Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1188. Tjæreby og Alsønderup,

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/195; L. S.*; K. M. 170; Lkm. 1/227; L. P. B. 169; M. 28; U.; Kbg. 1709.
———————————

1. 15. . Laurits . . . ; [15. . P. paa Gulland (Gotland); hans Navn paa en gammel Degnestol].

2. 15. . Poul . . . ; [† Kbh. 1585 af „indvortes stor Svaghed og Siugdom“].

3. (1584). Jacob Mogensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

4. 1585. Mogens Pedersen, f. Kolding; [† 1613; hans Navn paa en gl. Altertavle i Alsønderup Kirke 1599: »Magnvs Petri Coldingensis«; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 2, s. 1409, 1448 (se nedenfor).

5. 1613. Hans Henriksen; havde været Sanger i Kongens „Kantori“; kom i Sorø Skole 02; St. i Kbh. (08); [† 1628].

F-P s. 237 (»Johannes Henrici Hafniensis«); SB s. 119.

6. c. 1628 [p. Cap. Esbønderup-N., o. 24/10 21] Anders Nielsen Glim; St. Roesk. 20; ~ (45) Christentze Nielsdtr.; see O. Andersen i Tillitze; [† 1661].

KUM I, s. 39 (»Andreas Nicolai Glim«); PT 8:6 (1927) s. 187 (»Anders Nielsen Glin (Glim?)«); Kopskatten 1645, opsl. 47.

7. 1661 [p. Cap.*, k. 27/8 52] Peder Pedersen Cornæus el. Chornæus; St. Kbh. 43, Bacc. 44; [† 1673].

KUM I, s. 177, 186 (»Petrus Petri Chornæus/Cornæus«).

8. 22/7 1673. Bent Henriksen Støck; St. Fdbg. 69; ~ Christence . . . . , † c. 95; [† c. 1693].

KUM II, s. 14 (»Benedictus Henrici Stochius«).

9. 25/4 1693 [Hør. Fdbg. 88] Jens Henriksen Gerner af Birkerød (F. blev Biskop i Vibg.), f. c. 65; St. Kbh. 86, Bacc. 87; Pr. 06; 1 ~ 94 Magdalene Sophie Thambsen, f. c. 36 (fejl for 66?), † 10/8 10; 5 S., 1 D.; 2 ~ 13 Anna Margrethe Torbensdtr. Stemann (Lidøe) af Hersted-Ø. og V.; 1 S.; 2 ~ O. P. Schytte i Vallekilde-H.; see Henrik J. G. til Kbh. Frue K.; [† 2/2 1729; Eptph.].

KUM II, s. 145, 151 (»Ianus Henrici Gernerus«); DanKir bd. 2, s. 1408-09, 1413 (se nedenfor).

10. 4/3 1729, o. 1/4, Mag. Christian Christophersen Nannestad, f. Eidsberg, Aggershuus St., 22/11 96; (Bdr. t. Frederik C. N. t. Aarhus Dk.); F. C. Jensen N., Sp. ss.; M. Karen Tønnesdtr. Unrow; St. pr. 14, Bacc. 15; C. 15/5 16, l.; Mag. Kbh. 30/7 22; ~ Skuldelev 26/6 30 Dorthea Hansdtr. Mossin af Kjøge-Ø., b. 15/5 1739; 2 ~ Kbh. Nic. K. 25/11 37 S. M. Steenstrup i Haraldsted-A.; [† 5/6 1732].

KUM II, s. 377, 390, 449 (»Christianus Nannestad«, 18 år gl.); NST 29 (1984), s. 157-158.

11. 12/7 1732 [p. Cap. Hvidesø (Kviteseid), Øvre-Tellemark, Christiansands St., 27] Niels Haar; [24/3 1752 Skjelby-Gj.; see der].

