Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 787. Marvede og ved Rescr. 10/2 1639 Hyllinge,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/132; L. P. B. 209; M.; Lkm. 1/845; Kbg. 1648.
Anm. Ogsaa før 1639 vare Sognene maaskee forenede i nogen Tid; men fra 1632 til 1639 var Vallensved Annex til Marvede og Hyllinge et pastorat for sig.
———————————

1. (1554). Jens Olsen; Pr. 54; [† 1571-72].

KS 2:6 (1872-73), s. 619.

2. k. 6/1 1573. Thomas Madsen; vist ogsaa 1602; [var her endnu 1610; hans navn paa Alterkalken 1580; Pg. br. 94].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 1042 (se nedenfor).

3. (1619). Christopher Arnoldsen de Fine; (Halvbdr. t. Anna Cathrine de F. ~ H. L. Munthe i Tikjøb og t. Peder A. de F. i Stillinge, Bdr. t. Hieronymus A. de F. i Ødum og t. Frederik A. de F. i Hundslund); F. A. F. fra Nederland, Hof-Capelmstr. hos Kong Chr. III. og Frederik II.; M. Barbara Hieronymusdtr. Knoph (Sstr. t. Christoffer H. K., kgl. Confess.); ~ Karen. . . ; (mindst) 1 S., 1 D.; [† •/12 1638; var fra 1632 tillige i Vallensved; hans og Hustrus Navne paa Glasmaleri 1629].

KS 4:3 (1893-95) s. 194; L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 63, 71; DanKir bd. 5, s. 1042 (se nedenfor).

4. 1639 [Hyllinge, o. 12/5 19] Hans Mortensen Colding; St. 13; ~ Inger Christensdtr., som overlevede ham; 1 S., 1 D.; [† c. 1649].

KUM I, s. 9 (»Iohan. Martini Colding«); PT 8:6 (1927) s. 185; 14:3 (1961), s. 89-96 (E. Petersen: Peder Svendsen Rhode); Kopskatten 1645, opsl. 76.

5. 1661 [p. Cap.*, o. 12/7 48] Peder Svendsen (Rohde); St. Kbh. 39, Bacc. 40; Rtr. Stege 42; 1 ~ Mechtilde Lauritsdtr., f. c. 21, † 19/11 49; u. B.; 2 ~ Marie Hansdtr., f. c. 24, † 9/6 61; 3 S., 1 D.; 3 ~ Marvede 23/7 62 Maren Jacobsdtr., vist † 64; 4 ~ Nestved St. Pet. K. 9/4 65 Sofie Christensdtr. af Gunderslev; u. B.; 2 ~ N. L. Langaae t. Slag. St. Mik. K., 3 ~ C. H. Thurau i Sorterup-O.; [† 4/1 1680; Eptph. over de 2 første Hustruer].

KUM I, s. 150, 160 (»Petrus Svenonis Hafniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 4 og 15; Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 11; PT 14:3 (1961), s. 89-96 (E. Petersen: Peder Svendsen Rhode); DanKir bd. 5, s. 1044-45 (se nedenfor).

6. 1680. Mag. Vilhelm Jørgensen Kruchow (Kruquius); F. Dr. med J. K, Prof. i Sorø; M. Christence Marie Heinemark; St. Sorø 71; Mag. Kbh. 17/6 86; ~ Marie . . . ; 3 D.; see Etm.; [b. 26/6 90; hans Navn paa Kirkeklokken 1680: »Her Villum Kruck«].

KUM II, s. 29, 144 (»Wilhelmus Krugk Georg. fil.«); SB s. 204; DanKir bd. 5, s. 1044 (se nedenfor).

7. 15/3 1690 [Haarslev-J. 8/9 79] Mag. Søren Hansen Lollich; (Bdr. t. Peder H. L. i Gyrstinge-F.); M. Maren Sørensdtr. (2 ~ Niels Madsen Lollich, Bgr. i Kallundbg.); St. Slag. 72; Mag. 1/6 98; 1 ~ F. E. i Haarslev-J.: Barbara Jensdtr., † •/2 91; u. B.; 2 ~ F. D. Marie Kruchow, † 12; 4 D.; 2 ~ 10 M. S. Rahr i Skovlænge-S.-G.; [b. 1/5 1708; W. 1/616; N. 350].

