Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 222. Emmerlev,

Møgeltønder Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 1/582; L. S. v. W.; R. M. 12/1 1766; M. S. III.; Lkm. 6/114; Kbg. 1650.
Anm. Præsten boer i Sdr. Seierslev.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. c. 1536. Hans Ditlevsen; havde været Munk, men blev omvendt til den lutherske Religion, skjøndt han en Tid var saa ivrig i sin papistiske Tro, at han sagde, at før vilde han lade Tarmene tage ud af sit Liv, før han vilde forlade den; ~ . . . ; see 2 Etm. [† c. 1554; fik 3/12 46 Livsbrev paa et Vikarie, der ligger til Emmerlev Kirke].

DKR s. 314-315.

2. c. 1554. Jens Jepsen i 12 Aar; ~ F. D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1566].

3. c. 1566. Peder Andersen; fmtl. St. i Rostock 60; Pr.; ~ F. E.; see Etm.; J. Petersen i Bedsted; [† 14/4 1597].

Achelis I, nr. 303 (»Andreas Petri Holsatus«); Hegelund I s. 247, 296, II s. 159.

4. o. 9/4 1598. Claus Poulsen*, f. Ribe c. 71; St. Ribe 94; Pr.; ~ 98 F. D. Ingeborg Pedersdtr., f. c. 72, † 35; 8 S., 2 D.; see Etm.; Paul Clausen i Hostrup; Jens Clausen i Daler; Peder Clausen i Hjerpsted; [† 10/9 1650; hans Navn paa Kalken 1639 og paa Kirkeklokken 1634; T. 291].

F-P s. 141 (»Claudius Pauli«); Hegelund I s. 310, II s. 189; SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 187; DanKir bd. 21, s. 1376, 1380 (se nedenfor).

5. 12/2 1636**, o. Ribe 17/2, F. S. Claus Clausen Emmerlev*, f. 23/1 11; St. Flensborg 32; Pr. c. 58; ~ Tønder 4/7 46 Anna Hansdtr., f. c. 22, † Emmerlev 20/9 73; F. H. Pedersen; M. Anna . . . ; 4 S., 2 D.; see Etm.; Hans C. i Skads; P. C. Emmerlev i Eltang-V.; [b. 4/9 1691; T. 291].

Achelis I, nr. 1833; SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 188 (se nedenfor).

6. o. 18/2 1675**. F. S. Claus Clausen Emmerlev, f. 25/10 47; St. Ribe 68; ~ Cathrina Elisabeth . . . , f. c. 46; 2 ~ Etm.; see J. Clausen her; Claus Clausen i Hjerpsted; [† 11/2 1686].

KUM II, s. 7 (»Claudius Claudii Immerlevius/Emmerlovius«); Achelis I, nr. 3032; SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 189 (se nedenfor), 14:6 (1965), s. 130.

7. 21/4 1686**. Marcus Kiel, f. Tønder 55; F. Josias K. Kbmd.; St. i Kiel 76, Kbh. 85; Pr. 08; 1 ~ 19/10 86 F. E., b. 28/6 11; 2 S.; 2 ~ 12 . . . (faa Uger før sin Død); [† 20/8 1712].

KUM II, s. 136 (»Marcus Kiel Tundera-Slesvicensis«); Achelis I, nr. 3295; PT 11:4 (1943), s. 189, 191 (se nedenfor); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

8. 27/12 1712. F. Sts. Mag. Johannes Clausen (Claudius el. Claudi), f. her 28/6 79; St. i Leipzig 98, i Kbh. 02; C. 17/3 02, illum.; Mag. Kbh. 16; Pr. (39); ~ Magdalena Augusta Samuelsdtr. Reimarus af Tønder, f. Heide 94, b. her 3/1 25; 1 S., 2 D.; see B. Meyer i Møgeltønder; C. J. Schultz t. Roesk. Dk.; [b. 16/1 1744; skjænkede Orgelet].

KUM II, s. 271 (»Ioannes Claudius, Tondera-Holsatus«); Achelis I, nr. 4080; SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 191, 193 (se nedenfor); Nygaards sedler: Provst.
(9. o. 17/8 1742**. Christopher Johansen Schultz; [29/9 1742 Møgeltønder; see Roesk. Dk.].)

10. 14/2 1744 [Vilslev-H. 43**] Laurits Nielsen Gram; Pr.; [9/12 1757 Sorø; see Stege].

