Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 747. Lundforlund og Gjerlev,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/60; M. S. 1-a/142; K. M. 135; Lkm. 1/779; M. 134; Kbg. 1645.
Anm. Lundforlund kaldtes tilforn Jomfru-Lund.
———————————

0. 15 . . Knud Andersen; ~ . . . . ; [# 29/9 1558; »Hr. Knudt Andersen« blev 19/10 1557 udnævnt »til Forstander for de fattige i Helligaandshuset og S. Jørgens Hospital i Slafuelse paa Livstid mod, at alt hans og hans Hustrus Gods efter hans Død tilfalder Hospitalet«. Han fik først Lov til selv at beholde sit Embede som Sp. her uden Cap., men efter at Sognemændene i Lundforlund havde lukket Kirkedøren for ham, blev han ved en Rettertingsdom paalagt at holde en Cap. fra 29/9 1558].

KB bd. 2 (1556-60) s. 135, 181.

1. 15 . . Christen . . . , f. Jylld.

2. (1584). Hans Nielsen Ringsted; ~ . . . . , vist † Slagelse c. 23; see R. H. Lundforlund i Førslev; hans Navn paa Alterkalken i Gjerlev 1586.

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 7:1 (1951-53), s. 480; DanKir bd. 5, s. 716 (se nedenfor).

3. (1598). Hans Jespersen Lundforlund; hans Navn, Hans Jespersen, fantes paa Altertavlen i Uggeløse K. c. 1600, som kom fra Lundforlund K.

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 2, s. 2012 (Uggeløse kirke); bd. 5, s. 705-706 (se nedenfor).

4. (1603). Hans Pedersen Lerche; ~ Anna Rasmusdtr.; 1 S.

5. o. 1/1 1620. Anders Bjørnsen Halland; vist St. Slag. 17; 1 ~ (30) . . . . ; (mindst) 1 D.; 2 ~ Susanne Friderichsdtr., f. c. 23; 3 S.; 2 ~ Etm.; see H. M. Ravn og N. H. Olivarius i Ørslev-B.; [† 1644; Lgst. over 2. Hustru].

KUM I, s. 28 (»Andreas Biornonis«); PT 8:6 (1927) s. 186 (»Anders Biørnsen Hallandsfar«); DanKir bd. 5, s. 708-09 (se nedenfor); FWDP 747,05; Kopskatten 1645, opsl. 81.

6. k. 12/12 1644, o. 17/1 45, Mads Severinsen Lemvig, f. Jydld. 14; St. Kbh. 39; 1 ~ F. E., † 8/1 60; 7 S., 4 D., hvoraf 4 S., 4 D. levede 87; 2 ~ Ane Rasmusdtr., der overlevede ham; u. B.; see H. Carstensen i S. Bjergby-S.; [† 1687; hans navn paa Alterkalken 1664, paa Kirkeklokken 1665 og paa Altertavlen i Gjerlev 1667; Lgst.].

KUM I, s. 150 (»Matthias Severini«); DanKir bd. 5, s. 706, 708-09, 716 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 12; FWDP 747,06 og (06).

7. 15/6 1686**. Frederik Pedersen Hobroe* af Karlebo, f. 11/11 61; St. Kbh. 83, Bacc. 84; 1 ~ F. D. Martha Madsdtr. Lund, † 16, E. e. Oluf Jensen († 86), p. Cap. her, † c. 16, 2 D., hvoraf Datteren Anne Lucie, f. c. 79, † 14/11 10, var ~ Andreas Harland, p. Cap. her, † 13/7 1712, u. B.; 2 ~ Skjelskør 11/11 17 Anna Kirstine Henriksdtr. Pram; † c. 6/12 23; 1 S.; see Henrik F. H. i Fodby; [† 11/8 1737; T. 302].

KUM II, s. 122, 128 (»Fridericus Petri Hopontanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 10, 38, 43, 54, 60; FWDP 747,07 og (07).

8. 27/9 1726** [p. Cap.* •/2 20] Iver Olufsen Boeslund af Boeslunde, f. 26/10 82; St. Slag. 02, Bacc. 03; C. 25/5 05, h.; Hør. Slag. (13); V.-Pr. 2/9 38; Pr. 44; ~ Kallundbg. 1/10 27 Charlotte Amalie Borthig, f. Kbh. 11/12 88, † 5/6 51, E. e. Albert Godske, Amtsforv. i Kallundbg.; F. Jacob B., Amtsforv. over Kallundbg. Amt; M. Thomina v. Schepsel; u. B.; (see H. A. Godske i Tanderup); [† 11/1 1758; W. 3/909; Lgst.].

KUM II, s. 279, 283 (»Ivarus Boslundensis/Boëslund«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 122; DanKir bd. 5, s. 709 (se nedenfor).