KUM II, s. 31 (»Severinus Iohannis Lollich«); Kalundborg byfoged: Skifteprot. (1695-1708) f. 454b opsl. 457 (mor og stedfar); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 43.

8. 8/6 1708. Jens Pedersen Horsens; F. Peder Mogensen i Horsens; M. Inger Jensdtr. (Sstr. t. Terkel J. H. i Bredsten og Halvsstr. t. Søren J. H. i Egtved-Ø.); St. Hors. 96; 1 ~ Kvislemark 17/12 09 Anna Kirstine Henriksdtr. Holst, Skifte 10/3 19; 3 S., 2 D.; 2 ~ Kbh. Holmens K. 4/4 19 Anne Marie Amdisdtr. af Langaa-T.-V., E. e. . . . , † 24/5 29; 3 ~ c. 32 Karen Pedersdtr., f. c. 90, † Tornemark, Kvislemark S., 23/7 54, E. e. C. Soel i Tjustrup-H.; (Sstr. t. Maren P. ~ P. A. Fallenkamp i Jungshoved, Moster t. L. P. Braad i Haderup og t. P. J. Buchhorst, r. Cap. i Kjerteminde-D., og Halvsstr. t. Anne Margrethe P. ~ H. P. Seyer i Alleslev og t. Maren Kofoed, SvigerMdr. t. F. U. Quist i Lynge-B.); F. P. Clemmesen, Landstingshører; M. Ursula Mortensdtr. Braad; Karen P. kom ulykkelig af Dage, ved at en Tjenestepige af en Fejltagelse kom Arsenik i Theen i stedet for Sukker; u. B.; [b. 5/4 1738].

KUM II, s. 222 (»Ianus Petri«); Kbg. Kbh. Holmens K. (1714-1734, V.), opsl. 75 (2. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 204, 237, Holbæk byfoged nr. 265, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 57, 71, 76, 94; SjDegn s. 174; FWDP 787,08; RA, Danske Kancelli: 2. hustrus Testamente.

9. 19/5 1738, o. 23/7, Daniel Olufsen Høffding af Haudrup-S., f. 28/4 98; St. Sorø 15, Bacc. 16; C. 21/2 19, l.; 1 ~ 29/10 39 Drude Jacobsdtr. Krag af Ousted-A., b. 11/11 53; 4 S., 1 D.; 2 ~ 4/12 54 Mette Marie Asmussen; see Ole D. H. her; [b. 12/2 1762; gav 50 Rdlr. til fattige Syge (Fund. 22/9 52)].

KUM II, s. 395, 397 (»Daniel Olai Hoffdingius/Høfding«, 17 år gl.); SB s. 238.
(6/8 1745*. Johannes Andersen).

10. 16/4 1762 [Vallensved 5/5 58] Frants Caysen Byssing, f. p. Skjoldenæsholm 23/7 20; F. C. B., Fiskemstr.; St. Kbh. 41; C. 18/2 44, l.; r. Cap. Fodby 9/1 56, o. 5/3; ~ Magleby 19/8 57 Anna Cathrine Frahm, som overlevede ham, E. e. L. H. K. Klarschou i Magleby; u. B.; [b. 24/6 1775].

Kbg. Magleby (1726-1805), s. 203, opsl. 101 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 131.

11. 23/3 1775 [p. Cap. Hasle-B. 7/9 74, o. 7/10] Ole Danielsen Høffding, f. her 31/7 42; St. Hlh. 61; C. 14/6 64, n.; 1 ~ . . . Jacobsdtr. Muus af Steenløse-V.; 1 D.; 2 ~ 30/10 77 Susanne Kirstine Stein af Kvislemark-F., † Kbh. Frue S. 9/7 32; 2 S., 2 D.; (see C. A. Gjellerup i Landet-R.; H. Wulff i Gunderup-N.); [b. 29/5 1797].

