Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 458. Hjortlund og Kalslund,

Kalslund Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 2/311; Rh. 461; R. M. 14/10 1766; S. i Kalslund K.; M. S. III.; Lkm. 6/82; Kbg. 1720.
Anm. Kalslund var Hovedsognet til 1659, da Pgden. ødelagdes.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Hans (Johs.) Pedersen*; [efter R. M. var han her fra før Reformationen].

1b. (1570) Peder Lauritsen; ~ Marine Pedersdtr.; see Etm.; N. P. Hjortlund, r. Cap. i Ringkjøb.-R.; P. P. Hjortlund i Medolden; [† før 1587; Sønnen Mogens døde af Pest i Kbh. 1578].

Hegelund I s. 129; II s. 80, 220.

1c. c. 1587? F. S. Hans Pedersen; [† 13/1 1602].

Hegelund I s. 376; II s. 220.

2. o. 24/3 1602. Oluf Sørensen Bruun af Malt-F.; St. i Kbh. (94); ~ F. D. . . . Hansdtr.; see Etm.; [† eft. 1633; af ham haves et Disthichon(1) paa Hjortlund Altertavle].

F-P s. 140 (»Olaus Severini Brun«); Hegelund I s. 379; II s. 221.

3. (1643). Bertel Sture (Stuer) af Toftlund; St. Ribe 33; ~ F. D. . . . Olufsdtr. Bruun; see Etm.; [† 1659; „smuk Mand; maatte sige Verden Farvel i den mere end bedrøvelige Krigstid med mange andre ( i Alt 28) Præster; Pgden. i Kalslund blev ødelagt“ (Rh. l. c.)].

KUM I, s. 119 (»Bartoldus Sturius«); Achelis I, nr. 1866.

4. E. f. B. 3/9 1658** [vist Hør. Ribe (56)] Bertel Jørgensen Struch (Struck, Struk); F. J. Bertelsen S., Bgr. i Ribe; St. Ribe 50; ~ F. D. . . . Bertelsdtr. Sture; 4 D.; see Etm.; [† c. 1690; Rh. siger, at han blev ældgammel, men ikke naar han døde; maaskee var Etm. først ham adjungeret].

KUM I, s. 226 (»Bartolus Struchius«).

5. 18/9 1682, o. 19/10, Poul Hansen Wedel, d. 7/9 59; St. Ribe 78; ~ F. D. Sara Bertelsdtr. Struch; 2 S., 1 D.; see Bertel P. W. (Wellejus) i Gundslev; [† 1692].

KUM II, s. 84 (»Paulus Iohannis Wellejus«).

6. 6/12 1692, o. 16/2 93, Johan Jessen Biltoft, f. c. 57; St. Slag. 78; ~ Maria . . . , en uægte Datter af Oberst Swanevedel, f. c. 69 og E. e. Lieut. Nahrensdorph; 3 ~ Etm.; [† 1694].

KUM II, s. 83 (»Iohannes Iessenius«).

7. 8/9 1694, o. 1/2 95, Carsten Als, f. Skaane; St. Lund t. Kbh. 89; ~ F. E., † 49; 1 S.; [† 1711].

KUM II, s. 171 (»Castanus Alzonius Scanus«); Nygaards sedler: Død.

8. 14/11 1711, o. 16/3 12 [Hør. Ribe 31/5 10] Niels Christensen Teilmann, f. Ribe 77; F. C. Nielsen T., Kbmd.; St. Ribe 97; ~ Ribe Cathr. K. 12/5 07 Maren Andersdtr. Hoe af Verst-B., f. c. 80, fmtl. † kort tid efter sin Ægtemd.; 4 B.; [† 1713; fik som Studiosus 29/7 09 Opreisning fordi hans Kone var kommet nogle Maaneder for tidligt i Barselseng efter Brylluppet].

KUM II, s. 229 (»Nicolaus Christiani Tegelmannus«); PT 2007, s. 50, 2008, s. 50; Nygaards sedler: Vielse, oprejsning, børn, hører.