9. 10/3 1758 [Veierslev-B. 15/10 45, o. 10/11] Peder Pedersen Holm, f. Lemvig 14; F. P. Schmidt; M. Christine Christensdtr. Agerholm af Hundstrup-Ø.; St. Aalbg. 36; C. 7/7 38, h.; Aman. Aalbg.; ~ Mette Dorthea Wedel, d. Guldager 2/9 31, levede i 87 hos Sønnen Nik. H. i Guldager, b. ss. 15/3 89; F. Søren W. af Reisby, Tolder i Varde, siden i Hjerting; M. Anna Hedvig Jensdtr. Taulov (Sstr. t. Jørgen B. T. i Nordby p. F., t. Vibekke J. T. ~ P. B. Friede i Leirskov-J., t. Maren J. T. ~ H. Allerup i Ringkjøb.-R. og t. Christence J. T. ~ O. O. Høyer i Hee, Halvsstr. t. Magd. F. Friede ~ N. N. Kragelund i Varde); 6 S., 2 D.; see J. Bang i Deibjerg-H.; (T. M. Windfeldt i Skibsted-L.); [† 6/9 1763].

KUM II, s. 572 (»Petrus Holm«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Enkens dåb, enken i 1787, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1228, Koldinghus amt, nr. 743 (børn i 1784); Varde byfoged nr. 151; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 146; i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 113 (enkens broder); Randers amt, Nørhald hrd. nr. 59 (præstens søster).

10. 11/11 1763 [Fp. i Holsten 8/5 61, o. 15/5] Frederik Christian Isaksen Grundtvig af Frederiksborg-H.-H., f. 2/2 27; St. Fdbg. 46; C. 17/1 50, n.; ~ Draaby 27/5 64 Anna Elisabet Weinschenk, f. Lyngby c. 44, † Slag. 7/3 83; (Sstr. t. Johanne Gertrud W. ~ S. A. V. N. Steenberg i Gjerlev-D.); F. Georg Friedrich W., kgl. Skovrider; M. Anna Nürnberg; 5 S., 2 D.; [† 8/1 1781].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 173, 190; S. Balslev: Danske skovfolk, Forlaget Skippershoved 1989; F. L. Grundtvig: s. 31.

11. 14/3 1781 [P. i Trankebar 29/10 72, o. 30/10; Skp. 76] Peder Marcussen Buch; [9/6 1786 Stubbekjøb.-M.; see der].

12. 9/6 1786 [Chinap. 22/10 79, o. 22/10] F. Bdr. Michael Ludvig Buch af Ø. Linnet, f. 30/7 48; St. Ribe 71; C. 15/9 78, h.; ~ Kallehave 30/8 86 Elisabeth Dreyer; [† 3/1 1818].

Achelis II, nr. 6766.

13. 12/6 1818 [Nøvling-S. 2/10 01, o. 13/11] Christian August Schmidt, f. Usserød 27/9 65; F. Daniel Hans S.; M. Bolette Kirstine Schwartzkopf af Kregome-V.; St. Roesk. 84; C. 28/4 91, h.; 1 ~ Edel Sørensdtr.; 2 ~ Marie Lovise Gordon, E. e. Søren Hansen Ravnkilde, Copiist, f. Edingborg 68, † 21/2 20; F. Fabrikmstr.; M. Elise Ogelvie; 4 S., 1 D.; [# 8/9 1842; † Blegdamsveien v. Kbh. 54; see B. D. G. 1/152].

14. 3/12 1842 [Fæmø 21/4 30] Tønnes Tønnesen, f. Ledreborg 10/7 98; F. Hans T., Forp.; St. Roesk. 17; C. 22/4 23, l.; Cat. Stege 20/4 25, o. 7/7; ~ 29 Amalie Birgitte Vilhelmine Jørgensen, f. 16/8 11; F. Bertel J., Gross. i Kbh.; 2 S., 2 D.; see Hans B. T. i Skagen; [† 14/12 1849].

15. 1/4 1850 [Vaagø, Fær., 29/1 39] Jens Engelsted, f. 6/3 05; (Bdr. t. Gustav C. E. i Ørum-D.); F. Jens E., Major v. Fyens Dragoner; M. Elisabeth Valborg Agnete Engelsted; St. Nybg. 25; C. 15/1 33, n.; p. Cap. Borre 18/10 33, o. 11/2, – 27/3 38; 1 ~ 6/3 39 Georgine Frederikke Petrine Gall, f. Kbh. 22/12 12, † Vaagø 26/1 40; F. Theaterbilletkassr. i Kbh.; 1 S.; 2 ~ Magleby p. M. 3/1 42 Sophie Birgitte Frederikke Dorothea Rosing, † 18/2 73; F. Ass. Carl Vilhelm R., Forp. p. Liselund; M. Anna Hedvig Petersen; 2 D.; see Georg S. V. E. i Vindum; [† 7/7 1857; paa Grund af den Deeltagelse, som vistes ham, da Pgden. i Midvaag br. 15/12 39, stiftede han (22/10 46) et „Deeltagelsens og Erkjendtlighedens“ Legat paa 800 Rdlr. til Skolevæsenets Fremme].

Fær, s. 25-26.

16. 17/9 1857 [Rær-H.-V. 19/7 45] Peter Holm, f. Kbh. 3/11 13; F. Henrik H., Gross.; St. Kbh. 32; C. 1/11 37, h.; p. Cap. Brøndby V. og Ø., 25/12 38, o. 23/1 39; ~ Hornslet 14/12 50 Else Margrethe Sophie, Baronesse Rosenkrantz fra Rosenholm, f. 24; F. Baron Holger R.; u. B.; [24/4 1874 Udby-Ø.].

17. 8/7 1874. Wichmann Blauenfeldt; see Guldbjerg-S.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Lundforlund Kirke, s. 701-709, Gerlev Kirke, s. 710-720.