Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 851. Næsborg, Salling og Outrup,

Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; L. P. B. 188; Lkm 3/178; Kbg. 1678.
Anm. Salling skal fordum have været Hovedsognet (Pont. A. 5/38). Efter Opslaget 27/12 1874 skal Præsten paa Forlangende afstaae Salling og Outrup, mod at overtage Kornum.
———————————

1. (1568). Jens Eggertsen (Eccardsen) Hemand; Pr. (68).

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

2. (1584). Simon Pedersen; see P. Simonsen i V. Hornum-H.-F.

3. (1608). Thomas Jensen Worm; Pr. (08. 19); [† c. 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 551, 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:3 (1942), s. 234 (se nedenfor).

4. c. 1619. Hans Thomsen Galschjøtt el. Galskydt af Hammer-H.-S.-A., f. c. 93; St. 13; V.-Pr. (51); Pr. (61); 1 ~ Maren Thomasdtr.; 2 D.; 2 ~ før 42 Karen Knudsdtr. af Vildsted-V., levede 52; 4 B.; see Thomas H. G. i Farsø-V.; [† 1663].

KUM I, s. 11 (»Iohannes Thomæ Galskyt«); KS 3:5 (1884-86), s. 106; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 66; PT 10:6 (1939), s. 77 og 11:3 (1942), s. 235 (se nedenfor).

5. 1663. Villads Jensen Jeberg; St. Vibg. 47; ~ F. E.? Karen Knudsdtr., † 80; [† 1678; havde en broder, Jep Jensen i Jebjerg, Salling Nørre hrd.].

KUM I, s. 206 (»Wilhadus Iohannis«); Sixhøj nr. 203.

6. 1/8 1670**, o. 19/10, Ole Nielsen Aslow af Kollerup-S., f. c. 45; St. Vibg. 64; Pr. 80; 1 ~ Maren Samuelsdtr., † c. 73, Sstr. t. Hans Samuelsen til Hesselbjerg; F. S. Hansen Lime (Lymb), Bgr. i Nykjøb. p. M.; M. Karen Jørgensdtr. Lund (2 ~ K. O. Thisted i Seierslev-E.-J.); 1 S.; 2 ~ Maren Jensdtr.; 3 ~ Anne Pedersdtr., f. c. 52, b. 1/7 00; vist med alle tre 8 S., 4 D.; see Etm.; [b. 14/3 1698].

KUM I, s. 324 (»Olaus Nicolai Aslovius«); Sixhøj nr. 426.

7. 6/7 1697, o. 1/10, Hans Pedersen Mule, f. Kbh. 70; St. Christiania 90; C. 26/9 22, illum.; ~ 98 F. D. Maren Olesdtr. Aslow, f. c. 78; 3 S.; [† •/6 1703].

KUM II, s. 174 (»Iohannes Petri«).

8. 25/6 1703 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., o. 14/9 01] Abraham Martin Lauritsen Hviid, f. Aalbg. c. 18/2 77; (Bdr. t. Ottilia R. L. H. ~ H. C. T. Bloch i Aggersborg); F. L. Svendsen, Bfgd.; M. Bente Martinsdtr. Bremer; St. Aalbg. 93, Bacc. 94; C. 95, mediocr.; ~ 10/12 04 Inger Magdalene Lauritsdtr. Skipper, f. c. 87, † 8/11 37; F. L. Christensen S., Bfgd. i Hobro; M. Mette Lauritsdtr.; 1 S., 6 D.; see Andreas H. i Kværs; [b. 15/2 1740].

KUM II, s. 196, 200 (»Abrahamus Huidius«); E. Brejls skifteuddr.: Hald amt nr. 7; Hobro byfoged nr. 45; Ålborg byfoged nr. 1807; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 34, 37; Nygaards sedler: begr., hustrus begr..

9. 20/6 1740, o. 1/9, Johannes Danielsen Friedenreich af Kjetterup-G., f. 19/7 10; St. Aalbg. 27; C. 17/10 37, n.; ~ Vibg. 21/11 42 Margrethe Sophie Hedvig Kneyln; 1 D.; see J. P. Winding i Vestervig-A.; [† 5/5 1786].

KUM II, s. 488 (»Iohannes Friedenreich«, 18 år gl.).

10. 28/7 1786 [Vive-O.-V. 12/3 83] Christian Lauritsen Engelstoft af Sebber-L., f. 28/5 34; St. Aalbg. 50; C. 20/5 54, l.; p. Cap. Sebber-L. 11/11 71, o. 20/11; Sp. Gislum-T. 8/9 73; Pr. 79; ~ 2/11 73 Eleonore Hedvig Lillelund af Aarslev-T., f. 42, † •/4 16; 1 S., 1 D.; see H. J. Naschou, r. Cap. i Middelf.-K.; Etm.; (F. V. Bagger i Brahetrolleborg-K.); deres Søn var ogsaa Cfrrd., Prof. Laurits C.; [† 15/2 1803; lærd Philolog; forfattede latinske Vers; nød stor Tillid ved Grundighed, Læremethode, Uegennyttighed og Samvittighedsfuldhed; Forældre kappedes om, at tilbyde og næsten paanøde ham deres Sønner (lærde Efterretn. for 1803, S. 110)].

KUM III, s. 103 (»Christianus Engelstoft«, 17 år gl.).

