Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1338. Vindum,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/32; L. P. B. 110; Kbg. 1701.
Anm. Vindum var Annex til Faldbjerg til 1653, da F. K. nedbrødes og Sognet henlagdes til Brandstrup. Præsten boer i Brandstrup. Den nye Kirke i Brandstrup indviet 10/7 1870.
———————————

1. før 1520. Mogens Nielsen . . .

DV s. 210.

2. før 1520 Jens Hjeresen (Hjarigsen). Der fortælles, at han kunde gaae fra Brandstrup til Vindum, uden at Solen skinnede paa ham, da der var Skov hele Veien.

DV s. 210.

3. (1537. 45. 68. 84). Niels Lauritsen Høg (kaldes N. Lauritsen i khist S. III. 2/204); Pr. 79. 89; see J. N. Brandstrup i Serup-L.; [var her endnu 1589; vist † 1605; havde ingen Præstegaard i 1537; boede 82 i Brandstrup]

DV s. 209-210; KS 7:3 (1957-59), s. 18; 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 204; 6:3 (1939-41), s. 178 (Rettertinget); DD IV, s. 375-77.

4. (1608). Søren Simonsen.

KS 5:2 (1903-05), s. 549.

5. (1619). Mikkel Madsen, f. Viborg, St. i Kbh. (08); ~ Christence Nielsdtr.; see Etm.; [† c. 1640].

F-P s. 73 (»Michael Matthiæ f. Wiburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 105.

6. 1640 [r. Cap. Vibg. Dk. 38] Christopher Jespersen Bruun, f. c. 03; St. Od. 30; ~ F. D. Øllegaard Mikkelsdtr., f. c. 21, † 7/1 79; see Etm.; [† Vinkel 2/1 1683].

KUM I, s. 101 (»Christophorus Casp. Brun«).

7. o. 6/12 1665**. Jens Pallesen Agrie af Agri-E.; vist St. Vibg. 55; ~ 15/7 66 F. D. Christence Christophersdtr. Bruun; [fik ikke Kaldet, men forpagtede den halve Deel af Storgaarden i Levring, og assisterede Præsterne især i Aarh. og Aalbg.; levede endnu 1684].

KUM I, s. 257 (»Iohannes Palæmonis«); Sixhøj nr. 300.

8. 18/3 1680**, o. 7/4, Hans Hansen Steenstrup af Steenstrup-L., f. 23/3 43; St. Od. 64; C. 28/12 67, non prorsus; 1 ~ 21/4 80 Kirsten Simonsdtr., f. Fyen, † 97; u. B.; 2 ~ Anna Helvig Clausdtr. Dam; 4 S., 3 D.; [b. 15/3 1712].

KUM I, s. 319 (»Iohannes Ioh. Othinianus«).

9. 4/5 1712, o. 22/6 [Hør. Vibg.] Jens Jensen Bering af Hjarup-V., f. 85; St. Kold. 04; C. 23/1 10, h.; 1 ~ 4/10 13 Elisabeth Henriksdtr. Borch, f. c. 81, b. 9/2 20; 1 S., 4 D.; 2 ~ 23/7 21 Birgitte Christensdtr. Fussing; (Sstr. t. Laurits C. F. i Veierslev-A.); F. C. Jepsen F., Eier af Clemenstrup i Sjælld.; M. Marie Mikkelsdtr. (Karen Madsdtr.?); 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see N. R. F. With i Taarnby; Jens J. B. i Skjern; [† 25/4 1727 med sin Prædiken i Haanden].

KUM II, s. 297 (»Ian. Iani Beringius«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 827, 1108.

10. 9/7 1727, o. 22/8, Laurits Lauritsen Lassen; [13/1 ell. 20/1 1741 Holbæk-U.; see der].

11. 3/3 1741, o. 22/8, Anders Hansen Haasum; [8/3 1743 Gjerrild-H.; see der].

