Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 961. Sognepræster i Rødby og fra 1539 Ringsebølle,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/496; M. S. 2-b/18 og 70; L. P. B. 3; L. S.; Lkm. 2/589; Kbg. Rødby 1762 og Ringsebølle 1801.
———————————

1. c. 1523. Rasmus Jensen*; [† 7/2 1572; værdig].

2. k. 17/2 1572 [r. Cap.* 70] Jacob Jacobsen el. Ibsen Tyche; [22/11 1576, jussu regio(1), gjort til Capellan igjen, men, da han ikke vilde staa under Etm., reiste han til Maribo som Capellan el. Hjelpepr.; r. Cap. Bursø-K. 79; endeligt, efter flere Fataliteter, 1583 Sp. i Maibølle; see der].

3. ? 1576. Hans el. Johannes Jørgensen; maaskee St. 66; [† 1575; ikke hos Rh., men hos N. 300].

FS nr. 412 (»Johannes Georgii«).

4. 1577 [Vigsnæs . . . ] Rasmus Hansen Reraw (Torupius), f. p. Lolld.; St. 43; r. Cap. Østofte . . . ; ~ Kirsten Jacobsdtr. Frost af Od. Graabrødre (Albani) K.; 2 ~ Etm.; [† 3/4 1582, just som han stod og vilde gaae tilsengs; overmaade flittig; god Poet; redelig og alvorlig; mødte i Begyndelsen megen Modstand, da hele Byen var i Oprør for J. J. Tyches Skyld; W. 2/243; N. 490 (hvor han siges at have været nogen Tid P. ved et Hospital i Kbh.].

FS nr. 268 (»Erasmus Johannis, cognomento Reravius«).

5. k. 18/7 1582 [r. Cap. Nakskov 78] Hans Hansen; maaskee St. 72; Rtr. Nakskov . . . ; ~ F. E.; [† 18/9 1614].

FS nr. 426 (»Johannes Johannis«).

6. 1614 [vistnok r. Cap. Maribo . . . ] Eskil Clausen, f. Nyborg; St. Sorø 00; maaskee vicar i Hunseby; [† 1620].

FS nr. 294 (»Eschillus Claudii Neoburgensis«); F-P s. 170; SB s. 111.

7. k. •/10 1620 [r. Cap. Stokkemarke, k. 1/6 s. A.] Henning Clausen Bang; [blev efterstræbt af Laurits Grubbe(2); kvitterede Kaldet 13/6 1621; siden Sp. i Kjøng i F.; see der].

8. 1621 [r. Cap. Nakskov, k. 5/11 20, o. 25/11] Jacob Nielsen Sandbye, vistnok af Sandby, f. c. 99; St. Od. 17; Rtr. Nakskov 29/6 20; ~ (46) Anna . . . ; [† c. 1650].

KUM I, s. 29 (»Jacobus Nicolai«); KS 3:5 (1884-86) s. 139 (»Jacobus Nicolai Sandbyensis«, 25 år gl.), s. 117 (»Jacobus Nicolai«, 25 år gl.); Perlestikker, s. 99, 174, 191, 378, 379; PT 11:6 (1945), s. 37, 51 (Poul Danchels Optegnelser).

9. o. 6/10 1650. Knud Knudsen Nebbelund, fmtl. af Nebbelunde-S., f. 23; St. Kjøge 44; ~ Dorothea . . . (Svoger til Mads Lerche i Hillested og C. A. Arreboe i Nebbelunde-S.); [† 9/10 1650; Eptph.].

KUM I, s. 185 (»Canutus Canuti Lolland«); KS 3:5 (1884-86), s. 138 (»Canutus Canuti«, 26 år gl.); DanKir bd. 8, s. 171 (se nedenfor).

10. o. 6/12 1650 [Rtr. Nysted 31/3 s. A.] Knud Christensen Bruun, f. c. 23; St. Hlh. 42; Pr. 68; 1 ~ Dorothea Mortensdtr. Widsted, formodentligt Sstr. til Laurits M. W. i Nakskov; mindst 1 S.; 2 ~ (63) Bodil . . . ; 3 ~ 26/11 73 Cecilie Crucken; see Christen K. B. i Ørum-B.-G.; Anders K. B. i Ryde-G.; [† 1681; skrev følgende Ansøgning: „Konge! maa jeg trygle – Giv mig Kaldet Røyle (d.v.s. Veilby); Faar jeg ikke dette – Giv mig da Dreslette. Rødby Folk er slemme – Og jeg maa mig græmme; Konge! Dig forbarme – over Knud den Arme“].