11. 6/1 1758 [r. Cap. Kjøge-Ø. 5/8 57, o. c. 8/9] Hans Otto Sørensen Foss, f. Gram 20; F. S. F., Degn; M. Cathrine Nielsdtr.; St. Ribe 39, Bacc. 40; C. 42; Huslærer; (Adserballe 6/11 56); ~ 2/7 58 Ulrikke Eleonore Sørensdtr. Steenstrup af Haraldsted-A., som overlevede ham; B.; [b. 17/5 1769].

KUM II, s. 601, 611 (»Iohannes Otto Foss«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5596; Nygaards sedler: Enken.

12. 1769 [Jernved 8/7 63, o. 22/7] Hans Adolph Hansen Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Tønder 27/6 32; St. Ribe 50, Bacc. 58; Hør. Ribe 50; C. 59; Aman. Ribe . . . ; Emmerlev 19/10 59*; (Fol 31/10 60*); ~ 5/10 64 Anna Christine Agnete Christiansdtr. Brorson, f. 47; F. C. B. af Kbh. Nic. K., Postmstr. i Haderslev; M. Christine Ries (Riis); u. B.; [† •/8 1790].

KUM III, s. 100, 182 (»Iohannes Adolphus Brorson«, 17 år gl.); Achelis II, nr. 5976.
(10/9 1784*. J. Kampmann; see Klinte-G.).

13. 19/11 1790 [Brørup-L. 22/12 86] Johannes Holst, d. Nakskov 30/11 55; F. Hans Hansen Kok, Bgr.; M. Johanne Dorothea Holst; St. Nakskov 74; C. 16/12 77, h.; Cat. Kbh. Holmens K. 11/2 84; tillige p. Cap. Kbh. Vartov K. 17/12 s. A., o. s. D.; 1 ~ Kbh. 23/6 80 Maria Elisabeth Müller, f. c. 56, b. Emmerlev 12/7 00; F. Zacarias M.; M. Carolina Sophia . . . ; 4 S., 5 D.; 2 ~ 05 Anna Hansdtr., f. Kærgd., Emmerlev S., d. 23/10 74, † 10/3 21; F. H. Jensen Møller, Styrmd.; u. B.; 3 ~ 22/6 21 Jeng (Jenese) Holm Hansen, f. Kastrup, Gram S., d. 26/12 96, † S. Seierslev 22/5 35; F. Nis H.; M. Anna Cathrine Jepsdtr.; u. B.; 2 ~ Søren Nielsen Due, Degn; see Hans Christian H. i Rørbæk-G.-S.; [† 18/4 1824; N. 266; E. 1/689 og S. 1/840].

Hanne Bonnichsen Jensen: Emmerlevpræsten Johannes Holst og hans tid 1755-1824, upubl. manuskript, 2012; ON-Malt, s. 145; Nygaards sedler: Børn i Brørup.

14. 18/8 1824 [Moltrup-B. i Sl. 18/2 s. A.] Hans Carl Ludvig Holm*, f. p. Schackenborg 16/9 73; F. Cclrd. Johan Henrik H., Administrator; M. Susanne Amalie Weile; St. Ribe 93; C. 23/1 98, n.; p. Cap. Daler 26/9 00, o. 6/10; ord. Degn p. Romø 25/3 03; Sp. Ballum 15/2 11; R. m. Pr. 1/9 50; ~ 03 Dorothea Magdalene Seitz, f. S. el. N. Brarup, Sl., 12/10 76, † 23/7 50; F. Carl Ludvig S., Sp. i S. Brarup og L., siden i Stenbjerg; M. Margrethe Gabriele Cramer; B.; see Peter C. H. i Agerskov; [† 10/6 1851; Lgst.; E. 1/679 og S. 1/825].

Achelis II, nr. 7579; DanKir bd. 21, s. 1384 (se nedenfor).

15. 25/8 1851 [Engom 9/2 36] Christian August Jürgensen, f. Kold. 23/11 97; (Bdr. t. Jürgen J. i Høien-J. og t. Jacob B. J. i Engom); F. Peter J., Chordegn; M. Christine Sophie Buntzen; St. Kold. 19; C. 21/7 25, n.; Miss. v. Godthaab 25/1 26, o. 10/2; v. Holsteinborg 32; ~ 23/11 28 Marcussine Cathrine Wolf af Kbh. Hel. G. K., f. p. Godthaab i Grld. 23/9 08, † 9/11 80; 7 S., 2 D.; see J. C. G. Wulff i Vodder; [# 30/12 1863; † Kbh. 2/8 67; E. 1/808 og S. 1/984].

