Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 383. Haraldsted og Allindemagle,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/234; K. M. 121; M. 92; Kbg. Haraldsted 1700, Allindemagle 1755.
Anm. Allindemagle var i Reformationstiden et Pastorat for sig og der nævnes en Hr. Anders som Sp.
———————————

0. (1520). Hans Poulsen; hans Navn paa en Korbænk 1520.

DanKir bd. 5, s. 452 (se nedenfor).

1. (1584). Jens Nielsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. (1601). Hans Jacobsen, f. Kbh.; i hans Tid blev Allindemagle Annex; ~ Birgitte . . . , som overlevede ham; [† 1640; hans navn paa Altertavlen 1601 og paa en Dørfløi i Allindemagle K. s. A.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 5, s. 451, 465 (se nedenfor).

3. o. 4/6 1640 [Hør. Roesk. c. 29, till. Degn v. Dk. 33] Frederik Jensen Busch, f. Ringkjøb. 02; St. Roesk. 27; ~ (42) Gjertrud Damianidtr., fmtl. af Herslev-G., † 74, E. e. 1) Oluf . . . , 2) Niels; 1 S., 1 D.; see E. S. Holbech i Urlev-S.-D.; ((Damianus T. D. i Dalbyneder-R.-S.; Nicolai T. D. p. Fæmø)); [† 1659].

KUM I, s. 82 (»Frideric. Ian. Rinkøbing«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, (»Friderich Hansen Busk«) 38 år gl.; 6:2 (1936-38) s. 472; Kopskatten 1645, opsl. 22 (»Fredrich Jensen Busch«); Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144.

4. 1659, o. Od. 23/10, Poul Hallesen (Hallesius el. Hallerius), f. p. Island, beskikket af den svenske Konge Carl Gustav; St. Hole 53; [† 1663; N. 217].

KUM I, s. 209 (»Paullus Hallerius Islandus«), Wiberg skriver at han blev ordineret af den svenske Feltsuperintendent Zacharias Kling(1), men i Biskop Laurits Hindsholms Dagbok har han selv ordinert ham, efter begiæring af provsten Hans Pouch i Ringsted; KS 5:3 (1905-07), s. 728.

5. o. 1/11 1663 [Hør. Kbh.] Christian Hansen Hylling; vist St. Roesk. 55; Bacc. 56; ~ Christine Sofie Nielsdtr., levede 76; [† c. 1673].

KUM I, s. 256, 263 (»Christiernus Iohannis Gemsæus/Christianus Joh. Hylling«).

6. 27/1 1674. Johan Meyer; maaskee St. Helsing. 42; ~ Else Jensdtr.; 2 ~ 80 (Bev. 12/2) Claus Toft, Stiftsskrvr. i Sjælld.; [† c. 1679].

KUM I, s. 173 (»Iohannes Mejerus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; PT (1916) s. 38 (Ægteskbev.).

7. 21/5 1679. Henrik Jensen Wissing; F. J. Jensen i Kbh.; St. Slag. 73; ~ 80 (Bev. 14/8) Dorthe . . . , E. e. Søren Trane, f. c. 45, † •/12 17; see S. J. Ørsted her; [† c. 1691].

KUM II, s. 39 (»Henricus Vissingius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev (nr. 185 1679); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ringsted hrd. nr. 23; E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg rytterdistrikt nr. 43.

8. 7/3 1691. Jeremias Christopheren Wolff el. Wulff; St. Slag. 78; ~ Sæby 24/10 94 Else Motzfeld, † Sæby Kirkehus 28; [† 1701].

KUM II, s. 83 (»Ieremias Christophori Wulf«).

9. 24/5 1701 [Ærøskjøbing 14/11 93] Mag. Søren Jacobsen Ørsted af Hornslet, f. 24/10 66; St. Roesk. 86; Mag. 04; Pr. 34; 1 ~ Engelke Kohlendahl, f. 74, † c. 10; F. Cornelius K. t. Krymplingegd. v. Nestved; 3 S.; 2 ~ Sophie Dorothea Thrane, en Dtr. af Nr. 7 her, † c. 19; 1 S., 1 D.; 3 ~ Johanne Marie Trap, f. 00, b. Slag. 27/11 70; 4 S., 1 D.; see J. M. Monrath i Tjæreby; Christian S. Ø. t. Slag. St. Pet. K.; [† 7/10 1736; var 1710 under Action(2) for Drukkenskab].

KUM II, s. 147 (»Severinus Iacobi Ørsted«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ringsted hrd. nr. 23 og 38; Slagelse hrd. nr. 152.

10. 9/11 1736 [Jydstrup-V. 7/9 s. A.] Søren Mikkelsen Steenstrup af Øsløs-V.-A. (F. M. F. Vogelius), f. 21/2 03; St. pr. Sorø 21; C. 17/10 26; p. Cap. Kbh., Waisenhuset 10/5 34, o. 28/5; 1 ~ Kbh. Nic. K. 25/11 37 Dorthe Hansdtr. Mossin af Kjøge-Ø., E. e. C. C. Nannestad i Tjæreby-A., og † 39; 2 ~ 10/8 40 Engelke Marie Christiansdtr. Daldorph, f. 13, † 82; F. C. D., Kass.; M. Cathrine Findsdtr.; B.; 2 ~ 49 M. C. Brysting i Ramløse-A.; see H. O. Foss i Emmerlev; [† 2/4 1748].

KUM II, s. 431 (»Severinus Steenstrup Mich. fil.«, 17 år gl.); SB s. 245.