KUM I, s. 175 (»Canutus Christierni Brun«); KS 3:5 (1884-86), s. 145 (»Canutus Christierni Brunovius«), s. 138 (»Canutus Christierni Brun«, 27 ½ år gl.); Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 123 (»Bodill H: Knuds i Røby«, er fadder 1663).

11. 13/6 1681 [Ryde-G. 74**] Anders Frandsen Bruun af Gundslev; St. Sorø 66; 1 ~ 75 (Bev. 3/3), Marie Jacobsdtr.; 2 ~ Anna Pedersdtr. Halsen, Sstr. til Hans P. H. i Stokkemarke, f. c. 31, † 89; [† 1687; efter Sigende myrdet paa et Værtshuus i Sjælld., hvor han ikke for sin Dyds Skyld var kommen ind].

KUM I, s. 331 (»Andreas Francisci Bruun«); SB s. 198.

12. 15/3 1687 [Birket 86] Hans Nielsen, f. Rudkjøb. 55; F. N. Hansen, Landsthingshør.; M. Anna Maria Hansdtr. af Longelse-F.; St. Od. 75; p. Cap. Birket 83; ~ Rudkjøb. 27/5 86 Elsebeth Margrethe Mogensdtr., levede endnu 93; F. M. Hansen, Bgmstr. i Rudkjøb.; M. Margrethe Dorthe Bilenberg; 2 ~ Anne . . . , † •/9 15; her 3 B.; [† 1709].

KUM II, s. 57 (»Iohannes Nicolaj Rutcopius«); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 148.

13. 26/6 1709 [r. Cap. Thoreby 18/3 02] Mag. Hans Jensen Nimb, f. Christiania 68; F. J. N., Kbmd.; St. Christiania 94; C. 9/10 96, h.; p. Cap. Vardal, Aggershuus St., 99; Skp. 00; Mag. 10; ~ Else Dorothea Sommerfeldt; (Sstr. t. Christen H. S. i Hobro-S.); F. Hans Hansen S., Sp. i Vardal; M. Else Mikkelsdtr. Storm; 6 B.; see Jens H. N. til Kbh. Holmens K. 1 r. Cap.; Hans Christian H. N. i Aversi-T.; Johan A. H. N. i N. Jernløse-K.; [† af Slag 30/12 1721; „Næstens Feil bør Man skjule“].

KUM II, s. 203 (»Iohannes Jani Nimb«); Bastian Svendsen: Vardal s. 106.

14. 16/1 1722 [V.-Rtr. Od. 26/2 20] Mag. Søren Johansen Eilertz (Ehlers) af Ringkjøb.-R., f. 14/1 92; St. Ribe 08, Bacc. 09; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 11 – 11/3 15; C. 12/9 13, h.; Rtr. Kjerteminde 15; 1 ~ 22 Margrethe Olufsdtr. Lundt af Veggerløse, d. 15/10 88, † 22/11 44; u. B.; [† 30/10 1753; brav som Rtr.; „en net og færdig Latinist; in Jure Danico et histor. Universali egregie versatus, cæteris paribus(3); han haver smukke Collectanea og et Bibliothek, som er værdt, at see paa; forresten ingen Muldvarpe i Religions Sager“ (D. S. 4/85)].

KUM II, s. 331, 337 (»Severinus Eilertz«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 104; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 9 (han var kun gift én gang); Strøm 1, s. 82-83.

15. 21/12 1753 [Søllerød 3/7 46] Frants Henrik Jensen Schade Parelius, f. Trondhj. 14; F. Mag. J. Nielsen Parelius, Sp. i Stjørdal, Trondhj. St.; M. Christina Schade; St. pr. 32; C. 20/4 39, n.; p. Cap. hos Faderen i Stordalen (Stjørdal) 30/10 39–43; Skp. 43; p. Cap. Søllerød 24/12 45; 1 ~ Kbh. Holmens K. 19/4 47 Johanne Nørregaard, † 48; 2 ~ Johanne Cathrine Christensen, † 28/7 84; F. Søren C., Overførster i Flensbg.; 3 B.; [† 7/3 1776; „en sød og angenem Orator“; ellers ubehagelig, stridslysten; havde en voldsom Strid med Capellanen, Klokkeren og Substituten, som efter en forargelig Proces 56–62 endte med, at han mulcteredes paa 120 Rdlr., de Andre paa c. 30 Rdlr.; smagte det angeneme Landliv paa sin Gd. i Brandstrup, saa ofte Embedet tillod det].

