Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1352. Vivild og Veilby,

Rougsø Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. P. B. 461; K. 4/330; P. 65; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/345; Kbg. 1692.
Anm. Udgjorde tidligere 2 Pastorater. Den sidste Præst i Veilby var Anders Rud.
———————————

1. 15 . . Vilhelm . . . ; Pr.

2. 15 . . Niels Wilde; Pr.

3. 15 . . Morten Sørensen.

4. 15 . . Niels Jensen; Pr.; see Etm.

5. (1584. 90). F. S.? Peder Nielsen; Pr. (08. 10); 1 ~ (87) Birgitte Christensdtr., vist av Ø. og V. Alling; 2 ~ Anne . . . , der levede 24/10 18; see Etm.; N. P. Wivild i Spjellerup-S.; M. P. Wivild i Hjortshøi-E.; [† 1613; formenes, at have været den sidste til Vivild alene; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 555; 6:2 (1936-38), s. 227; Randers tingbog 1587, f. 259.

6. 1613. Laurits Sørensen Grenovius (Grenaae), maaskee af Grenaa; f. c. 85; St. i Kbh. (07); Pr. (45), 17/6 46; 1 ~ 26/6 14 F. D. Cathrine Pedersdtr., f. 25/8 90, † 1/7 29; 1 S., 6 D.; 2 ~ 11/7 30 Karen (Cathrine) Nielsdtr. Lyngbye af Lyngby-A.; 7 S., 2 D.; see Etm.; H. L. Wivild i Seiling-S.; A. L. Wivild i Gjødvad-B.; [† c. 1659; Eptph.].

F-P s. 231 (»Laurentius Severini Greenaavius«); P-Aarh. f. 2b, opsl. 5; f. 33a, opsl. 34; FAaW, s. 43.

7. o. 19/10 1659**. F. S. Eskil (Eske) Lauritsen Wivild; St. Aarh. 51; ~ Aarh. Frue K. 6/11 61 Mette Gregersdtr., f. c. 33, E. e. Clemens Jensen, Kbmd. i Aarh.; F. G. Nielsen, Kæmner og Kornmaaler i Aarh.; M. Anne Jensdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Laurits E. W. i Asfærg-F.; [† 1683; Eptph.].

KUM I, s. 229 (»Æscherus Lavrentij Wirchius(?)«); P-Aarh. f. 18a, opsl. 20; FWDP 1352,07.

8. 24/5 1683, o. 3/8, Mads Lauritsen Bay, f. i Norge; St. Hlh. 80; ~ c. 84 F. E., levede 03; u. B.; [b. 29/10 1714; Pg. br. 24/10 09].

KUM II, s. 104 (»Matthias Laurentij Bay«); Hlh. s. 61; P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; Nygaards sedler. Pg. br.; FWDP 1352,07.

9. 3/12 1714, o. 15/3 15, Anders Justesen Holst, f. Ribe 6/10 86; F. J. Andersen H. p. Trøstrup, Timring S.; M. Jytte Cathrine Poulsdtr. fra Østergd, Gudum S.; St. Vibg. 08; C. 23/2 13, h.; ~ Helvig Christensdtr., f. c. 78, b. 18/1 52; 1 S., 1 D.; (see J. A. Tryde i Gimlinge); [† 6/6 1748; „Sognepræsten, Hr. Anders Holst, prædikede det bedste af ham som en gammel og skrøbelig Mand kunde ventes“. (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/386)].

KUM II, s. 334 (»Andreas Iustini Holst«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 794; Nygaards sedler: Forældre.

10. 9/8 1748 [p. Cap.* 21/10 46, o. 18/11] Anders Jacobsen Schelde, d. Kolding 2/7 08; F. J. Iversen, Kbmd. i Kolding, siden i Kbh.; M. Else Andersdtr.; St. Kold. 28; C. 22/10 33, n.; ~ Ane Cathrine Eriksdtr. Frisenberg, f. 25, Sstr. t. C. J. E. Frisenberg i Sal-E.; F. E. Jacobsen F. af Hobro-S., forp. p. Holbækgd.; M. Elisab. Østergaard; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 2/1 1763].

KUM II, s. 499 (»Andreas Iacobi Schelde«, 20 år gl.); KoldStud s. 285; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1369; Københavns byting nr. 1089; Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 46; Randers amt, Rougsø hrd. nr. 124.

11. 18/11 1763. Jacob Spjellerup Jensen Thorup af Mov, d. 3/7 35; St. Vibg. 55; C. 18/9 59, n.; Pr. . . ; 1 ~ 29/5 64 F. E., b. 15/5 71; 1 S.; 2 ~ 71 F. Sstr. Axilia Lene Sophie Eriksdtr. Frisenberg, f. c. 33, † 10/10 73; 1 S.; 3 ~ Rand. 14/6 75 Marie Sørensdtr. Udbye, f. c. 50, † Randers 21/5 14; F. S. Nielsen U., Kbmd. i Randers; 3 S., 2 D.; see Erik F. T. i Asperup-R.; [† 9/10 1786; elskværdig].

