Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 986. Sebber og Lundby,

Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; Lkm. 3/271; Kbg. 1701.
Anm. Præsten boer i Barmer. Ved Sebbersund er et Bjerg, hvor fordum skal have staaet en Kirke, bygget St. Nicolao til Ære, hvis Rudera endnu kjendes (Pont. Atl. 5/41).
———————————

1. (1576?). Niels Brandstrup; mulkteret på 10 Sldlr., fordi han havde bandsat en Pige, som havde fundet og optaget et Hjul, der blev vurderet til 2 Skilling.

2. (1568. 84). Svend Madsen; Pr. 3/12 73; ~ Christine . . . , levede endnu 21/6 79; 2 S., 3 D.; see C. N. Juel i Strandby; N. S. Prang, J. P. Hald og C. C. Stub, alle i Kornum-L.; P. Svendsen i Farstrup-A.; C. S. Barmer i Nim-U.; [var her endnu 1584].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205; Juel s. 371.

3. (1610. 19). Christen Pedersen; ~ Maren Hansdtr.; 3 S., 3 D.; see Etm.; P. C. Barmer i Gudum-F. [† senest 1629].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:3 (1942), s. 235-36 (se nedenfor).

4. (1629). Ole Thøgersen Thrane; vist St. Aalbg. 15; ~ F. D. Else Christensdtr.; 1 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; [† 1638, Skifte 16/9 39].

KUM I, s. 18 (»Olaus Theochari Aalburgensis«); PT 11:3 (1942), s. 236 (se nedenfor) .

5. 1638. Jens Pedersen Albech af Albæk-V.; f. c. 06, St. Kbh. 26; ~ 39, F. E., levede 52; 2 ~ (73) Karen Nielsdtr.; [† 1680].

KUM I, s. 80 (»Ian. Petri Albek«); PT 11:3 (1942), s. 236 (se nedenfor); KlitVen, s. 34.

6. 17/9 1673**, o. 22/12 75, Otto Jensen Farstrup af Farstrup-A., f. 23/6 48; St. Aalbg. 67; C. 23/6 62, illum.; ~ Else Lauritsdtr.; 2 ~ Studiosus Christen Jensen Stub p. Kornumgd.; [† •/3 1686 af Sprinkler].

KUM I, s. 343 (»Ottho Ioannis Farstrupius«).

7. 20/3 1686, o. 7/7, Hans Nielsen Hagæus (Aagesen) af Kbh. Frelsers K., f. 11/7 44; St. i Rostock 64, i Kbh. 65; C. 9/8 67, n.; ~ Rikke el. Rønne Frantsdtr. Floor; u. B.; [† 9/5 1691; Vaaningshuset br. 21/12 87].

KUM I, s. 324 (»Iohannes Nicolai Haggæus«); Helk II, s. 131; E. Brejls skifteuddr.:Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 4.

8. 25/8 1691, o. 30/9 [Hør. Nykjøb. p. F. 84] Jens Rasmussen Snidker (Snediker, Snedicherus), f. Nykjøb. p. F.; F. R. Jensen, Snedker; St. Roesk. 80, Bacc. 82; Pr. •/7 04 – 27; 1 ~ Maren Christensdtr. Solholt, Skifte 25/2 16; F. C. Christensen Solholt, Forp. p. Hjermeslevgd.; M. Magdalene Nielsdtr. Lem; 3 S., 2 D.; 2 ~ Ørum 31/7 15 Gjertrud Povelsdtr., † Lynderup, b. Skivum S., 12/6 31, E. e. N. J. Ullitz i Ulstrup-G.; u. B.; [† 1729; blev kaldet af Kongen formedelst Patronens Forsømmelse; var trættekjær; da han blev begraven, var det en saadan Storm, at Kisten blæste af Baaren og tumlede omkring mellem Gravene (Lkm.)].

