Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 568. Jyllinge og Gunsømagle,

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/213; K. M. 174; Lkm. 1/322; M. 149; Kbg. 1651.
———————————

1. 15 . . Ole Pedersen.

2. (1603). Mag. Morten . . .

3. (1584. 1610) Peder Jensen; [var her endnu 1619, hans Navn paa Kirkeklokken; Pg. br. 11].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 3, s. 772 (se nedenfor).

4. c. 1618 [Kornerup-S. 12] Enoch Jacobsen, f. Roesk. 76; St. Roeskilde, St. i Kbh. (03), Bacc. 03; Hør. Roesk. 03; Degn Roesk. 07–12; ~ 18 Clara Sørensdtr. Assens, fmtl. af Snoldelev-T., f. 11/6 98; 5 S., 8 D.; 2 ~ Etm.; see I. E. Jyllinge i Kregome-V.; S. Enochsen her; [† 8/8 1640; hans Navn paa Kirkeklokken 1619; Lgst.; W. 1/488; N. 287].

F-P s. 194 (»Enochus Jacobi Roschildensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 433-36 (Kornerup og Svogerslev); EM 4, s. 244; DanKir bd. 3, s. 772 (se nedenfor).

5. k. 23/6 1641 [Skp., o. 31/10 40] Hans Thomsen Cold el. Colding, f. c. 03; St. 28; Hør. Roesk.; ~ F. E., † 23/9 68; [† 1670].

KUM I, s. 90 (»Iohannes Thomæ Coldingensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 504 (»Hans Thomsen Coldius«, 38 år gl.).

6. 2/4 1669** [p. Cap. Butterup-T., o. 20/3 61] Søren Enochsen, f. her 25/6 34; St. Roesk. 54; ~ Kirsten Johansdtr., f. Ystad i Skaane 5/12 38, † 30/4 04; 1 S., 3 D.; see Etm.; (S. Jacobsen i K. Hvalsø-S.); [b. 28/12 1706; Lgst.].

KUM I, s. 248 (»Severinus Enochi Iyllingensis«); Kbg. Jyllinge (1651-1814) opsl. 30 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 16; DanKir bd. 3, s. 772 (se nedenfor).

7. 2/11 1705**. F. S. Johannes Sørensen Jyllinge, d. 24/2 76; St. Roesk. 97, Bacc. 98; 1 ~ Anna Marie Heinsdtr. Lucht, f. c. •/12 62, b. Jyllinge 25/2 09; F. H. Heinrichsen L.; 2 ~ Boel Jacobsdtr. Bjørnsen, f. c. 88, b. Kbh. Hel. G. K. 27/8 10; (Halvsstr. t. S. Jacobsen i K. Hvalsø-S.); F. J. B., Veiermstr. i Kbh.; M. Ninne Gertsdtr. Meyer; 3 ~ Cathrine Margrethe Jensdtr. Nygaard, d. Kbh. Trin. K. 8/12 96, b. Kbh. Frue K. 8/5 60; F. J. Børgesen N., Brygger i Kbh.; M. Inger Marie Jensdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [b. 29/10 1714].

KUM II, s. 230, 239 (»Iohannes Severini Hyllingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 56, 83; Kbg. Jyllinge (1651-1814) opsl. 17 (dåb), 34 (begr.), 32 (2. hustrus begr.); Kbg. Kbh. Trin. K. (1692-1702) opsl. 79 (3. hustrus dåb); Kbg. Kbh. Frue K. (1727-76 D) opsl. 54 (enkens begr.); FWDP 568,7 DIS-forum, indl. 89 (2. hustrus forældre).

8. 2/11 1714. Mourits Mouritsen Mandix, f. Kbh. 85; (vist Bdr. t. Kirstine M. M. ~ P. N. Trochiscus i Asmindrup-G.); St. Kbh. 03, Bacc. 05; C. 23/2 13, l.; ~ F. E., b. Kbh. Frue K. 8/6 60; 2 S., 1 D.; [† 1744].

KUM II, s. 284, 300 (»Mauritius Mandixen«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 70, 83; PT 10:1 (1934), s. 157 (Mandix); FWDP 568,8.

9. 29/10 1735**, o. 2/11, Carl Ferdinand Carlsen Treu, f. Kbh. 10; F. C. Sigismund T.; M. Charl. Amalie Busk; St. Kallundbg. 27; C. 31/5 31, l.; udenlands; ~ Antonette Petronelle Lorentsdtr. Wissing af Værslev-J.; see Ferdinand U. F. C. T. i Hodde-T.; [1744 Brunlaugnæs, Aggershuus St.; † 3/6 65].

KUM II, s. 485 (»Carolus Ferdinandus Treu«, 17 år gl.).

10. 26/6 1744, o. 24/7, Hans Frandsen Hvass af N. Felding-T., f. •/12 18; St. pr. Ribe 37, Bacc. 38; C. 12/6 41, l.; 1 ~ Kbh. 22/6 45 Anne Else Jørgensdtr. Fogh, d. 18/1 19, † 8/5 80; (Sstr. t. Mette Marie F. ~ C. A. O. Sadolin t. Vibg. Sortebrødre K.); F. Kmrd. J. Nielsen F. i Nestved (Bdr. t. L. N. Fogh i Eiby-D.); M. Anna Marie Maar (Sstr. Otto O. M. i Magleby i Sjæll. og t. Dorthe Cathrine O. M. ~ S. W. Lyng i Ørsted-D. og t. Cathrine Marie O. M. ~ J. O. Slet p. Seierø); 1 S., 1 D.; 2 ~ 15/12 80 F. Sstr. Margrethe Fogh, d. 21/4 23, b. Slag. 31/1 07; u. B.; see P. Teilmann i Tostrup-U.; [† 11/12 1787; nidkjær; N. 276].

