Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 313. Gjerlev og Draaby,

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/186; K. M. 61; Lkm. 1/244; M. 70; Cap. Holtens M.; L. S. v. W.; Kbg. 1646.
———————————

1. (1543). Anders Jensen; see Etm.; i hans Tid blev Draaby Annex.

2. 15 . . F. S. Sivert Andersen; [† 1565].

3. 1565. Hans Tagesen Kjøge*; Pr. c. 74; see Etm.; [† 1614; hans Navn paa Døbefonten 1604].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 2, s. 2528 (se nedenfor).

4. 1614 [p. Cap.* c. 93] F. S. Tage Hansen; Pr.; see Etm.; F. Tagesen i Nidløse; H. Tagesen i Meelby; P. L. Udleire i K. Hvalsø-S.; [† 1640; bestyrede Draaby, medens Faderen levede].

KS 2:5 (1869-71), s. 148 (note 11).

5. 1640 [p. Cap.*, o. 15/8 27] F. S. Jacob Tagesen; St. Sorø 24; Pr.; ~ c. 27 Karen Ifversdtr., levede her 66; B.; [b. 26/2 1658].

KUM I, s. 63 (»Iacobus Thagonis f. Hovrensis«); PT 8:6 (1927) s. 189 (»Jacob Tagesen, cap. hos faderen«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Jacob Tagesen«); SB s. 140; Sorø, s. 30 (»Jacobus Tagonis Gerlovius«); Kopskatten 1645, opsl. 115.

6. k. 13/3 1658 [p. Cap.*, o. 12/10 56] Anders Richardsen Friis; St. Ribe 49; ~ Gjerlev 8/2 57 F. D. Johanne Jacobsdtr. »Sl. H. Jørgens aff Øffredroby«, b. 19/8 64; [b. 2/11 1664].

KUM I, s. 218 (»Andreas Richardi«); Kbg. Gerlev (1646-1728) opsl. 194 (trolovelse), 195 (vielse), 148 (begges begr.).

7. 1/11 1664. Svend Jensen Bøtker el. Bøtticher, f. Skaane; St. Fdbg. 46; ~ Vendele Kortsdtr.; [b. 29/5 1676].

KUM I, s. 197 (»Sveno Ioannis Botecherus«).

8. 3/8 1670*. Mag. Frederik Davidsen Knopper af Helsing. St. Olai K., d. 5/4 45; St. Roesk. 65, Bacc. 66; Mag. Kbh. 31/6 77; Pr. 03; 1 ~ 31/7 77 Mette Eriksdtr. Torm, vistnok af Kbh. Frue K.; 2 ~ 82 (Bev. 23/12) Anna Marie Larsdtr. Klint; see P. V. Quist i Hjørlunde; [b. 4/2 1714].

KUM I, s. 326, 332, II s. 74 (»Fridericus Davidis Knopperus, Helsingoranus«); Seidelin 1, s. 89 og tavle II til s. 104, Nr. F 22.

9. 19/12 1710**. Bendix Henriksen Luster el. Lyster, f. Trondhj. 11/4 82; F. H. Christensen L., Vicepast. i Strinden, Trondhj. St.; M. Mette (Marthe) Bendixdtr. Friis, en Præstedtr. fra Innvik i Nordfjord; St. Trondhj. 00; C. 27/1 07, l.; ~ Anna Juul; 2 ~ Etm.; [b. 11/3 1721].

KUM II, s. 257 (»Benedictus Henrici Lusterus«); STD, s. 136.

10. 2/5 1721. Johan Christiansen Frauen (Frawen); [19/1 1731 kgl. Confessionarius; see der].

11. 10/2 1731, o. 9/3, Nicolai Jørgen Nicolaisen Stolpe, f. Kbh. 10/1 02; F. N. S.; M. Abel Stefnerin; St. Fdbg. 20; C. 23; ~ Mette Cathrine Olufsdtr. Bagge af Kjerteminde-D., f. Nestved, † Oure Degnebolig p. Fyen 4/4 82; 2 S., 1 D.; [† 24/4 1744; Lgst. over sig og 3 Børn].

KUM II, s. 432 (»Nicolaus Georg. Stolpe«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 11; Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 94; DanKir bd. 2, s. 2536 (se nedenfor).