11. 31/5 1748 [Jydstrup-V. 1/12 36, o. 6/2 37] Frants Christian Jensen Holbech, f. Ribe 24/8 93; F. J. Christensen H.; M. Marie Frantsdtr. Terpagger; St. Ribe 11; C. 10/12 14; ~ 37 Cathrine Overberg Johansdtr. Heerfordt af Holbæk-M., f. 17, b. Valsølille 26/9 82; 2 D.; see J. W. P. Monrad i Rorup-G.; N. O. Sletting i Eiby-D.; [† 3/1 1772].

KUM II, s. 357 (»Franciscus Christian. Iani Holbech«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 72.

12. 6/2 1772 [Jydstrup-V. 19/3 56, o. 12/5] Johannes Mortensen Zuschlag, f. Kbh. 1/6 24; F. Martinus Z. fra Hannover, Værtshusholder i Kjøge; M. Maren Christensdtr. Møller; St. Fdbg. 42, Bacc. 44; C. 46; ~ Kbh. Garn. K. 26/7 58 Dorthea Joachimine Agnete Martens; [b. 28/11 1792; Pg. br. 89].

KUM III, s. 28, 47 (»Iohannes Zuschlag«, 18 år gl.); PT 1991, s. 25, 42-43.

13. 7/12 1792 [Jydstrup-V. 5/3 72, o. 10/4] Christopher Knudsvig, f. c. 40; St. pr. 58, Bacc. 59; C. 25/11 60; Præd v. Harboes Kloster(3); Pr. . . ; 1 ~ Birgitte Frick, E. e. . . . Dystrup; 2 ~ 25/1 93 Marie Winther af Hasle-F., f. Kjettinge 20/8 68, † 29/11 98; 2 S., 1 D.; [† 7/8 1806; W. 3/423; Lgst.].

KUM III, s. 177, 194 (»Christophorus Knudsviig«, 18 år gl.); DanKir bd. 5, s. 457 (se nedenfor).

14. 19/9 1806 [Jydstrup-V. 28/12 92] Otto Grundtvig af Gladsaxe-H., f. p. Seierø 58; St. Roesk. 78; C. 16/1 88; Fp., o. 3/9 s. A.; ~ Marie Magdalene Topp, f. 30/1 69, † 2/5 49; F. Jac. T., Lotto-Ass.; M. Dorthea Mar. Ørn; B.; see J. Deichmann i Simested-H.-H.; (N. P. Raaschou i Espe-V.); [† 19/9 1815 paa Fred. Hosp. i Kbh.].

15. 29/11 1815, o. 15/12, Gerhard Giese Salicath; [2/5 1835 Slag. St. Mik. K.-H.; see Stillinge].

16. 7/6 1833 [Jydstrup-V. 3/7 22] Jens David Frederik Salicath, f. Skovlyst v. Hillerød 16/11 92; F. Joh. Fred. S., kgl. Skovrider, Landvæsenscomm.; M. Anna Marie Lidemark Sælboe; St. Fdbg. 10; C. 13/1 18, l.; Aggersborg 18/4 21, o. 15/8; ~ 20/9 22 Kirstine Birgitte Jelstrup, f. 24/8 02, levede 68; F. Balthasar J., Cpt.; M. Joh. Marie Quistgaard; 2 S., 5 D.; see J. M. Dahl, Archidiak. i Tønder; [† 6/1 1840].

17. 7/3 1840 [Hersom-B.-K. 20/8 30] Ludvig Emil Quistgaard, f. Kbh. 20/7 01; F. Etrd. Iver Q., Bgmstr. i Kbh.; M. Marie Dinesen; St. pr. 17; C. 18/1 24, l.; Adj. Sorø 18/8 27; ~ 2/6 31 Adelheide Juliane Henriette de Neergaard, f. 6/12 04; F. Kmhr. Jens Peter Bruun de N. t. Eckhoff; M. Henriette Caroline Elisabeth, Comtesse Baudissin; 8 S., 2 D.; see V. T. Kall i Bølling-S.; [† 9/2 1868; agtet og afholdt; „vil blive savnet i sin Menighed, hvor hans hæderlige, bramfri Virken havde skaffet ham mange Venner“)].

18. 27/4 1868 [Tødse-E. 19/8 53] Hans Peder Frandsen, f. Holbæk 4/3 13; F. Arent Thomas F., Kbmd.; M. Karen Pedersen; St. Fdbg. 32; C. 6/11 37, l.; Skllrr. i Smørum 38; Sp. Gjøl 29/12 45; ~ 7/9 38 Charlotte Gottholdine Plesner af Skjelby-Gu., f. Fjellerup 8/7 11, † 23/7 81; 3 S., 1 D.; see Holger B. F., cd. th. 75/2; [# 28/11 1882].

———————————

Noter:

(1) Zacharias Kling, den svenske konge Carl Gustavs hofpræst og generalsuperintendent ved hæren under krigen 1657-1660 mellem Sverige og Danmark. Da Sjællands biskop Hans Svane på grund af den svenske belejring var indespærret i København og ikke kunne udøve sine embedspligter, udnævnte Carl Gustav i 1658 sin Konfessionarius til at fungere som biskop i Sjælland, der nok var svensk besat, men på ingen måde afstået til svenskerne.
(2) under Action = (ældre juridisk dansk) under tiltale el. søgsmaal.
(3) Det Harboeske Fruekloster, beliggende i Stormgade, er en Stiftelse for trængende Enker af adelig Stand, hvis Mænd har tjent Kongen og Fædrelandet. Grundlagt i 1735 efter testamentarisk bestemmelse af gehejmerådinde Christine Harboe. Det eksisterer stadig, men nu som fribolig for enlige kvinder. Beskrevet i Nicolaj Jonge: Kongeriget Danmarks chronografiske Beskrivelse. Kiøbenhavn 1777.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Haraldsted Kirke, s. 443-459; Allindemagle Kirke, s. 460-467.