KUM II, s. 581, 589 (»Iohannes Hvas«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 952, (Århus byfoged nr. 287).
(18/3 1763*. A. A. Fugl).

11. 15/2 1788 [Kverndrup 14/2 76, o. 24/5] Ludvig Ludvigsen, d. Døstrup 14/11 45; F. Jens Daniel L., Degn; M. Mette Kirstine Jacobsdtr.; St. Tønder t. Halle 65, i Kbh. 70; C. i Kbh. 24/4 71, l.; ~ 25/10 76 Justine Sophie Erreboe, f. 39, † 13; F. Rasmus E., Notarius publicus i Kbh.; M. Cathrine Marie Alsberg; 1 S.; [† 24/7 1811].

Achelis II, nr. 6594; KUM III, s. 301 (»Ludovicus Ludvigsen, Tonderensis Cimber«, 25 år gl.).

12. 29/4 1812 [P. ved den danske K. i London 2/10 01] Ulrik Frederik Rosing; [27/2 1822 Horsens; see der].

13. 19/6 1822 [Skallerup-V. 17/8 10] Hans Christian Cramer, f. Aarh. 24/2 67; (Bdr. t. Christine C. ~ R. Jansen t. Aarhus Dk.); F. den bekjendte Regnemester(1) Hans Chr. C., Klokker v. Frue K.; M. Dorothea Frederikke Pedersdtr. (Ipsen); St. Aarh. 87; C. 21/10 96, h.; Sp. Ørum-B.-G. 30/5 00, o. 22/8; ~ Aarh. 23/10 00 Karen Marie Jansen af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Holstebro 17/3 76, † her 5/12 49; 6 S., 5 D.; see Hans C. C. i Boddum-Y.; Hans Billeschou J. C. i Stavning; Peter M. C. i Skibsted-L.; Frederik C., Cat. Rødby; P. Thomsen i Veggerløse; [† 13/4 1836].

PT 1982, s. 94-95 (Sletting).

14. 19/7 1836 [Sønderup-N. 29/8 23] Jørgen Nicolai Oxholm, f. Trondhj. 30/9 84; F. Kmrd. Laur. O.; M. Marg. Bastholm; St. pr. 03; C. 18/4 09, h.; P. p. St. Croix 18/7 12, o. 9/8; R. m. Kbhs. Sp. 5/11 17; ~ Sophie Christine Smidt, f. 20/3 97; F. Etrd. Claus Langhaar S., Regjeringsraad p. St. Croix; M. Christiane Schouboe; 4 S., 5 D.; see Theodor S. O. i Borup-K.; J. F. J. Reiffenstein til Fred. Hosp. o.s.v. i Kbh.; [† 27/5 1849].

15. 5/8 1849 [Snodstrup 24/6 37] Johan Christian Brangstrup af Roesk. Frue K.-J., f. 28/7 97; St. Roesk. 15; C. 10/1 21, h.*; Sp. Farstrup-L. 17/3 24, o. 30/6; ~ Kbh. Frelsers K. 22/4 25 Johanne Christiane Sünckenberg, f. 15/12 98, † 28/8 78; F. Johan Christ. S., isl. Kbmd.; M. Inger Kirstine Petersen; 6 S., 3 D.; [† 13/2 1863].

16. 5/5 1863 [Sandby-V. 12/3 41, o. 2/4] Peter Christian Ditlev Holst, f. Kbh. 16/3 04; F. Christian Askov H., Høiesteretssecr.; M. Anna Sophie Heintzelmann; Exam. Juris . . . ; St. pr 25; C. 18/1 32, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. 34; Overlærer ss. . . .; ~ Søllerød 4/4 35 Julia Augusta Benjamine Fog af Ferslev-V., f. 08, † 28/5 56; 2 S., 1 D.; [† pludseligt under et Besøg i Roesk. 5/4 1867].

17. 18/6 1867 [Solbjerg-S. 19/6 53] Hans Peter Møller, f. Kbh. 11/11 12; F. Jens Christ. M., Vaterskout(2); M. Marg. Thrane; St. Kbhs. Bgdsk. 30; C. 24/4 35, l.; Sp. Sebber-A. 30/1 41, o. 2/4; c. Pr. 1/1 60; Pr. 3/2 s. A.; ~ 26/10 41 Thora Cecilie Henriette Lange, f. 10/8 16, † 25/3 76; F. Jstrd. Valerius Thorsen L., Amtsforv. i Aalbg.; M. Abel Cathr. Hammer; 5 S., 2 D.; [† 26/11 80].

———————————

Noter:

(1) Den bekjendte Regnemester = Hans Chr. Cramer (1721-1792), St. Aarh. 47, Cand. theol., Regne- og Skrivemester i Aarhus Skole; fortsatte Faderens (Klokker Chresten Hansen) Navigationsskole; var 1769 Klokker ved Frue K., kaldes ogsaa Degn. (Friis-Petersen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aarh. s.172.
(2) »Vaterskout« = (fra hollandsk) en Øvrighedsperson der ordner og fører Tilsyn med Forhyring og Afmønstring af Mandskab til Handelsskibe; paa dansk: Mønstringsbestyrer.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Jyllinge Kirke, s. 763-773, Gundsømagle Kirke, s. 774-785.