KUM III, s. 149 (»Iacobus Thorup«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1212; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1369; Randers byfoged nr. 1336; Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 46; Randers amt, Rougsø hrd. nr. 124; Kbg. Rand. St. Mort. (1814-1817), f. 198, opsl. 173.

12. 3/11 1786, o. 6/12 [Crtr. Rand. 27/1 81] Mag. Niels Berg af Virring-E., f. 23/12 49; St. Rand. 67; C. 26/2 77, h.; Hør. og Chordegn Rand. 76; 1 ~ Rand. 3/6 73 Rudolphine Elisabeth Nicolaisdtr. Ullitz af Rand. Hosp., † 177. ; 1 S.; 2 ~ Rand. 11/6 78 Elisabeth Charlotte Didriksdtr. Riisbrigh, f. Ødum 45, † 5/3 79; F. D. Christ. R., Degn ss.; M. Fred. Antonette Mathiesen; 1 D.; 3 ~ 5/12 81 Christiane Wedege af Rand., d. 28/8 50, † 21; u. B.; [† 12/5 1805; „besad en god Charakteer og var sin Plads som Lærer voxen“; Flemmer: Efterretninger om Rand. Sk., H. 2, S. 36].

13. 12/7 1805 [Aale-T. 18/5 98] Christian Nielsen Krarup af Veirum, f. Vinkel 5/1 68; St. Aarh. 84; C. 8/10 89, l.; r. Cap. Skanderborg-S.-S. 14/11 94, o. 10/12; R.* 28/6 09; Cons.-Ass. 9/8 11; ~ Aarh. 1/9 95 Kirstine Thomsen, d. Særslev, Sjælld., 3/5 67, † Veibjerggd. v. Holstebro 10/10 54; F. Christen T., Ldmd.; M. Maren Jensdtr.; 3 S., 2 D.; see Thure K. i Kongsted; Ove T. N. K. i Flødstrup-U.; [† 13/6 1833; velvillig og christeligsindet, men i høi Grad aandsfraværende, saa han allevegne vakte Opsigt; velanskreven hos Kong Fred. VI. paa Grund af hans mange Planer og Forsøg til, at fremme Havevæsen, Landbrug og anden nyttig Bedrift; N. 321; E. 2/59 og S. 2/95].

14. 6/9 1833 [Fjellerup-G. 27/4 25] Ernst Carl Frederik Hoff, f. Kbh. 4/9 82; F. Ernst Pet. H., Kbmd.; M. Karen Jensen; St. pr. 97; C. 14/7 01, h.; kvæstet ved Kbhs. Bombardement 07; Forp. i Brede ved Kbh. til 15; Medeier af Lisedal ved Holbæk til 18; levede siden i Kbh. ved Informationer; Cat. Veile 7/4 20, o. 4/7; ~ 24/3 09 Anna Marie Lauritsen, f. Kbh. 19/12 89, † Rand. 10/10 54 (altsaa † begge Enker paa een Dag); F. Brbr. i Rand.; 6 S., 6 D.; [† 31/5 1834 i Gjesing Pg., ved at hans Hest steilede med ham, og han faldt af; særdeles musicalsk].

15. 20/8 1834 [Ørting-F. 18/8 24] Hans Ingerslev; [10/12 1840 Kongsted; see der].

16. 12/3 1841 [Ørre-H. 29/9 24, o. Od. 22/12] Niels Rasmus Baggesen af Oure-V., f. 22/4 93; St. pr. 14; C. 18/7 23, h.; ~ 16/10 25 Vilhelmine Nicoline Bjerring, † Kbh. 9/5 76; F. Niels Christ. B., Overretsproc.; M. Andrine Pauline Kjeldskov; 3 S., 3 D.; [† 12/8 1853].

17. 27/10 1853 [Tømmerby-L. 20/2 42] Niels Gottlob, f. Ærøskjøb. 19/11 10; F. Christopher Elias G., Skipper; M. Else Cathr. Birkholm; St. Od. 29; Lærer v. Fred. lærde Institut 1 ½ Aar; C. 19/1 36, l.; p. Cap. Tikjøb-H.-H. 13/6 37, o. 15/9; Folkethingsmd. f. Thisted Amts 1. Kreds 4/12 49 – 19/8 51; R.* 24/3 90; ~ Fredensborg 16/7 42 Augusta Vilhelmine Petersen, f. 21/6 17; F. Søren Henr. P., Landskabskobberstikker, tidl. Proc.; M. Ane Hedvig Petersen; 2 S., 1 D.; [# 24/11 1890; † 17/8 1903].

Achelis II, nr. 9059; Elvius s. 596-597; G-HF II, s. 421.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.