Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2),

No 2. Aaby (Nørre-) og Indslev,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 378; M. S. 2-a/98; B. M. 355; M. M.; St. M.; Kbg. 1648.
———————————

1. (1556. 60) Peder Knudsen; see H. Pedersen i Balslev-E.; »Hr. Peder Knudsen, Sognepræst i Obye Sogn« fik 1/11 1560 Tilladelse »til indtil videre at oppebære Kronens Part af Tienden af Obye Sogn«.

KB bd. 2 (1556-60) s. 463 (skal i flg. note 11 være Åby i Hasle hrd., men det synes tvivlsomt).

2. (1584. 1601. 03). Ib eller Jeppe Andersen, f. c. 37; ~ Marine . . . ; u. B.; [† 16 . .; gav Biskop J. M. 15 Retter. „Invehebam in pastores et uxores eorum; promiserunt, in posterum non futurum“(1), J. M. 379].

3. (1608) [p. Cap.* (89)] Hans Jespersen; F. Degn her; vist St. Od. 87.

FS nr. 59 (»Johannes Caspari«).

4. c. 1629 [p. Cap.*, o. 17/11 24] Jens Nielsen Ore; [afsat 6/11 1630; senere c. 34 r. Cap. Middelfart-K., see der].

(Aldeles tvivlsom: 5. 1630. Hans Bondesen, f. Sønderbg. 00; Aman. Od. 27.)

6. 1630 [p. Cap. Brenderup, o. 23/4 29] Alexander Christensen Sønderborg, f. c. 00; St. Od. 24; Famulus hos Biskop H. Mikkelsen 8/8 27; ~ Margrethe Frederiksdtr.; see Etm.; H. Jørgensen i Skeby-O.; D. Hansen i S. Broby; H. Alexandersen i Brendekilde-B.; [† c. 1660; skjænkede en smukt forgyldt Prædikestol].

KUM I, s. 65 (»Alexander Christiernus Synderburgensis«); Achelis I, nr. 1601; KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Alexander Christiani Synderburgensis«, 29 år gl.).

7. o. 11/5 1659**. F. S. Frederik Alexandersen*, f. c. 32; St. Od. 52; Pr. 64; ~ Else Jørgensdtr. af Skeby-O.; 2 S.; see Etm.; [† 1716; Pg. br.].

KUM I, s. 236 (»Fridricus Alexandrinus«); KS 5:3 (1905-07), s. 727; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 67.

8. 29/9 1687*, o. 9/5 88, 90**, F. S. Jørgen Frederiksen*, f. 63; St. Od. 81; V.-Pr. 7/10 22; Pr. 3/10 25; ~ Margrethe Hansdtr. Juul; F. H. Jepsen J., Bgrmstr. i Middelf.; M. Karen Madsdtr.; 12 B.; see P. J. Aabye i Særslev; J. B. Kjerumgaard p. Askø; H. J. J. Aabye i Svanninge; Etm.; [b. Særslev 22/3 1747].

KUM II, s. 108 (»Georgius Friderici Aabyensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 67, 75; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 413.

9. 10/2 1736** [Cap. her 27/6 29] Peder Hansen Lund af Lunde, f. •/10 95; St. Od. 15; C. 18/10 18, h.; ~ F. D. Anna Barbara Jørgensdtr., f. c. 08 , † Særslev 14/12 94; 4 D.; [b. 29/1 1744].

KUM II, s. 391 (»Petrus Iohannis Lundius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 67, 75; Skovby hrd. nr. 25; Kbg. Særslev (1791-1800) opsl. 31.

10. 5/6 1744**, o. 31/7, Julius Pedersen Trolle, f. Saxkjøb. 6/9 18; F. P. T., Retsskriver i Nakskov; M. Anna Dorthea Busch; St. Nakskov 38, Bacc. 39; C. 41; ~ 6/9 44 Anna Pedersdtr. Endorph, E. e. B. C. Gosmann i Gudme-B.; F. P. Nielsen E. p. Hennegd.; M. Kirstine Sophie Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; [† 24/2 1763].

KUM II, s. 593, 598 (»Iulius Trolle«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 49; Varde kbst. nr. 238.

11. 8/4 1763, o. 22/4, Meinhard Melhop Jørgensen Raffenberg, f. Bogense 25/8 35; F. J. Madsen R., Farver; M. Anne Margrethe Melhop (Melhof); St. Od. 58; C. 13/9 60; ~ 28/9 63 Maria Gregoria Philippine Hansdtr. Arensbach (Hvid) af Eilby-M., d. 19/12 41; 2 ~ Etm.; [b. 19/6 1776].

KUM III, s. 178 (»Meinhardus Melhof Raffenberg«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 185; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 123.

12. 25/7 1776 [p. Cap. Dreslette 4/4 72, o. 12/6] Hans Mygind af Dreslette, f. •/12 40; St. pr. 60; C. 29/6 63, n.; ~ 77 F. E., † 1/7 09; 1 S.; [† 22/11 1811].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 185; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 123-125.

13. 31/7 1812 [Vicepast. i Vesterborg-B. 20/9 05] David Seidelin Birch; Pr. 29/4 29; [15/4 1837 St. Hedinge-H.; see der].

14. 24/6 1837 [Ulvborg-R. 4/10 24] Erhard Christian Assens af Aarslev-T., f. 16/4 83; St. Aarh. 01; C. 10/10 16, h.; p. Cap. t. Vibg. Dk. 12/1 10, o. 9/5; Sp. i Ørslevkloster 29/4 12; Pr. 6/10 30; ~ Karen Basse Gjørup, f. 11/12 94; F. Jstrd. Michael Rodewald G., Amtsforv. i Vibg.; M. Arengaard Sophie Fonss; 3 S.; see Michael Rodewald A. i Jerne-S.; Rasmus W. A. i Græsted-M.; Ovidius S. A. i Rødby-R.; [† 12/6 1838; Efterlod et høist hæderligt Minde].

15. 2/10 1838 [Anst-G. 28/5 34] Jørgen Winge, f. Veile 30/10 79; F. Mathias W., Guldsmed; M. Marie Nielsen; St. Fred. 00; C. 18/7 05, l.; Brorstrup-R.-H. 21/8 12, o. 5/3 13; ~ paa Brandsbjerg v. Veile 29/10 12 Christine Frich, f. Voldbjerg M., Ringkjøb. Amt, 21/5 95, † Bogense 23/3 67; F. Johan Joachim F., Møller og Propr.; M. Marie Magd. Kjerulf (Gjerulf?); 3 S., 4 D.; [† 1/10 1850].

16. 10/12 1850 [Skaarup 17/8 42] Didrik August Holberg, f. Sorø 16/9 04; F. Hans H., Fuldmægtig; M. Frederikke Bech; St. Vordingbg. 22; C. 16/1 27, l.; Cat. Roesk. 11/4 32, o. 11/7; c. Forst. for Skaarup Sem. 8/12 35; Forst. ss. 21/10 41; ~ 21/8 38 Henriette Sophie Worsaae, f. i Veile 29/6 18; F. Jstrd. Jens W., Amtsforv.; M. Marg. Elisab. Bertelsen; 2 S., 2 D; [# 12/4 1872, boer i Middelf.; E. S. 1/821].

17. 29/6 1872. Hans Peter Thostrup Krebs; see Koldby.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

 (1) »Var 15 Retter. Jeg skændte paa Præsterne og deres Hustruer; de lovede, det skulde ikke ske oftere.«
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.