KUM II, s. 535 (»Franciscus Henricus Schade Parelius«, 18 år gl.); Erl. I, s. 347 og 335-336.; NST 14 (1954), s. 311–312.

16. 14/5 1776 [r. Cap.* 17/4 67, o. 19/6] Mag. Peder Jacobsen Lund, f. Kbh. 16/9 25; F. J. Jensen L., Bgr.; M. Karen Pedersdtr.; St. Kbh. 44; C. 15/11 57, h.; Mag. 68; Cantor og Lærer (uden Løn) ved Waisenhuset 17/10 58; Correcteur ved Waisenhusets Trykkerie . . . ; som Cap. tillige Klokker og Cat.; ~ 25/11 67 Bodil Binneballe, f. c. 43, † 81; 6 S., 4 D.; [† 29/11 1782 „kjed af Livet“].

17. 5/3 1783 [r. Cap. Od. Frue K. 5/3 77, o. 14/7] Henrik Jespersen Clementin af Aalbg. Bud. K. 1. r. Cap., f. 26/5 50; St. Aalbg. 67; C. 27/9 75, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 75–16/4 77; ~ Marie Sybille Sørensdtr. Aagaard, f. 54, † 16/7 89; F. S. Pedersen Aa. af Horsens r. Cap., Crtr. Helsing.; M. Diderikke Blicher Pedersdtr. Hunderup af Kbh. Nic. K.; 3 D.; [† 23/11 1789; W. 3/153; N. 124].

Borchs K. nr. 362.

18. 8/1 1790 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. 24/6 85] Hans Christian Warberg; [8/5 1801 Hobro-S.; see Hem-S.].

19. 10/7 1801 [Borup-K. 15/7 91] Peter Jensen, f. Bergen 29/5 57; F. Jens Peter J., Præst; M. Marie Pegalan; St. Bergen 74; C. 20/4 79, n.; Lærer ved Indfødsskolen 83; r. Cap. Mariager-H.-S. 7/10 85, o. 30/11; 1 ~ Bodil Sophie Wulf, d. 8/11 58, † 13/12 02; B.; 2 ~ Marie Kirstine Bagger, † Nysted 47; B.; [† 15/3 el. 18/3 1818].

20. 15/6 1818 [Flade-D. 28/3 06, o. 4/6] Christian Carl Mejer* af Skjolde, f. 16/4 78; St. Hors. 96; C. 17/7 00, h.; ~ Drude Cathrine Clausen af Glud-H., f. 85, † 21/7 42; 6 D.; see J. Hjorth i Assens-Kl.; [# 2/1 1858, † 2/3 63].

21. 26/3 1858 [Kallundborg 26/9 53] Christian Peter Jacobsen, f. Kbh. 19/9 10; (Bdr. t. Dorthea M. J. ~ Christian S. J. i Borre); F. Henrik Ludvig J., Hyrekudsk; M. Karen Sophie Rasmussen; St. pr. 28; C. 24/10 33, *l.; Cat. Holstebro og Sp. Meirup 11/3 37, o. Kbh. 3/5; Sp. Øsløs-V.-A. 17/6 41; ~ Od. 2/9 37 sit Sødskendeb. Emma Jacobsen, f. Od. 13/6 13, † 25/8 84; (Sstr. t. Frederik Th. J. i Tjele-V. og t. Christian S. J. i Borre); F. Jstrd. Jacob Christ. J., Overlæge ved sjette Dragonrgmt.; M. Magd. Elisabeth Siemssen; 5 S., 4 D.; [# 4/5 1875; boer i Kbh., † 2/1 80; E. S. 1/919].

Elvius, s. 419.

