Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1393. Ørre og til 1822 Hodsager, siden Sinding,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

Kilder.L. P. B. 415; R. M. 3/2 1767; M. S. III.; Lkm. 6/375; Kbg. 1728.
Anm. Ørre hørte tidligere til Aulum; Hodsager er nu Annex til Aulum; Sinding var tidligere Annex til Nøvling.
———————————

1a. (1584). Peder Christensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

1b. (1610. 19) [Cap.* (84)] F. S.? Christen Pedersen; see Morten C. Ørre i Raarup; Mads C. Ørre i N. Felding-T.; [var her endnu 1619].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 546.

1 (c).  16 . . Jens. . .

2. o. 25/3 1632. Laurits Christensen; vist St. Ribe 28.

KUM I, s. 92 (»Laurentius Christierni Holstepontanus«).

3. 5/6 1669**, o. 24/7, Christen Jørgensen Friis af Sevel; St. i Greifswald 63, i Kbh. 68; C. 10/3 69; ~ Maren Knudsdtr. af Borbjerg, levede 05; [† 1682].

KUM II, s. 5 (»Christianus Georgii Frisius Hallandus«); Helk II, s. 115; Nygaards sedler: Død 1682; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 5, 24, 27.

4. 2/10 1682 [Hør. Kjøge (82)] Peder Lauritsen Havnelev; St. Kjøge 78; 1 ~ . . . . ; mindst 1 D.; 2 ~ Elisabeth Sørensdtr. Loumann af N. Omme-B.; 2 S., 2 D.; 2 ~ J. J. Morsing i Meirup; see S. M. Hobroe i N. Omme-B.; [† 1707].

KUM II, s. 85 (»Petrus Laurentii Haunlovus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 34; Nygaards sedler: Hører.

5. 20/6 1707. Søren (Sørensen?) Krøyer; maaskee St. Kbh. 96; ~ Abigael Marie Stitzel, f. c. •/1 84, b. Gundslev p. Falster 28/8 57; mindst 2 S., 1 D.; [† 1722; Enken boede 48 i Reendalens Pgd., Aggershuus St. (hos sin Dtr. Catharina ~ C. W. Schulze af Durup-T.), siden i Kbh. og til sidst i Gundslev p. Falster].

KUM II, s. 218 (»Severinus Severinides«); PT 2:5 (1890), s. 193-202; LAV: Biskoppen i Ribe, Indkomne Breve fra Hammerum Hd. 1748 og 1754; Kbg. Gundslev (1754-1814), opsl. 149.

6. 6/12 1722. Laurits Hansen Friis af Vilslev-H., f. 29/4 92; St. Ribe 11; Alumnus p. Borchs Coll. 25/5 16 – 9/7 18; C. 21/6 18, l.; ~ c. 21 Anna Helvig Thomasdtr. Bording af Bording, † 67; u. B.; [† 1743].

KUM II, s. 357 (»Laurentius Ioh. Frisius«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 124; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 9; Nygaards sedler: testamente.

7. 11/5 1743, o. 19/7, Mag. Morten Mortensen Lund, f. Horsens 15/12 10; F. M. Nielsen L.; M. Elisabeth Frederiksdtr. Enemerke i Ommosegd.; St. Fred. 30, Bacc. 32; C. 21/4 38, l.; Mag. 44; ~ Kbh. Nic. K. 27/11 43 Christiane Junge (Jonge); F. Contr. i Kbh.; u. B.; [† 15/5 1755].

KUM II, s. 522, 535 (»Martinus Martini Lund«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 6.

8. 1/8 1755, o. 22/10, Tule Ibsen Schandorph, f. Skanderup 14; F. I. Iversen; M. Marie Hansdtr. Basse; St. pr. 39; C. 12/12 53, n.; ~ Eva Cathrine Johansdtr. Koch, d. Skjern, Bølling H., 10/11 33, † Hodsager 9/11 00; F. J. Christopher K., Insp. og Forp. p. Lundenæs; M. Sophie Dorothea v. d. Lühe; 4 S., 2 D.; [b. 18/4 1778; var Tjener i Kbh. til sit 20de Aar].

KUM II, s. 604 (»Tullius Ibsen«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 47, Ginding hrd. nr. 63; Nygaards sedler: hustrus dåb, hustrus død.

9. 1/7 1778 [p. Cap. Sindal-A. 22/12 69, o. 25/5 70; Hjelpep. i K. Lyngby 77] Niels Kjærulff af Sindal-A., f. Jelstrup 18/10 42; St. Aalbg. 64; C. 8/6 69, n.; 1 ~ Kornum 4/12 78 Abelone Ottosdtr. Severin, d. Byrum 14/3 51, † 4/10 00; F. O. Jacobsen S., Degn p. Læsø; M. Berte Marie Nielsdtr. Kirchemoe; 2 S., 2 D.; 2 ~ Sunds 28/4 04 Dorthea Marie Rømer, d. Rind ; F. Jens Peter R., Degn i Rind, siden i Sunds; M. Karen Nielsdtr.; u. B.; [† 3/9 1804; levede i yderste Armod; i 1847 levede et af hans Børn som Almisselem under Aulum, et andet som simpelt Bondefruentimmer].

KUM III, s. 245 (»Nicolaus Kiærulf«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 77, 78; Nygaards sedler: første hustru, vielse; anden hustru, vielse, børn, præstens død.

10. 14/12 1804, o. Aalbg. 22/3 05, Hans Peter Hübertz; fik 1822, efter Rescr. 30/10 18, Sinding til Annex istedetfor for Hodsager, som kom til Aulum; [26/5 1824 Ikast; see Gjellerup-S.].

11. 29/9 1824, o. Od. 22/12, Niels Rasmus Baggesen; [12/3 1841 Vivild-V.; see der].

12. 15/5 1841 [p. Cap. Frederiksborg-H.-H. 17/12 34, o. 23/1 35] Samuel Anton Sølling; [4/12 1854 K. Hvalsø-S.; see der].

13. 10/3 1855 [p. Cap. Rødby-R. 26/8 45, o. 17/9 – 1/12 48; Kippinge-B. 10/5 49; past. vic. Linaa-D. •/1 52] Otto Reinhold Emil Pontoppidan; [14/11 1866 Ølby-A.-F.; see der].

14. 19/1 1867 [p. Cap. Udby i F. 5/9 59, o. 9/10; Ude- og Oppe-Sundby 28/12 60] Hans Christian Utke, f. Hors. 11/9 23; F. Oberstlieut. Søren Jørgensen v. U.; M. Elisabeth Augusta Donslund; St. Hors. 43; C. 29/10 49, h.2; udenlands ½ Aar; ~ 17/3 67 Charlotte Johanne Elisabeth Kølle, f. 19/6 44; F. Kbmd. i Maribo; M. Thalia Charlotte Christiane Hougaard; (68) 1 D.;  [18/5 1876 Tjæreby-A.; Laden br. 25/6 s. A. ved Lynild tilligemed 2 Sidebygninger].

15. 24/7 1876 [Cap. p. p. Aarslev-H. 4/12 72, o. 18/12] Thorvald Jørgen Adolph Elmquist; [29/5 1878 Ry; see der].

16. 2/8 1878 [Ord. Till. som Medhjelper i Rødby-R. 29/8 73 o. 3/10; Cap. p. p. Holeby-B. 25/5 75] Christian Theodor Trojel, f. Kold. 9/3 46; F. Fred. Christ. Lud. T., Overlærer v. Sorø Sk.; M. Marg. Fred. Aug. Mohr; St. Sorø 63; C. 20/6 70, l.; (78) O.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastoratet:

Foreløbig ingen.