Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1462. Tyrstrup og Hjerndrup,

S. Tyrstrup Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1660.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Peter Tams; [† c. 1558; (J. 188; R. 334)].

2. 156. . David Lauesen af Aller-T.; St. i Rostock 59; [† 15/4 1565; (J. 188; R. 334; Had. Joh. 27; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 279].

3. c. 1566 (72?). Christen Ebbesen; ~ Trin. Sønd. 76 . . . . ; see Etm.; [b. 23/5 1603; (J. 188; R. 335; V. f. K. 2 R. VII. 504)].

4. 1603 [p. Cap.* 01] F. S. Mag. Dines Christensen; St. i Wittenberg 98; Mag. ss. 6/3 99; ~ 14/6 01 Margrethe . . . ; see Etm.; [† 1626 el. 27; (J. 188; R. 335; Had. Joh. 30; Witt. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 505; P.-T. 7 R. VI. 129 L. 10 n.); Achelis I, nr. 955; PT 15:2 (1967-68), s. 188].

5. (1630) [p. Cap.* 29] F. S. Peter Dinesen Nissen (Nyssenius), f. c. 04; Pr.; Cons.-Ass.; ~ Cathrine Bruun, † Haderslev 59; F. Balthasar B., Bgmstr. i Haderslev; M. Elsabe . . . ; mindst 2 S., 3 D.; see Etm.; Peter P. N. i Aller-T.; [† 1655; (J. 188; R. 251 f. 335; Lautrup. 74; V. f. K. 2 R. VII. 491 f. 505; Sj. Aarb. 1606 S. 126; P.-T. 7 R. VI. 129); Achelis I, nr. 1250; PT 13:5 (1957), s. 117; Administrators kommentar: Det er tvivlsomt at denne præst er identisk med rektoren i Haderslev. I så fald er han bleven student i Rostock 8 år gammel! Alternativt er han ikke F. S.].

6. 1655. F. S. Balthazar Petersen Brun, f. Haderslev c. 22; St. i Rostock 42, i Kbh. 49, i Leiden 50; ~ 22/1 56 Magdalena Brunling (Brun?), 2 ~ Lago Iversen her; [† 5/4 1659; (J. 188; R. 335; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2114; KUM II, s. 216 (»Balthasar Braun Petri, Haterslebiensis«); PT 13:5 (1957), s. 117].

7. 1659 [Huslærer i Ribe 54] Christian Schmidt v. Eisenberg af Haderslev, f. Itzehoe 25/12 32; St. i Königsberg 49, i Wittenberg (53); [† Haderslev 12/9 1659; (J. 188; R. 336; Had. Joh. 35; Køn. Matr. I. 507)].

8. 1659. Lago Iversen (Wonsyldius), f. Dalby S.; F. I. Lagesen, Forp. p. Straarupgd.; St. Helsing. 53; ~ 8/10 60 Magdalena Brunling (Brun?), E. e. Nr. 6 her; mindst 3 S.; see Etm.; Iver L. t. Od. St. Hans K.; [† 26/6 1700; (J. 188; R. 336; Had. Joh. 36; Bloch: Fyens Gejstl. I:3. 777); Achelis I, nr. 2507; KUM I, s. 242 (»Lago Ivari Wonsyldius«)].

9. 1700 [p. Cap.* 94] F. S. Peder Lagesen (Straarup), f. 2/5 70; St. Helsing. 90; ~ Dorte Hansdtr. Cai; F. H. C., Ritmester; see Hans Cai L. i Viby-T.; C. H. Zoëga i Vonsbæk; [† 10/3 1722; (J. 188; R. 337; Sj. Aarb. 1906 S. 126); Achelis I, nr. 3772; KUM II, s. 178 (»Petrus Laussenius Holsatus«)].

