Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 319. Gimlinge,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/130; K. M. 210; Lkm. 1/790; M. 61; Kbg. 1814.
———————————

1. (1520). Niels Andersen; [hans Navn findes paa et lidet smukt ottekantet Skab, hvorudi Kalk og Disk i det 17de Aarhundrede forvaredes].

DanKir bd. 5, s. 854 (se nedenfor).

2. (1550). Simon Jensen; hans Navn paa Alterkalken 1550.

DanKir bd. 5, s. 854 (se nedenfor).

3. (1572). Jens Nielsen.

4. (1572. 81) [vist Haarslev-J. 72] Hans Raër; see Etm.; [hans Fornavn paa Alterkalken i Haarslev K. 1572].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 5, s. 864 (Haarslev kirke).

5. 15 . . [p. Cap.*] F. S. Jens Hansen Raër; ~ Kirsten; [† 1606].

6. 1606. Laurits Nielsen; maaskee St. i Kbh. 94; see N. L. Gimling i Valløby-T.; [† 9/5 1623].

F-P s. 139 (»Laurentius Nicolai Bierby«); KS 2:5 (1869-71), s. 147.

7. 1623 [Beldringe 07] Thomas Hansen Wordingborg; [† 1640; hans Navn paa Alterstagerne 1627].

KS 2:5 (1869-71), s. 146 (Sp. i Beldinge); DanKir bd. 5, s. 854 (se nedenfor).

8. E. f. B. 1/5 1640 [Slotsp. p. Antvorskov, o. 30/5 27] Ebbe Jensen Bruun° (Kolding), f. Kold. 10/1 91; F. J. Sørensen B., Bgr. i Kold.; M. Maren Sørensdtr.; Chordegn i Roesk. c. 10; Degn i Thune 12, i Vindinge 13, i Himmelev 16; St. Roesk. 16, Bacc. 18; Hør. Ribe 18–19; udenlands som Præceptor 22–24, i Rostock og Wittenberg; St. i Leipzig 22; Præceptor i Sorø 24; Pr. 49; 1 ~ Rand. 16/8 29 (trol. 24/6 19) Gertrud Andersdtr., † 9/7 35; 2 S., 2 D.; 2 ~ Slag. 8/4 38 Bodil Hansdtr. af S. Bjergby-S., † 19/1 64; 5 S., 2 D.; [† 10/7 1671; lærd Philolog; anført hos T. 288, hvor han siges at have været Slotspræst til Antvorskov i 19 Aar, hvilket ikke kan være rigtigt; han fik 1619 et barn med sin trolovede, som han 1625 fik kgl. Opreisning for].

KUM I, s. 26, 34 (»Eberus Iani Colding.«); PT 8:6 (1927) s. 189 (»Ebbe Jensen Brun«); KS 2:1 (1857-59), 503 (»Ebbe Jensen Bronov«); 3:2 (1877-80), s. 689-702 (se nedenfor); Helk I, s. 184; SB s. 262.

9. 6/11 1666** [p. Cap.*, o. 4/7 55] Peder Lauritsen Skaaning; maaskee St. Roesk. 48; [† c. 1667; han blev underkastet en haard Forfølgelse, fordi han – vistnok uskyldig – blev mistænkt for den 21. Februar 1658 at have dræbt den svenske Rytter, der laa som Salvegarde hos Hr. Ebbe Jensen i Gimlinge Præstegaard. Han blev suspenderet fra sit Capellani, men fik det tilbage 3/10 60].

KUM I, s. 212 (»Petrus Laurentij«); KS 2:5 (1869-71), s. 326-328; 3:2 (1877-80), s. 702 (se nedenfor).

10. 8/2 1667** [Skp., o. •/8 66] Peder Poulsen (Rosæfontanus), f. Roesk.; St. Roesk. 55; ~ Maren Christophersdtr. (Øhrenfeld), Skifte 6/11 99; 9 B.; see P. P. Gimlinge i Kallehave; E. P. Gimlinge i Kristrup-H.; N. J. Løwe, r. Cap. t. Od. St. Knuds K.; [† 17. . ; hans Navn paa Altertavlen 1680; Eptph.].