9. 12/4 1713 [Pestp. i Kbh. 11] Hans Munck, f. Aarh. 4/10 82; F. Birkedmr.; St. Aarh. 99; C. 11; Pr. . . ; 1 ~ c. 13 Maren Jensdtr. Bredal, † c. 16; (Sstr. t. Elisabeth J. B. ~ J. V. Abild i Græse-S.); F. J. Mikkelsen B., Birkeskrvr. og Forv. p. Skovgd., Kollerup S.; M. Anne Else Lauritsdtr. Gonsager af Jelling-H.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Kollerup 5/10 17 Anna Christensdtr. Haunstrup fra Bjerget ved Horsens, f. 8/6 16 . ., † 46; F. Chr. Mikkelsen H.; M. Anna Pedersdtr. Høst; 3 S., 1 D.; [† 1740; anseet som en stor Mand].

KUM II, s. 248 (»Iohannes Munk«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 16; Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 4, 7; Nygaards sedler: 1. hustrus død, 2. vielse, børn.

10. 26/8 1740, o. 9/12 [Rtr. Sæby 16–39] Mag. Thomas Christensen Andrup, f. i V. Karleby, Lolld., 6/9 79; F. C. Thomsen A.; M. Maria Lauritsdtr.; St. Nakskov 95; C. 3/10 10, h.; Mag. 16; ~ 30/12 16 Helvig Kirstine Melchiorsdtr. Hjardemaal af Sæby, f. 16/12 98, † 23/9 73; 5 S., 5 D.; see T. P. Tødsleuf i Mosbjerg-H.; [† 1741].

KUM II, s. 212 (»Thomas Christierni Andrupius«).

11. 8/12 1741, o. 19/1 42, [Hør. Ribe 32] Peder Nielsen Thun; [25/11 1778 Ø. Linnet; see der].

12. 25/11 1778 [Ø. Linnet 26/1 70] Christian Jeppesen Foersom; Pr. 87; [17/1 1794 Hygum; see der].

13. 21/3 1794, o. 3/6, Jens Christian Ramsing; [31/5 1799 r. Cap. Od. St. Hans K. og Sp. t. Høiby; see Harlev-F.].

14. 26/10 1799 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 3/8 92, o. 3/10] Frederik Christian Grønlund af Darum-B., f. Ribe 16/4 67; St. Ribe 86; C. 18/1 91, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 90 – 11/9 92; ~ 11/9 92 Wilhelmine Cathrine Wilhelmi; 1 S., 1 D.; [† 20/3 1807].

KUM III, s. 414 (»Fridericus Christianus Grønlund«), 19 år gl.; Borchs K. nr. 426.

15. 5/2 1808 [p. Cap. Steenmagle-S. 31/12 02, o. 12/1 03; Fp. 15/4 05] Rasmus Leerbech; [23/12 1818 Næsborg-S.-O.; see der].

16. 19/5 1819, o. 13/8 [Adj. Ribe 12/8 14] Johannes Villadsen Angel; [28/10 1835 Vilslev-H.; see der].

17. 9/2 1836 [r. Cap. Nykjøbing-L. E. 14/7 29, o. 29/10] Hans Bøllemose; [18/4 1851 Aastrup i Haderslev Amt; see der].

18. 8/7 1851 [p. Cap. Lyderslev-F. 3/10 45, o. 5/11] Martin Julius Balslev af Haarslev, f. 22/10 17; St. Od. 34; C. 25/10 39, l.; Huslærer i L. Hedinge; ~ L. Hedinge 7/10 51 Salome Cathrine Leth af Horne, f. L. Hedinge 28/9 27, † 12/10 1918; u. B.; [20/11 1869 Strø; R.* 95; # 98; † Kbh. 25/12 99; E. S. 1/60].

19. 22/1 1870. Christian Frants Henrik Sodemann; 2/12 1875 Clemensker; see Emmerlev.

20. 7/8 1876 [Anholt 20/10 73] Georg Vilhelm Sodemann, f. Rostock 6/10 36; F. Christoph Heinr. Jac. S., Postmstr., siden Forp. af Nøisomhed p. Falster; M. Dorth. Carol. Lietze; St. pr. Kbh. 65; C. 29/6 69 h1.; Cap. p. p. Bogø 16/6 71, o. 26/7; ~ 27/7 71 Christiane Møller af Thoreby, f. Radsted 22/3 41; (78) 1 S., 3 D.; [18/3 1881 Rødding-K.].

———————————

Noter:

(1) »Disthicon« = et Dobbeltvers.

 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Hjortlund Kirke, s. 3311-3344, Kalvslund Kirke, s. 3345-3372.