11. 22/4 1803 [p. Cap. Volstrup-H. 3/7 01, o. 28/8] Niels Lassen Thorning af Torslev, f. 16/9 71; St. Aalbg. 93; C. 22/1 98, h.; (p. Cap. Kjetterup-G. 26/3 99); ~ 03 F. D. Ingeborg Marie Engelstoft, E. e. H. J. Naschou, r. Cap. i Middelfart-K.; B.; 3 ~ Gottlieb Nyegaard, Forp. i Næsborg Pg., og † 4/2 32; Biskop, Dr. og Prof. th. C. T. Engelstoft i Od. er hans Søn, (see F. D. T. Engelstoft, r. Cap. i Vissenbjerg); [† 15/12 1813].

12. 5/7 1814 [Vaagø, Fær. 29/1 13; kom ikke til Fær., men fik dog, ifølge Stiftsordre 10/12 14, Ret til, at hæve et heelt Aars Indtægter] Niels Nyegaard, f. Kbh. 3/11 74; F. Peter Nicolai N., Kbmd., siden Administrator og Bogholder; M. Mette Sophie Hansdtr. Lemvig af Hemmet-V.; St. Slag. 94; C. 1/5 04, l.; (Dvergberg i Vesteraalen, Trondhj. St., 17/4 12, o. 7/7, – 29/11 s. A.); 1 ~ Aarh. 22/12 05 Cecilie Margrethe Heegaard af Nordby p. S., f. 78, † Aarh. 29/3 06; 1 S.; 2 ~ Rebekka Cathrine Brummer, f. 70, † 9/10 40; F. Did. B., Cabinetscurreer og Voxdugsfabr.; M. Charlotte Marie Sveistrup; u. B.; [† 27/4 1817].

Fær, s. 25.

13. 1/8 1817 [Hjardemaal 8/1 08, o. 22/1] Christian Christensen Holst, d. Kbh. Hel. G. K. 4/8 76; F. Chr. Jensen H., Bødkersvend; M. Birthe Sophia Møller; St. Kbh. 95; C. 15/7 02, h.; Cant. v. Frue K. og Lærer v. Frue Sogns Fattigsk. i Kbh. 96; ~ 31/8 98 Cathrine Margrethe v. Høven, d. Kbh. Holmens K. 6/7 80, † Henrikseie, Borup S., p. Besøg hos sin Svigersøn, 12/1 47, begr. i Aalbg.; F. Thiel v. H., enroll. Matros; M. Frederika Bang; 4 S., 4 D.; (see N. C. K. Fogh i Kornum-L.-L.); [† 31/10 1817, faa Dage efter sin Indsættelse; ypperlig Taler; herlig Sanger; vakker og omgængelig; leed usigeligt meget under Kbhs. Bombardement; en Bombe slog f. E. ind i Stuen, hvor hans Hustru laa i Barselseng, dræbte eet Barn, saarede et andet og berøvede det tredie Synet på det ene Øie].

KUM III, s. 474 (»Christian. Christiani Holst«, 19 år gl.); Kbg. Kbh. Helligånds K. (1743-79) opsl. 172 (dåb og forældre); Kbg. Holmens K. (1776-83) opsl. 198 (hustrus dåb og forældre); Kbg. Kbh. Frue K. (1785-1804) opsl. 226 (1. søn); Nygaards sedler: Børn i Hjardemål, søn i Næsborg, enkens død; Vielsesdato visstnok på en mindeplade i Næsborg kirke.

14. 23/12 1818 [Hjortlund-K. 5/2 08] Rasmus Leerbech, f. Roesk. 4/12 70; F. Erik L., Kbmd.; M. Margrethe Schiøth; St. Roesk. 96; C. 16/7 01, n.; p. Cap. Steenmagle-S. 31/12 02, o. 12/1 03; Fp. 15/10 05; 1 ~ c. 03 Birgitte Marie Svendsen, † 23/10 17; F. Sysselmd. i Nordremule Syssel; 5 S., 4 D.; 2 ~ 19/4 19 Johanne Marie Steinbach, f. 30/5 97; levede i Vibg. 68; F. Daniel S., Factor paa Ømunderfjord p. Isld.; M. Ane Magd. Henckel; [# 9/5 1834, † 17/1 57].

15. 6/8 1834 [p. Cap. Mørke-H. 6/6 29, o. 29/6] Frederik Christian Gleerup Haar; [15/10 1853 Todbjerg-M.; see der].

16. 3/1 1854 [Skagen 11/1 44, o. 28/2] Johan Christopher Rudolph Berg, f. Rand. 12/4 14; F. Johan Peter B., Maanedslieut.; siden Cclrd. og Toldinsp. i Stubbekjøb.; M. Dorothea Mathiesen; St. Nykjøb. 32; C. 17/1 38, l.; ~ 6/7 44 Jensine Mathilde Grøn, f. Kbh. 12/10 14; F. Jens Garmann F., norsk Præstesøn, Gross.; M. Cathr. Laurette Tychsen; 3 S., 4 D.; see F. A. Nielsen, Cat. i Maribo; [# 10/12 1875; boer i Kbh.].

17. 24/7 1876 [Cap. p. l. Thoreby 9/8 69] Johan Volquartz Carsten Formann, f. Dronninglund 9/12 36; F. Abraham F., Eier af Dronninglund; M. Henriette Volquartz; St. Aalbg. 57; C. 29/6 63, h1.; Cap. p. p. Thoreby 17/11 65, o. 29/11; ~ 9/12 69 Helene Perch Nielsen af Thoreby, f. Jebjerg 20/1 41; (78) 3 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Næsborg s. 234-235).