KUM I, s. 256 (»Petrus Pauli Roëskild.«); DanKir bd. 5, s. 853-54, 857 (se nedenfor); Nygaards sedler: Hustrus broder.

11. 13/3 1700**. Lauge Jørgensen Nestved; St. Nestved 73; ~ Elisabet Pedersdtr. (Edvardsdtr.?), † 8/10 29.

KUM II, s. 42 (»Lago Georgii«).

12. 18/5 1709. Jens Pedersen Hvid* el. Hvidt, f. Slag. 82; St. Roesk. 00, Bacc. 01; C. 12/2 05, n.; ~ Margrethe Smidt; (Sstr. t. M. Schmidt ~ J. P. Hvid i Gimlinge og Halvsstr. t. Karen A. Bruun ~ M. Franck i K. Saaby-K.); F. Jacob Sørensen S., Toldskriver ved Øresund; M. Sofie Amalie . . . (1 ~ Andreas Bruun); see Jacob J. H. til Kbh. Frue K.; V. K. Hvass i Skjørpinge-F.; [† 1760].

KUM II, s. 261, 263 (»Ianus Petri Hvid«); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 248, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 65; HEB, s. 132.

13. 14/3 1760, o. 30/4, Jørgen Nicolai Henrichsen Achen, f. Roesk. 26/8 29; F. H. A., Guldsmed; M. Marie Schrem af Rerslev-Vi.; St. Roesk. 49; C. 2/8 52, n.; 1 ~ 60 (Bev.) Mette Lumborg; 2 ~ Nyborg 7/5 83 Cecilie Schonning af Nyborg, d. 12/2 58; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 11/12 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 37, 59.

14. 3/2 1786, o. c. 25/3, Just Adam Tryde, f. 28/6 56; F. Eggert Christopher T., efterhaanden Forp. p. Lindenholm, Høgholm, Gisselfeldt og Assendrup; M. Inger Cathrine Andersdtr. Holst af Vivild-V.; St. Od. 77; C. 21/4 84, n.; ~ 20/10 86 F. E., † 13/10 22; 6 S., 3 D.; see Claus S. T. i Kvislemark-F.; [# 18/1 1833, † 21/5 38].

15. 17/5 1833, o. 19/6, Lic. th. Emil Theodor Clausen; [16/10 1840 Boeslunde; see der].

16. 16/10 1840 [Boeslunde 19/1 31, o. 8/4] Christen Schow Quistgaard, f. Kbh. 26/8 04; F. Cmcrd., Cpt. Pet. Christopher Q. til Gjerdrup og Lyngbygd.; M. Anna Henriette Elisab. Schow; St. Vdbg. 22; C. 18/10 27, l.; ~ 28/11 32 Henriette Emilie Guldberg, f. Kbh. 11/5 08; F. Cpt. Daniel G., Gross.; M. Contance Alexandrine Beyer; 1 S.; [# 22/12 1866; Eier af Gimlinge Kirkegods; Pg. br. 1-2/11 50].

KUM III, s. 621 (»Qvistgaard, Christianus Schov«, 18 år gl.).

17. 9/3 1867 [Cat. Holbæk 16/9 58] Johan Christian Lautrup Winther, f. Hindevad, Haarslev S., 18/5 22; F. Hans Kronberg W., Skllrr.; M. Caroline Christine Lautrup af Tyrstrup-H.; St. Od. 44; C. 17/1 50, l.; p. Cap. Særslev 31/12 50, o. 12/2 51; Tostrup-U. 30/1 54; Pr. 15/6 70; ~ 31/3 54 Cathrine Margrethe Samsøe Teilmann af Tostrup-U., f. 27/7 26; (68) 3 S., 3 D.; see Thorkil Christ. W., cd. th. 77/2.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Gimlinge Kirke, s. 844-858.
G. L. Wad: Sognepræst i Gimlinge Ebbe Jensen Bruns Autobiografi. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-1880), s. 689-702.