Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 279. Frederiks el. Frederikshøi og fra 17/8 1787 Karup,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; S. L. v. W.; Kbg. 1814 (Karup 1695).
Anm. 1 Frederiks K. blev indviet 16/4 1766, ogsaa kaldet Alheden. Karup var tidligere Annex til Torning. I Frederiks K. holdtes Gudstjenesten hidtil paa Tydsk.
Anm. 2 Efter given Foranledning og velvillig Meddelelse fra Past. Gad undlader jeg ikke, at oplyse, at der i over 15 Aar er bleven holdt Gudstjeneste i Frederiks Kirke ogsaa paa Dansk. Ved Kirkeministeriets Skrivelse 30/1 1854 blev dansk Gudstjeneste anordnet for hver fjerde Søn- og Helligdag fra 1/5 54 i fire Aar, og derefter dansk Gudstjeneste afvexlende med tydsk hveranden Gang i fire Aar til 1/5 62. Denne Ligestilling hævedes først ved Ministeriets Skrivelse 24/2 66, ifølge hvilken tydsk Kirkesprog skal ophøre om fire Aar, fra 18/3 66 at regne, og i Mellemtiden kuns bruges hver fjerde Søn- og Helligdag; dog saaledes, at der altid er dansk Gudstjeneste paa de første Helligdage. Tydsk Skoleunderviisning ophørte i Foraaret 1864.
———————————

1. 1764, o. Vibg. 5/12, Tobias Oswald; boede i Frederikshede; [1/6 1775 t. Præst p. Vemmetofte; see der].

2. 12/9 1775, o. 20/12, Hans Clausen; [26/7 1780 Vrou-R.; see der].

3. 1/11 1780, o. 21/2 81, Hans Munch; 17/8 87 tillige Karup; [15/4 1796 Hygum; see der].

4. 27/5 1796, o. 7/9, Johan Peter Købke; [4/1 1800 Egtved-Ø.; see Mern].

5. 4/4 1800, o. 14/5, Rasmus Henriksen Rosendahl; [6/10 1809 Rødding-K.; see der; Pg. br. 26/4 09].

6. 7/2 1810, o. 30/3, F. Bdr. Peter Henrik Rosendahl; [24/12 1817 Helgenæs; see der].

7. 17/3 1819 [p. Cap. Helgenæs 4/6 17] Lorents Stallknecht Kjerulf; Pr. 22/2 29; [9/12 1831 Grønbæk-S.; see der].

8. 30/3 1832 [p. Cap. Kundby 18/2 25, o. 11/3] Frederik Carl Carstens; [26/1 1845 Borum-L.; see Tyrstrup-H.].

9. 5/4 1845 [p. Cap. Marstal 31/12 40] Daniel Heinrich Jacobsen; [20/8 1855 Gjødvad-B.; see Veierslev-A.-T.; Pg. br. 1. Paaskedag 8/4 49].

10. 5/3 1857 [p. Cap. Østbirk-Y. 6/10 54] Jessenius Theodor Petersen; [21/3 1864 Hinge-V.; see der].

11. 8/8 1864 [p. Cap. Borris-F. 30/5 57, o. 10/7, – 30/6 61; Taulov 24/7 62] Frederik Vincens Gad af Gauerslund-V., f. Østerø, Fær., 13/8 28; St. Kold. 47; C. 28/1 56, h.1; ~ 10/11 64 Elisa Nathalia Rygaard, f. 18/6 43; F. Mads R., Kbmd. i Holstebro; (68) 3 S.; [17/3 1874 Aasted-S.].

12. 23/5 1874, o. 2/9, Rud Hroar Gad af Stouby-H., f. Roesk. 23/9 39; St. Hors. 57; C. 21/1 67, l.; ~ •/12 70 Louise Magdalene Bisted af Gjerlev-D., f. Fredensborg 20/11 40; (75) 1 S., 1 D.; [# 6/1 1877; † Lyderslev 22/10 1889].

Richter I, s. 359.

13. 26/2 1877 [Cap. p. p. Alling-T. 3/12 74, o. 16/12] Christopher Otto Andresen af Hammel-V.-S., f. 28/3 44; St. Rand. 64; C. 19/1 71, h2.; ~ 18/10 73 Lovise Cramer, f. Slotsmølle v. Holbæk 28/5 39; F. Balthas. K., Forp.; M. Soph. Charl. Emil. Nørgaard; (77) u. B.; [12/4 1883 Hvilsager-L.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.