Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 47. Alleslev,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/102; L. S. 1/41; L. P. B. 473; K. M. 26; Lkm. 1/708; M. 40; Kbg. 1645.
Anm. Pgden. i Rekkinde.
———————————

0. 18/4 1532. Hans Ibsen, luthersk P.; [fmtl. † 1536].

FR s. 310.

1. 16/11 1536. Peder Jensen.

DKR s. 28.

2. 1555. Thomas Christensen* (G. 3/1 287) el. Christophersen (M.); see H. Lauritsen i Vordingborg-K.; J. Lauritsen i Hammer-L.; [† 15/4 1608].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 60a-61b.

3. 1608. Søren Pedersen; Pr. 30 (41); [† 22/2 1643. Den i K. M. omtalte Poul Sørensen Rekkinde, maa have været hans Søn og Capellan].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641).

4. 20/3 1643 [p. Cap.* 4/8 41] Søren Terkildsen Horsens*, f. Hors. 16; F. T. Jensen; St. Hlh. 39; Pr. 80; ~ Alleslev 8/2 46 Birgitte Nielsdtr., vist af Roholte, † 8/1 52; 1 S., 2 D.; 2 ~ 53 Dorthe Poulsdtr. Sverborrig af Sverborg, f. c. 29, † 91; 8 S., 2 D.; see Etm.; Poul S. Rechen i Jungshoved; C. P. Hersløv i Præstø-S.; [† 10/9 1691; Eptph.].

KUM I, s. 151 (»Severinus Torchilli Hottersnæsius«); Hlh., s. 36-37; KS 2:1 (1857-59), s. 507, 25 år gl.; DanKir, bd. 6, s. 900, 901-02, 904-05 (se nedenfor); PT 1991, s. 22 (note 26); 1. hustrus opphav fremgår af fadderne til 3 af hendes børn, Kbg. Allerslev (1645-1740) opsl. 6, 11, 14, 126, 249; Kopskatten 1645, opsl. 72 (ugift).
(12/1 1670*. Morten Blasen).

5. 9/3 1676**. F. S. Jens Sørensen Rechen (dvs. Rekkende), d. 13/4 56; St. Vdbg. 73; 1 ~ Herlufmagle 13/7 87 Inger Marie Jensdtr. Spend af Herlufmagle, f. c. •/8 67, b. 7/2 89; 2 ~ 90 Margrethe . . . , E. e. Morten . . . , f. c. 50, b. 8/4 98; [b. 19/5 1696].

KUM II, s. 41 (»Ianus Severini Rekende«); Kbg. Allerslev (1645-1740) f. 21b, opsl. 24; DanKir, bd. 6, s. 904-05 (se nedenfor).

6. 26/5 1696. Hans Pedersen Seyer; F. fmtl. P. Christophersen S., Tolder i Præstø; M. Johanne Hansdtr.; maaskee St. pr. 91; 1 ~ Skjelskør 5/11 97 Anne Margrethe Pedersdtr., b. 11/6 14; (Halvsstr. t. Maren P. ~ P. A. Fallenkamp i Jungshoved, t. Anne Marie P., M. t. L. P. Braad i Haderup, t. Susanne P., M. t. P. J. Buchhorst, r. Cap. i Kjerteminde-D. og t. Karen P. ~ J. P. Horsens i Marvede-H.); F. P. Clemmesen, Landstingshører; M. Maren Mikkelsdtr,; 2 S., 1 D.; 2 ~ Veronica Marie Mikkelsdtr. Fastorph af Skibby, f. c. 93, † Kbh. •/6 71; see O. C. Saxtorph i Meirup; [b. 15/6 1729].

KUM II, s. 185 (»Iohannes Petræus«); Kbg. Allerslev (1645-1740) f. 287b, opsl. 291 (begr.); PT 6:5 (1914), s. 201; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 559, Skælskør byfoged nr. 65, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 94; FWDP 47,06 (2. hustru Elisabeth Hansdtr. udgår, se SjDegn s. 189); DanKir, bd. 6, s. 51 (Præstø kirke, mulige forældre).

7. 25/7 1729, o. 2/10 [Rtr. Slangerup 22] Mag. Hans Hansen Fritz af Ude- og Oppe-Sundby, f. Helsingborg •/1 94; St. Helsing. 13; C. 9/3 17, l.; Mag. 22; ~ 13/10 22 Dorthe Eva Emerentia Dajon, d. Kbh. Nic. K. 30/10 94, † 10/12 64; F. Jean D., Boldmstr. i Kbh.; M. Gjertrud Nielsdtr.; 2 D.; see P. T. Welleyus i Besser-O.; [b. 20/8 1762; W. 1/334; N. 181].