22. 2/8 1875 [Nibe-V. 20/7 69, o. 8/9] Ovidius Sophus Assens af N. Aaby-I., f. Ulvborg 14/12 32; St. v. W. 48; C. 14/6 53, l.; teol. Manuduct.; en kort Tid tillige Lærer v. Melchiors Sk.; udenlands . . . ; Alumnus p. Borchs Coll. 21/5 56 – 6/8 57; rejste med offentlig Underst. til forsk. tyske Univers. og til Italien •/8 57 til •/8 58; atter Alumnus p. Borchs Coll. 29/8 58 – 3/1 59; Lærer v. d. v. Westenske Inst.; c. Lærer v. Aalbg. Cathedralsk. 13/12 58; Adj. ss. 14/1 60; Pr. Fuglse H. 30/11 76; R.* 8/4 88; const. Biskop under Vakancen i Lolland-Falster 28/6 97—30/4 99; D.-M. 8/4 98, Stiftspr. for Lolland-Falsters Stift 1/5 99; ~ Aalbg. Bud. K. 17/5 61 Cecilie Hansine Frederikke Gjørup, f. Vibg. 29/12 38; F. Exam. jur. Niels Christ. G., tidligere Eier af Vindumovergd., senere Particulier i Vibg.; M. Christiane Vilh. Holst; (79) 3 D.; [# 31/12 1904, C.* s. D.; † Gjentofte 8/7 1914].

Borchs K. nr. 661; Elvius s. 419-420; G-HF II, s. 61.
———————————

 

 

No 962. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Rødby og Ringsebølle.

[Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/502; M. S. 2-b/18 og 70; Lkm. 2/592; L. P. B. 3.
Anm. Cap. vare i Reglen tillige Rectorer.
———————————

1. 1570. Jacob Jacobsen el. Ibsen Tyche; [1572 Sp.*; see Maibølle].

2. 1572. Christopher Poulsen Fyhn; [eft. L. P. B. † 1576; men kom vist til S. Kirkeby-A.; see der].

3. k. 22/9 1577. Anders Jørgensen Maas; [1582 Bursø-K.; see der].

4. k. 18/7 1582 [r. Cap. Stokkemarke . . . ] Laurits Hansen Flom; [† 13/12 1587; blev afsat i Stokkemarke, og her vilde Borgerne have været ham kvit 85].

5. k. 27/12 1587 [Rtr. Nysted 78] Hans Nielsen Viingaard; [1590 Ryde-G.; see der].

6. k. 21/4 1590 [p. Cap. Vestenskov-K. 87] Laurits Hansen; [k. 13/6 1591 Hillested; see der].

7. k. 16/6 1591 [maaskee Hør. Ribe 13/4 70] Niels Hansen Warde; ~ 19/9 91 Johanne (Lauritsdtr.) Ægidii af Ribe Cathr. K., † P. 11/7 94; [fmtl. † el. forflyttet 1599].

Hegelund I s. 61(?), 224, 256, II s. 37, 142; Kinch II, s. 165.

8. k. 13/9 1599 [Rtr. Nakskov (95)] Rasmus Jensen Brims (Rydovillanus); St. i Kbh. (97).

F-P s. 152 (»Erasmus Johannis Brems«).

9. k. 11// 1606. Rasmus Rasmussen Kjøring; [1614 Veileby; see der].

10. 1614. Jens Hofmann; [kvitterede . . . ; † Kbh. . . . ].

11. o. 11/8 1619. Rasmus Sørensen Rosenquist; [1620 r. Cap. Nykjøb.-S.; see Vaalse].

12. o. 27/12 1620. Jørgen Eriksen Gamborg; [1629 Fæmø; see der].

13. E. f. B. 16/4 1630 [p. Cap. p. Bornholm . . . ] Jens (Nielsen?) Hegelund, f. Ribe; maaskee St. Ribe 11, Bacc. 21; ~ Anne . . . , levede endnu 70; [† 2/3 1652; der klagedes 38 over ham som Rtr.].

KUM I, s. 2 (»Ianus Nicol. Ripensis«), s. 57 (»Ianus Nicolai Hegelund«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Janus Hegelund Ripa-Cimber«).

14. k. 25/3 1652, o. 1/4 53 [Hør. Nakskov . . . ] Hans Madsen Barnemose, f. 19; vist St. Slag. 42; (Vigsnæs 58); [b. 3/1 1672; var kaldet til Vigsnæs; men, da Borgerne lovede, at lægge til hans Løn, blev han her, hvorover han siden kom i stor Forlegenhed, ja endogsaa suspenderedes].

