Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 155. Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev,

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/258; Kbg. 1799.
Anm. Pg. i Smorup. Smorup Pgd. solgt ved Auction 10/5 1875 til Cpt. Blume p. Nørlund for 120,000 Kr.
———————————

1. (1544). Mads Jacobsen el. Nielsen Schytte, f. Løgstør c. 89; Pr.; see Etm.; [† c. 1551 og havde været her før Reform.].

2. 1/9 1547. F. S. Christen Madsen Schytte; Pr. (55. 68); see Etm.; [# el. † før 1584; † c. 1592; »Christiernus Matssen, Student her i Kiøpnehafven, fik 1/9 47 Stadfæstelse paa Rafvenkeld, Brostrup og Hafversløf Sogne at maatte nyde efter de Breve derpaa, som Axel Jul har beseglet og udgivet«; 21/5 1552: »Aabent Brev, at, efterdi Hr. Christiern i Smordup, Sognepræst til Brorstrupe Kirke, har berettet, at der skal staa et Kapel ved Smordup, kaldet S. Anne Kapel, som er øde og hvori der ingen Tjeneste holdes, saa maa Brorstrupe Kirke have, hvad Sten, Kalk og Tømmer samt Inventarium, Kalk, Disk og andet, som findes der, til sit Behov og Bygning«].

DKR s. 354; KB bd. 1 (1551-1555) s. 157-158; KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205-06; DV s. 299.

3. c. 1583**. F. S. Mag. Niels Christensen Schytte (Skou); ~ Clara Hansdtr.; see A. Sørensen i Simested-H.-H.; H. Jensen, r. Cap i Simested-H.-H.; [† 1607 el. 02; i 1568 og 84 »Peder Jensen Medtjener«].

KS 3:2 (1877-80), s. 205-06; Sixhøj nr. 354; JJJ med henv. til Aars hrds. tingbog 1630.

4. 1602 el. 07. Hans Pedersen Vogelius (Vogel, Foul) af V. Hæsinge-L.; ~ Maren Christensdtr. af Ulstrup-G.; see Gude H. V. i Astrup-R.-A.; (G. N. Torup i Børglum-V.-F.); [† 1645].

KlitVen s. 72; PT 11:3 (1942), s. 238 (se nedenfor).

5. c. 1645 [r. Cap.* 37, o. 8/11] Hans Lauritsen, vist f. Ribe; St. Aalbg. 33; Pr.; [† 29/4 1657].

KUM I, s. 115 (»Iohannes Laurentij Ripensis«); PT 11:3 (1942), s. 238 (se nedenfor).

6. 1657. Peder Pedersen Bay, f. Mariager; (Bdr. t. Jens P. B., r. Cap.*); F. Kbmd.; St. Aalbg. 54; ~ (72) Malene Samuelsdtr. Vinding, † før ham; 2 S., 4 D.; see Etm.; [† 26/12 1704; skal have kjøbt Kaldet for en Sølvkande og 300 Rd.; eiede en Grund i Mariager].

KUM I, s. 249 (»Petrus Petri«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålbg. amt, Års hrd. nr. 2, 40; Nygaards sedler: Ejendom, 1672.

7. 27/7 1700**, o. 10/9, Frederik Jensen Printzler af Ø. Tørslev-D., f. 70; St. Rand. 88; ~ F. D. Anna Pedersdtr. Bay; 2 ~ Etm.; see K. L. v. S. K. Flechtner i V. Hornum-H.-F.; [† 7/3 1712].

KUM II, s. 163 (»Fridericus Iani Prentzlerus«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 626.

8. 25/6 1712 [Skp. . .] Mag. Melchior Edvard Christensen Agerholm af V. og Ø. Vandet, f. •/11 78; St. Helsing. 01, Bacc. 05; C. 29/7 06, h.; Mag. 12; 1 ~ F. E., Skifte 28/2 30; 2 ~ Kirstine Marie Thomasdtr. Karmark, f. 96(?); [† 24/6 1731].

KUM II, s. 270, 300 (»Melchior Edvardi Aggerholm«, 22 år gl.).

9. 16/7 1731 [Ølstrup-H. 23/7 25, o. 25/10] Andreas Heeboe Christensen Holst, f. Estvadgd. 13/1 95; F. C. Poulsen H., Cpt. og Forp.; M. Else Andersdtr. Heeboe; St. pr. 14, Bacc. 16; C. 23/2 19, h.; ~ Ringkjøb. 24/6 27 Johanne Mette Danielsdtr. Rasch, f. Varde 10/2 06, † Skelund 25/4 93; F. Daniel Filip R., Forv. p. Lundenæs i Skjern; M. Christine Stensdtr.; u. B.; [† 25/5 1753; brav, hurtig og expedit; men slet Oeconom; Pg. ganske ruineret og faldefærdig; døde i største Armod].