Elvius s. 167 (sønnedatter).

12. 14/7 1797 [Kousted-R. 2/6 86] Hans Christian (egtl. Henrik) Faber af Bjerregrav-Aa.-T., f. 18/6 48; St. Rand. 68; C. 18/12 71, n.; p. Cap. Kvislemark-F. 7/4 79, o. s. D.; ~ Kbh. Frelsers K. 14/6 86 Hylleborg Sophie Stein af Kvislemark-F., f. Førslev 64, † 44; see N. F. Basse i Tamdrup; (J. H. C. Buchholtz i Ølgod-S.; O. C. Buchholtz i Vorde-F.-R.); [† 25/9 1814].

13. 28/7 1815 [Næsby-T. 2/2 98] Andreas Bryndum, f. Over-Fussing 72; F. Andreas B.; St. Rand. 92; C. 12/5 96, n.; p. Cap. Lynge-B., o. 13/1 97; R. m. Apr. 31/7 15; Pr. 20/1 30; 1 ~ Kbh. Alm. Hospital 22/1 97 Anna Elisabeth Aagaard, f. c. 66, E. fra Kastrup (Glostrup)?, † 15/10 16; 2 ~ 22/1 19 Johanne Martine Egberg af Lysabild, E. e. B. P. Wellejus i Glumsø-B.; B.; [† 1831].

14. 7/12 1831 [Karrebæk 14/7 26, o. 23/8] Laurits Vilhelm Monrad, f. Kbh. 15/12 98; F. Cfrrd. David M.; M. Clara Jørgensen; St. v. W. 17; C. 19/7 22, l.; Adj. Nakskov 27/8 s. A.; Pr. 27/1 32 – 27/7 36; ~ 20/10 22 Elisabeth Margrethe Frisenberg, f. Kbh. 20/8 01; F. Kmrd. Erik F. af Sal; M. Cathrine Svitzer; 9 B., hvoraf 3 S., 2 D.; see N. Lindberg, forhen r. Cap. Kattrup-Ø.-T.; Jørgen H. M. i Lem-V.; [# 21/10 1763; † Fdberg 14/3 77; E. 2/301 og S. 2/405].

15. 13/1 1864 [Thisted-T. 11/10 55] Jens Paludan-Müller af Od. St. Knuds K. (F. blev Biskop i Aarh.), f. Kjerteminde 8/2 13; St. Od. 31; C. 8/7 37, *l.; c. Adj. Sorø 21/10 s. A.; Adj. ss. 17/10 40; r. Cap. Aalbg. Bud. K. 1/5 47, o. 8/9; Pr. 29/4 56; R.* 6/10 62; ~ 25/6 41 Charlotte Christine Birgitte Petrine Tryde, f. Glumsø 4/3 16, † 2/8 74; F. kgl. Confessionarius, Dr. th. Eggert Christopher T.; M. Christine Dorothea Kongslev; 5 S., 4 D.; see Bernhard L. P. M. i Vadum; Johannes Nathanael P. M., cd. th. 78/1; A. Andersen i Uldum-L.; [5/3 1874 Snesere; E. 2/341 og S. 2/454].

16. 16/5 1874. Frederik Ditlev Møller; see Seiling-S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Marvede Kirke, s. 1040-1045, Hyllinge Kirke, s. 1046-1056.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 527. Hyllinge,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. 63; Kbg. 1648.
———————————

1. 15 . . Hans Hansen, f. Sjælld.

2. 15 . . Thomas Christensen, f. Jylld.

3. (1602. 10). Ole Lauritsen, f. Skaane; vist St. i Kbh. (94).

F-P s. 137 (»Olaus Laurentii Malmogianus«); KS 2:5 (1869-71), s. 147.

4. 16 . . Niels Lunde, f. Fyen.

5. o. 12/5 1619 Hans Mortensen Colding; fik 1639 tillige Marvede, see Marvede-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Hyllinge Kirke, s. 1046-1056.