Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 445. Hjarup og til 1876 Vamdrup,

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 2/276; M. S. III; Lkm. 6/132; Kbg. 1664 (÷ 1735-59).
Anm. 1876 blev Vamdrup et Pastorat for seg.
———————————

1a. o. 29/3 1570. Daniel Michelsen; ~ Alheit . . ., † 13; [var her endnu 1610, fmtl. † c. 1611; Hustrus Gravflis].

Hegelund I s. 61, II s. 36; KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 556; DanKir bd. 19, s. 2628 (se nedenfor).

1b. o. 17/4 1611. F. S.? Samuel Danielsen; [† 9/1 1613].

Hegelund I s. 564, 604, II s. 280.

1 (c). o. 10/3 1613. Lauge Andersen Lintrup, maaskee af Lintrup-H.; St. i Kbh. (04); [var her endnu 1619, fmtl. † c. 1623; han er næppe identisk med L. Andersen i Nustrup, i 1619 var de begge Præster hvert sit Sted].

F-P s. 203 (»Lago Andreæ Lintrup«); Hegelund I s. 605, 608, II s. 314; KS 2:6 (1872-73), s. 548.

2. c. 1623 [maaskee p. Cap. Aversi-T., o. 14/12 20] Poul Sørensen af Egtved-Ø., f. 96; St. Sorø 15; St. i Wittenberg 18; Bacc. Kbh. 20; 1 ~ c. 24 (F. E.?) Dorthe Hansdtr., † 45; 3 B.; 2 ~ 46 Maren Godskesdtr., † i Barselseng 47; 1 B.; [b. Kold. 24/6 1659; Pg. br. 59; Hustruers Gravflis].

KUM I, s. 20, 43 (»Paulus Severini Egtvedensis Cimber«); PT 8:6 (1927) s. 186; SB s. 127; Helk I, s. 398; KoldStud s. 49 (Pg. br.); DanKir bd. 19, s. 2628 (se nedenfor).

3. E. f. B. 29/9 1659 [Hør. Vibg. . . ] Peder Jørgensen Viborg, f. Vibg.; F. J. Hansen, Bgmstr.; M. Maren (Marie) Mikkelsdtr.; St. Vibg. 53; ~ 3 Trin. (8/7) 60 Mette Pedersdtr. Bering af Ø. Snede; 2 ~ Etm.; [† c. 1664; gav Alterkalk til Vamdrup K. 59].

KUM I, s. 243 (»Petrus Georgii Wiburg«); Sixhøj nr. 274; DanKir bd. 19, s. 2656, 2657 (se nedenfor).

4. 14/6 1664, E. f. B. 7/7, Jens Pedersen Welling; St. Vibg. 60; ~ F. E., † 19/10 09; 15 B., hvoraf 3 S., 6 D. levede 96; see Etm.; P. J. Bering (d.y.) i Gunderup-N.; J. J. Bering i Vindum; A. J. Schive i Bjerregrav-Aa.-T.; N. P. Galthen i Feldballe-N.; C. P. Lindenfeld i Borup-H.; [† 29/3 1696].

KUM I, s. 289 (»Ioannes Petri Wellingius«); Sixhøj nr. 388; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 6, 7.

5. 1/8 1692. F. S. Mag. Peder Jensen Bering (d.æ.)*; St. Kold. 84; Mag. Kbh. 30/7 16; Pr. (40); ~ 95 (trol. 11/4) Elisabeth Magdalene Schrøder af Vonsbæk, † 12/5 27; 4 S., 6 D.; see Etm.; J. F. Galthen i Feldballe-N.; Hans P. B. i Tyregod-V.; [# •/6 1732, efter at han blev blind c. 29; † •/7 1740; genopbyggede Pg. efter Br. 1659].

KUM II, s. 133, 403 (»Petrus Iani Bering«); KoldStud s. 49-51; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 18, 25; Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 55 og 76; Kbg. Åstrup (1675-1726) opsl. 122 (trolovelse).

6. 27/6 1732**, o. 26/9, Jens Jacobsen Buch af Skodborg, f. 6/10 04; St. pr. Sommersted 24, Bacc. 25; C. 14/9 28, l.; Pr. (48); ~ F. D. Elisabeth Magd. Pedersdtr. Bering; mindst 2 D.; see J. E. Heilmann i Kjerteminde-D.; P. G. J. Wissing i Malt-F.; (J. J. Asmussen i Albæk-V.); [† 1759].

KUM II, s. 461, 469 (»Ianus Iacobi Bucchius/Buchius«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5055; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 45.

