 166; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 35, i Kbh. amt, København nr. 478; S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 9.

13. 9/9 1771, o. 25/9 [Degn i Rorup-G. 69] Ole Isaksen Liwyn (Lywin, Livijn), f. Christiania 1/7 39; F. I. L., Kbmd.; M. Maria Holter; St. Christiania 58; Huslærer i St. Heddinge; C. 22/9 61, n.; (Jersi-S. 7/12 64*); 1 ~ 4/10 69 Henrica Jørgensdtr. Møller, † 30/5 73; (Sstr. t. Lene Maria J. M. ~ N. J. Horster i Aversi-T.); F. J. M.; M. Mette . . . ; u. B.; 2 ~ 3/2 75 Elisabeth Christiansdtr. Grøntofte, E. e. . . . Bærentzen, f. 29, † 13/7 17; u. B.; [b. 27/10 1796; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 40; NST 4 (1934), s. 309; DanKir bd. 3, s. 1165 (se nedenfor).

14. 16/12 1796 [p. Cap.* 30/3 92, o. 18/4] Carl Jesper Orsleff*, f. Kbh. 9/1 66; F. Gabriel O., Farvermstr.; M. Joh. Cathr. Rosborg; St. Kbh. 85; C. 19/7 90, l.; Cons.-Rd. 6/6 42; 1 ~ 20/7 93 Cecilie Ebbesen, Fs. Pleiedtr., f. 64, † 25/1 05; u. B.; 2 ~ 16/5 05 Elise Fosie Nordberg, f. 65, † 25/5 19; u. B.; 3 ~ 14/1 20 Karine Christence Münster af Gadstrup-S., f. 3/5 91, † Roesk. 9/11 67; 2 S.; [† 28/3 1846; saare brav og værdig; hang med Forkjærlighed ved det Gamle; blid som hans Liv var hans Bortgang; beskeden, fordringsløs, saare tarvelig; riig; havde den bedste Villie til, at hjelpe; betragtedes af Biskop Mynster som en af Stiftets værdigste Præster; B. D. G. 1/142].

(17/6 – 22/7 1846. P. L. Husum; see Tranebjerg).

15. 22/7 1846 [V. Ulslev 14/3 32] Johan Henrik Rosenkilde, f. Kbh. 29/1 02; F. Niels Severin R., Cand. th., Lærer v. Waisenhuset; M. Regine Lovise Ahrends; St. Fdbg. 20; C. 26/10 24, h.; r. Cap. Thisted og Sp. Skinnerup 16/11 31, o. Kbh. 18/1 32; ~ Henriette Frederikke Charlotte Bøge, f. Lübeck 2/9 10, † 20/2 68; F. Toldembedsmd.; u. B.; [# 13/12 67; levede 68 i Kbh.].

16. 10/3 1868 [Bylderup, Tønder-Løgumkloster Provstie, 7/4 51, o. Hjortkjær 19/3; afsat af d. t. R. 18/8 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Frederik Holten Lützhøst, f. Frederikssund 16/1 22; F. Cclrd. Hans Henr. L., siden Sagfører i Kallundbg.; M. Ane Magd. Hansen; St. Vdbg. 40; C. 27/4 46, l.; Lærer v. Søetatens Drgsk. 47; Overlærer ss. 48; ~ 16/9 53 Jensine Margrethe Worsøe, f. 22/8 25; F. Hector Fred. Jansen W., Stadsvrager i Kbh.; M. Ane Marg. Fontain; (68) 3 S., 2 D.; [# 1897; † 12/3 1903]

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Ørsted Kirke, s. 1151-1166, Dåstrup Kirke, s. 1167-1176.