10. 2/6 1722 [r. Cap. Od. St. Hans K. og Sp. i Høiby 15/5 05] Mag. Johannes Bendix Michelsen Reimer af Od. St. Hans K. r. Cap., f. Roesk. c. 79; St. Helsing. 99; C. 18/8 02, mediocr.; Mag. Kbh. 16/5 08; p. Cap. Od. St. Hans K., o. 31/10 04; 1 ~ Anna Bertelsdtr. Thune, f. c. 16/2 75, † 12/9 11; 4 S.; 2 ~ Od. St. Hans K. 23/9 18 Augusta Lucia von Munchhausen, f. 71, † 1/7 49; u. B.; [† 10/2 1747; skal c. 98 som Stud. have forseet sig med Lejermaal; søgte 3 Gange Ribe Bispestol; men ihvorvel han tragtede efter høie Ting, skal han dog ikke i sit Embede have erhvervet sig den Roes, at han til et saa høit Embede var værdig; (W. II. 529; J. 188; R. 337; Bloch: Fyens Gejstl. I:3 S. 851; Engelstoft 146 f.; A. Petersen: Sjæl. Degnehist. 88; Pr. Saml. 178 f.); KUM II, s. 250, 329 (»Iohannes Reimerus/Iohannes Reimer«, 20 år gl.); PT 13:4 (1956), s. 11; Wads sedler: Hans bror; Kbg. Odense Skt. Hans K. (1705-1729), f. 155a, opsl. 153, (1. hustrus død), f. 107a, opsl. 108 (2. vielse), opsl. 19 (søn 1709: Michael), opsl. 22 (tvillinger 1710: Bertel og Johannes Dorscheus), opsl. 24 (søn 1711: Johannes); DanKir, bd. 9, s. 1501 (Odense S. Hans Kirke)].

11. 1747 [p. Cap.* 46**] Anton Bertelsen, f. Rost, Arrild S., 7/1 18; F. Lorens B., Herredsfgd.; M. Anna Catharina Monrad af Aastrup; St. i Halle 37; C. Haderslev 42; Lærer v. Waisenhuset i Halle 42; ~ Fredericia 48 Christiana Marie Nielsdtr. Lottrup, † 28/6 55; F. N. L., Herredsfgd. i Nørvang-Tørrild H.; M. Karen Marcussen; see Lorents B. i Hoptrup; J. P. Krahe i Gl. Haderslev; [† 3/9 1775; (J. 188; R. 337 f.; Giessing III. 207; Had. Joh. 44; Pers. Saml. I. 217. (Slægt); P.-T. 8 R. IV. 342); Achelis I, nr. 5517; PT 14:6 (1965), s. 130; Nygaards sedler: Vielse].

12. 1776 [Aastrup 70] Johann Christian Lautrup, f. Ensted 11/12 37; F. Asmus Jessen, Degn i Stubbæk; M. Anna Johannsdtr. Lautrup af Ensted; St. Tønder 60; C. Kbh.; Huslærer Kbh.; p. Cap. Helsingør; ~ Aastrup 5/3 73 Salome Christophersdtr. Sass af Haderslev Archidiak., f. 3/4 54, † 8/4 28; see Erasmus L., Diak. i Haderslev; R. Balslev i Haarslev; R. Lassen i Kverndrup; J. C. L. Winther i Gimlinge; [† 5/12 1803; (J. 180. 188; R. 283; M. 50; Ersl. S. II. 166 L. 6–2 n.; Sl. Kb. Ud. 12. 77 Note); Achelis II, nr. 6410; Kbg. Åstrup (1763-1812) opsl. 99 (vielse)].

13. 1804 [Skodborg 97] Christoph Gottlieb Leberecht Forchhammer, f. Ravnkjær (Rabenkirchen) 6/2 62; F. Thomas F., Sp. ss.; M. Johanne Dorothea Johansdtr. Harboe; St. Husum t. Kiel 82; C. Gottorp 88; Subrtr. Husum 88; Crtr. ss. 91; ~ . . . . ; mindst 1 S.; [† 19/9 1824; (J. 188. 219; M. 37. 50; Wulff. 9; Lüb. & Schr. 166, Suppl. 695; Pr.-Ber 1825 S. 89); Achelis II, nr. 7117].

14. 1825 [Høist 10] Ludolph Conrad Bargum af Aabenraa, f. 1/4 77; St. i Kiel 95; C. Gottorp 02; Diak. i Hennstedt, Ditmarsken, 04; ~ Anna Henriette Saxesen, f. 83, † Kiel 20/11 45; [† 2/7 1832; (J. 189. 411; Lüb. 302; M. 50. 316. 875; Wulff 25; Pr.-Ber. 1823 S. 21); Achelis II, nr. 7671].

