Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1193. Tolstrup og Stenum,

Jerslev Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 25; M. S. III.; E. M.; Lkm. 4/96; P. M. 54; Vahls M. 199; Kbg. 1654 (÷ 1687-90).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1519). Oluf Olufsen; havde 1519 Strid med Provsten paa Børglum Kloster om Tienden af Landsbyerne Stenbjerg og Filholm.

1b. (1541). Morten Ibsen; var 1541 paa Samfrændeskifte efter Lars Mørk i Saltumgaard.

2. (1553). Anders Hemmingsen; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 12 Bøger.

3. (1565). Niels Sørensen af Vraa-E.-S. r. Cap.; ~ Maren Nielsdtr.; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see T. Nielsen i Tornby-V.; J. Andersen i Torslev; J. P. Mørch og C. Lauritsen i Skjæve; H. N. Aalborg i Saltum-H.; J. Jørgensen i Ingstrup-H.-A.; [† c. 1580].

4. (1581). Claus Clausen Holm* el. Gudding, i 56 Aar; Pr. (20); 1 ~ c. 81 F. E., † c. 04; 1 S.; 2 ~ c. 05 Birgitte Jensdtr. Hugger af Dronninglund, † før 31; 7 S., 2 D.; see J. C. Hugger p. Hirtsholmene; T. C. Holm i Hjortdal; Etm.; [† 1631, Skifte 17/6]

5. 1631. Jens Olufsen Bruun, vist af Sæby, f. c. 04; St. Aalbg. 24; ~ c. 31 F. D. Beate Clausdtr. Holm; 2 S., 3 D.; see 2 Etm.; Claus J. B. i Ø. Brønderslev-H.; [† 1654].

KUM I, s. 69 (»Ianus Olai Sæbyanus«).

6. 1654. Rasmus Rasmussen Juul, f. Aarh. 20; F. R. Rasmussen J.; St. Aarh. 45; ~ c. 57 F. D. Ida Jensdtr. Bruun, f. 39; 6 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Jørgen R. J. i Kjøge-Ø.-L.; [b. 16/10 1671].

KUM I, s. 192 (»Erasmus Erasmi Iulius Arhusiensis«); Nygaards sedler: Børn.

7. 16/10 1671 [r. Cap. Vraa-E.-S. s. A.] Jens Pedersen Husbond, f. Nykjøb. c. 30; (Bdr. t. Peder P. H. i Vraa-E.-S.); St. Aalbg. 48; 1 ~ 11/12 72 F. E., b. 7/8 73; 2 S.; 2 ~ 2/8 74 Anna Pedersdtr. Brøndlund (Randers) af Ø. Brønderslev-H., f. 54; 4 D.; 2 ~ Etm.; [† 17/4 1680; Eptph.].

KUM I, s. 213 (»Ioannes Petri Hosbondius«).

8. 30/8 1680, o. 20/10, Niels Iversen Christensen Aarøe, f. Slag. 31/12 57; F. C. Pedersen, Bgr. og Skrædermstr.; M. Birgitte Nielsdtr.; St. Sorø 75, Bacc. 77; C. 12/6 77, illum.; 1 ~ 81 F. E., † 8/6 96; 6 B., hvoraf 3 S., 2 D.; 2 ~ 29/6 97 Anna Frantsdtr. Hjort af Vrensted-T., f. 12/12 81, † 7/12 09; 4 B., hvoraf 2 S., 1 D.; 3 ~ Aalbg. Bud. K. 2/5 12 Cathrine Jensdtr., Stdtr. af Peder Thomsen Kjærulf, f. c. 78, b. Aalbg. 5/1 58; 3 S., 2 D.; 2 ~ Oberstlieut. Himmelstrup paa Buurholt, og b. Aalbg. 5/1 58; see J. N. Iversen i Vilsted-V.; I. N. Iversen i Tornby-V.; Etm.; [† 4/8 1726; alle hans Børn antog Navnet Iversen; Eptph.].

KUM II, s. 51, 71 (»Nicolaus Aroënsis/Nicolaus Ivari Arrhøensis«); E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 112; SB s. 208; Erik Brejl: Ifversen-slægtens ophav, Slægten nr. 55, januar 2017, s. 31.

9. 8/10 1725**, o. 24/10, Thomas Jensen Schytte, f. Aasen, Sindal Sogn, 19/4 96; F. J. Nielsen S.; M. Mette Kjerulff; St. pr. 12; C. 17/6 15, h.; ~ 13/2 27 F. D. Anna Nielsdtr. Iversen, d. 2/12 00; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 30/1 1733].