KUM I, s. 172 (»Iohannes Matthiæ«); KS 4:2 (1891-93), s. 680.

15. 7/3 el. 27/3 1673. Anders Pedersen Skive, f. Skive 47; F. P. Andersen (Fog?, Føge?), Rdmd. i Skive; M. Inger Mogensdtr. af Haasum-R.; St. Vibg. 69; 1 ~ . . . . , † 80; 2 ~ Ingeborg Jørgensdtr. af Stadager-K.; 2 ~ Chr. Kruse, Hofgartner i Nykjøb. p. F.; [† 27/2 1692; lærd og gudsfrygtig, men manglede nødtørftigt Underhold].

KUM II, s. 13 (»Andreas Petri Schievius«); Sixhøj nr. 490; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 59.

16. 2/4 1692 [Rtr. her . . . ] Rasmus Hansen Snæring el. Snerring, tillige Rtr., f. 40; St. Vdbg. 61; 1 ~ 23/11 94 Sidsel Volrathsdtr. Randorph; 2 ~ Kirstine . . . , † 28; [† 22/2 1713; skal have været Slagter el. Bonde el. begge Dele i Halsted, inden han blev Rtr.; forærede 02 nyt Daabsfad til Rødby Kirke].

KUM II, s. 299 (»Erasmus Iohannis Snerringius«); DanKir bd. 8, s. 165 (se nedenfor).

17. 2/8 1713 [Pestp. Kbh. 11] Hans Bertelsen Mejer, tillige Rtr., f. Assens 52; St. Roesk. 74; [† 14/4 1725].

KUM II, s. 46 (»Iohannes Bartholi Mejerus«).

18. 18/6 1725 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 6/5 24] Henrik Winther, f. her 5/2 87; (Bdr. t. Thomas W. i Skovlænge-G.-S. og Halvbdr. til S. P. Masius i Roholte); F. Nicolai W., Tolder i Dragsminde; St. Nykjøb. 09; C. 10/6 17, n.; ~ 25 Elisabeth Wissing; 2 ~ Kbmd. Hyllerup i Od.; [1732 ved Provsteret dømt fra Embedet formedelst Forsømmelse, Drukkenskab og forargelig Færd baade i Menigheden og i Kirken; mødte selv for Landemødet, tilstod sin Brøde og bad blot om lidt Pension, og om at maatte beholde Kjolen; drog til Kbh., hvor han, til Standens Beskæmmelse, undertiden laa i Rendestenen. I Skovlænge kunde han ikke enes med Spsten, hans Tvillingbroder].

KUM II, s. 340 (»Henricus Winther«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rødby byfoged nr. 121; Korsør byfoged nr. 355; IBB, Anst hrd., Skanderup.

19. 22/8 1732, o. 15/10, Frederik Christian Frederiksen Jessen af Idestrup, f. 7/2 08; St. Nysted 26, Bacc. 27; C. 20/3 30, n.; ~ Maren Jørgensdtr. Willer; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; F. J. V., Kbmd. her; see H. Brandt i Tryggelev-F.; [† 1747].

KUM II, s. 482, 492 (»Fridericus Iessen«, 20 år gl.).

20. 2/6 1747, o. 21/7, Hillebrandt Hansen Berth, f. Saxkjøbing 17/5 20; F. H. Pedersen B., Kbmd. (Morbdr. t. Henrik H. F. i Kippinge-B., t. Anne F. ~ C. L. Pontoppidan t. Aarh. Dk.,t. J. N. Vandel p. Feiø og t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev); M. Sophie Christine Winding af Radsted; St. Vdbg. 37; C. 21/6 42, h.; ~ F. E., som overlevede ham; 2 S., 1 D.; see H. R. N. Kannewurff i Faaborg-D.; H. A. Agerbech i Skydebjerg-O.; [† 20/3 1752].

KUM II, s. 583 (»Hildebrandus Berthius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 5; PT 16:2 (1974), s. 168, 174, 175.