KUM II, s. 373 (»Iohannes Fritz«, 19 år gl.).

8. 10/9 1762, o. 8/10 [Cat. Kbh. Holmen 22/2 54] Nicolai Pedersen Jonge, f. Kbh. 29/8 27; F. P. Nielsen, Revisor i Rentekamret og Skibsmaaler ved Børsen; M. Anna Sophie Eenhaus; St. Kbh. 45; C. 47; ~ 2/6 63 Geske Pedersdtr. Fischer; F. P. Arvidsen F., Comsumtionsskriver, Toldskriver; M. Barbara Elisabeth . . . ; 3 S., 2 D.; [b. 1/5 1789; W. 1/512; N. 295].

KUM III, s. 53 (»Nicolaus Ionge«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 302.

9. 19/6 1789 [p. Cap. Mern 8/12 86, o. 20/12] Anker Borch Hansen af Skjelby-Gu., f. 24/7 59; St. Vdbg. 77; C. 17/10 82, n.; ~ Alsted 19/10 89 Magdalene Hofnagel, † 18/12 05; 3 S.; [† 30/11 1805].

PT 1:3 (1882) s. 320, 324, 325-27 (Provst H. Hansen).

10. 24/1 1806 [Roholte 26/10 98, o. 3/5 99] Simon Gottfred Bjørnsen af Helsing. St. Mariæ K., f. Kbh. 72; St. Helsing. 88; C. 24/1 93, h.; ~ 16/2 03 Augusta Margrethe Rabeholm, f. p. Chrhvn. 81; F. Mogens R., Chinacpt.; M. Sophie Charlotte Nielsen; [† 21/4 1809].

11. 9/6 1809 [Roholte 14/2 06, o. 28/2] Peter Helt Fertig, f. Slag. 70; F. Pet. Helt F., Chir.; M. . . . Wedel; St. Vdbg. 90; C. 15/7 97, h.; ~ Johanne Margrethe Staal, maaskee af Baarse-B., † 10/12 48; 1 D.; [† 13/9 1817].

12. 12/11 1817 [N. Omme-B. 25/5 16] Frederik Charlo Sophus Borchsenius, f. Ødemark 9/11 77; F. Hans B.; M. Cathrine Loemand (Lohmann); St. Roesk. 97; C. 1/11 04, l.; O.; [† 17/1 1840].

13. 5/4 1840 [Skanderborg-S.-S. 28/7 19] Jens Teilmann*, f. Kbh. 28/2 75; F. Cancellibud Hans T., M. Cathrine Flechtner; St. Kbh. 92; C. 24/10 97, l.; Elling-T. 5/2 02; Pr. 14/9 32; ~ 22/10 01 Edel Cathrine Heiberg af K. Saaby-K.; 4 S., 6 D.; see Peter F. T. Cand. th. 46/2; [† 30/3 1853].

14. 19/6 1853 [P. i Citadellet Frederikshavn 14/5 34, o. 25/6] Jørgen Henrik Petersen, f. Kbh. 10/2 02; F. A. P., Træhandler; M. B. Ravn; St. pr. 21; C. 17/10 26, h.; Lærer v. Landcad. Acad. . . ; vedblev som Lærer til 25/10 51; R.* 24/1 52; ~ Kbh. Frue K. 22/2 32 Pauline Clausen, f. Vdbg. 30/8 05; F. Pet. Chr. C., Toldcontr.; M. Karen Goui Lundberg; 2 S., 1 D.; see Harald F. H. J. P. i Gudbjerg; [# 31/5 1869; levede 78 i Kbh.].

15. 9/8 1869 [Hammelev, Haderslev Pr., 22/10 54, o. Flensbg. 29/11; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. i Hjarup-V. . .] Henrik Carl Vilhelm Find af Hjarup-V., f. her 14/3 22; St. Kold. 40; C. 22/1 47, l.; ~ Boeslunde 23/4 55 Johanne Vilhelmine Jørgine Seehusen, f. p. Espe 27/7 34, † Frederiksberg 14/11 02, b. Alleslev; F. Alb. Christ. S., Forp.; M. Jacoba Pfuhl; 7 S., 3 D.; [# 1894; † Charlottenlund 24/8 1905].

PT 16:4 (1976), s. 33.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6 Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Allerslev Kirke s. 897-905.