KUM II, s. 365 (»Thomas Iani Schytte«, 17 år gl.).

10. 27/2 1733, o. 24/3, Nicolai Christiansen Botzen, f. Frijsenborg 27/7 07; F. C. Andersen B.; M. Edel Villadsdtr. af Grundfør-S.; St. pr. 25; C. 28/10 27, h.; ~ 23/10 33 F. E.; 1 S., 2 D.; 3 ~ J. H. Muncheboe i Lading-F.-S.; see J. A. Krogstrup i Sjelle-S.-L.; [† 27/8 1747].

KUM II, s. 472 (»Nicolaus Christianus Bodsenius«, 19 år gl.).

11. 29/9 1747, o. 20/10, Jens Lassen Jessen af Vadum, f. 17/3 17; St. Aalbg. 35, Bacc. 36; C. 5/8 37, l.; ~ 3/10 49 Marie Budz Jørgensdtr. Bergh af Vraa-E.-S., † 83; [† 15/10 1771; „summe venerandus et optime meritus“; gav (25/8 69) 100 Rdlr. til Stenum Skolevæsen; 150 Rdlr. til sex Fattige i Tolstrup; 150 Rdlr. til sex Do. i Stenum; 100 Rdlr. til Nye Testamenter til fattige Confirmanter].

KUM II, s. 560, 568 (»Ianus Lassenius/Lassen Iessen«, 19 år gl.).

12. 19/12 1771 [p. Cap. Hammer-H. 3/6 68, o. 5/8 69] Oluf Hansen Rafn (Ravn), f. Aarh. 28/2 28; F. H. R., Hør. og Aman. ss.; M. Bente Blichfeld; St. Aarh. 49; C. 12/7 53, n.; ~ 30/12 72 Christence Pedersdtr. Bering af Tversted-U.-B., f. c. 49, † 20/7 14; 3 S., 4 D.; [† 12/5 1789].

KUM III, s. 93 (»Olaus Ravn«, 23 år gl.).

13. 3/9 1789 [p. Cap. Aaby-B. 23/2 87] Ole Frederik Obel; Pr. 03; tillige Pr. i Børglum H. 21/4 19; Apr. 5/5 s. A.; [22/2 1826 Dronninglund; see der].

14. 10/5 1826 [Liørslev-Ø. 26/3 24, o. 9/7] Johannes Cramer af Mern, f. 11/7 95; St. Hlh. 14; C. 15/7 23, h.; ~ •/9 24 Georgine Frederikke Nue, f. Snestrup 6/3 99, levede 68 i Od.; F. Jørgen Naur N., Degn i Norup; M. Karen Knudsen; 1 S., 2 D.; [† 19/10 1830. Maatte formedelst Beenedder(1) lade det ene Been sætte af. Operationen foregik i Aalbg. Bispegaard. Kom vel til, at fungere igjen en kort Tid, men usunde Vædsker forvoldte hans Død].

15. 2/3 1831 [r. Cap. Vraa-E.-S. 11/8 30] Holger Andreas Bondorff Obel; [10/7 1835 Jetsmark; see der].

16. 26/8 1835, o. 14/10 [c. Adj. Aalbg. 28; Adj. ss. 25/5 30] Niels Nielsen; [20/2 1842 Hals; see Glumsø-B.].

17. 17/8 1842 [Miss. ved Egedesminde, Grld., 26/2 34, o. 30/4, – 40] Erik Adolph Wandall; [30/3 1849 Strø; see der].

18. 18/5 1849 [Hirtsholmene 12/11 43] Ditlev Pentz Schaumburg, f. Vibg. 30/9 12; F. Generalkrigscomm. Leopold Heinrich S.; M. Elisabeth Dorothea Werner; St. Vibg. 32; C. 31/10 37, h.; p. Cap. Hellevad-H.-Ø. 24/8 39, o. 23/10; Tiendecomm. i Børglum Herred 30/12 54; ~ Ormslev 4/5 44 Christiane Henrikka Lucie Anegrethe Hedevig Wissing, f. Aarh. 25/1 25; F. G. W., Toldbetjent; Pleiefader Propr. Møller til Constantinsborg; 5 S., 8 D.; see Pet. J. S., cd. th 72/1; [† Aarh. 1888].

Sixhøj nr. 1663.
———————————

Noter:

(1) Beenedder = Ben-edder, kronisk benbetændelse, der langsomt fortærer knokkelen.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 289-300.