Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 334. Glumsø og fra 1649 Bavelse,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/119; K. M. 194; Lkm. 1/614; L. S. v. W.; M. 103; Kbg. 1814.
Anm. Bavelse havde tidligere Skjelby til Annex; see Bavelse-S.
———————————

1. 15 . . [Prior i Sortebrødre Kloster i Nestved(1)] Folmer Lauritsen; [† 1564].

2. 1564 [p. Cap.* . . . ] Laurits Andersen, f. Helsing.; F. A. Olsen, Hattemager; [† 1593].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

3. 1593 [p. Cap. Bavelse-S.] Jørgen Knudsen.

4. (1608. 10). Laurits Madsen; maaskee St. i Kbh. (94).

F-P s. 138 (»Laurentius Matthiæ Scanus«); KS 2:5 (1869-71), s. 151.

5. 16 . . Lauge Jensen Riber; St. Ribe 04; ~ Kirstine Rasmusdtr.; [† 5/9 1622; Eptph.].

F-P s. 211 (»Lago Johannis Ripensis«); DanKir, bd. 6, s. 666 (se nedenfor).

6. 1622 [Cap.* (22)] Niels Johansen; maaskee St. Vdbg. 18; 49 tillige Bavelse; ~ . . . ; B.; [† 1660].

KUM I, s. 33 (»Nicol. Ioh. Orthung.«); DanKir, bd. 6, s. 664 (se nedenfor).

7. o. 17/8 1660 [Rtr. Ringsted 52] Hans Villadsen, fra Nestved, f. c. 25; F. Villads . . . ; M. Margrethe Ulrikke Hansdtr. (el. Jørgensdtr., vist af Hammer-L.), b. Nestved 29/9 69 (2 ~ Niels Hvid, Rdmd. i Nestved); St. Aalbg. 46, i Wittenberg 49, i Leiden 51; ~ Hilleborg Danielsdtr. Schrøder af Bavelse-S., levede 97; 2 S.; see D. H. Glumsøe i Skjørpinge-F.; N. H. Glumsøe i Brøndshøi-R.; [† c. 1667; Pg. br. 8/2 61 formedelst en (af) Pigernes Forwarlosing(!); 2 Piger indebrændte; fik (1/3 61) 2 Rdlr. af hver Kirke i Sjælld.].

KUM I, s. 201 (»Iohannes Vilhadi Nestvedensis«); Helk I, s. 424; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 48, 120, 312; (»f. Kors.; F. Caspar Brandt, Bgmstr.; St. Hlh. 51« udgår. Bgmstr. C. B. var barnløs).

8. 22/6 1667, o. 4/12 [Hør. Vordingbg.] Hans Nielsen Piilsmed; St. Vdbg. 61; 1 ~ Anna Olufsdtr. Svan(e), E. e. Niels Frandsen, Bgmstr. i Vordingbg., Skifte 73; 2 ~ Margrethe Hansdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see P. L. Werløs i Tingsted; [† 1682].

KUM I, s. 299 (»Iohannes Nicolai Pilsmidt«).

9. 1682 [Ruds Vedby 81] Peder Vernersen Mandal, f. Mandal i Norge; St. Roesk. 75, Bacc. 77; 1 ~ 83 F. E., † 84; 1 D.; 2 ~ Aasle Lauesdtr., f. c. 68; F. L. Tommesen, Tømmermd. i Kbh.; 3 ~ 14/6 01 Anne Pedersdtr. Bruun, E. e. H. Riber i Høiby, og † Høiby Degnebolig 15/8 27; F. P. B., Møller v. Ringsted; see Etm.; [† 171.].

KUM II, s. 57, 73 (»Petrus Verneri Norwegus/Petrus Verneri Mandalinus«); FWDP nr. 334,09.

10. 30/1 1711**. Christian Christopher Nielsen Aggerup af Tølløse-Aa., f. 74; St. Hlh. 95; Pr. 31; ~ F. D. Gundel Pedersdtr. Mandal, † eft. 40; see Peder C. A. i Hyllested-V.-H.; [† 1/4 (Langfredag) 1738].

KUM II, s. 212 (»Christianus Christophorus Aggerup«).

11. 9/5 1738, o. 21/5, Mag. Peder Grove Valentinsen Beyer*, f. N. Hedegaard, Visby S. i Thy, 30/11 07; F. V. Hermansen B., Foged i Refs og Hassing HH.; M. Ida Sophie Grove; St. Vibg. 30, Bacc. 33; C. 3/11 33, l.; Pr. 55; Mag. 73; 1 ~ 2/12 38 Anna Margrethe Fogh fra Aalbg.; 5 B.; 2 ~ K. Lyngby 5/11 45 Ane Christine Clausen, † 82; Stedfaderen, Cpt. Baltzersen, havde været Gouverneur i Vestindien og kjøbte siden en Gd. i Lyngby; F. Hans C.; M. Else Margrethe Lerche (Sstr. t. Christiane L. ~ H. K. P. Lagesen i Viby-T. og t. Kirstine J. L. ~ C. C. F. Reenberg i Finderup); 16 B.; 3 ~ 24/4 84 Agnete Augusta Henrichsen af Idestrup, † 25/9 84; u. B.; see Seyer M. B. i Egeslevmagle; E. Grüner i Ørslev-S.; J. S. Brendstrup i Krummerup-F.; (Alfred B. i Herlufmagle-T.); [† Kbh. 11/2 1790; en „hæderlig og samvittighedsfuld Herrens Tjener; en kjærlig, from Huusfader“ (Slægterne Beyer og Høst, S. 5); duelig Mechanicus; practisk og nøiagtig; Eptph.].