12. 3/5 1743 [Torsted 9/4 40, o. 12/6] Mikkel Hansen Grimstrup, f. Kold. 29/4 09; F. H. Hermansen, Slagter; M. Maren Mikkelsdtr.; St. Kold. 30, Bacc. 31; C. 28/6 34, n.; Huslærer i Engom Pg. 35-40; ~ Engom 11/8 41 Inger Marie Pedersdtr. Billeschou af Engom, f. 3/7 21, b. Vibg. 3/1 98; mindst 10 B., hvoraf 6 S., 2 D.; see C. B. Mulvad i Eising-H.; [† 16/4 1768].

KUM II, s. 521, 542 (»Michaël Grimstrup«, 21 år gl.); KoldStud s. 142; EM III, s. 272.

13. 10/6 1768 [Viborg Tugt- o.s.v. Huus 17/7 66, o. 8/10] Andreas Høyer, f. p. Bidstrup 35; (Bdr. t. Kirstine J. Aaboe ~ J. O. Oxenbøll i Brahetrollebg.); F. Jens Andersen, Forv. p. Bidstrup; M. Ingeborg Andersdtr. Høyer; St. Rand. 53; C. 15/7 55, n.; ~ Birgitte Margrethe Hansdtr., f. c. 35, b. 24/6 00; F. Hans Mikkelsen, Degn i Ejby-D.; M. Karen Rasmusdtr.; u. B.; [# 30/9 1806; † 13/5 14; omtalt i Mallings store og gode Handlinger S. 466 for patriotisk Vindskibelighed].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 165; Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 34.

14. 31/10 1806, o. 19/12, Niels Ove; [1818 Langaa-T.-V.; see der].

15. 16/12 1818, vist o. 12/4 19, Jørgen Ludvig Brandt; [21/7 1829 Fausing-A.; see Asperup-R.].

16. 6/11 1829, o. 27/1 30 [c. Adj. Aarh. . .; Adj. ss. 3/8 24] Peter Jørgen Stougaard; [3/7 1843 Daugbjerg-M.-S.; see der].

17. 2/9 1843, o. 22/11 [Cat. Kbh. Holmens K. 16/12 40] Henrik Christopher Glahn; [25/2 1853 Tjustrup-H.; see Sorø].

18. 12/5 1853 [o. Degn p. Romø 9/12 47, o. 18/2 48] Christian Frederik Bartholin Halvorsen; [14/11 1866 Sandager-H.; see der].

19. 29/1 1867 [Dollerup-F.-R. 8/11 60] Julius Villiam Georg Lassen, f. Birkerød 10/10 17; F. Ole L., Skllrr.; M. Juliane Marie Henriette Hansen; St. Kbhs. Bgdsk. 37; C. 9/5 44, n.; past. vic. Staby-M. 20/9 51, o. 5/11; Hjelpep. Lønborg-E. 1/5 – 1/9 54; p. Cap. Thisted-T. 23/8 54 – •/12 55; Hjelpep. Dover-V. 1/9 56 – 1/5 57; Hjelpep. Kjerteminde-D. i Efteraaret s. A.; Hjelpep. p. Lyø •/4 58; p. Cap. ss. 19/3 59; O.; [† 7/6 1878; E. 2/113 og S. 2/164].

20. 19/8 1878 [Vaagø, Fær., 18/10 71, o. 25/10] Georg Severin Valdemar Engelsted af Lundforlund-G., f. Vaagø 11/1 40; St. Hlh. 61; C. 22/1 69, h.1; Huuslærer p. Bruusgd. v. Randers 69; Medhj. i Randlev-B. •/5 71; ~ Kbh. Holm. K. 28/10 71 Emile Marie Gottfrede Gall, f. Kbh. 12/4 46; F. Johan Edvard G., Sadelmagermstr.; M. Anna Kirstine Vilhelmine Gudmann; (78) 1 D.

Fær, s. 26-57.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.