15. 21/1 1834 [Vedsted 19/12 18] Niels Johan Lindenhan, f. Vorbasse 76; F. Hans L., fmtl. Insp. v. Kolonierne p. Randbøl Hede; M. Christence Gjesten; St. Ribe 96, C. 10/7 00, h.; Hør. Ribe til 06; # 3/1 06; (Cat. Middelf. 15/3 13); Cat. Ærøskjøb. 18/6 13, o. 30/8; [# 1/2 1849; † 25/12 55; (W. III. 653; J. 189. 237. 1661; M. 50. 55; Fr. B. I. 49; Volb. 10; Richter)].

16. 1849 [Rinkenæs 46] Christian August Valentiner; [# 1850; Seminariedirctr. i Bernburg, Anhalt, 52; atter i Tyrstrup 1865; see Nr. 18].

17. 18/7 1850 [Borum-L. 26/1 45] Frederik Carl Carstens, f. Sønderbg. 3/7 99; F. Jacob C., Kbmd., M. Cathr. Elisab. Posselt; St. Hlh. 19; C. 25/10 24, n.; p. Cap. Kundby 18/2 25, o. 11/3; Frederiks-K. 30/3 32; ~ Emma Vilhelmine Amalie Stribolt, f. Kiel 23/1 08, † 18/4 80; F. Frants S., Hoffjermager og Graver v. Assistens Kgd. i Kbh.; M. Helene Christiane Kragh; 2 S., 1 D.; see G. G. W. Berggren i Lemvig-N.; [1864 afsat af d. t. R. 64; # 28/10 s. A. af d. d. R.; † Kbh. 3/9 68; (W. I. 196, II. 702; M. 50; Fr. B. I. 66; Ersl. I. 277, S. I. 296; L. & Wad. 189 f.; B.-L.); Achelis II, nr. 8483].

18. c. Sp. 1864 [Enge 80] Theodor Otto Wilhelm Hieronymus Groth, tillige c. Sp. i Vilstrup og Skrydstrup s. A.; [1865 Oxenvad-J.; see der].

19. c. P. 1864 [Rtr. Eckernförde 59, tillige c. Diak. ss. 60–64] Jens Andreas Theodor Dreesen; [1865 Hjortkjær; see der].

20. 1865 [c. Sp. t. Flensbg. St. Nic. K. 64] Christian August Valentiner; [1870 Gl. Haderslev; see der].

21. 1870 [Altona Hel. G. K. 48] Thyge Thygesen, f. Varmark, Stenderup S., 18/3 10; F. Jes Christopher T. t. Stenderupgd.; M. Karen Petersen; St. Haderslev 30; C. Kbh. 36, Gottorp s. A.; c. Pr. 64–65; [† 26/2 1877; (M. 50. 683; Fr. B. I. 296, II. 96; Had. Joh. 63; Volb. II.; Alb. II. 471); Achelis II, nr. 9139].

22. 1877 [Sønderborg 64] Peter Hjort Neiling, f. Haderslev 2/2 17; F. Christian N. Kbmd.; St. i Kiel 38; C. Gottorp 42; Cap. p. p. Moltrup-B. 48; Sp. Løgumkloster 49, # 50; Hjelpep. i Itzehoe 50; c. Sp. i Grünstadt, Pfalz, 51 (52?); 2den P. ss. 53; 1ste P. ss. 63; Pr. 64; ~ Benedikte Adelheid van Laer, f. 16/9 30; F. Cornelis Levenus v. L., Eier af Beierholm, Halk S.; M. Adelheid Benedikte Windekilde; [† 30/1 1889; (M. 50. 202. 329; Fr. B. II. 175; Wulff. 63, II. 27; Had. Joh. 66; Volb. 20; Alb. II. 106; Vahl XIV. 84); Achelis II, nr. 9508].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Tyrstrup Kirke, s. 276-286, Hjerndrup Kirke, s. 287-299, Christiansfeld Kirke, s. 240-253.