KUM II, s. 519, 542 (»Petrus Grove Dejer«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 961; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 713; DanKir, bd. 6, s. 665 (se nedenfor).

12. 7/8 1782**, o. 11/9, Christopher Valdemar Jørgensen Sebbelov af Stokkemarke, f. Maibølle 18/5 51; St. Nakskov 70; C. 18/5 79, h.; Pr. . . ; ~ Skjelskør 7/3 83 Anne Kirstine Bay, f. 61, † Skjelskør 31/5 18; F. Christen Bay, Kbmd. i Skjelskør; M. Marie Elisabeth Madsdtr.; 1 D.; see M. E. Frogner i V. og Ø. Egede; [† 13/11 1797; Marmortavle].

E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 371; DanKir, bd. 6, s. 665 (se nedenfor).

13. 19/1 1798 [Næsby-T. 16/5 88, o. 25/6] Bernhard Preen Wellejus af Besser-O., f. Herlufmagle 9/10 61; St. pr. 81; C. 27/6 83, n.; ~ Herlufmagle 88 Johanne Martine Egeberg af Lysabild, d. 1/ 6 64; 2 S.; 2 ~ 22/1 19 A. Bryndum i Marvede-H.; [# 3/1 1812; † Kbh. 1/9 14; 60 Tdr. Land af Pgdens. bedste Jorder bleve 1800 bortarvefæstede for 13 Skpr. Byg pr. Td. Land, uden at Fæsterne fik deres Andeel af Hartkornet].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 990.

14. 13/3 1812 [Fensmark-R. 16/6 01] Eggert Christopher Tryde; [30/12 1829 Herlufmagle-T.; see kgl. Confessionarier].

15. 17/2 1830 [Fæmø 26/3 24] Poul Bendtsen; [22/3 1847 Skjelby-Gu.; see der; Pg. br. 14–15/4 34].

16. 19/6 1847 [Adserballe 4/6 34] Sigvard Poulsen; [30/8 1861 Rise; see der].

17. 10/11 1861 [Sindal-A. 4/1 48] Niels Nielsen, f. Aalbg. 23/9 08; F. Agent Joseph N., Kbmd., Forligelsescomm. og Stænderdeputeret; M. Christiane Jacobi Tranmoes; St. Aalbg. 24; C. 13/7 31, l.; c. Adj. Aalbg. 28; Adj. ss. 25/5 30; Sp. Tolstrup-S. 26/8 35, o. 14/10; Hals 20/2 42; ~ 2/12 36 Henriette Jacobine Møller, f. Aalbg. 31/7 14; F. Agent Poul M., Kbmd.; M. Bartholine Clementine Gleerup; 3 S., 3 D.; [# 19/12 (31/12) 1878; 50 Aars Embedsjub. 15/11 78; „har vundet sine Sognebørns Agtelse og Tillid“; see Nat. Tid. 918; E. S. 2/550].

———————————

Noter:

(1) Sortebrødre Kloster i Nestved = Dominikanerklostret i Næstved, grundlagt 1244. Munkene blev kaldt Sortebrødre, fordi de bar en sort kappe over deres hvide dragt. Klostret var et stort firefløjet anlæg, som nu er forsvundet.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Glumsø Kirke, s. 659-666; Bavelse Kirke, s. 667-675.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 96. Bavelse og Skjelby,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. 102; Kbg. Bavelse 1814, Skjelby 1646.
Anm. 22/7 1633 bestemtes, at Bavelse skulle annekteres til Glumsø og den længstlevende Præst forsørge den andens eventuelle Enke. Skjelby skulle annekteres til Gunderslev. (KB. 1633-34, s. 253)
———————————

1. 1530. Peder Ingvardsen, f. i Skjelby Pg.; ~ 31 Kirstine Hansdtr. fra Rislev S.; [† 1572; Eptph. i Skjelby K.].

DanKir, bd. 6, s. 657 (se nedenfor).

2. 1572 [p. Cap.* c. 47] Ingvard Nielsen; [† 1592].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

3. 13/8 1592 [p. Cap. Nestved 90] Christen Thøgersen (Tygesen); ~ 5/8 93 Hylleborg Pedersdtr.; 6 S., 7 D.; [† 1630; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 152; DanKir, bd. 6, s. 674 (se nedenfor); »see P. Christensen (Bavelse), r. Cap. Kjøge-Ø.« udgår.

4. 1626** [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. o.s.v. , o. 21/5 23] Mag. Daniel Samuelsen Schrøder af Haarlev-H., f. c. 99; St. Hlh. 19; Hør. Slag. (22); Mag. 35; ~ Talmina Elisabeth (Elsebe) Christensdtr., † c. 80; (mindst) 3 D.; see H. Villadsen i Glumsø-B.; J. J. Kofod i Magleby i S.; [† 6/2 1649; Enken kom 55 i Strid med Elias Plum i Gunderslev-S. om hendes Pension, idet han 20/11 53 havde faaet Kongebrev paa, at hun skulde have Pension af Bavelse. Hun vandt sagen paa Rettertinget 18/6 55 og fik 2 Pd. korn af Bavelse og 3 Pd. af Skjelby; Eptph.].

KUM I, s. 37 (»Daniel Samuelis Horlevius«); Kopskatten 1645, opsl. 67; KS 6:2 (1936-38), s. 462; PT 8:6 (1927), s. 188; DanKir, bd. 6, s. 674 (se nedenfor).

Derefter Bavelse Annex til Glumsø, medens Skjelby fik
Gunderslev, hidtil et Pastorat for sig, til Annex.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Bavelse Kirke, s. 667-675; Skelby Kirke, s. 648-658.