21. 26/5 1752, o. 16/8, Hans Diderik Caspersen Bruun, f. Ringsted 17; F. C. B., Kbmd.; St. Ringsted 36; C. 19/10 39, n.; fra 54 tillige Chordegn og Skoleholder; ~ Hedvig Dorothea Christiandtr. Kölichen af Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; mindst 1 S., 1 D.; [b. 29/12 1766; levede i stor Armod].

KUM II, s. 576 (»Iohannes Dietericus Bruun«, 20 år gl.).

22. 17/4 1767, o. 29/6 [Cant. og Lærer v. Kbhs. Waisenhuus 19/10 58] Mag. Peder Jacobsen Lund; [14/5 1776 Sp.*; see der].

23. 14/8 1776, o. 20/9 [Sygetrøster ved Hospitalerne i Kbh. . . . ] Erland Brandt; [20/2 1782 r. Cap. Korsør-T.; see Hvedstrup-F.].

24. 12/6 1782, o. 19/7, Frederik Gottfred Stampe; [17/6 1785 Aars-H.; see der].

Nedlagt 27/1 1786 og en uordineret Catechet indsat.

———————————

 

 

No 963. Ordinerede Catecheter i Rødby.

[Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

———————————

1. 4/10 1815, o. 1/11, Poul Jacob Tolderlund; [10/9 1823 Vodder; see Vonsild-D.].

2. 27/2 1838, o. 2/4, [Institutbest. i Nestved . . . ] Jens Andreas Mølsted; [17/7 1840 Frederikshavn-H.; see Jungshoved].

3. 12/3 1841, o. c. 16/4 [Institutbest. i Saxkjøb. 38] Frederik Cramer af Jyllinge-G., f. Ørum 23/8 07; St. Aalbg. 26; C. 17/1 32, h.; ~ c. 38 Aurelia Petersen; F. Cclrd. Jens Ditlev P., Bkdmr. p. Feiø; M. Ane Cathrine Sophie Petersen; 4 B.; 2 ~ Christ. Cramer af Jyllinge-G., Skllrr. i Haldagerlille, Fuglebjerg S.; [† 19/5 1846; B. D. G. 1/195].

4. 7/8 1846, o. 30/10 [Tredielærer v. Lyngby Sem. 38; Andenlærer ss. 44] Caspar Christopher Müller; [15/2 1854 Brøndum-N.; see der].

5. 22/6 1854, o. 16/8, Leonhard Severin Boberg; [10/6 1863 Astrup-R.-A.; see der].

6. 15/6 1864, o. 12/10, John Peter Johnsen af Sengeløse, f. Borup 9/7 30; St. Hlh. 49; C. 18/6 56, h.1; ~ 30/12 64 Mathilde Reimer, f. 22/8 41; F. Propr. Christ. Ludvig R. til Atterupgd. v. Ringsted; M. Sara Helene Margrethe Fenger; (68) 1 S., 1 D.; [24/6 1873 Harboøre; 22/2 77 Hyllested-R.].

Nedlagt.

———————————

Noter:

(1) »jussu regio« = efter kgl. befaling.
(2) Laurids Grubbe = Laurids Eriksen Grubbe til Gammelgaard (1561-1639). Lensmand paa Aalholm og Halsted Kloster, Landsdommer Lolland-Falster. Hans hensynsløshed og griskhed satte sine spor i Herredets tingbøger. I Ryde Kirke epitafium fra 1654 over Laurits Grubbe og hans to hustruer med teksten: »Som I nu er, var vi i livet, som vi nu er, så skulle I blive«.
(3) »in Jure Danico et histor. Universali egregie versatus, cæteris paribus« = velbevandret i dansk lovgivning og i verdenshistorien, utilstrækkeligt i de øvrige fag.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Rødby Kirke, s. 156-171, Ringsebølle Kirke, s. 650-658.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Rødbye Kiøbstæd s. 578-590, Præsterne: 582, Ringsebølle Sogn: s. 590).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Rødby Kjøbstad s. 490-507, 615-620, Præsterne: s. 495-506; Ringsebølle Sogn: s. 507). PDF-udgave.
Rørdam, Holger Fr.: Ringsebølle Sognemænds Forlangende om Gudstjeneste paa visse Dage. Kirkehistoriske Samlinger, 4:4 (1895-97), s. 802-806.
Svendsen, Ole: Træk af Ringsebølle Sogns Historie. Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1939.