16. 5/3 1864 [Nykirke, Tønder Pr., 8/10 61] Christian Frants Henrik Sodemann, f. Rostock 12/9 32; F. Hans Jac. Christoph S., Kbmd., senere Forp. af Gjedsergd. og Eier af Skovgd. v. Hals; M. Dorth. Cathar. Maria Lietze; St. Nykjøb. p. F. 51; Indfødsret 27/4 56; C. 20/1 59, l.; Adj. min. St. og L. Solt i Angel 7/10 59, o. 12/10; ~ Førslev 1/8 62 Inger Marie Barfod af L. Lyngby-Ø., f. Faxe 13/5 41, † Frederiksberg 13/6 1918; u. B; [susp. 1867; afsat af d. t. R. 20/5 s. A. formeldelst Edsnægtelse; 22/1 1870 Hjortlund-K.; 2/12 1875 Clemensker; 10/2 1876 ved Afreisen til Clemensker Taffeluhr og Gulduhr med Kjæde samt en Sum Penge; see D. T. 76/47; Pr. 28/2 82; Pg. br. 87 med arkiver; R.* 19/5 90; D.-M. 21/12 1900; # 12/2 04; † Clemensker 17/5 1911].

AaDB, s. 69.

17. c. P. 1867 [c. P. Bov 64, c. P. Adsbøl-G. s. A.] Eduard Carl Thomas Rönnau, tillige Sp. Ensted 65; [1874 Bov; see der].

18. c. P. 23/9 1867. Ernst Becker; [3/11 1868 Aller (alene, uden Taps)].

19. 1868 [Cap. Kettinge 67] Eduard Adolph Asmussen, f. Pelvorm 14/8 36; F. Carl Erich A., Sp. ss.; St. Lübeck t. Kiel 57, i Erlangen 59, i Kiel 65; C. ss. 67; [# 1893; † Lübeck 25/7 1912].

Achelis II, nr. 10113; Arends I, s. 23.
———————————

 

 

No 223. Sognecapellaner i Emmerlev.

[Møgeltønder Herred, Ribe Amt og Stift]

M. S. III; R. M. 2/6 1766; L. S. v. W.
Anm. Synes en Tid tillige at have været Herredscapellaner; havde ingen Indkomst uden af 4 Capellantjenere; senere lønnede med 120 Rd. af Sp.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. c. 1569. Hans Nielsen*; [† 4/3 1620].

Derefter annecteret til Sognekaldet.

2. 27/4 1739, o. 4/9, [p. Cap., 28/4 44 r. Cap.] Jens Christiansen Clausen, f. Ribe 15/3 10; F. C. C., Consumptionsforv.; M. Anna Cathrine Thomasdtr.; St. Varde 29; C. 6/11 37; ~ Albertine Elisabeth Stieblern, som overlevede ham; 4 S., 2 D.; [† 19/2 1759].

Nygaards sedler: Enken.

3. 30/3 1759, o. 22/9, Folkmar Danchel Stephansen Kruse, f. Kbh. 22/9 22; F. S. Caspersen K., „tribunalis aulæ regiæ notarius“ (Hofretssecretair); M. Else Sophie Danchel af Kbh. Hel. G. K.; St. Fdbg. 41, Bacc. 44; Alumnus p. Valkendorfs Coll. 45–50; C. 47; (Vemmelev-H. 12/3 51*); ~ 63 Marine Lauritsdtr. Schmidt; F. L. S., Tingskriver og Sognefoged i Emmerlev; u. B.; [† 31/10 1775].

EM II, s. 317; PT 3:6 (1897) s. 303-304; 8:6 (1927), s. 96; 11:6 (1945), s. 22, 24 (Poul Danchels Optegnelser).

4. 15/2 1776, o. 28/3, Johan Samuel Mathiesen Dyrhoff; [8/2 1778 Ø. Løgum; see der].

(16/9 1778. Jens Storm; maaskee Smidstrup-S. 1778.)

5. 9/12 1778, o. 27/1 79, Hans Vilhelm Bagger; [17/3 1797 Ballum; see der].

6. 2/6 1797, o. 7/8, Christian Albrecht Posselt; [6/5 1808 Visby; see der].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Emmerlev Kirke, s. 1369-1386.
Smith, Jonathan: Præsteslægten Claudius. Sønderjyske Årbøger, 1942, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 257-267.
Smith, J.; Slægten Claudius, Personalhistorisk Tidsskrift, 11:4 (1943), s. 187-207, samt "Rettelser og tilføjelser" i PT 12:3 (1948), s. 196-197.