KUM II, s. 101, 113 (»Ianus Erasmi Snitker/Snidkerus«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 836; Hald amt nr. 19; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 22, 27, Års hrd. nr. 24; Nygaards sedler: 2. vielse, enkens begr..

9. 4/3 el. 4/5 1729 [r. Cap. Varde 25/2 27] Laurits Struch Christiansen Engelstoft af Sønderho, f. 19/9 02; St. Ribe 23, Bacc. 24; C. 28/5 25, h.; Pr. •/3 60; ~ Varde Jac. K. 10/6 29 Maren Bjørn Nielsdtr. Kragelund af Varde Jacobi K., f. c. 08, b. Sebber 22/2 75; 3 S., 1 D.; see Christian L. E. i Næsborg-S.-O.; Jens R. L. E. i Greve-K.; H. C. Lemvig i Ulstrup-G.; (Mag. P. Estrup i Randers); [# 1778; † Ulstrup •/12 79; W. 1/282].

KUM II, s. 454, 459 (»Laurentius Struch Engelstoft«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus begr..
(21/6 1767*. Frants Eriksen Hvass; see Vilsted-V.).

10. 11/11 1778 [r. Cap. Strandby-B.-M. 15/7 78] Hans Frederik Jensen Bloch af Haverslev-B., f. 4/6 38; St. Aalbg. 56; C. 26/9 65, n.; p. Cap. Aggersborg 22/9 69, o. 8/12; p. Cap. her 4/11 73; 1 ~ 19/9 77 Mette Kirstine Speitzer, f. 45, † 4/7 86; (Sstr. t. Rebekka Christiane S. ~ C. N. Rømer i Horne-A. og t. Anne Margrethe S. ~ M. P. Skow i Selde-Aa.); F. Cclrd. Christen Madsen S., Eier af Aggersborggd.; M. Anne Margrethe Lund; 1 D.; 2 ~ 22/10 88 Dorothea Cathrine Hass, E. e. Joh. Friis i Ridemanns Mølle, † 2/3 09; [# 29/4 1803; † 15/7 s. A.].

KUM III, s. 160 (»Iohannes Fridericus Bloch«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 640.

11. 24/6 1803, o. 14/9, Joachim Poulsen Bering; Apr. 10/7 12; [1824 Sebber-A., efter Rescr. 10/11 1819, Aistrup istedetfor Lundby, som blev Annex til Farstrup, see der].

———————————

 

 

No 987. Sebber og Aistrup,

[Slet Herred , Aalborg Amt, Viborg Stift]

Kbg. Sebber 1701; Aistrup 1711.
Anm. Aistrup var tidligere Annex til Farstrup.
———————————

1. 1824 [Sebber-L. 24/6 03] Joachim Poulsen Bering; [16/4 1828 Magleby-H.; see der].

2. 16/7 1828 [p. Cap. Everdrup 31/5 23, o. 3/7] Frederik Spleth; [25/10 1840 Brorstrup-R.-H.; see der].

3. 29/1 1840, o. 2/4, Hans Peter Møller; [12/6 1853 Solbjerg-S.; see Jyllinge-G.].

4. 4/9 1853 [p. Cap. Ø. og V. Assels 18/5 39, o. 26/6; Hellevad-H.-Ø. 18/1 44; Aaby-B. 17/9 47] Frederik Christian Mørch, f. Kbh. 14/3 11; F. Jochum M., Søkrigscomm. og Insp. ved Kvæsthuset; M. Anna Kirstine Beyer; St. pr. 31; C. 12/1 38, h.; Pr. 12/12 63; ~ 20/7 64 Henriette Rudolphine Møller, f. 17/11 15; F. Erik M., Ldmd.; M. Georgine Sophie Magd. Kannewurff af Aaby-B.; u. B.; [# 26/11 1880; † N. Sundby 12/7 83; fik 3/9 78 en Sølv-Viinkande med Tak for 25aarig Virksomnhed].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Sebber s. 235-236).