KUM II, s. 388, 397 (»Andreas Heboënius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter, nr. 121; Gejstl. sk. Ålbg. amt, Års hrd. nr. 45, 48; Hindsted hrd. nr. 23; Nygaards sedler: Hustrus fødsel.

10. 20/7 1753, o. 26/9, Ulrik Arntzen Sontum; [3/1 1755 Kippinge-B.; see der].

11. 17/1 1755 [r. Cap. Skjerstad (Bodø), Trondhj. St., 9/11 53] Hans David Hansen Celius*, f. Øxnæs i Vesteraalen, Trondhj. St., 28/1 18; F. Hans David Hansen C., Sp. ss., siden i Skjerstad; M. Johanne Henriksdtr. Opdal; St. Bergen 38; C. 3/8 44, n.; Skp. 13/9 45, o. 24/11; Pr., i. 4/10 58; ~ Rebekka Helene Graff, f. c. 22, † 26/9 82; 1 S., 2 D., som kom galt afsted med en Jens Jensen Otte, der havde Pgden. i Forp.; cfr. Jydske Efterretninger 1796, Nr. 64; [† 28/11 1796].

KUM II, s. 593 (»Iohannes David Cælius«, 23 år gl.); Erl. II, s. 135; OST s. 122 og 125; NST 4 (1934), s. 215.

12. 9/12 1796 [r. Cap. Kjettinge-B., o. 14/12 91] Hans Sletting, f. p. Aalholm (Nysted) 6/3 63; F. Joachim Frederik Olufsen S. af Eiby-D., Godsforv.; M. Kirstine Cathrine Tvede; St. Roesk. 82; C. 15/7 90, n.; O.; [# 13/3 1801; † p. Bidstrup (St. Hans Hosp.) 18/2 32].

PT 1982, s. 86, 89 (Sletting).

13. 26/3 1801 [Louns-A. 7/9 92] Johannes Struch af Ø. Skjerninge-H., f. 59; St. Nybg. 80; C. 4/12 83, n.; p. Cap. Aardestrup-B.-G. 5/2 90, o. 3/3; ~ 92 Anna Laurence Aagaard af Østbirk-Y., f. 5/7 73, † 3/12 42; 4 S., 2 D.; [† 5/5 el. 15/5 1812].

14. 21/8 1812, o. 5/3 13, Jørgen Winge; [28/5 1834 Anst-G.; see N. Aaby-I.].

15. 9/9 1834 [Vandborg-F. 7/8 22] Mathias Jacob Schjørring; [17/7 1840 Skanderborg-S.-S.; see Fruering-V.].

16. 25/10 1840 [Sebber-A. 16/7 28] Frederik Spleth af Magleby i Sjælld., f. Kbh. 17/10 93; St. pr. 14; C. 19/7 22, h.; p. Cap. Everdrup 31/5 23, o. 3/7; Pr. 7/6 33 –12/12 63; ~ Gladsaxe 19/9 23 Frederikke Ellefsen, f. 99, † 25/4 68; F. Krigsass. Johannes E., Havnecontr.; M. . . . Mohr; 2 S., 3 D.; see Johannes F. S., Cand. th. 59/2; [† 12/5 1871. „Han var en Hæderdmand baade som Geistlig og i sin hele øvrige Færd, hvorfor han var agtet og æret af Enhver, som han kom i Berøring med“. See D. T. 71/129; Pg. br. 27/6 46].

17. 27/8 1871. Diderik Nicolai Blicher; see Onsbjerg.

Efter Rescr. 28/8 1859 skal følgende Omannectering foretages:
a) Brorstrup–Ravnkilde; b) Buderup–Gravlev; c) Aardestrup–Haverslev.

———————————

 

 

No 155. Sognecapellaner i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, boende i Ravnkilde.

[Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift]

A. H. N.
———————————

1. (1555). Christen Jensen.

2. (1578). Peder Jensen.

3. o. 8/11 1637. Hans Lauritsen; [1645 Sp.*; see der].

4. 4/4 1670 Jens Pedersen Bay; (Bdr. til Sp. Nr. 6); F. Kbmd.; ~ (72) Klara Hansdtr.; 1 S., 2 D.; [† 11/6 1709; boede i Ravnkilde Annexgd.].

Nygaards sedler: 1672, 1699; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Ålbg. amt, Års hrd. nr. 5, 2.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Brorstrup s. 238).