12. 24/3 1752 [Skjelby-Gj. 1/7 45] Mag. Hans Mossin Rasmussen Lange af Randers 2 r. Cap., f. 11; St. Fdbg. 29, Bacc. 30; C. 13/12 35, l.; udenlands 37–40: St. i Rostock 37, i Wittenberg 38; Mag. sst. 17/10 39; i Halle 1 Aar, p. Reise i Holland (Amst, Haag, Leiden Utrecht); Fp. 6/9 43, o. 27/9; ~ Sorø 25/8 46 Anne Marie Urbansdtr. Bruun, † 8/1 56, E. e. H. L. Aaschou i Brøndshøi-R. (Sstr. t. Mette J. U. B. ~ J. S. F. Mentzer i Kvislemark-F.); F. Etrd. U. B., Deputeret for Finantserne; M. Anne Elisabeth Abbestée; 4 S., 2 D.; see H. J. Jordhøy i Ringkjøb.-R.; Hans L. i K. Stillinge; [† 7/5 1754].

KUM II, s. 507, 516 (»Iohannes Lange«, 18 år gl.); Helk II, s. 174; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 153; PT 9:5 (1932), s. 178, 194; EM 5, s. 55-56.

13. 24/5 1754 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 18/9 50] Andreas Severin Pedersen Balle; [6/1 1774 Vemmelev-H.; see der].

14. 10/3 1774 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 29/8 66, o. 28/11] Magnus Clausen Kaas, f. Kbh. 5/11 36; F. C. K., Skræder; M. Anna Søbecker; St. Kbh. 58; C. 16/6 60, n; ~ 21/5 84 Anna Susanne Groth, f. 42, † Hillerød 8/11 14; u. B.; [b. 14/3 1794; W. 1/521 og 3/409; N. 301].

15. 25/4 1794, o. •/7 [Lærer for Prinds Christian (Kong Chr. VIII.) og Prindsesse Louise Charlotte . .] Bone Falck Rønne; [26/3 1802 K. Lyngby; see der].

16. 18/6 1802 [Græse-S. 29/9 97] Daniel Eiler; [31/12 1823 L. Lyngby-Ø.; see der].

17. 26/5 1824 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 4/10 15] Søren Bjerregaard; [4/11 1829 Ø. Mariæ; see der].

18. 4/11 1829 [Ø. Mariæ 13/12 26] Jørgen Koefoed af Clemensker, f. 1/1 72; St. Rønne 92; C. 5/7 97, l.; Sp. Eising-H. 18/6 01, o. 25/6; Søndersø 5/5 19; ~ Jacobine Møller, f. p. Høiriis, d. Ikast 14/11 84, † 27/11 35; F. Caspar M., Foged i Hammerum Herred, Landvæsenscommiss.; M. Kirsten Pedersdtr. Nørschou; 6 B.; see I. Nyboe i L. Lyngby-Ø.; [† 25/12 1831].

AaDB s. 100.

19. 2/5 1832 [Grindsted-G. 17/12 19, o. 4/2 20; tillige Heinsvig 17/4 22] Jørgen Gottberg Sommer af Sorø, f. p. Fæmø 6/7 94; St. Fdbg. 12; C. 24/4 17, l.; Pr. 7/2 40; ~ 20 Mette Christine Jensen, f. Kallundbg. 12/9 96, † Kbh. 51; F. Fred. J., Gartner; M. Ellen Hansdtr.; 4 S., 5 D.; see Frederik M. S. i Thorstrup-H.; Jensenius S. i Torup; N. P. Hansen i Bølling-S.; [† 31/12 1846; skikkelig og agtet; B. D. G. 1/202].

20. 7/3 1847 [Sydstrømø, Fær., 3/7 38] Hans Andersen Lund, f. Rønne 26/10 06; F. A. Hansen L., Kbmd.; M. Inger Kirstine . . . ; St. Rønne 25; C. 29/4 30, l.; Sp. Syderø 15/6 32, o. 11/7; Pr. 27/10 43; ~ Kbh. 17/7 32 Thomasine Cornelia Ambrosia Bugge, f. Kbh. 11/3 05, † 11/3 77; F. Dr. med. Simon B. (Søn af Astronomen), siden Landphys. i Holbæk; M. Cathrine Gabrielle v. d. Hoven; 5 S., 6 D.; [# 25/2 1876; boer i Kbh.; Erkjendtlighedsgaver, bestaaende af Taffeluhr og Sølvtøi, 7/3 72].

Fær, s. 21.

21. 8/5 1876. Hans Christian Utke; see Ørre-S.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Tjæreby Kirke, s. 1391-1414, Alsønderup Kirke, s. 1437-1455.