12. 22/5 1744 [Alm. Hosp. og Abel Cathrines Stiftelse 24/11 41, o. 6/6 42] Jacob Henriksen Severin, f. Ringkjøb. •/9 04; F. H. Jensen, Byskrvr.; St. Od. 23, Bacc. 24; C. •/9 27; ~ 43 Elisabeth Mohr, † Errindlev 24/9 80; mindst 1 S.; [† 18/10 1761].

KUM II, s. 453, 459 (»Iacobus Severinus«, 19 år gl.).

13. 12/2 1762. [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 14/4 59, o. 5/9] Schack August Vilhelm Nielsen Steenberg af Viby, f. 8/8 20; St. Od. 41; C. 43; 1 ~ 3/12 59 Johanne Gjertrud Weinschenk, f. 29/9 38, † 21/7 79; (Sstr. t. Anna Elisabet W. ~ F. C. I. Grundtvig i Lundforlund-G.); F. Georg Friedrich W., kgl. Skovrider p. Jægerspriis; M. Anna Nürnberg; 15 B.; 2 ~ 11/12 80 Anna Marie Petersen, f. 9/8 53, † Gjerlev 14/4 38; F. Klokker og Graver v. Kbh. Petri K.; 1 S., 3 D.; see Etm.; [# 11/1 1799; † 19/4 1806; N. 573].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 45, i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 173, 190; S. Balslev: Danske skovfolk, Forlaget Skippershoved 1989.

14. 11/1 1799 [p. Cap.* 30/5 94] F. S. Niels Steenberg, f. 25/9 68; St. Roesk. 85; C. 21/1 94, l.; ~ 14/1 00 Maren Hedvig Fanøe, f. Frederikssund 3/6 82, † 4/12 49; F. Kmrd. Lauge Severin F., Consumtionsinsp.; M. Marie Margrethe Lange; 2 S., 6 D.; [† 13/1 1830; W. 3/735; E. 3/221 og S. 3/246].

15. 7/4 1830 [Veirum 20/7 98, o. 29/8; tillige Handbjerg 19] Janus Balthasar Krarup af Veirum, f. 5/12 74; St. Aarh. 94; C. 11/7 97, l.; Pr. 21/4 24; R.* 1/8 29; ~ 99 Marie Christine Grundtvig af Ude- og Oppe-Sundby, d. 22/5 78, † Vium 29/4 64; 5 S., 2 D.; see Enoch C. Kr. i Søften-F.; Frederik F. S. K. i Lønborg-E.; J. Lind i Hvidbjerg-L.; (H. N. Holten i Torning-L.); [† 10/7 1852; Landoeconom; N. 321; E. 2/96 og S. 2/61].

16. 3/12 1852 [Tjustrup-H. 2/6 44] Hans Peter Bisted af Husby-N., f. Vandborg 21/4 04; St. Fdbg. 22; C. 18/10 27, l.; r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/12 32, o. 13/2 33; ~ Kbh. Trin. K. 16/7 34 Juliane Marie Ree, f. 13; F. Gross. i Kbh.; M. Marie v. Halle; 1 S., 2 D.; see R. H. Gad i Frederiks-K.; [† 27/11 1866].

17. 1/3 1867 [Hovedpræst i Sønderborg 3/3 54, afsat af d. t. R. 64, # af d. d. R. 28/10 s. A.] Peter Wodschou Bruun, f. Rand. 23/12 10; F. Oberstlieut. Johan Jacob B., senere Toldkass. i Aalbg.; M. Christiane Margrethe Bülow; St. Aalbg. 28; C. 6/11 37, h.; p. Cap. Nors-T. 31/12 40, o. 24/3 41; Hundstrup-Ø.-H. 28/10 41 – 27/12 45; r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 30/7 47; 1 ~ 3/11 47 Natalie Lovise Caroline v. Bülow, f. 20/1 16, † 13/4 52; F. Generallieut. Fred. Christ. Rudbeck v. B.; M. Henr. Birtine Dame af Uby; 2 S.; 2 ~ 26/7 54 F. Sstr. Elise Henriette Marie v. Bülow, f. 20/4 14; u. B.; see Frederik R. H. B. B. i Levring-H.; [† 5/7 1883].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 2 Frederiksborg Amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Gerlev Kirke, s. 2509-2538; Dråby Kirke, s. 2539-2573.