7. 16/11 1759 [Fp. 3/5 54, o. 13/5] Frederik Christian Friis*, f. Kbh. 29/9 22; F. Florus F., Commandeur i Søetaten; M. Barbara Ludvigsdtr. Pontoppidan af Aarh. Dk.; St. Hors. 38; C. 14/9 43, n.; Cat. Veile 45, Kold. 46; 1 ~ Sophie Dorothea Jørgensdtr. Bang af Deibjerg-H., f. Bredsten 26, † 57; 2 ~ Margrethe Knudsdtr. Storm af Egtved-Ø.; f. c. 38, † 27/12 80; 4 S., 8 D.; 3 ~ 18/5 81 Maren Madsdtr. Uhre („hun stod mig bi i Nøden, som en ærlig Pige, da Morderen Anders Olesen (?) Aaret forhen 12te Juli vilde have myrdet mig i min egen Stue“); 1 S.; [† 8/5 1802; „Præd. vel, forestaaer sine Ting vel, men er stundom noget egensindig, som ved andre Leiligheder er ommeldt“ (Biskop Blochs Dom; see Frost’s Efterretn. S. 92). Kongen skjænkede ham en Guldmedaille for hans virksomme Bestræbelser med, at formaae Lodseierne i H. Sogn til, at dele og indgrøfte deres Jorder; W. 1/329; N. 178].

KUM II, s. 593 (»Fridericus Christianus Friis«, 16 år gl.).

8. 1802 (28/9 1787*) [Aftensangsp. Strømsø, Aggersh. St., 98] Frants Nicolai Lund, f. Kold. 19/2 58; F. Peder Frantzen L., f. p. Sjælland, Skræder; M. Anna Christina Buchwaldt; St. Kold. 79; C. 6/10 85, n.; p. Cap. Løten, Aggersh. St., 90]; ~ Strømsø i N. 13/1 90 Susanne Arboe, f. 61, † Hammer i Sjælld. 8/3 31; F. Christian Petersen A., Sp. i Ramnes, Aggersh. St.; M. Anne Livia Wølner; 4 S., 2 D.; [† 15/6 1812].

KUM III, s. 371 (»Francisc. Nicol. Lund«, 18 år gl.); KoldStud s. 218-219; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Løten og Strømsø.

9. 30/12 1812, o. 12/2 13, Jørgen Jørgensen, f. Kold. 14/7 el. 16/7 79; F. Niels J., Kbmd.; M. Marg. Gyde; St. Kold. 98; C. 21/7 01, l.; ~ 5/11 07 Cecilie Cathrine Worch, f. 4/5 81, † 21/7 34; F. Niels W., Skipper og Kbmd. i Kold.; M. Karen Jacobsen; 6 S., 3 D.; see Niels P. J. i Hygum; Ernst F. J. i S. og N. Bork; Victor C. J. i Vinding-V.; [† 20/11 1836].

10. 11/3 1837 [Sest 4/5 27] Henrik Carl Vilhelm Find°, f. p. Vallø 15/3 85; F. Frederik Jensen F., Gjæstgiver; M. Birthe Maria Larsdtr. Scherring; St. pr. 04; C. 26/4 11, l.; Ldmd. i Alleslev . . .; Cat. Assens 27/2 22, o. 9/7; ~ Vallø 13/10 15 Henriette Annette (Jette) Margrethe Ungerland, f. Aurich i Ostfriesland 23/2 85, † Hjarup 13/11 69; F. Fritz U., Førster; M. Anna Clara Schlefogt; 3 S., 4 D.; see Etm.; Henrik C. V. F. i Alleslev; [50 Aars Jub. 27/2 72; fik en Sølv-Bordopsats; bespiste Pastoratets Fattige; † 10/6 1872; „Bestyrede sit Embede med sjelden Nidkjærhed og ægte christeligt Sindelag. Sognebeboerne ville i høi Grad savne denne sande Sjælehyrde og Forkynder af Guds Ord.“ Efter D. T.].

PT 16:4 (1976), s. 32.

No 445b. Hjarup (alene),

1. 28/1 1876 [Cap. p. p. Estvad-R. 24/3 50, o. 19/4; Ørum-V.-V. 20/7 51; her 21/5 55] F. S. Ludvig Frederik Find, f. Alleslev 11/8 16; St. pr. 39; C. 15/1 46, h.; Sogneraadsformd.; ~ Ørum 20/8 52 Jensine Dorthea Hjorth af Ørum-V.-V., f. p. Christiansø 30/7 12, † 31/12 57; 1 D.; [Afsked i Vamdrup 2/4 76; kostbar Frugtopsats; see Berl. Tid. 76/85; † Hjarup 12/6 1896].

PT 16:4 (1976), s. 33.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Hjarup Kirke, s. 2611-2630, Vamdrup Kirke, s. 2631-2670.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1261b. Vamdrup,

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.  

Anm. Hidtil Annex til Hjarup.
———————————

1. 28/1 1876 [Cap. p. l. Taarnby 26/3 70, o. 30/3] Johan Vilhelm Johnsen, f. Kbh. 28/5 37; F. Ghmcfrd. Vilh. Ferd. J., Departementsdrctr. i Finantsmin.; M. Joh. Møller; St. Kbh. 56; C. 27/1 62, l.; ~ Johs. K. v. Kbh. 21/5 71 Ida Anna Helene Jessen, f. Rand. 27/3 44; F. Kmhrre. Nic. Jac. J., Overførster; M. Henriette Selma, Baronesse Dirkinck-Holmfeldt; (73) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.